Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 505 за запитом здійснював

Тема 7. Докази і доказування у кримінальному провадженні План 1....було вчинене вбивство, огляд трупа здійснював судовий медик Петросян. Після початку досудового розслідування слідчий залучив Петросяна як експерта для проведення судово медичної експертизи.
...зареєстрована у порядку, передбаченому законом, здійснювала діяльність щодо надання платних культових послуг (хрещення, укладання церковного шлюбу, тощо), а також одержувала грошові кошті за договором оренди земельної ...чином у даних ситуаціях буде здійснюватись оподаткування релігійної організації? 2. Головний бухгалтер господарського товариства включив до складу витрат суми, що були витрачені на організацію та проведення ...
В а р і а н т ІІІ 1. Фермер Б. на орендованій ріллі здійснював власну господарську діяльність із вирощування ...
8. Дипломатичний представник однієї з держав в Україні разом зі своєю дружиною здійснювали прогулянку по одному з парків ...
...підхід до організації зовнішньоекономічної діяльності: здійснювати організаційно управлінські зміни після того, як виникне зовнішній вплив; здійснювати організаційно управлінські зміни під час впливу зовнішніх факторів; не здійснювати ...
...суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності має здійснюватися за такими принципами: А) встановлення рівня оподаткування виходячи з необхідності досягнення та підтримання самоокупності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та забезпечення ... Іноземні інвестиції можуть здійснюватись у наступних виглядах: А) Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на території України у вигляді будь якого рухомого і нерухомого ...
неможливість здійснювати зміни, які дозволять адаптуватися до ситуації d. неможливість визначити всі змінні, тобто із огляду можуть випасти деякі фактори, які серйозно ...на тих подіях, що повинні здійснюватися для настання бажаної, кінцевої події, тобто етапу виникнення ситуацій c. метод не враховує структурні горизонтальні і вертикальні зв'язки керування, ...
...податковій заставі: а) має право здійснювати будь які операції з ними; б) не має права здійснювати операції з такими активами; в) не має права здійснювати всі ...
...прав у санаційних цілях доцільно здійснювати: якщо викуп проводиться за ціною вищою за номінал; якщо в підприємства дуже високий рівень капіталізації; якщо викуп проводиться за номіналом; ... Вилучення капіталу може здійснюватися з допомогою таких операцій: зменшення резервного капіталу з метою покриття збитків; зменшення статутного капіталу з метою покриття збитків; викуп акцій; ...
Банк постійно здійснював контроль за виконанням позичальни ком умов кредитного договору, цільовим використанням кредиту, своєчасним і повним його погашенням....ліквідних ко штів, керівництво банку здійснювало продаж активів із збитками для себе лише для того, щоб виконати свої зобов'язання, хоча це й не гативно інколи ...
Оформлення повинно було здійснюватися з матеріалів та за ескізами Савченка. Строк виконання замовлення становив один місяць. Керівник АТ звернувся до юрисконсульта з проханням підготувати ... Так, складське устаткування, монтаж якого здійснювався за цим договором, працювало лише частково; відстань між стелажами була меншою, ніж передбачено проектно кошторисною документацією, яку передала плодоовочева фабрика; ...
...тому числі розпорядження, має право здійснювати. Поясніть, чому нотаріус відмов у посвідчені договору? Які права має одержувач за договором довічного утримання? Задача 2....тації і преміювання працівників, що здійснювали передачу, (100 тис. грн.). Представник акціонерного товариства, зі своєї сторони, наполя¬гав лише на оплаті витрат, пов'язаних з виготовленням ...
...важливих механізмів, що дозволяє державі здійснювати економічне і соціальне регулювання, є фінансовий механізм фінансова система суспільства, головною ланкою якої є державний бюджет....основи функціонування бюджетної системи країни здійснювалися із застосуванням діалектичного методу пізнання, монографічного, експертних оцінок, конкретного і абстрактного, логічного та історичного, функціонального аналізу.
здійснювати на ній будь яку діяльність на свій розсуд; б. здійснювати на ній будь яку діяльність з урахуванням цільового призначення земельної ...
...слідчий Солом’янського РУ, який здійснював провадження, викликав свідка для здійснення його повторного допиту. Чи міг слідчий після передачі провадження здійснювати процесуальні дії по даному провадженню?
Оцінка інвестиційної привабливості повинна здійснюватися у два етапи: перший етап: розрахунок інтегрального показника за кожним підприємством окремо на підставі фінансової та бухгалтерської звітності; другий етап: ...протязі останніх років підприємство не здійснювало фінансових інвестицій, але активно користувалось капітальними, модернізуючи за їх рахунок обладнання та впроваджуючи нові технології.
...щоб не лякати тварин він здійснював фотозйомку з висоти 180 метрів. Інспектор територіальної екологічної інспекції Терещенко, по факту прольоту над територією заповідника склав протокол про адміністративне ...інспектора, Немченко вказав, що він здійснював зліт та посадку за межами заповідника, а політ проводив на висоті 180 метрів, що зовсім не полохало звірів.
здійснювати на ній будь яку діяльність на свій розсуд; б. здійснювати на ній будь яку діяльність з урахуванням цільового призначення земельної ...
Здійснювати своєчасну і систематичну підготовку персоналу з метою підвищення його кваліфікації. 5. Своєчасно і в повному обсязі забезпечувати економічні відділи інформаціє ... Бухгалтерія підприємства повинна здійснювати не лише ведення відпоівдних бухгалтерських розрахунків, але й здійснювати роботу по плануванню, контролю, аналізу, оцінці й огляду господарської діяльності підприємства ...
Вивезення товару може здійснюватися залізничним транспортом чи автомобільними транспортними засобами Товароволодільця, Покупця чи Зберігача (на додатково погоджених умовах). При використанні автотранспорту Зберігача Товароволоділець здійснює ... – здійснювати поставку товару на зберігання маршрутами, окремими партіями (не більше десяти контейнерів) та окремими контейнерами; 4.2.3.
...в минулому та поточному періоді, здійснюватися прогнози щодо майбутнього. Обираючи стратегію та тактику управління ризиком, менеджер повинен дотримуватись таких основних принципів: недоцільно ризикувати більшим заради меншого; ...власні засоби; необхідно заздалегідь піклуватися (здійснювати прогноз) відносно можливих (імовірних) наслідків ризику. Для зниження ступеня ризику на підприємстві, доцільно застосувати такі методи: диверсифікація фінансових ризиків; ...
Обробка інформації здійснювалась з використанням табличного процесора Excel. Теоретичну й методичну основу роботи сформовано за системним осмисленням законодавчих та нормативних актів України з ...пояснюється тим, що підприємство не здійснювало власних капітальних інвестицій у безоплатно отриманий об'єкт і значить не повинне збільшувати витрати, зв'язані з нарахуванням амортизації. 10.
...та платоспроможність підприємства, а саме: здійснювати управління термінами платежів та формами розрахунків з постачальниками та покупцями; при формуванні ефективних форм розрахунків з контрагентами керівництву ЗАТ «Еко» ...розміщення коштів на рахунках покриття; здійснювати оцінку партнерів підприємства, з точки зору їх надійності як дебіторів; визначати максимальну суму боргу, який надається одному дебітору (так званий ...
...на 2000 рік у ФТРМ здійснювалося у командному порядку і має ряд недоліків: на деякі посади подано до резерву тільки по одній особі у зв’язку ...і інші філіали “ Київенерго” можуть здійснювати філіали погодження самостійно без відділу кадрів “ Київенерго”. ФТРМК має добре розроблену систему безперервного навчання ( підвищення кваліфікації, перепідготовка, стажування).
...на 2000 рік у ФТРМ здійснювалося у командному порядку і має ряд недоліків: на деякі посади подано до резерву тільки по одній особі у зв’язку ...і інші філіали “ Київенерго” можуть здійснювати філіали погодження самостійно без відділу кадрів “ Київенерго”. ФТРМК має добре розроблену систему безперервного навчання ( підвищення кваліфікації, перепідготовка, стажування).
...організації, можна стверджувати, що право здійснювати представницькі функції у суді при захисті суб’єктивних прав членів цих товариств статутом не передбачаються....деякі інші суб'єкти можуть здійснювати в суді свої функції лише шляхом особистої участі у процесі. На нашу думку, коло суб'єктів, які можуть мати представника ...
...24 Адміністративне управління Накопичувальним фондом здійснюватиме a. Пенсійний фонд України b. Професійний адміністратор c. Компанія з управлінням активами Question 25 Радник з інвестиційних питань може бути ...активами недержавних пенсійних фондів може здійснюватися (при наявності ліцензії) такими особами: a. професійним адміністратором, який отримав ліцензію на провадження діяльності з управління активами b.
Порівняння у трудовому праві можуть здійснюватися в напрямках: А) горизонтальному (порівняння різних національних систем трудового права); Б) вертикальному (співставлення міжнародних стандартів праці і норм національного трудового ...будь якого втручання державної влади, здійснювати профспілкову діяльність; Д) усі перелічені. 19. Профспілкова діяльність може бути політично й фінансово залежати від: А) держави; Б) політичних партій; ...
Крім того, товариство здійснювало самовільне: сінокосіння, випасання худоби та заготівлю вторинних лісових матеріалів. Представник сільськогосподарського акціонерного товариства у суді заявив, що дії товариства відповідали ...ділянці лісового фонду товариство може здійснювати будь які лісові користування. Охарактеризуйте підстави та порядок виникнення, здійснення та припинення зазначених видів права лісокористування.
...разом з чоловіком, має намір здійснювати комерційну діяльність, пов'язану з реалізацією на території України продукції німецької косметичної фірми. При цьому подружжя, будучи членами однієї з ...релігійні теми (аналогічну діяльність вони здійснювали й у своїй країні). Дайте відповідь на наступні питання: 1. До якої категорії іноземців можуть бути віднесені чоловіки Штейн?
Порівняння у трудовому праві можуть здійснюватися в напрямках: А) горизонтальному (порівняння різних національних систем трудового права); Б) вертикальному (співставлення міжнародних стандартів праці і норм національного трудового ...будь якого втручання державної влади, здійснювати профспілкову діяльність; Д) усі перелічені. 19. Профспілкова діяльність може бути політично й фінансово залежати від: А) держави; Б) політичних партій; ...
В ході перевірки, яку здійснювала Київська природоохоронна прокуратура в квітні 2000 року, було встановлено, що на території Парка культури та відпочинку „Гідропарк” в Дарницькому районі ... Крім того ТОВ „Д” здійснювало свою діяльність без одержання правовстановлюючих документів на право користування земельною ділянкою і встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), ...
...разом з чоловіком, має намір здійснювати комерційну діяльність, пов'язану з реалізацією на території України продукції німецької косметичної фірми. При цьому подружжя, будучи членами однієї з ...релігійні теми (аналогічну діяльність вони здійснювали й у своїй країні). Дайте відповідь на наступні питання: 1. До якої категорії іноземців можуть бути віднесені чоловіки Штейн?
...реалізувати її економічні цілі та здійснювати нові виробничі й соціальні програми. Економічне зростання визначають чотири групи факторів. Фактори пропозиції: а) кількість та якість природних ресурсів; б) ... Розробка теорії зростання здійснювалася різними представниками наукових напрямів в економічній теорії. Тому створено багато моделей економічного зростання. Сучасні теорії економічного зростання сформувалися на основі ...
...розслідування був визначений слідчий, який здійснюватиме розслідування. 11 липня слідчий у письмовий формі повідомив прокурора про початок досудового розслідування. Оцініть дії сторони обвинувачення. 2.... Слідчий, який здійснював розслідування, звернувся до прокурора вищого рівня, оскарживши рішення прокурора про об’єднання матеріалів досудового розслідування, обґрунтовуючи це тим, що таке ...
...з урахуванням міжнародних рекомендацій, необхідно здійснювати наступні заходи: ускладнити процедуру збору інформації про клієнта та підвищити рівень обачливості щодо клієнта; дотримуватись вимог щодо процедури відкриття рахунку; здійснювати поглиблений моніторинг операцій; проводити суворий ...
Заокруглення показників здійснювати з точністю до 0,0001. По результатах розрахунку зробити висновки про доцільність реалізації даного проекту. 5.... Заокруглення здійснювати з точністю до 0,0001. 6. Задача № 3 Фірма реалізує продукцію за ціною 40 грн. Витрати на сировину і оплату праці ...
...надавати кредити, бо це може здійснювати лише фінансова установа, маючи відповідну ліцензію НБУ. Представник позивача доводив, що відносини між сторонами необхідно розцінювати як договір позики, укладення ...в будинку, в цьому випадку здійснювалося на підставі договорів про приєднання до договору про спільну діяльність. При перевірці діяльності вказаних господарських товариств було виявлено порушення законодавства, ...
Заокруглення показників здійснювати з точністю до 0,0001. По результатах розрахунку зробити висновки про доцільність реалізації даного проекту. 5.... Заокруглення здійснювати з точністю до 0,0001. 6. Задача № 3 Фірма реалізує продукцію за ціною 152 грн. Витрати на сировину і оплату праці ...
...немає; 3) така діяльність може здійснюватися лише після отримання ліцензії Міністерства юстиції України; 4) заявник не має власного приміщення, де мала б здійснюватися така діяльність.
...апарату управління, діяльність яких слід здійснювати системно, комплексно і ціленаправлено з урахуванням науково обґрунтованої і законодавчої бази. Слід звернути увагу на кадрове і фінансове забезпечення, де ...приватну медичну діяльність, яка буде здійснюватись поза межами державної, в основі якої будуть ринкові засади. Такий спосіб організації надання медичної допомоги зможе хоча б частково вирішити ...
Юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії). Дієздатність традиційно визначається як передбачена нормами права ...самостійно, своїми діями набувати і здійснювати права, створювати для себе обов’язки та виконувати їх. Слід підкреслити, що поняття дієздатності в ЦК України 2003 р.
...діяльності фірми, коли негаразди примушують здійснювати поновлення, модернізацію і реконструкцію. До основних причин виникнення кризових ситуацій можна віднести: недостатній рівень знань з питань прогнозування кризи і ...дебіторською заборгованістю, а також постійно здійснювати управління своєю дебіторською заборгованістю, стежити за оптимальним рівнем в активах. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.03р.
...зареєстрована у порядку, передбаченому законом, здійснювала діяльність щодо надання платних культових послуг (хрещення, укладання церковного шлюбу, тощо), а також одержувала грошові кошті за договором оренди земельної ...чином у даних ситуаціях буде здійснюватись оподаткування релігійної організації?
...зареєстрована у порядку, передбаченому законом, здійснювала діяльність щодо надання платних культових послуг (хрещення, укладання церковного шлюбу, тощо), а також одержувала грошові кошті за договором оренди земельної ...чином у даних ситуаціях буде здійснюватись оподаткування релігійної організації?
...тому ще більше підприємств почало здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Зовнішньоекономічна діяльність – діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ... Здійснювати операції пов’язані з зовнішньоекономічною діяльністю підприємства можуть лише висококваліфіковані спеціалісти, які знають міжнародні правила розрахунків, а також володіють нормативною ...
Оплата послуг андеррайтера здійснювалася грошовими коштами. 3. З метою оптимізації структури власного капіталу AT провело наступні операції: – стягнуто заборгованість з акціонерів по оплаті номінальної ... Погашення облігацій здійснювалося через брокера, плата якому складала 2% вартості облігацій, що підлягають погашенню. Власники 45% облігацій подали заявки на конвертацію облігацій у ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 8
Гостей: 8
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.