Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 124 за запитом зміною

Еластичність ціни облігації за зміною ставки розміщення називається: опуклістю; модифікованою дюрацією; дюрацією; дюрацією з мінусом 138. Еластичність ціни облігації за зміною ставки розміщення називається: дюрацією; дюрацією ...
Приріст (+/–) прибутку зі зміною обсягу реалізації з урахуванням впливу операційного важеля Зробити висновки щодо напрямів фінансової поведінки підприємства у межах короткострокового та довгострокового періодів ...підприємства в зв’язку зі зміною виручки від реалізації продукції та з урахуванням сили впливу операційного важеля відбувається у прогнозному періоді і розраховується наступним чином: ΔП% = ...
пристосовні перебудови організму, які супроводжуються зміною регуляції функцій в умовах нового існування d. утримання сталості внутрішнього середовища організму при змінах впливу зовнішнього середовища Question 13 Загальні ... при терміновій адаптації організм реагує зміною рухомості нервових процесів, після чого мобілізуються психічні процеси c. термінові реакції організму мобілізують фізіологічні резерви, потім формується нова програма гомеостатичного ...
повною зміною технології виробничого процесу для випуску нової продукції b. використанням в операційній діяльності підприємства нових наукових та технологічних знань у цілях ... повною зміною технології виробничого процесу для випуску нової продукції d. використанням в операційній діяльності підприємства нових наукових та технологічних знань у цілях ...
Завдання Обсяг споживання цукру в регіоні склав в базисному році 8980 тон, у звітному році порівняно з базисним він зріс на 2,5% при скороченні середньої чисельності населення на 1,8% Визначте зміну обсягу споживання цукру в регіоні (в тонах) і встановіть, якою мірою воно пояснюється зміною чисельності населення, а якою – зміною середньодушового споживання цукру Завдання Маємо такі дані по двох промислових підприємствах, що випускають різнорідну продукцію: ...
і %): а) у звязку зі зміною чисельності працівників; б) у звязку зі зміною середньої заробітної плати працівників Задача Маємо такі дані дані по виробничому підприємству, яке ...
...а) у зв'язку із зміною відносних рівнів витрат обігу в кооперативному і некооперативному секторах торгівлі; б) у зв'язку із зміною структури загального роздрібного товарообігу регіону.
Шоки сукупної пропозиції спричинені: а) зміною інвестицій, б) змінами споживчого попиту, в) зміною пропозиції грошей, г) змінами в законодавстві. 6. Економіка країни описується рівняннями: Y= C+ ...
...тому числі у звязку зі зміною а) обсягу діяльності підприємства (вартість виготовленої продукції) б) рівень використання основних засобів Задача Валовий регіональний продукт у поточних цінах склав ...тому числі у звязку зі зміною а) цін б) фізичного обягу товарообігу Зробити висновки Задача Дані про попит на товари і чисельність населення наведено у вигляді ...
тільки зміною ціни c. тільки оновлення асортименту Question 5 Мета кон’юнктурного аналізу полягає в: a. виявленні і моделюванні тенденцій та закономірностей ... тільки зміною ціни Question 15 Мета кон’юнктурного аналізу полягає в: a. визначенні асортименту товарів b. необхідності задовольнити потреби споживачів c.
Зміною попиту на засоби виробництва. c. Процесами, які відбуваються у сфері грошових відносин. d. Зміною базових технологій.
...технічної бази господарюючого суб’єкта, зміною видів діяльності (продукції, робіт, послуг). Розв’язання названих проблем пов’язане з глибокими аналітичними дослідженнями, які б гарантували прийняття найбільш ...великою компанією пов’язане із зміною права власності, що не підтримується керівництвом. Враховуючи перелічені факти, було обрано розробку варіанту розширення бізнесу.
Санація зі зміною організаційно правової форми та юридичного статусу санованого підприємства (реорганізація). Виробничо технічні санаційні заходи пов’язані насамперед з модернізацією та оновленням ...виробництва слід враховувати, що зі зміною обсягів виробництва змінюються постійні витрати на одиницю продукції. Частина витрат може змінюватися протягом року, але не пропорційно до змін обсягів ...
...контролем, стійкістю виховного стилю, планомірною зміною системи виховання у відповідності з віком дитини Question 5 Реалізація виховного потенціалу сучасної української сім'ї має наступні ознаки: a....контролем, стійкістю виховного стилю, планомірною зміною системи виховання у відповідності з віком дитини c. Визнанням самоцінності дитини, розумною й адекватною системою санкцій, низьким рівнем батьківського моніторингу, ...
Задача 1 ЗАТ «Гарбуз» у зв’язку із зміною місцезнаходження, зафіксованого в статуті, подало до реєструючого органу (в райдержадміністрацію) документи для його перереєстрації. Реєструючий орган відмовив вищесказаному ЗАТ в ...
ЗАТ «Гарбуз» у зв’язку із зміною місцезнаходження, зафіксованого в статуті, подало до реєструючого органу (в райдержадміністрацію) документи для його перереєстрації. Реєструючий орган відмовив вищесказаному ЗАТ в ...
...Гарбуз» у зв’язку із зміною місцезнаходження, зафіксованого в статуті, подало до реєструючого органу (в райдержадміністрацію) документи для його перереєстрації. Реєструючий орган відмовив вищесказаному ЗАТ в ...
...Гарбуз» у зв’язку із зміною місцезнаходження, зафіксованого в статуті, подало до реєструючого органу (в райдержадміністрацію) документи для його перереєстрації. Реєструючий орган відмовив вищесказаному ЗАТ в ...
Вступ Розділ 1 показники ефективності діяльності компанії Розділ 2 аналіз показників конкурентоздатності корпорації Висновки Список використаних джерел Процес всебічного пристосування підприємства до умов середовища характерний для ринкових умов господарювання обумовлюється загальною макроекономічною ситуацією, зміною кон’юнктури ринку чи впливом внутрішніх факторів підприємства. Для ефективного розвитку в конкурентному середовищі підприємство повинне мати певний рівень прибутк...
...цінового ризику, пов'язаного з зміною ціни на актив "Р" через 5 місяців, підприємство проводить хеджування ф'ючерсами. Початкова ціна активу "Р" на ринку спот становить ...
...неї у зв’язку із зміною кон’юнктури ринку виросла вдвічі. Постачальник вимагає оплатити продукцію за ціною, яка існує на день поставки.
...засновницькі документи, пов’язані із зміною юридичної адреси, ухваленням до складу засновників нових осіб і вибуттям частини старих засновників. Були зібрані всі необхідні документи і представлені ...
У зв’язку із зміною цін на сировину й матеріали собівартість продукції зросте на 5% 6. В плановому періоді виявлені такі резерви збільшення прибутку: за ...
...відповідальності у зв'язку із зміною обстановки 5.1. Передумови звільнення 5.2. Втрата діянням характеру суспільно небезпечного Розділ 6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'...
Дуже значною зміною, що сталася за останній 10 15 років, був також швидке зростання експорту промислових товарів при підвищується одночасно участю в експорті ...
...цінового ризику, пов'язаного зі зміною ціни на цукор через три місяці, вона проводить хед¬жування ф'ючерсами. Початкова ціна цукру на ринку (ціна спот) становить ...
У зв'язку із зміною цін на сировину й матеріали собівартість продукції зросте на 2% 6. У плановому році виявлені такі резерви збільшення прибутку: – за ...
...тому числі у звязку зі зміною: 1) чисельності працівників 2) середньої продуктивності (виробітку) працівників Поясніть отримані результати Задача Відомі такі дані по виробничому підприємству про випуск ...
...відповідальності у зв'язку із зміною обстановки. • Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності. Література 1. Аликперов Х. Д. Преступность и компромисс.
...ускладнилося у зв'язку із зміною профілю всієї фірми. Ситуація виникла із за того, що вас обігнали конкуренти і збут продукції різко зменшився.
...господарювання обумовлюється загальною макроекономічною ситуацією, зміною кон’юнктури ринку чи впливом внутрішніх факторів підприємства. Для ефективного розвитку в конкурентному середовищі підприємство повинне мати певний рівень прибутку, ...
...відповідальності у зв'язку із зміною обстановки 2.5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності РОЗДІЛ ІІІ.
Зміною відносин людини до життя й суспільства. 4. Підвищенням уваги суспільства до хворої людини. 5. Їх инвалідизацією.
У зв'язку із зміною облікової ставки НБУ 8 листопада поточного року, було проведено зменшення ставки кредиту на 2 пункти.
Виробничий процес є послідовною зміною стану предмета праці при перетворенні його з матеріалів і сировини в продукт із заздалегідь заданими властивостями, що здійснюється у просторі ...
...у школі, що було викликано зміною взаємовідносин учителя й учня в процесі навчання, коли учень почав займати активну, діяльну позицію. Тому дидактика почала звертати більше уваги, ...
...ознаками: – за зв’язком зі зміною обсягів; – за калькуляційними статтями. Таблиця 1 Витрати підприємства Елементи витрат Сума, грн. Вартість, використаних на виробництво, сировини і матеріалів 900 ...
...відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки; 2.7. Перебіг строків давності – правова підстава звільнення від кримінальної відповідальності. Зупинка та перебігу строків давності: кримінально – правове значення.
...відповідальності у зв’язку із зміною обстановки..................................................................................................................31 2.5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.........................................................................................................34 2.6.
Її значення зумовлене радикальною зміною методологі¬чних парадигм вивчення природи, новими вимогами до вивчення природничих дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах, розглядом шкільного курсу біології насамперед ...
...тому числі у звязку зі зміною а) загальної по двох регіонах чисельності населення б) рівня середньодушового споживання молока і молочних продуктів в окремих регіонах в) структури ...
...інше групування ознак, з відповідною зміною плану). у другому пункті плану автор має визначити, що підставою виникнення стану “необхідної оборони” є необхідність негайного попередження чи припинення ...
...інше групування ознак, з відповідною зміною плану). У другому питанні автор має визначити, що підставою виникнення стану “Крайньої необхідності” є необхідність усунення небезпеки, визначити її ознаки, ...
...Потапов — не погодився з такою зміною режиму робочого часу, пославшись на те, що у зв’язку з виробничими потребами раніше майстри закінчувати роботу не можуть, тому ...
Його поява пов'язана зі зміною економічних умов функціонування підприємств в Україні за останнє десятиріччя. Отже, бізнес план це план розвитку, який необхідно складати для засвоєння ...
...повним правом назвати саме корінною зміною організаційного й адміністративного устрою ДП “IОЦ”. Щоб керівництво ДП “IОЦ” прийшло до висновку про необхідність упровадження СУД, воно повинно, як ...
Контроль за зміною формування власного капіталу господарських товариств Висновки Список використаних джерел Додатки+ РЕФЕРАТ+РЕЦЕНЗІЯ
...приріст маржинального доходу зумовлений лише зміною стратегії, необхідно визначити вплив на його відхилення чотирьох факторів: збільшення обсягу продажів; зміни ціни готової продукції; зростання ціни матеріалів; збільшення ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.