Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 861 за запитом категорії

...морального плану фіксуються відповідними етичними категоріями. Для етики як науки, а також для моралі та моральності це є фундаментальні категорії, від змісту яких залежать усі інші ...
Милосердя як етична категорія 3. Милосердя в християнській етиці 4. Розуміння милосердя як етичної категорії в сучасному суспільстві 5.
Категорія працівників, для яких встановлена більш тривала тривалість щорічної відпустки .. 10 2.1. Підстави для надання більш тривалих щорічних відпусток ...... 10 2.2. Категорії працівників, для яких встановлені додаткові ...
Поняття та категорії фізичних осіб у державному праві зарубіжних країн. Види та принципи їхнього статусу. 2. Конституційно правовий статус судової влади в зарубіжних ... Розкриваючи це питання слід виділити категорії фізичних осіб, відомі цій галузі та їхнє правове становище. Для цього необхідно виділити окремі категорії фізичних осіб, визначити їхні характерні ...
Щастя як етична категорія 2. Щастя як поняття моральної свідомості 3. Сенс щастя Висновок Список використаної літератури Висновок Відповідно до поставленої мети ми прийшли ... Проблема щастя була центральною категорією античної етики. Першим проблему щастя досліджував Арістотель, який визначив його як «діяльність душі в повноті чесноти».
КОНЦЕПЦІЯ ГОТЕЛЮ КАТЕГОРІЇ 3 ЗІРКИ РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ 2.1. Планувальна організація житлового поверха у готелях 2....НАДАННЯ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ У ГОТЕЛЯХ КАТЕГОРІЇ 3* 3.1. Організація побутового обслуговування 3.2. Організація прибиральних робіт 3.3. Організація білизняного господарства готелю ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ...
Публічна фінансова діяльність – базова категорія фінансового права 1. Поняття на напрямки публічної фінансової діяльності. 2. Принципи публічної фінансової діяльності. 3.... Категорії «фінанси» та «фінансова діяльність» у фінансово правовому регулюванні / О.А. Лекашев // Актуальні питання науки фінансового права: моногр. / за ред. М.
15. Очисні вибої вугільних шахт об'єднання відрізняються за потужністю та нахилом залягання пластів (1, 2, 3 ї категорії).
Поняття Конституції як центральної категорії у системі категорій сучасного конституціоналізму………………………………………………………………….…..55 2.3. Категорія публічної влади у системі категорій сучасного конституціоналізму……………………………………………………………………...63 2.4.
Вступ Розділ Сутність міжнародних відносин Розділ Загально наукові поняття та категорії міжнародних відносин Розділ Категоріїї «сила» ...
Вступ Теоретичний аспект поняття лінгвістичної ввічливості 1.1. Теорія мовленнєвих актів у прагматичній теорії 1.2....комунікативна компетенція співбесідників це базові категорії комунікативного кодексу, які виконують регулятивну функцію, тобто приводять в дію критерії і принципи мовленнєвої поведінки учасників комунікації.
ЗМІСТ ФІЛОСОФСЬКОЇ КАТЕГОРІЇ „СВОБОДА” ЯК РОЗУМІЛИ СВОБОДУ ВИДАТНІ ФІЛОСОФИ ЖАН ПОЛЬ САРТР ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ СВОБОДУ ЯК ЄДИНИЙ ФУНДАМЕНТ СУСПІЛЬНИХ ...
Вступ 1. Поняття закону 2. Основні закони діалектики 3. Категорії діалектики 4. Альтернативи діалектики Висновки Список літературних джерел
План Стор. Вступ 1. Ціна як економічна категорія: сутність і функції 2. Види цін, їх структура 3.
І. Вступ. 1.1. Сутність ризику як економічної категорії та його вплив на діяльність торговельного підприємства ІІ. Коротка характеристика підприємства.
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організації обслуговування в готелях категорії 2* 1.1 Основи готельної справи 1.2 ...
Дайте означення таким мікроекономічним категоріям і поняттям: 1.1 Крива виробничих можливостей 1.2 Блага низької споживчої вартості ...
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика правочину 1.1. Поняття та ознаки правочину 1.2. Умови та форми дійсності правочину Розділ ... Недійсність правочину як правова категорія 2.1. Поняття недійсного правочину 2.2. Юридична природа недійсного правочину 2.3. Класифікація недійсних правочинів Розділ 3.
Тема 10. Бюджет – центральна категорія бюджетного права 1. Бюджет: поняття і значення для функціонування держави. 2. Структура бюджету.
Есе На тему: Особисте життя як правова категорія. Захист права на особисте життя (НУ ...
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………3 РОЗДІЛ 1. ТРАНСФОРМАЦІЇ КАТЕГОРІЇ СПОЖИВАННЯ В СОЦІАЛЬНО ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕОРІЯХ………………………8 1.1. Споживання як індикатор соціальної стратифікації……..
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ 1.1. Зміст та сутність обслуговування 1.2....ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ КАТЕГОРІЇ 1 ЗІРКА 2.1. Вимоги до технічного оснащення готелю 2.2. Вимоги до приміщень готелю РОЗДІЛ 3.
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2. Туристичний потенціал Верховинщини 2.1.... Велосипедний маршрут першої категорії складності 3.1. Найвідоміші маршрути Верховиною 3.2. Розробка, організація та опис маршруту Висновки Список використаної літератури Додаток
Вступ Розділ 1. Заробітна плата як економічна та юридична категорія Розділ 2. Загальні форми та системи оплати праці 2.1.
Завдання 1. Дайте означення таким мікроекономічним категоріям і поняттям: 1.1 Закон попиту 1.2 Середні (загальні) витрати (...
Вступ Розділ 1. Розвиток туризму в світі і на Україні 1.1. Історія розвитку туризму 1.2.... Пішохідний маршрут ІІ категорії складності Висновки Список використаних джерел Додаток
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні 1.1. Проблеми розвитку туризму в Україні 1.2.... Велосипедний маршрут першої категорії складності Висновки Список використаної літератури Додаток
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні 1.1. Проблеми розвитку туризму в Україні 1.2.... Велосипедний маршрут першої категорії складності Висновки Список використаної літератури Додаток
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні 1.1. Туристичний бізнес в світі 1.2.... Кінний маршрут першої категорії складності Висновки Список використаної літератури Додатки
Вступ Розділ 1. Історія розвитку туризму 1.1. Перші мандрівники 1.2. Пересування людей в середньовічній Європі 1.3.... Водний маршрут ІІІ категорії складності 3.1. Підготовчий етап: склад групи, вибір спорядження 3.2. Графік руху та опис маршруту Висновки Список використаних джерел ...
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2. Характеристика сучасного стану розвитку туризму в Хмельницькій ... Пішохідний похід 1 ої категорії складності 3.1. Розробка маршруту 3.2. Туристська характеристика та опис походу Висновки Список використаної літератури Додаток
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2. Характеристика туристичного потенціалу Тернопільської області 2.1.... Водний маршрут першої категорії складності 3.1. Поняття про водні маршрути 3.2. Розробка, організація та опис маршруту Висновки Список використаних джерел Додатки
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2. Туристичний потенціал Сумської області Розділ 3. Пішохідний похід 1 ої категорії складності 3.1.
Вступ Розділ 1. Розвиток туризму в Україні 1.1. Історія розвитку туризму 1.2.... Велосипедний маршрут першої категорії складності Висновки Список використаних джерел Додаток
Вступ Розділ 1. Розвиток туризму в Україні 1.1. Історія розвитку туризму 1.2.... Водний маршрут першої категорії складності 3.1. Поняття про водні маршрути 3.2. Розробка, організація та опис маршруту Висновки Список використаних джерел Додаток
Вступ Розділ 1. Розвиток туризму в Україні 1.1. Туризм в Україні 1.2.... Пішохідний похід 1 ої категорії складності 3.1. Розробка маршруту 3.2. Туристська характеристика та опис походу Висновки Список використаних джерел Додатки
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2. Характеристика туристичного потенціалу Вінницької області 2.1.... Велосипедний маршрут першої категорії складності 3.1. Характеристика велосипедного туризму 3.2. Розробка, організація та опис маршруту Висновки Список використаних джерел Додаток
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2. Туристичний потенціал Івано Франківської області 2.1.... Водний маршрут другої категорії складності 3.1. Поняття про водні маршрути 3.2. Розробка, організація та опис маршруту Висновки Список використаної літератури Додаток
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2. Туристичний потенціал Івано Франківської області 2.1.... Кінний маршрут першої категорії складності 3.1. Ландшафтно естетичні траси 3.2. Розробка, організація та опис маршруту Висновки Список використаної літератури Додаток
1. Макро , мезо , мікрорівні психологічної теорії 2. Спілкування як базова категорія в сучасній психології Список літератури
1. Сутність витрат виробництва та їх класифікація 2. Прибуток як економічна категорія. Теорія прибутку 3.
Вступ Розділ 1. Характеристика сучасного стану розвитку туризму в Київській області 1.1. Характеристика та особливості використання природних туристських ... Розробка пішохідного маршруту І ої категорії складності Висновки Список використаних джерел Додатки
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.