Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 572 за запитом класифікація права

...немайнові права як предмет цивільного права.....146 4. Класифікація особистих немайнових прав у цивільному праві.....148 5. Зміст особистого немайнового права.....151 6.... Класифікації права власності.....351 Глава 20. НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ.....353 1. Загальні положення про набуття права власності.....353 2.
Поняття галузі права. Класифікація галузей права ............................ 4 1.2. Види галузей матеріального права ................................................... 5 1.3. Види галузей процесуального права ................................................. 7 2.
Поняття та класифікація об'єктів цивільних прав (правовідносин).....250 2. Речі як об'єкти цивільних прав (правовідносин). Речі приватного права.... Класифікації права власності.....537 2. Види права власності за суб'єктом.....539 2.1. Право публічної власності.....539 2.1.1.
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У МІЖНАРОДНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРАВІ 1.1. Поняття про права людини 1.2. Класифікація прав людини РОЗДІЛ 2.
Значення принципів права для формування правової системи Розділ ІІ.КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ПРАВА 2.1.Загальноправові принципи права 2.2.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ ПРАВА…...5 1.1. Сутність та зміст дефініції «функція права»………………………….………5 1.2. Класифікація функцій права та їх ознаки……………………………………...
...та їх значення в цивільному праві. 2. Класифікація особистих немайнових прав. 3. Цивільно правова охорона особистих немайнових прав та способи їх захисту....визначити їх місце в цивільному праві. Класифікація особистих немайнових прав має важливе теоретичне і практичне значення, а тому всі особисті немайнові права, залежно від певних критеріїв, ...
Зміст Вступ………………………………………………………………………….……4 1. Правова характеристика об’єктів цивільних прав……………………….…..6 2.
Характеристика груп об’єктів цивільних прав……………………………..9 2. Класифікація та особливості об’єктів цивільних прав………………..……12 2.1. Речі. Майно………………………………………………………………….12 2.2. Цінні папери…………………………………………………………..……..
Розмежування понять «права людини» і «права громадянина». 9. Класифікація прав, свобод та обов’язків людини та громадянина у зарубіжних країнах. 10.
Види основних прав, свобод людини і громадянина в Україні 2.1. Різні погляди до класифікації прав і свобод 2.2.
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………..…4 РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ТА ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ………………………………………………………………..……..7 1.1.
2 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (справа Пол та Одрі Едвартс проти Сполученого Королівства, справа Гонгадзе проти України, справа Онер’...проти Туреччини, справа Претті проти Сполученого Королівства, справа Оджалан протии Туреччини, справа Полторацький проти України). 2. Дайте класифікацію прав людини за різними критеріями. 3.
Поняття та підстави класифікації злочинів IX. Правила класифікації злочинів X. Висновок У своїй роботі я розглянула елементі злочинів і вказала, що кожний злочин містить ...
Права людини і права громадянина 2. Способи конституційного формулювання та класифікація прав і свобод 3. Система конституційних прав і свобод у зарубіжних країнах Список ...
Уточніть, які права й свободи громадян належать до колективних, і розкрийте їх зміст. 3. Дайте класифікацію прав людини за різними критеріями. Задача казус.
Права і свободи як головна складова правового статусу 2.2. Класифікація прав і свобод 2.3.
...Поняття і юридична природа конституційних прав і свобод. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні, їх стисла характеристика.
...Question 7 Формування кодексів трудового права в більшості держав Європи було обумовлено: ліберальним підходом колективно договірним підходом підходом ...плюралізму Question 8 Одним із головних критеріїв типологічної класифікації національних систем трудового права є: валовий внутрішній продукт рівень ...
...правових актів, які містять норми права соціального забезпечення. 6. Складіть табличку “Класифікація принципів права соціального забезпечення”. Завдання 2 1. Назвіть основні соціальн і та демографічні груп ...
Конституційні основи фінансового права 42. Класифікація фінансування та боргу державного бюджету 43. Порядок надання міжбюджетних трансфертів 44. Суб’єкти та інститути фінансового права 45.... Які правові наслідки розголошення працівниками ДКРС державної, службової та комерційної таємниць? 53. Правовий статус місцевих бюджетів 54. Законодавче визначення аудиторського контролю 55.
Поняття джерел конституційного права України 1.2. Класифікація джерел конституційного права України Розділ 2. Характеристика окремих джерел конституційного права україни 2.1.
Поняття екологічних прав громадян ………….…………………. 5 1.2. Особливості екологічних обов’язків громадян …………………. 8 1.3. Класифікація екологічних прав і обов’язків громадян …………..
Способи правової охорони прав акціонерів……………………………14 2.1. Класифікація способів правової охорони прав акціонерів………………….14 2.2. Характеристика способів правової охорони прав акціонерів……………....
...права 1.2 Поняття функції права Розділ 2. Класифікація функцій права 2.1 Система і види функцій права 2.2 Загальносоціальні функції права 2.3 Спеціально ...
Поняття джерел конституційного права 2. Класифікація джерел конституційного права 3. Система джерел конституційного права 3.1 Конституція як основне джерело конституційного права.
Поняття “джерела конституційного права”. 2. Класифікація джерел конституційного права в сучасних зарубіжних країнах залежно від правової системи. 3. Співвідношення конституцій, органічних законів і конституційних ...
Види і ознаки норм права………………….…………………………….7 1.3. Класифікація норм права........................................................................9 Розділ 2. Структура норми права, характеристика її елементів 2.1.
Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина Розділ ІІ. Характеристика основних політичних прав і свобод людини і громадянина 2.1.
Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина Розділ ІІ. Характеристика основних політичних прав і свобод людини і громадянина 2.1.
...права 1.2 Структура норми права 1.3 Класифікація норм права 2. Поняття статті нормативно правового акта, її зміст 2.1 Сутність і ознаки нормативно правового ...
ВИДИ НОРМ ПРАВА 3.1. Класифікація норм права 3.2. Спеціалізовані норми права ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Зовнішній вираз структури норми права в текстах нормативних юридичних актів……………………………………………………………………12 1.3. Структура логічної норми…………………………………………...…14 1.4. ...норми припису………………………………………….….15 1.5. Види гіпотез, диспозицій, санкцій……………………………………..16 Розділ 2. Класифікація норм права…………………………………….…..21 2.1.
Поняття інституту конституційного права та його властивості 3.2. Класифікація інститутів конституційного права 3.3. Функції інститутів конституційного права Висновки Список використаної літератури Додатки ...
Загальна характеристика галузей права України.......................................................................................15 РОЗДІЛ 3.Класифікації норм права по галузях: Предмет і метод правового регулювання.......................................................................................................22 Висновки.............................................................................................................28 Список використаних джерел……....
Поняття та класифікація конституційних прав і свобод. 2. Особистісні та політичні права і свободи людини і громадянина. 3.
Критерії класифікації злочинів 3. Кримінально правові наслідки класифікації злочинів Висновки Список використаної літератури
...публічним правом та міжнародним приватним правом. 2. Класифікація, форми та найменування міжнародних договорів. 3. Проаналізуйте відмінності правових режимів територіального моря та внутрішніх водних просторів держави.
Поняття кримінального права 2. Класифікація злочинів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...надання визначення поняттю «норма конституційного права», вказання її особливості та здійснення класифікації конституційно правових норм за різними критеріями; визначення категорії конституційно правового інституту та розгляд видів ...та категорій, а також їх класифікації в такій галузі національного права як конституційне право України, потребує все ж таки свого додаткового теоретичного уточнення та обґрунтування, що ...
...і ознаки принципів цивільного процесуального права.....27 § 2. Класифікація принципів цивільного процесуального права.....30 § 3. Характеристика окремих принципів цивільного процесуального права.....33 3.1.
Сутність і правила визначення та поділу понять. Класифікація.
Поняття та ознаки особистих немайнових прав………………………..………28 2.3. Класифікація особистих немайнових прав…………………………..…………34 Розділ 3. Цивільно правовий захист майнових та немайнових прав………………38 3.1.
...завдання до теми 6 Наведіть класифікацію із детальною характеристикою загально соціальних та спеціально юридичних функцій права Практичне завдання до теми 7 Викласти відмінні риси таких явищ: ...юридичних фактів відповідно до існуючої класифікації. 2. Занотувати види суб’єктивних прав людини та громадянина. Використовуючи Конституцію України навести приклади соціальних прав.
...та правова природа особистих немайнових прав.......... 8 1.2. Класифікація особистих немайнових прав авторів...................... 20 Висновки до розділу 1.................................................................................. 38 РОЗДІЛ 2.
Поняття та ознаки особистих немайнових прав………………………..………13 1.3. Класифікація особистих немайнових прав……………………………………..19 Розділ 2. Характеристика окремих видів особистих немайнових прав фізичних осіб………………………………………………………………………………….….
Порушення зобов’язання: поняття та правові наслідки. 21. Одностороння відмова від зобов’язання. 22. Прострочення боржника і кредитора у зобов’язанні. 23....цивільно правових договорів: критерії, підстави та значення класифікації у цивільному праві. 27.
Проблема ієрархії джерел міжнародного права Розділ 2. Перелік та класифікація джерел міжнародного права 2.1. Звичай як джерело міжнародного права 2.2.
Сутність джерел трудового права та їх класифікація 3.2. Конституція України та міжнародні акти як джерела трудового права 3.3.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.