Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 4219 за запитом згідно

Загальна характеристика авторських прав згідно уніфікованих національних норм міжнародного приватного права…………..…………………………….………………………………………..5 1.1. Поняття та об’єкти авторських прав в уніфікованих національних нормах міжнародного ...охорона та захист авторських прав згідно норм міжнародного приватного права………………………………….40 2.1. Основні принципи міжнародно правової охорони та захисту авторських прав……………………………………………………………………..40 2.2.
Задача № 16 Юридичною фірмою укладено договір на консультаційне обслуговування підприємства протягом І півріччя поточного року. Згідно з умовами договору щомісячна оплата ...
Згідно укладеному договору АТ “Олійнасіння” (далі – АТ) зобов’язалося з наданого йому ТОВ “Зоря” (далі – ТОВ) насіння соняшника, виготовити олію та ...сторонами була укладена додаткова угода, згідно якої боржник зобов’язувався погасити заборгованість у встановлені в ній терміни трьома рівними платежами. Також було передбачено, що у разі ...
Згідно із Законом України “Про місцеві державні адміністрації” розкрийте повноваження обласної державної адміністрації у сфері управління економікою та фінансами. 2.... Дайте правову оцінку ситуації згідно із чинним законодавством. Зробіть юридичний аналіз ситуації. Визначте, чиї дії відповідали (або не відповідали) чинному законодавству?
Визначення та оцінка основних засобів згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» РОЗДІЛ 2. Документування господарських операцій та характеристика рахунків з обліку основних засобів 2.... Методи розрахунку амортизації згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» РОЗДІЛ 5. Облік оренди та інвентаризації основних засобів 5.1.
Задача 1 Швейна фабрика згідно з договором поставки зобов'язана була поставити універмагу «Дитячий світ» швейні вироби. У договорі зазначалося, що зимовий асортимент товару має ... Задача 2 Згідно з договором автотранспортного перевезення продукція перевозилася в супроводі експедитора вантажоотримувача. Під час транспортування виникла аварія (автомашина перевернулася), унаслідок якої частина ...
Згідно зі штатним розкладом посадовий оклад товарознавця був встановлений у розмірі 400 грн. на місяць. Беручи на цю посаду Іванова, директор ...вимагав установити йому посадовий оклад згідно зі штатним розкладом та виплатити йому різницю в заробітній платі за півроку. З проханням розглянути це питання, Іванов звернувся до ...
Згідно з укладеним договором взуттєва фабрика повинна була в II кв. 2013 р. поставити оптовому торговому підприємству 2 000 пар чоловічих ... Згідно складеному кошторису за виконану роботу Наумов повинен був сплатити 2 тис. гривень. Після закінчення ремонту з'ясувалося, що Наумов повинен ...
Київ) згідно договору поставки на 1996 р. повинно було поставити кондитерській фабриці (м.Львів) борошно на суму 1.8 млн.грн....нести виробниче об’єднання хлібопродуктів згідно чинних нормативних актів? б) яким органом, в які строки і за яких умов може вирішуватись цей спір?
Задача Івченко згідно із рішенням суду був зобов’язаний сплачувати аліменти ...
ВАРІАНТ III Завдання 1 Поняття та стадії касаційного ...3 Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким суб'єктам підприємницької діяльності, які працевлаштовують вихованців дитячих будинків, надається одноразова грошова допомога з державного бюджету за кожну ...
ВАРІАНТ III Завдання 1 Поняття та стадії касаційного ...3 Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким суб'єктам підприємницької діяльності, які працевлаштовують вихованців дитячих будинків, надається одноразова грошова допомога з державного бюджету за кожну ...
Завдання 1. Розкрийте особливості дисциплінарної відповідальності працівників органів внутрішніх справ згідно Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ (...
Завдання № 1 Між Петровим та Горішиним було укладено договір доручення, згідно з яким Горішина було уповноважено ...
1.Розкрийте особливості дисциплінарної відповідальності працівників органів внутрішніх справ згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх ...
Варіант № 10 1.Створення загрози життю, здоров’ю та майну фізичної ... Згідно цього договору Кузьміна передала Федорову у власність власний будинок, а Федоров зобов’язався до кінця її життя надавати матеріальне забезпечення ...
Варіант 12. (М) 1. Визначте основні засоби виправлення та ре соціалізації засудже¬них, згідно ст. 6 КВК. 2.
Варіант 4 1. Розкрийте особливості дисциплінарної відповідальності працівників органів внутрішніх справ згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх ...
49. АТ “Єнакіївське річкове пароплавство” уклало договір оренди з АТ “МММ”, згідно якого АТ “МММ” зобовязалося ...
4.2. Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України ...представника інозем ної держави завдання, згідно з яким він повинен був дістати відо мості про розташування стратегічних військ Збройних сил України і передати їх кур’єру.
Вступ Розділ 1. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу. Методика, приклад 1.1.... Характеристика основних засобів підприємства згідно з чинним законодавством 2.1. Склад та структура основних засобів 2.2. Показники стану та ефективності використання основних засобів 2....
Вирішити ситуацію Пархоменко уклала строковий трудовий договір. При наданні Пархоменко, згідно зі ст.
Варіант № 9 1.Транспортні договори. 2.Перевезення вантажу у прямому та змішаному сполученні. 3. Задача №1....уклали договір міни садовими будинками, згідно якого Тертична передала Боровикову 1/4 частин будинку, які належали їй на праві власності в обмін на 1/5 будинку, ...
... Задача Волошина і її колишній чоловік звернулися до нотаріуса з проханням засвідчити досягнуту між ними угоду, згідно якої розлучене подружжя взаємно відмовляється ...
ВСТУП…………………………………………………………………………… 2 І. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАДАЧІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ 3 1.1.
Мовленнєва діяльність – активний, цілеспрямований, опосередкований мовою та зумовлений ситуацією спілкування процес прийому і видачі мовленнєвого повідомлення ...
Предмет Договору 1.1 Згідно даного Договору Інвестор Підрядник та Інвестор домовились про спільну участь в реалізації проекту по спорудженню житлового будинку за адресою: м....за даним Договором включає своєчасне (згідно з затвердженого сторонами Календарного графіка будівництва та Календарного графіка фінансування) та повне фінансування: – земле відведення; – збору вихідних даних для проектування; – ...
...14 Внутрішніми змінними в організації, згідно думки економістів Мескона, Альберта та Хедоурі, є: a. керуюча та керована підсистеми b. стан економіки, соціально культурні обставини, міжнародні події ... державні органи влади Question 17 Згідно класифікації Мінцберга керівнику ролі, пов 'язаній із прийняттям рішень: a. той, хто приймає, розповсюджує інформацію b.
...та обов'язкових платежах (зборах) Згідно з представленими документами встановлено, що протягом періоду, що перевіряється (1 квартал поточного року), раптова інвентаризація каси на підприємстві не проводилась ...; – згідно з розрахунково платіжною відомістю було виплачено з каси зарплату робітникам підприємства – 1480 грн. (того ж дня було перераховано до відповідних ...
згідно табеля обліку використання робочого часу (додаток 4): а) нарахувати заробітну плату при погодинній формі оплати праці: визначити суму допомоги з ...додатку 10; б) провести утримання згідно наступних даних: виданого авансу Бєлєву М.І. 1000 грн., Лєвіну О.М. – 800 грн.; за заподіяні матеріальні збитки Лєвіним О.
За початковими даними згідно з варіантом завдань: побудувати математичну модель; записати модель подвійної задачі; розв’язати початкову задачу симплекс методом; знайти розв’язання подвійної ... Завдання 2 Згідно з виробничою програмою підприємству необхідно виготовити n найменувань виробів ( ) в обсязі bj кожного. Вироби можна виготовляти на взаємозамінному обладнанні m ...
...за прямо¬лінійним методом та згідно з законом України "Про оподаткування прибутку підприємств". Умова завдання 19.03. п.р. з фірмою "Злата" укладено договір на право ... Вартість програми оплачено згідно з рахунком № 1375 від 19.03. п.р. в повному обсязі. Завдання № 12 Здійснити записи в регістри аналітичного та синтетичного ...
...за виконанням наказу доручити (кому); згідно штатного розпису – згідно зі штатним розкладом – згідно зі штатним розписом. 2. Виправте ненормативні засоби вислову у фрагментах наказів. 1.
...за виконанням наказу доручити (кому); згідно штатного розпису – згідно зі штатним розкладом – згідно зі штатним розписом. 8. Виправте ненормативні засоби вислову у фрагментах наказів. 1.
Поняття цінних паперів згідно цивільного законодавства 1.1. Суть інституту цінних паперів 1.2. Особливості здійснення діяльності на ринку цінних паперів Розділ 2. Види цінних паперів згідно законодавства України 2.1.
Поняття цінних паперів згідно цивільного законодавства 1.1. Суть інституту цінних паперів 1.2. Особливості здійснення діяльності на ринку цінних паперів Розділ 2. Види цінних паперів згідно законодавства України 2.1.
...таблиця 1) на початок місяця згідно останньої цифри залікової книжки. Завдання 2. Вказати кореспонденцію рахунків господарських операцій (згідно умов) та визначати суми по кожній господарській операції ...
...таблиця 1) на початок місяця згідно останньої цифри залікової книжки. Завдання 2. Вказати кореспонденцію рахунків господарських операцій (згідно умов) та визначати суми по кожній господарській операції ...
...таблиця 1) на початок місяця згідно останньої цифри залікової книжки. Завдання 2. Вказати кореспонденцію рахунків господарських операцій (згідно умов) та визначати суми по кожній господарській операції ...
Question 10 of 35 Згідно концепції О. Лавджоя, прямоходіння виникло через: 1) похолодання, яке призвело до зменшення площі тропічних лісів; 2) виходу в савани, де ... Question 11 of 35 Згідно концепції Ф. Енгельса, прямоходіння виникло через: 1) похолодання, яке призвело до зменшення площі тропічних лісів; 2) виходу в савани, де ...
Згідно розрахунку коефіцієнту автономії, підприємство не є фінансово стійким і нестабільне, оскільки не задовольняє нормативне значення цього показника, а саме 0,5.... Згідно розрахунку коефіцієнта фінансової залежності випливає, що частка позикових коштів у фінансуванні підприємства за три роки знизилася на 69,03 (( 58,...
згідно з актом № 45 кухар Тимченко І.Г. закупив сільськогосподарську сировину у індивідуального здавальника Драча М.П.... згідно з відомос¬тями відпуску страв працівникам № 12 25 відпущено обідню продукцію кухарям: – вартість продукті за цінами сировинного набору 40 – вартість ...
Встановлюється згідно законодавчих актів держави d. Вiн вірогідний, випадковий головним чином з боку страховика Question 8 Тариф при добровільному страхуванні визначається: a....транспортом будь яким третім особам, згідно з умовами страхового полісу c. Відповідальність страховика у випадку, коли транспортний засіб, що став причиною аварії, не встановлений або не ...
Встановлюється згідно законодавчих актів держави d. Вiн вірогідний, випадковий головним чином з боку страховика Question 8 Тариф при добровільному страхуванні визначається: a....транспортом будь яким третім особам, згідно з умовами страхового полісу c. Відповідальність страховика у випадку, коли транспортний засіб, що став причиною аварії, не встановлений або не ...
вчення, згідно з яким, Бог після створення світу не втручається більше в його (світу існування) c. вчення, що смисл життя в отриманні насолоди d. вчення, згідно з яким Бог ототожнюється з ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 9
Гостей: 9
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.