Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 684 за запитом змін

Законодавче регулювання порядку внесення змін та доповнень до Конституції України 1.1. Конституція України основний закон держави 1.2. Внесення змін до Конституції України РОЗДІЛ ІІ.
Основні передумови внесення змін до Конституції України 1.1. Порядок внесення змін до Конституції України 1.2. Конституційна реформа: завдання, результати та можливі ризики ...
Теорії соціальних змін 2.2. Принципи взаємодії суспільної думки та владних факторів 2.3. Специфіка соціальних змін у сучасному українському суспільстві Розділ ІІІ.
...людина як суб’єкт вікових змін в основних психічних процесах 1.1. Вчені про вікові зміни осіб похилого віку 1.2.... Діагностика вікових змін пам’яті у людей похилого віку 2.1. Діагностика і аналіз мимовільної пам'яті 2.2.
Основні способи прийняття та внесення змін до конституцій (порівняльний аспект) 3. Порядок прийняття Конституції України та внесення змін до неї Висновки Література
Вступ …………………………………………………………………………. 3 1. Внесення змін до Конституції України. Поняття, доцільність, процедура …………….
Актуальність дослідження. Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту ... Аналіз основних змін та майбутніх тенденцій в податковому законодавстві та їх вплив результативність діяльності суб’єктів господарювання в Україні.
Варіант №5 (“П” “Т”) 1. Охарактеризуйте види та методи фінансового контролю. 2....було підготовлено законопроект про внесення змін та доповнень до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік». Законопроект передбачав зміни, пов’язані зі збільшенням джерел ...
Варіант 2. Закон про кримінальну відповідальність План 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність....прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері довкілля», яким була встановлена кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння ...
Вступ 1. Внутрішня картина хвороби пацієнтів з тяжкими соматичними захворюваннями 2. Моделі формування психосоматичних розладів 3.
1. Суть, фактори і типи економічного зростання 2. Економічний розвиток і його рівень.
1.1 Сутність пропозиції та закону пропозиції 1.2 Аналіз зміни пропозиції при зміні ринкової рівноваги 1.3 Зміни ...
3. Вимоги до системи управління 23. Діагностика стану і тенденцій аналізу фінансового стану Практичне завдання № 5 Розрахувати ...
3. Вимоги до системи управління 33. Санаційний аудит підприємства Практичне завдання № 8 Розрахувати ефективність витрат на удосконалення ...
Забезпечення впровадження інновацій та змін в організації b. Всі відповіді вірні c. Детальний всебічний комплексний план, набір дій та рішень, яке розробляється керівництвом для досягнення ... Адміністративних програм змін b. Внутрішніх змін c. Всі відповіді вірні d. Жодної вірної відповіді Question 2 До зовнішніх причини, які викликають необхідність змін ...
змін. та доп.). 2. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 № 565 XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20 (з наступ. змін. та доп.). 3.
...Організації, які чітко розуміють тенденції змін і миттєво пристосовуються до них це a. жодної правильної відповіді b. ефективні організації c. „лідери змін” d.
змін. та допов.). Кодекс адміністративного судочинства України № 2747 IV від 06.07.2005 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2005.... змін. та допов.). Про звернення громадян: Закон України № 393/96 ВР від 02.10.1996 р. // Там же. – 1996. – № 47. – Ст.
змін. та доп.). 2. Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.93 р.... змін. та доп.). 4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.05 р. № 2747 IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005.
змін. та допов.). Кодекс адміністративного судочинства України № 2747 IV від 06.07.2005 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2005.... змін. та допов.). Про державну службу: Закон України № 3723 XII від 16.12.1993 р. // Там же. – 1993. – № 52. – Ст.
...реалізації рекомендацій та впровадженні конструктивних змін, що визнані доцільними. Обгрунтуйте думку та наведіть приклади. Найпоширенішими причинами звернення до консультантів можна визначити наступні: 2.... (Ті, хто найбільше налякані перспективою змін, як правило, посилаються на необхідність все зважити, звикнути до самої думки про можливість таких змін, хочуть дізнатися, що було сказано ...
змін. та допов.). Кодекс адміністративного судочинства України № 2747 IV від 06.07.05 р. // Там же. – 2005. – № 35 36, 37. – Ст. 446 (з наступ. змін. та допов.).
змін. та доп.). 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.05 р. № 2747 IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005.... змін. та доп.). 3. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.91 р. № 1789 XII //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53.
...не відноситься до типів вікових змін особистості в пізньому віці за А.У. Тибиловою? a. тип гіпертрофованого сприйняття змін b. тип особистісного зростання c.
Задача №1 Проаналізувати наведені показники за даними таблиці 1, а саме: 1) оцінити динаміку кожного показника; 2) співставити темпи змін; 3) визначити критичні роки змін, 4) розрахувати середньорічні темпи змін; 5) оцінити, чи супроводжувався приріст обсягу продаж приростом прибутку.
Сутність змін на підприємствах та сучасні підходи до їх класифікації 6 1.2. Чинники, що обумовлюють потреби у змінах на підприємстві 12 ...ТОВ «КОМЕТА» ТА ДОЦІЛЬНОСТІ ЗІДЙСНЕННЯ ЗМІН 35 2.1. Організаційно економічна характеристика ТОВ «Комета» та аналіз його системи управління 35 2.2.
Реєстрація змін до установчих документів юридичної особи 3.1 Державна реєстрація змін до установчих документів 3.2.
Кількість робочих змін протягом доби змін 1 9. Тривалість природних операцій хв.. 140 10. Тривалість допоміжних операцій хв. 210 11.
/змін, в т.ч.: – на об’єкті № 1 – 100 м/змін; – на об’єкті № 2 – 80 м/змін; – на об’єкті № ...
...в решті рішення залишено без змін, постанова мотивована тим, що позивач не надав суду доказів, що підтверджують одержання адвокатських послуг, факту оплати цих послуг та погодження ...листопада 2009 року залишено без змін, з тих підстав, що ст. 44 ГПК України не обмежує права учасників господарського судочинства на вибір представником лише адвоката, а ...
...450 3% Овочі 102 без змін Всього 862 X Необхідно визначити індивідуальні та загальний індекс фізичного обсягу про дукції і зробити висновки. 101....середньої ціни, приріст ціни внаслідок змін самих цін і структурних зрушень; 3) абсолютне зростання вартісного обсягу реалізації продукції внаслідок зростання середньої ціни, в тому числі в ...
Завдання та рівні стратегічних змін 266 8.2.2. Організаційна структура як об'єкт стратегічних змін 270 8.2.3.
...газу в загальному обсязі і змін питомої ваги реалізації газу окремим категоріям споживачів в загальному обсязі). Резерви зниження витрат основного виробництва: 1)підвищення ефективності використання трудових ...витрат від планових виділяючи вплив змін цін і власне затрат Таблиця 3.7. Аналіз відхилення фактичних витрат від планових виділяючи вплив змін цін і власне затрат ( ...
...стабільність організаційної структури в умовах змін зовнішнього середовища c. протистояти технологічним змінам при впровадженні інновацій d. породжувати новації та здійснювати нововведення Question 10 Відторгнення нововведень в ... не передбачає значних технологічних змін, тому така стратегія тільки умовно відноситься до інноваційної d. припускає копіювання продукції за ліцензією, яка придбана у компанії піонера Question ...
...стабільність організаційної структури в умовах змін зовнішнього середовища Question 10 Відторгнення нововведень в організації зумовлено наступними об’єктивними та суб’єктивними факторами: a.... не передбачає значних технологічних змін, тому така стратегія тільки умовно відноситься до інноваційної b. визначається політикою «материнської» компанії c. є реакцією керівництва на зовнішні сигнали ...
...стабільність організаційної структури в умовах змін зовнішнього середовища Question 10 Відторгнення нововведень в організації зумовлено наступними об’єктивними та суб’єктивними факторами: a.... не передбачає значних технологічних змін, тому така стратегія тільки умовно відноситься до інноваційної b. визначається політикою «материнської» компанії c. є реакцією керівництва на зовнішні сигнали ...
...організації функціонувати без кардинальних кадрових змін Question 4 Найбільш поширені наступні стратегії виходу підприємства з кризової ситуації: a. захисна та наступальна b. уникнення та компромісу c.... метод планування організаційних змін d. метод анкетування Question 6 Метод "мозкової атаки" – це: a. процес зменшення кількості факторів, які необхідно брати до уваги при ...
Загальна характеристика і динаміка змін вартості британського фунта стерлінгів 3. Коливання курсу гривні по відношенню до британського фунта стерлінгів і причини цих змін Список використаної літератури
...тексту, що існував до внесення змін Законом "Про внесення змін до Конституції У країни" № 2222 IV від 08.12.2004} {Закон № 2222 IV від 08.12....
Документи про реєстрацію цих змін в установчих документах товариства були надані державному реєстратору лише рік потому. Державний реєстратор відмовив у реєстрації змін в установчих документах, посилаючись на ...
...діяльності підприємства;  назвати можливі причини змін, що відбулися, виявити їх вплив на результати господарської діяльності підприємства Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс” Таблиця Показник Одиниця виміру Минулий ...діяльності підприємства;  назвати можливі причини змін, що відбулися, їх вплив на результати господарської діяльності підприємства  зробити висновки Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс” Таблиця Показник Одиниця виміру ...
Здатність пристосовуватися до змін в зовнішньому середовищі – основна умова в бізнесі і інших сферах життєдіяльності. Більш того, у все зростаючому числі випадків – це умова ...боку, постійно усвідомлювати новий характер змін в довкіллі і ефективно на них реагувати. З іншого боку, необхідно мати на увазі, що самі підприємства генерують зміни в ...
Документи про реєстрацію цих змін в установчих документах товариства були надані державному реєстратору лише рік потому. Державний реєстратор відмовив у реєстрації змін в установчих документах, посилаючись на ...
Широке тло суспільних змін і освіта XXI ст 3.2. Головні освітні процеси у світі та Європі 3.3.... Головні тенденції змін вищої освіти на зламі тисячоліть РОЗДІЛ 9. Педагогічні кадри учора, сьогодні і завтра 9.1.
...480 Завдання 3 Розраховувати вплив змін структури товарообігу на середню ціну реалізованих товарів трьох видів. Виріб (види) Ціна за 1 кг., грн.. (Р0) Кількість, тис. т....визначити вплив на її обсяг змін середньо облікової чисельності (Чс. сп.) працівників і продуктивності праці, виходячи з наступних даних. № п/п Показники Позначення Базовий період Звітний ...
Одержаний прогноз змін на ринку потребує визначення стратегії діяльності фірми. Вам необхідно розробити прогноз змін прибутку фірми «Крона» залежно від прогнозованих змін на ...
Одержаний прогноз змін на ринку потребує визначення стратегії діяльності фірми. Вам необхідно розробити прогноз змін прибутку фірми «Крона» в залежності від прогнозованих змін ...
Одержаний прогноз змін на ринку потребує визначення стратегії діяльності фірми. Вам необхідно розробити прогноз змін прибутку фірми «Крона» в залежності від прогнозованих змін ...
Одержаний прогноз змін на ринку потребує визначення стратегії діяльності фірми. Вам необхідно розробити прогноз змін прибутку фірми «Крона» в залежності від прогнозованих змін ...
Одержаний прогноз змін на ринку потребує визначення стратегії діяльності фірми. Вам необхідно розробити прогноз змін прибутку фірми «Крона» залежно від прогнозованих змін на ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.