Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 61 за запитом зовнішньоторговельної

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 1.1 Концептуальні засади розвитку зовнішньоторговельних відносин в різних економічних системах 1.2 Інструменти сучасної зовнішньоторговельної політики 1.3 ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи передконтрактної фази зовнішньоторговельних операцій підприємства 1.1. Види зовнішньоекономічних операцій 1.2 Види та порядок систематизації зовнішньоторговельної документації Розділ 2 Особливості перед контрактної ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи використання повітряних перевезень у зовнішньоторговельній діяльності підприємства 1.1 Види зовнішньоекономічних операцій 1.2 Транспортне забезпечення зовнішньоторговельної діяльності підприємств Розділ 2 Особливості використання повітряних перевезень ...
Теоретичні аспекти дослідження двосторонніх зовнішньоторговельних відносин Роль білатерального співробітництва у системі зовнішньоторговельних відносин Характеристика сучасної моделі зовнішньої торгівлі Ірландії Дослідження сучасного стану Україно Ірландських торговельних ...
Теоретичні основи аналізу зовнішньоторговельних договорів 1.1. Поняття та характеристика зовнішньоторговельних контрактів 1.2. Купівля продаж в зовнішньоторговельному обігу Розділ 2.
...структурою управління зовнішньоекономічною діяльністю: створення зовнішньоторговельної фірми; утворення відділу зовнішньоекономічних зв'язків; перекладення функцій управління зовнішньоекономічними зв'язками на спеціалістів інших підрозділів; формування служби зовнішньоекономічної діяльності ... Зовнішньоторговельна фірма створюється за умови: низьких обсягів експортно імпортних операцій; значних обсягів експортно імпортних операцій та розгалуженої сітки закордонних...
Проблемна ситуація У таблиці представлено дані, які характеризують товарну структуру зовнішньоторговельного обороту України, Польщі, Росії та Німеччини Таблиця Товарна структура зовнішньоторговельного обороту України та її основних торговельних патнерів у 2003 2004р.
Тенденції розвитку зовнішньоторговельної політики України з країнами ЄС: конфлікти інтересів та конкурентні переваги.…………………………… 27 Висновки до розділу 2………………………………………………………… 34 РОЗДІЛ 3. МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СПІВПРАЦІ З ...
...не мали значного ефекту на зовнішньоторговельний баланс США. За результатами десяти місяців 2012 року зовнішньоторговельний дефіцит США сягнув 452,5 млрд. дол.
Дати оцінку видам цін у зовнішньоторговельній діяльності підприємства 2. Визначити особливості державного регулювання цін Задача Собівартість виробу — 200 грн, рентабельність — 12,5 %, ставка акцизного збору — 55 %, ...
Зовнішньоторговельна політика України 2. Конкурентоспроможність експортних товарів на міжнародних ринках 3. Кредитування зовнішньоекономічних операцій 4. Практичне завдання: Оцінити бюджетну ефективність експортно ...
Оцінка зовнішньоторговельного середовища 2. Державне регулювання міжнародних кредитних відносин 3. Задача № 9 Ви бажаєте купити будинок за $75000.
Ризики в зовнішньоторговельних операціях 2. Запобігання ризиків шляхом прогнозування валютного курсу 3. Методи хеджування від валютного ризику Висновки Список використаної літератури
Розрахунок основних зовнішньоторговельних показників країни Розділ 3. Проаналізувати позиції країни в міжнародному рейтингу Світового Банку «Doing Business 2010». Висновок Список використаної літератури
Механізм розрахунків у зовнішньоторговельних операціях 3. Агентська угода як засіб виходу підприємств на зовнішні ринки 4. Аналітичне питання Література
Зміст та структура зовнішньоторговельних контрактів 3. Організаційні структури зовнішньоекономічної діяльності Аналітичне питання Література
Документація у зовнішньоторговельній діяльності 4. Оцінити ефективність здійснення зовнішньоекономічних операції шляхом визначення коефіцієнтів економічної ефективності та ефектів
Документація у зовнішньоторговельній діяльності 4. Практичне завдання: Оцінити бюджетну ефективність експортно імпортної діяльності. Література
...особливості визначення ефекту та ефективності зовнішньоторговельних операцій Практичне завдання № 1 Ставка українського імпортного тарифу на телевізори становить 23%, на електронно променеві трубки для телевізорів – 55%.
Структура i зміст зовнішньоторговельної угоди з купівлі продажу товарів. Преамбула, вимоги до її змісту Практичне завдання № 1 Ставка українського імпортного тарифу на телевізори становить ...
Стан та перспективи зовнішньоторговельного співробітництва Італії з Україною Висновки Список використаних джерел За основними показниками соціально економічного розвитку Італія займає в даний час п'...
Стан та перспективи зовнішньоторговельного співробітництва Китаю з Україною Висновок Список використаної літератури Китай третя за площею країна світу має значний земельний фонд, великі запаси ...
Стан та перспективи зовнішньоторговельного співробітництва Японії з Україною Література
Стан та перспективи зовнішньоторговельного співробітництва Італії з Україною Висновок Література За основними показниками соціально економічного розвитку Італія займає в даний час п'яте місце ...
Механізм розрахунку зовнішньоторговельних цін 2.3. Митне регулювання ціноутворення 3. Міжнародне регулювання міграційних процесів 3.1. Причини міжнародної міграції робочої сили 3.2.
Світова торгівля і зовнішньоторговельна політика України 2.1. Зовнішня торгівля на сучасному етапі розвитку світового господарства 2.2. Зовнішня торгівля України 2.3.
...єс країни снд країни євразес Зовнішньоторговельний оборот 1996 13,6 58,1 49, 1998 19,4 44,3 41, 1999 19,3 42,7 38, 2000 ...
Стан та перспективи зовнішньоторговельного співробітництва Німеччини з Україною Висновок Список використаної літератури
Пояснити динаміку зовнішньоторговельного обороту України. Розрахувати: 1) сальдо зовнішньоекономічної діяльності по роках; 2) темпи зростання експортного обороту; обсяги зовнішньоекономічної діяльності в 2004 році.
...а) динаміку показників; б) структуру зовнішньоторговельного обороту та структурні зрушення; в) інтенсивність зовнішньоекономічної діяльності за кожен рік; г) на основі співвідношення індексів цін експорту та імпорту ...
...15 32 В підприємство уклало зовнішньоторговельний договір на придбання продукції кількістю 150 од., яка в перерахунку на національну валюту коштує 235 UAH. Валюта контракту – EUR.
Особливості сучасної зовнішньоторговельної політики України 3. Охарактеризуйте поняття протекціонізм та лібералізація у зовнішній політиці 4. Особливості міжнародного регулювання світової торгівлі 5.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОНІШНЬО ТОРГІВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 1.1 Зовнішньо торгівельні операції та їх види 1.2 Методи та схеми здійснення зовнішньо торгівельних операцій 1.3 Методологічна та інформаційна база дослідження ефективності зовнішньо торгівельних операцій РОЗДІЛ 2 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬО ТОРГІВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗАГАЛЬНУ РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВАТ «НЗФ» 2.1 Економічна характеристика та напрямки діяльності ВАТ «НЗФ» 2.2 Аналіз експорту та імпорту ВАТ «...
Назвіть методи й інструменти реалізації зовнішньоторговельної політики. Що повинен ураховувати маркетолог? 7. Які фактори впливають на динаміку, обсяги, напрямки міжнародного інвестування? 8.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ РИНКУ ТРАНСПОРТНО ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ 1.1 Характеристика ринку транспортно експедиторських послуг України 1.1.1 Аналіз сучасного стану діяльності транспортно експедиторських підприємств України 1.1.2 Роль міжнародного співробітництва у сфері транспортно експедиторського обслуговування 1.1.3 Напрямки розвитку та удосконалення процесу надання транспортно експедиторських послуг в Україні 1.2 Аналіз експортного та імпортного потенціалу регіону 1....
Стан та перспективи зовнішньоторговельного співробітництва з Україною Висновок Список використаної літератури
Зовнішньоторговельна політика держави, спрямована на зниження бар’єрів, що перешкоджають розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, – це: а) політика протекціонізму; б) політика вільної ...
Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’єктом підприємницької діяльності 46 ВИСНОВКИ 48 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 50 ДОДАТКИ 52 Данная работа написана и защищена на положительную ...
Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’єктом підприємницької діяльності 38 ВИСНОВКИ 40 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 42 ДОДАТКИ 44 Данная работа написана и защищена на положительную ...
Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’єктом підприємницької діяльності 40 ВИСНОВКИ 47 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 49 ДОДАТКИ 51 Данная работа написана и защищена на положительную ...
Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’єктом підприємницької діяльності 36 ВИСНОВКИ 42 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 44 Данная работа написана и защищена на положительную оценку в ...
Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’єктом підприємницької діяльності 43 ВИСНОВКИ 50 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 52 Данная работа написана и защищена на положительную оценку в ...
Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’єктом підприємницької діяльності 45 ВИСНОВКИ 46 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 48 ДОДАТКИ 50 Данная работа написана и защищена на положительную ...
Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’єктом підприємницької діяльності 45 ВИСНОВКИ 47 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 49 ДОДАТКИ 52 Данная работа написана и защищена на положительную ...
Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’єктом підприємницької діяльності 44 ВИСНОВКИ 46 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 48 ДОДАТКИ 50 Данная работа написана и защищена на положительную ...
Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’єктом підприємницької діяльності 42 ВИСНОВКИ 44 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 46 ДОДАТКИ 48 Данная работа написана и защищена на положительную ...
Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’єктом підприємницької діяльності 48 ВИСНОВКИ 50 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 52 ДОДАТКИ 54 Данная работа написана и защищена на положительную ...
...умови поставки Інкотермс для виконання зовнішньоторговельних операцій…………………………………………77 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...82 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….83 ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..84
Розробка проекту договору (контракту) із зовнішньоторговельним партнером  суб’єктом підприємницької діяльності 48 ВИСНОВКИ 50 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 52 ДОДАТКИ 55 Данная работа написана и защищена на положительную ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.