Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 238 за запитом земель

Тестові завдання поточного контролю з навчальної дисципліни „Земельне право України” 1. Чинний Земельний кодекс України був прийнятий: а. 13 березня 1992 р. б. 25 жовтня 2001 р. в....передачу їм земельних ділянок із земель або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в такому розмірі: а. не більше 0,06 га; б.
...контролю за використанням та охороною земель 8 1.1. Земля як об’єкт охорони і використання 8 1.2. Законодавство України щодо контролю за використанням та охороною земель 15 1.3.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЇХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ....... 12 1.1. Розвиток наукових теорій щодо правового режиму земель рекреаційного призначення .............................................................................. 12 1.2.
Розвиток словацьких земель в період османської навали. Поділ словацьких земель 1.1. Османська навала на словацькі землі 1.2.
Розвиток словацьких земель в період османської навали. Поділ словацьких земель 1.1. Османська навала на словацькі землі 1.2.
Загальна характеристика категорій земель за Земельним кодексом України 1.1 Законодавче забезпечення правового режиму земель в Україні…….…….9 1.2.
В а р і а н т V 1. За рішенням сільської ради у декількох фермерських господарств для будівництва туристичного ...було вилучено 10 га орних земель, основу яких складають чорноземні ґрунти. Власники земельних ділянок звернулися до суду зі скаргою на дії ради, мотивуючи тим, що вилучення ...
РЕФЕРАТ на тему: «Здійснення моніторингу та контролю за використанням, охороною і відтворенням земель» В галузі земельних відносин для забезпечення належного використання, охорони і відтворення земель мають значення дві такі категорії як: А) контроль; ...
...було вилучено 10 га орних земель, основу яких складають чорноземні ґрунти. Власники земельних ділянок звернулися до суду зі скаргою на дії ради, мотивуючи тим, що вилучення земель попередньо не було узгоджено з ...
Реферат «Загальне цивільне уложення спадкових земель Австрійської імперії 1811 року» Студента І курсу Київ 2010 План 1. Загальна характеристика Загального цивільного уложення спадкових земель Австрійської імперії 1811 року 2.
РЕФЕРАТ на тему: «Правовий режим земель водоохоронних зон» Київ 2011 В загальнотеоретичному розумінні правовий режим означає ― сукупність правил, які закріплюються в юридичних нормах і регулюють відповідну ... Під правовим режимом земель у найбільш загальному вигляді варто розуміти встановлений законом порядок використання та охорони земель. Правовий режим земель можна визначити як особливий ...
...праві власності 90 га сільськогосподарських земель, в тому числі 48 га ріллі, в період з січня 2000 р. до 18 січня 2001 р. придбало за договорами купівлі продажу земельні частки (паї).
...правові засади майнової відповідальності за земельні правопорушення 1.1. Юридична природа, поняття майнової відповідальності за земельні правопорушення 1.2. Порушення земельного законодавства як підстава майнової відповідальності ...
Оренда як правова форма використання земель у сучасний період 1. 1. 1. поняття оренди; 1. 1.2. особливості оренди; 1. 1.3. юридична природа оренди; 2....господарства громадян на основі паювання земель Розділ іі 1. Виділення земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) та видача державних актів на право приватної власності на ...
ЗМІСТ ВСТУП 3 РOЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВOВOГO РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ ЗА ЗАКOНOДАВСТВOМ УКРАЇНИ 7 1.1. Пoняття і загальні засади правoвoгo режиму земель в Україні 7 1.2.
Визначення поняття «правовий режим земель» у земельному праві України……………………………………….................................................5 2.Поняття та склад земель оздоровчого призначення…....…………...…9 3.Особливості правового режиму земель оздоровчого призначення…..
...має у приватній власності дві земельні ділянки: присадибну – площею 0,6 га та для садівництва – 0,12 га. У березні 2008 р. він розпочав знімати грунт з першої ...контролю за використанням і охороною земель наклав на Дубового штраф і звернувся до суду з вимогою про позбавлення його права власності на земельні ділянки у зв’...
ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНО ПРАВОВОЇ ФОРМИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ………………………………………………………...…20 2.1. Сутність приватизації земель як форми земельної правосуб’єктності….....
Задача. За рішенням міської ради народних депутатів передано у приватну власність гр. Юхевичу 0,10 га земель для обслуговування житлового будинку.
...її особливості не території українських земель Розділ 2. Діяльність церковних братств у боротьбі за українську православну церкву Розділ 3. Контрреформаційна діяльність Петра Могили Висновки Список використаних ... Включення українських земель до складу Великого князівства Литовського та Польщі, а згодом їх перебування в Речі Посполитій, суттєво змінили їх цивілізаційний ландшафт, перетворюючи ...
1. Эволюция взаимоотношений человека и природной среды 1.1. Эволюция природоохранного мышления 1.2 Формирование науки об охране природы и ... Нарушения и рекультивация земель 3.1. Рекультивация земель, нарушенных горными работами Использованная литература
Правовий механізм передачі земель у колективну власність 2. Порядок паювання земель, переданих у колективну власність Примітка. Це окреме питання, а не реферат
Захоплення українських земель іноземними державами (XIV—XV ст.) 2. Подальший розвиток українських земель в XIV—XVІ ст 3.
Охорона земель. Організаційно правові заходи охорони земель. 4. Відповідальність за порушення земельного законодавства. Висновок. Задача. Список літератури.
Господарство українських земель у праісторичні часи. Трипільська культура .............................................................................. 6 2. Економіка України в 50 80 роки XX ст..................................................... 10 2.1.... Господарство українських земель у період від найдавніших часів до V століття н.е................................................................................................... 18 4. Тест Найбільш серйозні економічн...
...контролю за використанням і охороною земель з огляду на виявлене порушення земельного законодавства зафіксував це правопорушення та передав матеріали перевірки до прокуратури. Визначте категорію земель, які згадуються в завданні, та ...
Варіант IIІ 1. Фермер Б. на орендованій ріллі здіснював власну господарську ... Визначте правовий режим земель сільскогосподарського призначення. 2. Мешканець м. Харків В. на подвірні власного будинку, який розташовано у районі малоповерхової забудови, організував розбирання на ...
В а р і а н т VI 1.... Визначте правовий режим земель водного фонду.
Земельне право Варіант 4 (П У) 1. Особливості судового розгляду та вирішення земельних спорів. 2.
1. Проаналізувати розвиток західноукраїнських земель у складі Австро Угорщини (кінець XVII XIX ...
1. Земельне законодавство та його завдання 2. Принципи земельного законодавства Література
Вступ 1. Передумови литовського забарвлення українських земель 2. Політика литовських правителів в Україні 3. Українські землі у складі речі Посполитої: ...
1. Правове регулювання оренди землі 2. Правовий режим земель житлової та громадської забудови 3.
У статті розглядаються проблеми регламентації порядку користування, розпорядження земельними ресурсами відповідного до законодавства України....України відносяться до окремої категорії земель, що підлягають спеціальному правовому регулюванню з боку законодавства. Згідно зі ст. 43 Земельного кодексу України (далі – ЗК України) вони визначаються ...
ВИРІШИТИ ЗАДАЧІ Задача 1 Громадянин Цушко звернувся до сільської ради з проханням передати йому на безоплатній основі 0,15 га земель для ведення садівництва.
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика земельних спорів 1.1. Поняття та ознаки земельних спорів 1.2.
ЗМICТ Вcтуп……………………………………………………………………………….3 Poздiл 1. Пpaвoвe peгулювaння нaбуття, пepexoду тa пpипинeння пpaвa влacнocтi нa зeмлi в Укpaїнi……………………………………………………7 1....
Вступ 1. Україна під владою Польщі та Литви 2. Польсько Литовська унія 3. Люблінська унія 4.
Паювання земель в Україні 2.3. Приватизація земель державних та комунальних сільсько господарських підприємств 2.4. Придбання за плату державних та комунальних ...
...колонізації Ста¬родавньою Грецією нових земель. 4. Особливості господарства Стародавнього Риму. Чому його називають класичним? 5. Римське сільське господарство, ремес¬ло, внутрішня і зовнішня торгівля. 6.... Особливості господарського розвитку україн¬ських земель у складі Великого князівства Литовського та Польського королівства. 12. Характер, форми внутрішньої та зовнішньої торгівлі Київської Русі.
...щодо складання планів існуючого використання земель в межах територій сільських (селищних, міських) рад 18 1.3. Порядок створення та функціонування документації земельних ресурсів 20 РОЗДІЛ 2....актів на право власності на земельні ділянки 23 2.2. Документація оформлення права власності та користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення суб'єктами господарювання 25 2.3.
Зміст Вступ……………………………………………………………………………3 Рoзділ 1 Загальна характеристика інституту правoвoгo режиму земель за закoнoдавствoм України................................................................................. 1.1. Пoняття і загальні засади правoвoгo режиму земель України………..... 1.2.
Зміст Вступ……………………………………………………………………………3 Рoзділ 1 Загальна характеристика інституту правoвoгo режиму земель за закoнoдавствoм України................................................................................. 1.1. Пoняття і загальні засади правoвoгo режиму земель України………..... 1.2.
Зміст Вступ……………………………………………………………………………3 Розділ 1 Загальна характеристика інституту правового режиму земель за законодавством України................................................................................. 1.1. Поняття і загальні засади правового режиму земель України………..... 1.2.
Земельні ресурси 1.3. Приватизація земель Розділ Категорії земель в Україні 2.1. Землі сільськогосподарського призначення 2.2.
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.