Меню сайту

Нові користувачі
4nzez
Користувачі
11.05.2021
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3166 за запитом значення.

...планів і планування та їх значення 2. Види планування 3. Значення планів і нормативів у системі контролінгу Висновки Список використаної літератури У системі оперативного контролінгу розглядаються ...
Об’єкт злочину: поняття, види, значення Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття об’єкта злочину та його значення для кваліфікації злочину. 2.
...1 Скласти схему алгоритму визначення значень функцій і реалізувати її в середовищі Mathcad двома способами: 1) у тексті документа; 2) у програмі функції....алгоритму визначення будь яким способом значень функції F(x). Реалізувати її в середовищі Mathcad. Результати представити у форматі з п’ятьма значущими цифрами після десяткової крапки.
Загальна характеристика значення прийменників в англійській мові 1.1. Сутність та еволюція поглядів на прийменник 1.2. Різноманітні значення прийменників Розділ 2.
Загальна характеристика значення прийменників в англійській мові 1.1. Сутність та еволюція поглядів на прийменник 1.2. Різноманітні значення прийменників Розділ 2.
...розпорядження засуджених до позбавлення волі; значення їх у виправленні засуджених. 3. Розкрийте зміст та значення агітаційно пропагандистської роботи з засудженими до позбавлення волі.
Сутність і значення касаційного перегляду судових рішень ПЛАН 1. Поняття, значення та основні риси касаційного перегляду судових рішень, що набрали законної сили. 2.
Сутність і значення перегляду вироків в апеляційному провадженні ПЛАН 1. Поняття, значення та основні положення апеляційного перегляду судових рішень. 2.
... Тема № 11. Причинний зв’язок у кримінальному праві: поняття, види, кримінально правове значення Орієнтовний план: Вступ. 1.
... Тема № 32. Система видів покарань за кримінальним правом України: її правова характеристика та значення Орієнтовний план: Вступ. 1.
ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ РИСИ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ..……………………...7 1.1.Поняття перегляду судових рішень в кримінальному процесі…………………………………………………………..………..………..7 1.2. Значення та основні риси перегляду судових ...
Обґрунтуйте значення приведення кримінально виконавчого за конодавства у відповідність з міжнародними стандартами. 2. Визначте спеціальні обов'язки заборони засуджених до позбав¬лення волі; значення їх у попередженні правопорушень серед ...
...Об’єкт злочину: поняття, види, значення. Співвідношення з предметом злочину План 1. Поняття об’єкта злочину та його значення для кваліфікації злочину. 2.
Сутність і значення правочинів 1.2. Види правочинів РОЗДІЛ 2. ВОЛЯ І ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ УЧАСНИКА ПРАВОЧИНУ ТА ЙОГО ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 2.1.
Готування до вчинення злочину: поняття, значення для кримінальної відповідальності Орієнтовний план: Вступ. 1. Законодавче визначення готування до вчинення злочину. 2. Об’єктивні ознаки готування до вчинення ...кримінального права, з’ясувати їх значення для кримінальної відповідальності. Розкриваючи друге питання, перш за все необхідно з’ясувати, у чому має вираз суспільна небезпека готування до ...
...встановленню фактів, що мають юридичне значення (А, Й, П, Р, М) 1. Окреме провадження в цивільному процесі. 2. Компетенція суду щодо розглядусправ по встановленню юридичних фактів.... ПостановаПленумуВерховногоСудуУкраїни "Просудовупрактику в справахпровстановленняфактів, щомаютьюридичне значення" від 31 березня 1995 р. № 5 //Правовісник. 1996. № 1. Список літератури 1. Кайгородов В.Д. Процессуальныеособенностисудебногорассмотрениядел об установлениифактов, имеющих...
...Об’єкт злочину: поняття, види, значення. Співвідношення з предметом злочину План 1. Поняття об’єкта злочину та його значення для кваліфікації злочину. 2.
...Об’єкт злочину: поняття, види, значення. Співвідношення з предметом злочину План 1. Поняття об’єкта злочину та його значення для кваліфікації злочину. 2.
Поняття конституції та її значення для організації та діяльності зарубіжних країн. Функції та юридичні властивості конституцій. 2. Поняття системи вищих органів держаної влади зарубіжних країн....визначення конституції у всіх можливих значеннях (юридичному, фактичному, матеріальному, формальному), а також проаналізувати значення конституції для організації та діяльності різних зарубіжних країн.
Даною роботою автор хоче розкрити значення в здійсненні історичних мрій українського люду, що відіграла генеральна козацька старшина, кошові, гетьмани. Всі вони внесли неоціненний вклад у побудову ...він набрав переважної сили і значення, треба, щоб сучасна громада досягла високого ступеня культурного розвитку і була щиро переконана у правдивості ідеї.
ВАРІАНТ 31 Тема: Система видів покарань за кримінальним правом України: її правова характеристика та значення План 1.
Сутність і значення протокольної форми досудової підготовки матеріалів ПЛАН 1. Поняття і значення протокольної форми досудової підготовки матеріалів. 2.
Сутність і значення перегляду вироків в порядку виключного провадження ПЛАН 1. Сутність і значення перегляду судових рішень в порядку виключного провадження. 2.
Поняття і значення договору………………………………….……...…..7 1.1. Поняття договору………………………………………………..……...7 1.2. Значення договору……………………………………………….…….11 Розділ 2. Зміст і форма договору……………………………………………….….
ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ…………………………………………………………………………….6 1.1 Поняття представництва………………………………………………………..6 1.2 Значення представництва……………………………………………………...10 РОЗДІЛ 2.
ПРОВАДЖЕННЯ В АПЕЛЯЦІЙНІЙ ІНСТАНЦІЇ Тема: Сутність і значення перегляду судових рішень в апеляційному порядку ПЛАН 1.Поняття, значення та основні риси перегляду судових рішень в апеляційному порядку. 2.
Обґрунтувати значення сенситивних періодів у розвитку дитини. 2. Дати оцінку особливостям уваги дітей раннього і дошкільного віку. 3.... Сковороди і її значення для дітей. Список використаної літератури
ВАРІАНТ 9 Тема: Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, кримінально правове значення План 1. Поняття та ознаки суспільно небезпечних наслідків. 2. Місце суспільно небезпечних наслідків у системі ознак об’єктивної сторони складу ...у кваліфікації скоєного злочину та значення для призначення покарання. Література 1. Беньківський В.О. Проблемні питання об’єктивної сторони злочину // Вісник Київського національного університету ім.
Завдання № 1 Логіка як наука, її предмет і значення в професійній діяльності юриста Завдання № 2 Дайте повну логічну характеристику поняттям: «президент європейської країни», «президент України», «президент республіки Антарктида».... Дайте логічне значення першого з цих суджень, якщо ми припустимо хибність другого. Завдання № 5 Зробіть вивід із засновків.
Склад злочину та його значення для правильної кваліфікації 4. Наукові основи кваліфікації злочинів 5. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності 6.
...як наука, її предмет і значення в професійній діяльності юриста. 2. Дайте повну логічну характеристику поняттям: «президент европейської країни», «президент України», «президент республіки Антарктида». 3.... Дайте логічне значення першого з цих суджень, якщо ми припустимо хибність другого. 5. Зробіть вивід із засновків. Визначіть фігуру і модус силогізму: „Деякі ...
...засуджених до позбавлення волі, її значення для організації процесу відбування покарання. 3. Проаналізуйте порядок та умови оскарження засудженими не правомірних дій адміністрації місць позбавлення волі, згідно ... Розкрийте зміст та значення заходів заохочення і стягнення, які застосовуються до осіб, засуджених до виправних робіт.
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ. 2.1. Загальна характеристика видів юридичних фактів. 2.2. Юридичні презумпції та фікції як види юридичних фактів. 2.3. Значення юридичних фактів. ВИСНОВКИ.
Значення та перспективи розвитку лізингу в України за участю банківського сектору Розділ 2. Діагностика фінансування лізингових операцій у ТОВ «Укрпромбанк» 2.... Шляхи підвищення ролі та значення банківського сектора України як основного джерела фінансування лізингових операцій на прикладі ТОВ «Укрпромбанк» 3.1.
Значення та перспективи розвитку лізингу в України за участю банківського сектору Розділ 2. Діагностика фінансування лізингових операцій у ТОВ «Укрпромбанк» 2.... Шляхи підвищення ролі та значення банківського сектора України як основного джерела фінансування лізингових операцій на прикладі ТОВ «Укрпромбанк» 3.1.
Значення хорового співу в музичному розвитку школярів 2.1. Вплив хорового співу на музичний розвиток школярів та його значення у музичному вихованні учнів 2....
Дослідження значення зорових і слухових диктантів у формуванні просторових уявлень у старших дошкільників 2.1. Опис методики дослідження 2.2. Обґрунтування значення зорових і слухових диктантів у ...
Значення Генуезької конференції для нормалізації відносин з країнами Європи 2.1. Раппальський договір 2.2. Перша криза Версальської системи та вплив ... Генуезька валютна система, її значення для нормалізації відносин Росії з країнами Європи Висновок Список літератури
Значення значення об’єктивної сторони злочину…………28 ВИСНОВКИ…………………………………………………………...…29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………...…31
...громадської думки за документами важливе значення надається якісному аналізу інформації, оскільки більшість документів має інше призначення, а думка, відображена в листах підлеглих, дуже часто буває суб'...всього цивілізованого населення, тому її значення важко переоцінити.........
Вступ 1. Місце засобів логіко емоційної виразності читання в загальній системі виразного читання 2....мовлення та читання і його значення Висновок Список використаної літератури
ВСТУП РОЗДІЛ І. Загальна характеристика повісті Ольги Кобилянської «Земля» 1.1.... Значення землі у житті людей за повістю «Земля» Ольги Кобилянської РОЗДІЛ ІІ. Засади символізму у повісті «Земля» Ольги Кобилянської 2.1.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. КОНТРОЛЬ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 1.1. Сутність та значення функції контролю на підприємстві 1....
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ СЕРВІСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 1.1.... Значення культури сервісу для діяльності готелю «Либідь» РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КУЛЬТУРИ СЕРВІСУ В ГОТЕЛІ «ЛИБІДЬ» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ...
1. Суть інвестицій 2. Структура і значення капітальних вкладень 3. Види інвестицій 4.
Вступ 1. Значення, сутність та джерела формування оборотного капіталу підприємства 2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.