Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 50 за запитом змінним

...ПОДУКЦІЇ (РОБІТ І ПОСЛУГ) ЗА ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ.........................................................6 1.1. Теоретичні та методологічні основи обліку собівартості продукції (робіт та послуг) та її калькулювання за змінними витратами.....................................6 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти калькулювання можливостей та сфери застосування обліку за змінними витратами 1.1 Сутність і значення калькулювання 1.2 Основні методи калькулювання 1.3 Характеристика методу калькулювання Variable Costing Розділ ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти калькулювання можливостей та сфери застосування обліку за змінними витратами 1.1 Сутність і значення калькулювання 1.2 Основні методи калькулювання 1.3 Характеристика методу калькулюв...
... ЗАДАЧА 10. Визначте рівень виконання норм часу за змінним та фактично відпрацьованим часом, якщо було виготовлено ...
...незалежні) змінні з вихідними (залежними) змінними, а також з економічною стратегією, тобто способом керування економічною системою. Якщо є підстави для того, щоб вважати розроблену математичну модель ...що є вхідними і вихідними змінними в досліджуваній системі і які фактори впливають на процес її функціонування. Якщо рівень інформаційної достатності невисокий, то створити модель, за ...
...незалежні) змінні з вихідними (залежними) змінними, а також з економічною стратегією, тобто способом керування економічною системою. Якщо є підстави для того, щоб вважати розроблену математичну модель ...що є вхідними і вихідними змінними в досліджуваній системі і які фактори впливають на процес її функціонування. Якщо рівень інформаційної достатності невисокий, то створити модель, за ...
характеризується виготовленням виробів періодично, змінними серіями d. характеризується дуже малою кількістю продукції, що випускається Question 3 Безперервний тип виробництва: a.... характеризується виготовленням виробів періодично, змінними серіями d. передбачає виготовлення виробів великими партіями Question 4 Партія це певна кількість виробів одного типорозміру, що виготовляється за незмінною ...
характеризується виготовленням виробів періодично, змінними серіями Question 3 Безперервний тип виробництва: Виберіть одну правильну відповідь a. передбачає виготовлення виробів великими партіями b.... характеризується виготовленням виробів періодично, змінними серіями Question 4 Партія це певна кількість виробів одного типорозміру, що виготовляється за незмінною технічною документацією Виберіть одну правильну відповідь ...
Виробництво з двома змінними витратами. Виробнича функція має такий вигляд: Q = 5•L•K, де Q – кількість виробленої продукції за допомогою праці у кількості ...обсягом виробництва Q та середніми змінними витратами АVС подано у таблиці: Q, шт. 1 2 3 4 5 6 АVС, грн./шт.
Виробнича функція з двома змінними. Ізокванта, її властивості. Карта ізоквант. Взаємо доповнюваність і заміщення факторів виробництва 3. Вправа.Зобразіть графічно можливі варіанти рівноваги конкурентної фірми ...витратам; г) вони дорівнюють середнім змінним витратам; д) прибуток фірми є максимальним 5.4. Заходи уряду по захисту прав споживачів ведуть до : а) посилення конкуренції на ...
...лінійний зв’язок між даними змінними суттєвим? Відповідь обґрунтуйте. Тема 3. Вправи та завдання 1. Після оцінювання параметрів парних моделей попереднього заняття провести їх економетричне дослідження: ...лінійний зв’язок між даними змінними суттєвим? Відповідь обгрунтуйте. Тема 16. Вправи та завдання 1. На базі n = 12 статистичних даних певного регіону побудувати лінійну регресійну ...
Виробництво з одним змінним ресурсом. Закон спадної віддачі. 8. Виробництво з двома змінними ресурсами. Взаємозамінність ресурсів. Ізокванта. 9. Витрати виробництва у короткостроковому періоді.
Індекси з постійними та змінними вагами Задача У результаті повторної вибірки взято 200 одиниць продукту. Середня маса – 9 кг, середнє квадратичне відхилення 1,2 кг.
Індекси з постійними та змінними вагами Задача № 26 У результаті повторної вибірки взято 200 одиниць продукту. Середня маса – 9 кг, середнє квадратичне відхилення 1,2 ...
...1 Виробнича функція з одним змінним фактором та її показники Розділ 3. Теорія граничної продуктивності її сутність і значення 3.1 Закон спадної граничної продуктивності як ...
...рівень виконання норм часу за змінним та фактично відпрацьованим часом, якщо було виготовлено продукції на 175 н/годин, відпрацьовано 22 робочих дні, тривалість зміни – 8 годин, ...
, а співвідношення між постійними та змінними витратами становить 20 : 80. З метою збільшення обсягів збуту менеджери приймають рішення про зниження ціни одного виробу на 10 коп..
змінними витратами d. витратами майбутніх періодів Question 4 Для оцінки показників технологічного обладнання є дві групи методів: a.
...випуску виробів застосовуються штампи зі змінними деталями. Режим роботи фірми двозмінний, з 8 годинннм робочим днем і п'ятиденним робочим тижнем.
...підвищення ефективності управління постійними та змінними витратами на ЗАТ АПК «ІНВЕСТ» ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
...виторгом від реалізації продукту та змінними витратами 15. Витрати, які прямо пов’язані з технологічним процесом 16. До яких витрат відносяться витрати на обслуговування та управління ...
...Java, C++, Delphi) Робота з змінними Конструктори Деструкції і фіналізація Висновок 3.2 Delphi основні характеристики продукту Компілятор в машинний код Об'єктно орієнтована модель програмних ...
...взуття, припускаючи, що праця є змінним фактором виробництва і що витрати на працю становлять 24 грн. на годину Якщо постійні витрати становлять 16 000 грн.
...випуску виробів застосовуються штампи зі змінними деталями. Режим роботи фірми двозмінний, з 8 годинннм робочим днем і п'ятиденним робочим тижнем.
...ринку можна здійснювати за різними змінними параметрами.
...б) різниця між постійним та змінним капіталом; в) відношення постійного до змінного капіталу; г) всі відповіді правильні; д) всі відповіді неправильні. 7.
...3) кількість сегментів за трьома змінними одночасно. Задача № 2 1. Визначити конкурентоспроможність банку за десятибальною шкалою, врахувавши дев'ять критеріїв і використавши дані табл. 1.
...собі є не точним і змінним. Однак, не зважаючи на всі вказані недоліки, ВНП, ВВП та ЧНП є найбільш повними показниками, які посідають центральне місце в ...
...способами загальні індекси собівартості: – із змінними вагами; – з незмінними вагами. Зробити висновок Література
...підставі співвідношення між постійними і змінними витратами на виробництво: 1) розрахувати кількість одиниць продукції, які необхідно реалізувати для отримання визначеного прибутку.
...за ціною одиниці продукції (Ц), змінними витратами, що доводяться на одиницю продукції (з) та умовно постійними витратами (П), якщо ці показники мають наступні заплановані значення: Ц = ...
всі витрати є змінними. 8 В короткостроковому перiодi фірма, що діє на ринку досконалої конкуренції, припинить виробництво, коли виявиться, що: a.
...на формування з постійним і змінним капіталом. До першого типу належать англійський інвестиційний траст, французька інвестиційна компанія з постійним капіталом, американський фонд закритого типу, іспанське товариство ...
...різниця між ціною і прямими змінними витратами туру Висновки і пропозиції Список використаної літератури Таким чином, чим краще удасться зацікавити споживачів різноманітними характеристиками готельного продукту та ...
Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку. Ціна одиниці ресурсу праці (L) складає 2 гривні, ...
Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку. Ціна одиниці ресурсу праці (L) складає 2 гривні, ...
Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку. Ціна одиниці ресурсу праці (L) складає 2 гривні, ...
Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку. Ціна одиниці ресурсу праці (L) складає 2 гривні, ...
Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку. Ціна одиниці ресурсу праці (L) складає 2 гривні, ...
Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку. Ціна одиниці ресурсу праці (L) складає 2 гривні, ...
Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку. Ціна одиниці ресурсу праці (L) складає 2 гривні, ...
Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку. Ціна одиниці ресурсу праці (L) складає 2 гривні, ...
Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку. Ціна одиниці ресурсу праці (L) складає 2 гривні, ...
Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку. Ціна одиниці ресурсу праці (L) складає 2 гривні, ...
Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку. Ціна одиниці ресурсу праці (L) складає 2 гривні, ...
...розподілу праці Question 14 Внутрішніми змінними в організації, згідно думки економістів Мескона, Альберта та Хедоурі, є: a. керуюча та керована підсистеми b.
Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку. Ціна одиниці ресурсу праці (L) складає 2 гривні, ...
Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку. Ціна одиниці ресурсу праці (L) складає 2 гривні, ...
Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Товар (продукт) реалізується також на конкурентному ринку. Ціна одиниці ресурсу праці (L) складає 2 гривні, ...
...має систематичної достовірної залежності між змінними c. Є переконаність, що діяльність у минулому мала певну тенденцію, яку можна продовжувати у майбутньому d.

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.