Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 121 за запитом капіталовкладень

Розділ 1 Теоретичні основи підвищення ефективності капіталовкладень Розділ 2 Проблеми інвестування та оцінки ефективності капіталовкладень в Україні Розділ 3 Шляхи підвищення ефективності капіталовкладень
Оцінка ризику капіталовкладень 2.2. Аналіз інвестиційної привабливості та розрахунок показників доцільності капіталовкладень підприємства “Торнадо” Розділ 3. Організаційно фінасове забезпечення підвищення інвестиційної привабливості ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти формування капітальних вкладень та економічна ефективність їх використання 1.... Аналіз використання капіталовкладень на ВАТ «Пригма Прес». 2.1 Загальна характеристика підприємства 2.2 Аналіз стану та ефективності використання основних засобів на підприємстві ...
...4,2 2,8 Сумарні капіталовкладення за проектом, тис.грн. 1200 1480 1050 Собівартість річного обсягу продукції, тис.грн. 1550 1680 1400 Середній радіус перевезення, км ...4,2 2,8 Сумарні капіталовкладення за проектом, тис.грн. 1200 1480 1050 Собівартість річного обсягу продукції, тис.грн. 1550 1680 1400 Середній радіус перевезення, км ...
...1.2 Напрямки та способи капіталовкладень 1.3 Визначення розмірів капіталу, оптимального щодо вкладення в інвестиції Розділ 2. Формування розмірів капіталу для інвестиційної діяльності на ВАТ «...Черкасихліб» 2.3 Розрахунок ефективності капіталовкладень Розділ 3. Практичні рекомендації щодо напрямків капіталовкладень на підприємстві Висновки Список використаної літератури Додатки
Задача Динаміка норми капіталовкладень характеризується даними: Рік 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Норма капіталовкладень, % 24,1 19,0 22,2 26,7 ...
Зростання капіталовкладень банка забезпечить його надійне функціонування в майбутньому. За 1998 2000 роки основні засоби і капіталовкладення банка збільши лися.
Підприємство здійснює оцінку ефективності інвестицій (капіталовкладень) в основні засоби (реконструкція виробничого цеху), спираючтсь на методику оцінки чистої теперішньої вартості майбутніх грошових потоків В розрахунках податку на ...2 3 4 Вихідні дані Капіталовкладення в основні засоби (придбання, монтаж, тощо) 13000 Чистий дохід (виручка) від реалізації 6000 7200 8400 9600 Витрати, усього 2800 2900 ...
Підприємство здійснює оцінку ефективності інвестицій (капіталовкладень) в основні засоби (реконструкція виробничого цеху), спираючтсь на методику оцінки чистої теперішньої вартості майбутніх грошових потоків В розрахунках податку на ...2 3 4 Вихідні дані Капіталовкладення в основні засоби (придбання, монтаж, тощо) 10400 Чистий дохід (виручка) від реалізації 4800 576 6720 7680 Витрати, усього 2240 2320 ...
...строком реалізації бізнес проекту; б) капіталовкладення, необхідні для реалізації проекту; в) час здійснення капіталовкладень і надходження очікуванного чистого прибутку. Зобразіть графічний спосіб розрахунку строку окупності інвестиційного ...
Світовий та вітчизняний досвід фінансування капіталовкладень РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ФОНДАМИ АТЗТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ» 2.1. Економіко організаційна характеристика підприємства 2.2.... Рекомендації з методики оцінювання ефективності капіталовкладень підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Світовий та вітчизняний досвід фінансування капіталовкладень РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ФОНДАМИ АТЗТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ» 2.1. Економіко організаційна характеристика підприємства 2.2.... Рекомендації з методики оцінювання ефективності капіталовкладень підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Оцінка фінансового забезпечення капіталовкладень та економічна ефективність їх здійснення 2.3. Можливості залучення довгострокових позик Розділ 3 напрямки підвищення ефективності капіталовкладень Висновки Список використаної літератури
Характеристика методів оцінювання ефективності капіталовкладень 11 2.2. Ризики в інвестиційній діяльності та їх аналіз 17 2.3. Фінансування витрат на покращення основних фондів та оцінювання 20 економічної ефективності капіталовкладень Розділ 3.
Характеристика методів оцінювання ефективності капіталовкладень 11 2.2. Ризики в інвестиційній діяльності та їх аналіз 17 2.3. Фінансування витрат на покращення основних фондів та оцінювання 20 економічної ефективності капіталовкладень Розділ 3.
Для аналізу доцільності капіталовкладень у відтворення основних засобів було використано сучасну прогнозну економіко математичну модель. В результаті розрахунку було встановлено, що капіталовкладення є ефективними, бо коефіцієнт ефективності ...
...таблиці визначити термін окупності додаткових капіталовкладень і річний економічний ефект виробника побутової електротехніки за рахунок випуску нової моделі поліпшеної якості. Показник Стара модель Нова модель Річний ... 80 80 Додаткові капіталовкладення , тис. грн. 400 Собівартість одиниці продукції, грн. 165 205 Роздрібна ціна одиниці продукції, грн. 180 225 Нормативний коефіцієнт ефективності 0,15 0,...
...початкових реальних інвестицій у формі капіталовкладень на придбання основних засобів виробництва для заміни або оновлення системи машин і обладнання з урахуванням наявної їх кількості, технічного стану ...мають бути: – удосконалення відтворювальної структури капіталовкладень щодо зростання рівня техніко технологічного переоснащення галузі й утвердження інноваційної моделі її розвитку; – пріоритетне інвестування капіталокладень у технологічні комплекси (системи ...
...тісно пов’язаний із зменшенням капіталовкладень в розвиток виробництва хімічної продукції. Оновленню основних фондів повинна сприяти нова амортизаційна політика держави, яка дає можливість підприємствам вибрати самим метод амортизації. Проте, без капіталовкладень проблему оновлення основних фондів і ...
...тісно пов’язаний із зменшенням капіталовкладень в розвиток виробництва хімічної продукції. Оновленню основних фондів повинна сприяти нова амортизаційна політика держави, яка дає можливість підприємствам вибрати самим метод амортизації. Проте, без капіталовкладень проблему оновлення основних фондів і ...
страхування капіталовкладень від витрат, викликаних комерційними ризиками Тестове завдання № 19 1. Яке з наведених визначень вірне? 1....до цієї мережі потребує значних капіталовкладень; – дуже вузький асортимент послуг; – необхідність придбання відповідних програмних продуктів; – відсутність єдиної комп'ютерної мережі; – технологія переказів не дозволяє варіювати між ...
страхування капіталовкладень від витрат, викликаних комерційними ризиками Тестове завдання № 19 1. Яке з наведених визначень вірне? 1....до цієї мережі потребує значних капіталовкладень; – дуже вузький асортимент послуг; – необхідність придбання відповідних програмних продуктів; – відсутність єдиної комп'ютерної мережі; – технологія переказів не дозволяє варіювати між ...
...фінансові плани Визначення терміну окупності капіталовкладень; застосування цього показника при виборі інвестиційних проектів. Організація хеджування за допомогою похідних фінансових інструментів. Зміст оптимізації оподаткування підприємства....у фінансовому плануванні Організація управління капіталовкладеннями; моніторинг і постаудит інвестиційних проектів. Торгівля цінними паперами. Послуги Посередників. Вплив податкового навантаження на діяльність підприємства П...
...Величина ризиків для різних варіантів капіталовкладень, % Варіанти ризикових вкладень Умови господарювання 10 0 40 20 0 10 30 0 20 На основі наведених даних визначити найбільш прийнятний варіант капіталовкладень.
...обслуговування, що не потребують значних капіталовкладень, це: a. реабілітація підприємства b. моніторинг проекту c. діагностика підприємства d. експертиза проекту Question 2 Детальне опрацювання проекту, що передбачає ... капіталовкладення b. поточні інвестиції c. інвестиції оновлення d. реальні інвестиції e. інвестиції розширення Question 2 Інвестиційна пропозиція, спрямована на заміну активів, ...
...розташування підприємств, що розрізняються розмірами капіталовкладень (К) й поточними витратами (С); при тому: зі зростанням капіталовкладень знижуються поточні витрати. Треба визначити оптимальний варіант розташування підприємства при ...
...розташування підприємств, що розрізняються розмірами капіталовкладень (К) й поточними витратами (С); при тому: зі зростанням капіталовкладень знижуються поточні витрати. Треба визначити оптимальний варіант розташування підприємства при ...
...оптимізує співвідношення між середньою доходністю капіталовкладень та її мінливості. Question 9 Яке з наведених нижче визначень систематичного ризику є більш точним з точки зору управління ризиками?... систематичний інвестиційний ризик – це ризик капіталовкладень в визначену галузь; b. систематичний інвестиційний ризик – це ризик, що не може бути усунений шляхом диверсифікації інвестиційного портфеля.
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ 7 1.1 Сутність фінансового планування як основи інвестиційної стратегії………. 7 1.2 Методика та інформаційна база розробки фінансового плану ...
Методи оцінки ефективності капіталовкладень Завдання № На основі наведених даних необхідно: 1) розрахувати для кожного підрозділу рентабельність капіталу; 2) визначити, котрий підрозділ має кращі результати ...
...5 Вибрати найменш ризиковий варіант капіталовкладень. Проект А. Прибуток при середній величині 15 тис. грн. Коливається у межах від 10 до 20 тис. грн.
...1.2 Методи оцінки доцільності капіталовкладень 2. Управління фінансовими ризиками 2.1 Поняття і основні види фінансових ризиків 2.2 Політика управління фінансовими ризиками, її зміст ...
...відносно інвестиційної привабливості альтернативних варіантів капіталовкладень, якщо проектна дисконтна ставка дорівнює 12%. Таблиця 6 Вихідні дані Період часу, років Проект А Проект Б Проект С 0 250000 ...
...5 Вибрати найменш ризиковий варіант капіталовкладень. Проект А. Прибуток при середній величині 15 тис. грн. Коливається у межах від 10 до 20 тис. грн.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи готівково грошових розрахунків на підприємстві та сферах їх застосування 1.1 Сутність готівково грошових розрахунків підприємства 1.2 Капіталовкладення підприємства і їх види, формування 1.3 Показники стану використання готівково грошових розрахунків 1.4 Амортизаційна політика підприємства Розділ 2 ...
...фінансування нової техніки та технології, капіталовкладень 5. Удосконалення якості продукції ВАТ «Черкасихліб» 6. Стратегія розвитку ВАТ «Черкасихліб» 7. Визначення ймовірності банкрутства ВАТ «Черкасихліб» Література Додатки
...фінансування нової техніки та технології, капіталовкладень 5. Удосконалення якості продукції Чорнобаївського хлібокомбінату 6. Стратегія розвитку Чорнобаївського хлібокомбінату 7. Визначення ймовірності банкрутства Чорнобаївського хлібокомбінату Література Додатки
...в продаж „Нове пиво”, зробивши капіталовкладення в 4 млн. грн.: Таблиця 7 Вкладення (млн.грн.) Прибуток 1 2 3 1 0,10 0,18 0,05 2 0,13 0,21 0,...
Супутні капіталовкладення в процесі експлуатації одного приладу 780 грн. на рік. Вартість одного вимірювання 0,15 грн.; витрати електроенергії на годину роботи приладу ...
972 860 Норматив ефективності капіталовкладень Ен прийнято на рівні 0, Задача Підприємство придбало нову технологічну лінію вартістю 3630 тис. грн. Витрати на транспортування та монтаж технологічної ...
Супутні капіталовкладення на програмне забезпечення та інші витрати становитимуть 1,5 тис.грн. щорічно. Використання даного автоматичного устаткування дасть змогу: вивільнити обладнання ...
Супутні капіталовкладення на програмне забезпечення та інші витрати становитимуть 1,5 тис.грн. щорічно. Використання даного автоматичного устаткування дасть змогу: вивільнити обладнання ...
Супутні капіталовкладення на програмне забезпечення та інші витрати становитимуть 1,5 тис. грн. щорічно. Використання даного автоматичного устаткування дасть змогу вивільнити обладнання ...
...підприємства та напрямки підвищення ефективності капіталовкладень 1.8 Аналіз фінансових результатів та ефективності підприємства і резерви підвищення ефективності виробництва 1.9 Аналіз фінансового стану та ефективності ...
...підприємства та напрямки підвищення ефективності капіталовкладень 1.8 Аналіз фінансових результатів та ефективності підприємства і резерви підвищення ефективності виробництва 1.9 Аналіз фінансового стану та ефективності ...
...держави виділити значні кошти на капіталовкладення з централізованих джерел, завдання фінансування реальних інвестицій у вітчизняній промисловості виконують, насамперед, внутрішні джерела фінансових ресурсів, зокрема амортизаційні відрахування.
...на базі фінансової звітності, оцінка капіталовкладень та ризику інвестування та пропозиції, що можуть бути втілені з метою покращення інвестиційної привабливості підприємства.
...сприятливі передумови для притоку прямих капіталовкладень до країни боржника, оскільки його надання нерідко обумовлене вимогою з боку кредиторів забезпечити їм пільгові умови для інвестування капіталів в ...
...на фінансову програму і бюджет капіталовкладень підприємства; по третє, дивідендна політика впливає на рух грошових коштів підприємства («компанія з поганою ліквідністю може бути вимушена обмежити виплати ...
...в продаж „Нове пиво”, зробивши капіталовкладення в 10 млн. грн.: Таблиця 6 Вихідні дані А f1 f2 f 1 0,11 0,18 0, 2 0,13 0,22 0, 3 0,15 0,...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.