Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 86 за запитом зобовязань

Поняття зобовязання в цивільному праві та підстави його виникнення …. 3 2. Порука та гарантія як способи забезпечення виконання зобовязання ….7 3.
Вступ 1. Економічна характеристика зобов’язань підприємства 2. Первинний облік зобов’язань 3. Аналітичний і синтетичний облік зобов’язань ...
...Актив Заборгованість постачальників 99000 Пасив/зобовязання Виробничі запаси 566220 Актив Нематеріальні активи 16200 Актив Незавершене виробництво 35230 Актив Статутний капітал 585000 Пасив/капітал Кошти на поточному ...Довгострокові кредити банку 243000 Пасив /зобовязання Забезпечення наступних витрат і платежів 37800 Пасив/зобовязання Короткострокові кредити банку 41400 Пасив /зобовязання Заборгованість перед бюджетом по податках 86400 ...
...абсолютної ліквідності (грошові кошти ) / поточні зобовязання 2. Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні кошти запаси) / поточні зобовязання 3. Коефіцієнт загальної ліквідності (оборотні кошти / поточні зобовязання) 4.
Довгострокові зобовязання Довгострокові кредити банків Довгострокові фінансові зобовязання Відстрочені податкові зобовязання Інші довгострокові зобовязання 470 406 Усього за розділом 3 480 406 ...
...складаються з інших довгострокових фінансових зобовязань. В динаміці можна побачити погашення довгострокових кредитів банків, зниження інших довгострокових фінансових зобовязань на 7000 тис.грн.
...прибутку 31, Баланс Активи 800 Зобовязання кредиторська заборгованість 80 довгострокові зобовязання 300 Акціонерний капітал 420 Прогнозовані витрати на виплату відсотків в розмірі 25 гр.од.
...найбільш ліквідних активів та термінових зобовязань приводить до висновку про недостатність цієї групи активів для термінового погашення зобовязань (в 2007 році на 453, тис.грн.
...найбільш ліквідних активів та термінових зобовязань приводить до висновку про недостатність цієї групи активів для термінового погашення зобовязань (в 2005 році на 453, тис.грн.
Поточні зобовязання за розрахунками з бюдетом в 2005 році відсутні, в 2006 році становлять 6,3 тис.грн.... Інші поточні зобовязання в 2005 році відсутні, в 2006 році становлять 7,4 тис.грн., в 2007 році знову зростають і становлять 10,...
Довгострокові зобовязання 0 Довгострокові кредити банків 0 Відстрочені податкові зобовязання 0 3. Поточні зобовязання 5000 Короткострокові кредити банків 0 Кредиторська заборгованість 5000 Поточні зобовязання 0 Баланс 25000 ...
Теоретико методичні основи обліку довгострокових зобовязань за облігаціями 1.1. Законодавчо нормативні аспекти довгострокових зобовязань за облігаціями 1.2. Теоретико методичні основи обліку довгострокових зобовязань за ...
...статті, які являються: високоліквідними активами, зобовязаннями, власним капіталом та забезпеченнями? «Розрахунки за страхуванням» «Каса» «Вилучений капітал» Завдання Дайте визначення та наведіть приклади рахунків: Основних Регулюючих Розподільчих ...грн «Поточна заборгованість за довгострокові зобовязання в іноземній валюті» 40000 грн Завдання Визначте кінцеве сальдо по розрахункам: «Нематеріальні активи» сальдо початкове – 1000 грн.
...статті, які являються: високоліквідними активами, зобовязаннями, власним капіталом та забезпеченнями? Резервний капітал Чекові книжки Розрахунки з учасниками Завдання 3 Дайте визначення та наведіть приклади рахунків: Основних ...грн «Поточна заборгованість за довгострокові зобовязання в іноземній валюті» 40000 грн Завдання 10 Визначте кінцеве сальдо по розрахункам: 1) «Доходи майбутніх періодів» сальдо початкове 7000 грн.
...статті, які являються: високоліквідними активами, зобовязаннями, власним капіталом та забезпеченнями? Розрахунки за страхуванням Каса Вилучений капітал Завдання Дайте визначення та наведіть приклади рахунків: Основних Регулюючих Розподільчих ...грн «Поточна заборгованість за довгострокові зобовязання в іноземній валюті» 40000 грн Завдання Визначте кінцеве сальдо по розрахункам: 1. «Нематеріальні активи» сальдо початкове – 1000 грн.
...статті, які являються: високоліквідними активами, зобовязаннями, власним капіталом та забезпеченнями? Завдання 3 дайте визначення та наведіть приклади рахунків: Основних Регулюючих Розподільчих Калькуляційних Співставлень Завдання 4 вкажіть, ...грн «Поточна заборгованість за довгострокові зобовязання в іноземній валюті» 40000 грн Завдання 10 визначте кінцеве сальдо по розрахункам: 1) «Основні засоби» сальдо початкове 50000 грн.
...статті, які являються: високоліквідними активами, зобовязаннями, власним капіталом та забезпеченнями? Завдання 3 дайте визначення та наведіть приклади рахунків: Основних Регулюючих Розподільчих Калькуляційних Співставлень Завдання 4 вкажіть, ...грн «Поточна заборгованість за довгострокові зобовязання в іноземній валюті» 40000 грн Завдання 10 визначте кінцеве сальдо по розрахункам: 1) «Основні засоби» сальдо початкове 50000 грн.
...Короткострокові кредити банків 216 Поточні зобовязання за розрахунками з бюджетом 55 Зміст господарських операцій за звітний період Зміст операції Сума Зараховано на поточний рахунок підприємства короткострокову ...35 Перераховано з поточного рахунку зобовязання за страхуванням 83 Надійшла на поточний рахунок передоплата від покупця 340 Відображається збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестування прибутку Перераховано ...
...Короткострокові кредити банків 104 Поточні зобовязання за розрахунками з бюджетом ? Зміст господарських операцій за звітний період Зміст операції Сума Зараховано на поточний рахунок підприємства короткострокову позичку ...робітниками Перераховано з поточного рахунку зобовязання за страхуванням 27 Надійшла на поточний рахунок передоплата від покупця Відображається збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестування прибутку Перераховано попередню .....
...270 280 291 301 Поточні зобовязання 123 125 126 120 4. Визначити найбільш ефективний інвестиційний проект при умові, що обидва передбачають використання методу рівномірної амортизації купуємих ...205 214 225 237 Поточні зобовязання 215 226 232 251 6. Провести експрес аналіз фінансового стану. Показники 1квартал 2 квартал 3 квартал 1.
ПОНЯТТЯ ЗОБОВЯЗАНЬ ЗІ СТВОРЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ (ЗАГРОЗИ) ТА ЇХ МІСЦЕ СЕРЕД ІНШИХ ВИДІВ НЕДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Розділ ІІ.... ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗОБОВЯЗАННЯМИ , ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ, ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю, МАЙНУ ФІЗИЧНОЇ ЧИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
...обумовлену угодою, проте "Дон" своїх зобовязань не виконав і пальне не поставив. Районий прокурор подав позов ло господарського суду в інересах "Будівельника" про стягнення вартості пального ...угодою штрафу за прострочення виконань зобовязання в розмірі 20% від суми передоплати. Питання 1.Який розмір неустойки передбачено законодавством за прострочення постачання? 2.
Негативним фактором є зростання поточних зобовязань, зниження валового і чистого доходу та чисельності працівників. Аналіз фінансового стану показав, що баланс є неліквідним, показники ліквідності є дуже ...за рахунок довгострокових і поточних зобовязань. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів зроблено в такій послідовності: оцінка показників ефективності використання основних фондів та їх факторний аналіз; оцінка ...
...для покриття термінових і короткострокових зобовязань, тобто баланс вважати ліквідним не можна. Аналіз показників ліквідності засвідчив, що жоден з розглянутих показників не відповідає нормативному значенню, а ...що активи, власний капітал і зобовязання мають низьку оборотність, а аналіз рентабельності свідчить про те, що в 2008 році всі показники рентабельності є відємними, а в ...
...неоплачений капітал (3,1) Довгострокові зобовязання 21,8 Поточні зобовязання 49,1 ЗАВДАННЯ 3 Провести аналіз фінансових результатів діяльності і фінансового стану даного підприємства (за показниками ...
...неоплачений капітал (3,3) Довгострокові зобовязання 12,7 Поточні зобовязання 90,8 ЗАВДАННЯ 3 Провести аналіз фінансових результатів діяльності і фінансового стану даного підприємства (за показниками ...
...становлячи відємну суму; сума довгострокових зобовязань рівна 13755 тис.грн. в 2007 році, відсутня в 2008 році і становить 8470 тис.грн....в 2009 році; сума поточних зобовязань зростає в 2008 році на 47789 тис.грн. або 105,96% і в 2009 році на 14905 тис.грн.
...в 2009 році; сума довгострокових зобовязань зменшується на 6745,7 тис.грн. в 2008 році і знову на 4421,9 тис.грн в 2009 році; сума поточних зобовязань зростає на 12129,2 тис.
...не має цільового фінансування, довгострокових зобовязань, а вартість поточних зобовязань в 2008 році зростає на 33469 тис.грн. або 26,15% і в 2009 році на ...
...становлячи відємну суму; сума довгострокових зобовязань рівна 13755 тис.грн. в 2007 році, відсутня в 2008 році і становить 8470 тис.грн....в 2009 році; сума поточних зобовязань зростає в 2008 році на 47789 тис.грн. або 105,96% і в 2009 році на 14905 тис.грн.
...їх еквіваленти 79 81 Довгострокові зобовязання 40 Витрати майбутніх періодів 22 45 Короткострокові кредити та позики 790 Кредиторська заборгованість та поточні зобовязання 825 баланс 6681 7857 баланс ...
...в 2009 році; сума довгострокових зобовязань зменшується на 1653,6 тис.грн. в 2008 році і знову зростає на 1309,3 тис.грн в 2009 році; сума поточних зобовязань зменшується на 170,4 тис.
...довгострокових кридитів банків, довгострокових фінансових зобовязань та векселів виданих. У 2003 року нерозподілений прибуток становить 3227 тис.грн., а в наступні два роки присутній непокритий збиток....автономії показує, що не всі зобовязання підприємства можуть бути покриті його власними коштами менш ніж на половину, а коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів досить високий, ...
...в 2009 році; сума довгострокових зобовязань зменшується на 1653,6 тис.грн. в 2008 році і знову зростає на 1309,3 тис.грн в 2009 році; сума поточних зобовязань зменшується на 170,4 тис.
1. Податкове зобовязання з ПДВ: поняття, дата виникнення 2. Доходи, що не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи ...
Задача 1 Аналіз виконання контрактних зобовязань та аналіз динаміки експорту Проаналізувати експортну діяльність підприємства за два роки. Вихідні дані подано в таблиці Назва продукції 2005 рік ...
За варіантом 1 будівельна компанія зобовязана побудувати підприємство протягом пяти років і вимагає повної оплати всіх робіт в розмірі 90 млн. грн. на початку будівництва.
Порівняльна характеристика зобовязання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстав з іншими інститутами зобов’язального права 3. Правові наслідки повернення майна Висновки
Поточні зобовязання 6211 7466 Баланс 16204 18509 Баланс 16204 18509 Виконати вказані практичні розрахунки згідно нижчевказаних вказівок. 1.
...що одностороння відмова від виконання зобовязання заборонена і погрожував звернутися до суду із позовом про усунення перешкод в користуванні приміщеням. Питання 1.
Облік зобовязань 2.6. Облік розрахунків із заробітної плати, соціального страхування та податків 2.7. Облік доходів, витрат та фінансових результатів 2....
Недоговірні зобовязання ………………………………………………….. 62 3.1.1. Позови про повернення майна, набутого або збереженого без достатньої правової підстави …………………………………………………. 62 3.1.2.
Проаналізувати систему оподаткування та податкових зобовязань підприємства Перелік табличного і графічного матеріалу: Рис.1.1 Організаційна структура підприємства Таблиця 2.1 Оцінка динаміки та структури власного ...
...товару; нараховано і оплачено податкові зобовязання з ПДВ згідно з ВМД; оприбутковано товар від нерезидента; списано суму мита і митного оформлення; включено до податкового кредиту суму ...
...товару; нараховано і оплачено податкові зобовязання з ПДВ згідно з ВМД; оприбутковано товар від нерезидента; списано суму мита і митного оформлення; включено до податкового кредиту суму ...
...422 464 485 508 Поточні зобовязання 261 308 325 340 В тому числі Банківський кредит 130 170 180 190 Кредиторська заборгованість 131 138 145 150
...і неможливості розрахуватись по власним зобовязанням, аналіз фінансової стійкості показав, що підприємство є фінансово нестійким, фінансується в основному за рахунок залучених коштів, має від них високу ...
, зобовязань 140 000 дол., а власного капіталу 280 000 дол. та дати необхідні пояснення.
або 10,15%; сума поточних зобовязань зросла на 767,1 тис.грн. або 24,87% в 2009 році і на 7265,6 тис.грн.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.