Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 265 за запитом ймовірності

Знайти ймовірність того, що навмання вибраний учень займається плаванням. 4. На дев”яти картках написано букви “м”,”с”,”к”,”н”,”е”,”о”,”і”,”т”,”о”. Знайти ймовірність того, що навмання викладаючи ці ...
Знайти їх ймовірності, якщо вони відносяться як 7 : 6 : 9 3.Задача № 3 Задані дві числові множини: і .... Яка ймовірність того, що витягнуті навмання 2 кулі будуть зелені? 5.Задача № 5 У першому ящику міститься 4 стандартних і 3 браковані ...
Знайти ймовірність того, що було попадання в один із білих секторів. Ймовірність попадання в плоску фігуру пропорційна площі цієї фігури.
Знайти ймовірність того, що хоча б один раз з'явиться герб. Задача №3 Два туристичні пароплави повинні причалити до одного причалу.... Знайти ймовірність того, що одному з пароплавів доведеться чекати звільнення причалу, якщо час стоянки першого пароплава дорівнює одній годині, а другого – дві ...
Знайти ймовірність того, що номер набраний правильно. Задача № 2 У білому ящику 12 червоних та 6 блакитних куль.... Якою буде ймовірність узяти червону кулю? Задача № 3 Ймовірність влучення у мішень при одному пострілі дорівнює 0,4. Зроблено 7 незалежних пострілів.
Ймовірності того, що студенти правильно розв'яжуть систему лінійних рівнянь за формулами Крамера, методом оберненої матриці, методом Гауса відповідно дорівнюють 0,6; 0,... Яким методом найбільш ймовірно було знайдено цей розв'язок ? Завдання №3 Незалежно один від одного працюють три прилади. Ймовірність того, що зіпсується перший прилад ...
...платоспроможності 2.3 Тести на ймовірність банкрутства підприємства “Сван 1” 3 Заходи щодо санації і підвищення платоспроможності підприємства Висновок Список літератури В умовах переходу економіки України ...всебічне тестування на предмет прогнозування ймовірності банкрутства. Аналіз основних показників діяльності показав‚ що майно підприємства збільшилося в два рази. Це відбулося за рахунок придбання основних фондів (...
Задача № 1 Кинуто два гральних кубики, яка ймовірність, що сума очок дорівнює 5 ? Задача № 2 В першому ящику 15 деталей, з них 10 стандартних; в другому ящику 12 ... Яка ймовірність, що вона взята з першого ящика? Задача № 3 За даними технічного контролю 2% виготовлених заводом автоматичних верстатів потребують додаткового регулювання.
Визначення ймовірності подій за класичною моделлю З десяти літаків, що прибувають в аеропорт протягом доби, 80% мають повне комерційне завантаження. Знайти ймовірність того, що серед п‘яти ...
Економічна суть, види і чинники ймовірності банкрутства господарюючого суб'єкта.......................................................................................5 1.1 Зміст і види кризових станів підприємства як джерел фінансової нестабільності підприємств.......................................................................................фінансової стійкості і оцінка ризику ймовірності банкрутства ПП „Софторг”.................................................................
Вступ Розділ 1 економіко правові аспекти банкрутства підприємства 1.1 Банкрутство підприємств як економічне явище 1.2 Методи прогнозування банкрутства: зарубіжний та вітчизняний досвід 1.3Основні напрями запобігання банкрутства,фінансова санація Розділ 2 діагностика ймовірності банкрутства На прикладі тов «дорожник» 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ «Дорожник» 2.2 Аналіз фінансово майнового стану підприємства 2.3 Діагностика ймовірності банкрутства ...
Яка ймовірність дістати: а) білу; б) чорну; в) синю кулю. Завдання 4 Два спортсмени незалежно один від одного роблять по одному пострілу по одній мішені. Ймовірність влучання у мішень для першого ...
Ймовірність того, що буде прийнятим перший виклик дорівнює 0,2, другий – 0,3, третій – 0,4. Події, що виклик буде прийнятий, незалежні. Знайти ймовірність того, що кореспондент почує виклик ...
Теоретичні основи оцінки ймовірності настання банкрутства підприємства 1.1. Банкрутство підприємства: передумови та наслідки 1.2 Необхідність діагностики банкрутства та фактори, що його визначають ... Аналіз ймовірності настання банкрутства підприємства 2.1 Аналіз ліквідності та платоспроможності і підприємства 2.2 Оцінка фінансової стійкості підприємства 2.3 Аналіз ...
Теоретичні основи оцінки ймовірності настання банкрутства підприємства 1.1. Банкрутство підприємства: передумови та наслідки 1.2 Необхідність діагностики банкрутства та фактори, що його визначають ... Аналіз ймовірності настання банкрутства підприємства 2.1 Аналіз ліквідності та платоспроможності і підприємства 2.2 Оцінка фінансової стійкості підприємства 2.3 Аналіз ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти прогнозування банкрутства та санації підприємств 1.1 Сутність та причини виникнення банкрутства підприємства 1.2 Методологічні підходи до прогнозування банкрутства підприємств: зарубіжний та вітчизняний досвід 1.3 Фінансова санація в системі антикризового управління підприємством Розділ 2 діагностика ймовірності банкрутства ват „янтар” 2.1 Організаційно економічна характеристика ВАТ „Янтар” 2.2 Аналіз фінансово господарського стану підприєм...
Вступ Розділ 1 методологічні аспекти виявлення банкрутства підприємства 1.1 Економічна сутність банкрутства підприємства 1.2 Нормативна база ...моделі Альтмана Таблиця 1.2 Ймовірні значення банкрутства Таблиця 1.3 Розрахункові показники до моделі Спрінгера Таблиця 2.1. Вибіркові показники діяльності підприємства ПіТФ «ІФО» Таблиця ...
Завдання 1 Задача № 1 1. У партії з 7 телевізорів є 5 стандартних. Знайти імовірність того, що серед відібраних ...
Завдання 1 Задача № 1 У партії з 8 телевізорів є 4 стандартних. Знайти імовірність того, що серед відібраних 2 ...
Завдання №1 Задача № 1 У партії з 5 телевізорів є 3 стандартних. Знайти імовірність того, що серед відібраних 2 ...
Завдання 1 Задача № 1 У партії з 11 телевізорів є 7 стандартних. Знайти імовірність того, що серед відібраних 5 ...
Задача № 1 Четыре точки поставлены наугад в квадрат с вершинами (0; 0), (0; 1), (1; 0) и (1; 1).
Завдання 1 Задача № 1 У партії з 18 телевізорів є 10 стандартних. Знайти імовірність того, що серед відібраних 6 ...
Question 1 Балів: 1 Якщо простір елементарних подій випробування складається з n подій, а подія A може відбутися одночасно з m(m n) подіями цього простору, то ймовірність цієї події дорівнює: Виберіть одну правильну відповідь а. P(А)=m b. P(А)=n c. P(А)=mn d.... значення випадкової величини з найбільшою ймовірністю Question 3 Балів: 1 Склад реалізує продукцію у двох магазинах. Ймовірність вчасної реалізації товару в першому магазині становить 0,9, а ...
Оцінка ймовірності банкрутства ВАТ "Драбівське ХПП" 2.4. Оцінка впливу критичних факторів на фінансовий стан підприємства 2.5. Висновки 3....для оцінки фінансового стану та ймовірності банкрутства відкритого акціонерного товариства "Драбівське хлібоприймальне підприємство". В ході аналізу фінансового стану підприємства і розрахунків ймовірності банкрутства було використано дані ...
Основні поняття теорії ймовірностей Контрольна до заняття 5. 1. Кидають 4 гральні кісточки. Знайти імовірність того, що на них випаде однакове число очок (подія ... Найти ймовірність того, що число на другій картці буде більше, від числа на першій. 2. Два мисливця одночасно і незалежно стріляють у ...
Рзрахунки ймовірності банкрутства за різними методиками дали частково протилежні результати. Це тільки підтверджує той факт, що для діагностики банкрутства використання виключно дискримінантного ... Незважаючи на отримані результати оцінювання ймовірності банкрутства та основних показників фінансового аналізу, пропонується провести заходи з оздоровлення підприємства. В третьому розділі магістерської роботи подано власні пропозиції ...
очікується з ймовірністю 0,3; прибуток в 150 тис. грн. очікується з ймовірністю 0,4; прибуток в 200 тис. грн.
фінансова діяльність клієнта добра, але ймовірність підтримування її на цьому рівні протягом тривалого часу є низькою c. фінансова діяльність задовільна і потребує більш детального контролю, ймовірність несвоєчасного погашення заборгованості в повній ...
...1.3 Методичні основи визначення ймовірності банкрутства 1.4 Ліквідація збанкрутілих підприємств 2. Аналіз фінансово економічного стану та ймовірності банкрутства підприємства 2.1 Характеритстика господарської діяльності ...
...А Варіант Б Грошовий поток Ймовірність отримання грошового потоку за роками Грошовий поток Ймовірність отримання грошового потоку за роками 0 58 1 95 1 50 0,9 40 0, ...
...язується насамперед із фінансовими втратами, ймовірність виникнення яких наявна у разі настання події ризику. У сучасній інтерпретації ризик означає не лише можливі збитки, котрі можуть виникнути ...критичною ситуацією, що базується на ймовірностях подій. Оскільки для розрахунку ризиків необхідно володіти вищою математикою, теорією ймовірностей, математичним програмуванням, то даний програмний продукт автоматизує ці складні ...
...довірчий інтервал для середньої з ймовірністю 0,954 (t=2). 118. У районі міста проживає 2400 сімей. Для встановлення середньої кількості дітей в сім'ї було проведено ...10 4 2 2 З ймовірністю 0,954 (t=2) необхідно визначити межі, в яких буде знаходитись середня кількість дітей в сім'ї у генеральній сукупності району ...
Всі показники свідчать про високу ймовірність банкрутства підприємства. До цієї ситуації призвело втручання держави в роботу підприємств хлібопекарської промисловості шляхом обмеження рентабельності виробництва в межах 5%....ділової активності Таблиця 2.12 Ймовірність банкрутства за методом Альтмана Таблиця 2.13 Ймовірність банкрутства за методом Талера Таблиця 2.14 Ймовірність банкрутства за методом Тафлера ...
Можна збільшити ймовірність отримання сировини до 80 %, якщо попередньо посилати на фірму В свого представника, але це потребує додаткових витрат у розмірі с = ...своєчасна поставка може бути з ймовірністю р = 0,5. 3. Задача № 2 4. Задача № 3 В одному населеному пункті підприємства А і В крім основної продукції можуть ...
Можна збільшити ймовірність отримання сировини до 80 %, якщо попередньо посилати на фірму В свого представника, але це потребує додаткових витрат у розмірі с = ...своєчасна поставка може бути з ймовірністю р =0,4. Завдання №2 Завдання №3 В одному населеному пункті підприємства А і В крім основної продукції можуть випустити побічну ...
Можна збільшити ймовірність отримання сировини до 80 %, якщо попередньо посилати на фірму В свого представника, але це потребує додаткових витрат у розмірі с = ...своєчасна поставка може бути з ймовірністю р =0,5. 3. Задача № 2 В одному населеному пункті підприємства А і В крім основної продукції можуть випустити побічну продукцію ...
Можна збільшити ймовірність отримання сировини до 80 %, якщо попередньо посилати на фірму В свого представника, але це потребує додаткових витрат у розмірі с = ...своєчасна поставка може бути з ймовірністю р = 0,6. 3. Задача № 2 В одному населеному пункті підприємства А і В крім основної продукції можуть випустити побічну продукцію ...
Можна збільшити ймовірність отримання сировини до 80 %, якщо попередньо посилати на фірму В свого представника, але це потребує додаткових витрат у розмірі с = ...своєчасна поставка може бути з ймовірністю р = 0,45. 3. Задача № 2 4. Задача № 3 В одному населеному пункті підприємства А і В крім основної продукції можуть ...
Можна збільшити ймовірність отримання сировини до 80 %, якщо попередньо посилати на фірму В свого представника, але це потребує додаткових витрат у розмірі с = ...своєчасна поставка може бути з ймовірністю р =0,5. 3. Задача № 2 В одному населеному пункті підприємства А і В крім основної продукції можуть випустити побічну продукцію ...
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.