Меню сайту

Нові користувачі
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2117 за запитом класифікації

Критерії, за якими здійснюється класифікація злочину 2.1. Поняття класифікація злочинів 2.2. Класифікація злочинів за новим Кримінальним кодексом Украіни Розділ III.
Поняття і суть класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності як елемента митного тарифу 15 Розділ 2. Міжнародно правові стандарти регулювання класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.
Поняття та значення класифікації злочинів. 2. Критерії класифікації злочинів. 3. Поняття особливо тяжкого злочину, тяжкого злочину та злочину середньої тяжкості та злочину невеликої тяжкості.
Вивчення наукових засад класифікації в загальному документознавстві 1.2. Спеціальне документознавство про класифікацію документів РОЗДІЛ II. ІСТОРІЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ 2.1.
Теоретичні засади бюджетної класифікації...........................................6 1.1. Сутність бюджетної класифікації...................................................................6 1.2. Значення бюджетної класифікації................................................................10 Розділ ІІ. Структура та функції бюджетної класифікації..................................
Поняття про класифікацію і класифікування документів. Сутність фасетно блочної системи класифікації 2.2. Класифікація по інформаційній складовій документа 2.3.
Класифікація адміністративних правопорушень та її значення 2.1. Підстави та способи класифікації адміністративних правопорушень 2.2.
Поняття класифікації 1.1. Теоретичні засади класифікування документів 1.2. Спроби класифікації документа в різні історичні періоди 1.3.
1. Класифікація видів туризму за метою 2. Класифікація видів туризму за часовими характеристиками 3. Класифікація видів туризму за територіальними ознаками 4.
Поняття та значення класифікації злочинів. 2. Критерії класифікації злочинів. 3. Поняття особливо тяжкого злочину, тяжкого злочину та злочину середньої тяжкості та злочину невеликої тяжкості.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи класифікації та обліку витрат виробництва в різних галузях 1.1 Сутність та класифікація витрат виробництва 1.2 Сутність та завдання обліку ...
1. Класифікація туризму за спрямованістю потоків, обсягом території і типом споживача. 2. Класифікація туризму за метою туристської подорожі, терміном перебування у подорожі ...
Класифікація зовнішніх форм вираження конституційно правових норм. 2. Поняття та види виборчих систем з зарубіжних країнах....конституційно правових норм та навести класифікацію таких форм. Розкриваючи друге питання, треба розглянути інститут виборчої системи, для чого необхідно дати визначення поняття виборчої системи у вузькому ...
Класифікація Документа IV за ознаками,що характеризують матеріальний носій документа 3. Класифікація Документа IV за ознаками, що характеризують знакову систему запису ...
Базисна класифікація конфліктів 2. Класифікація соціальних конфліктів 3. Загальна класифікація конфліктів Висновок Список використаної літератури
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи бюджетної класифікації та її складу 1.1. Призначення і роль бюджету 1.2. Бюджетна система і бюджетний устрій 1.3. Бюджетна класифікація Розділ 2 Аналіз фінансування д/...
Поняття про класифікацію товарів та її категорії: 2. Основні види класифікації товарів. 3. Штрихове кодування товарів. 4. Класифікація послуг. Висновок Використана література
Класифікація рахунків за економічним змістом 3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою 3.1. Рахунки основні 3.2.
Сутність, принципи та завдання класифікації злочинів 2. Критерії класифікації злочинів 3. Кримінально правові наслідки класифікації злочинів Висновки Список використаної літератури
Діяльність – це активна форма впливу людини на навколишнє середовище. Розрізняють фізичну та розумову діяльність.... Для цього використовується Гігієнічна класифікація праці.
Теоретичні основи класифікації засобів розміщення 1.1 Сутність та види засобів розміщення 1.2 Методика проведення сертифікації та категоризації в засобах розміщення 1.3 Особливості класифікації засобів розміщення Розділ 2.
Визначення та класифікація функцій державного управління………...6 1.1. Сутність та поняття управлінських функцій……………………………..….10 1.2. Класифікація функцій управління………………………………………...….11 Розділ 2.
Мета і напрями класифікації витрат 2. Принципи облікової класифікації витрат 3. Виробничий облік як єдиний процес обліку витрат і калькулювання собівартості продукції Список використаної ...
Поняття і класифікація доказів у кримінальному процесі. Завдання 2. Під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні про незаконне поміщення особи у психіатричну ... Підстави класифікації Вид доказів
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ ПРАВА…...5 1.1. Сутність та зміст дефініції «функція права»………………………….………5 1.2. Класифікація функцій права та їх ознаки……………………………………...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи принципів організації та класифікації банківських операцій 1.1. Сутність та принципи діяльності комерційних банків 1.2. Види банківських операцій та особливості їх організації 1.3. Класифікація банківських операцій Розділ 2 Аналіз ...
СУТНІСТЬ, СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА 1.1. Сутність і структурні елементи економічної системи 1.2. Критерії класифікації економічних систем 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи принципів організації та класифікації банківських операцій 1.1 Поняття банківської системи України та її елементи 1.2 Нормативно правова база банківської діяльності 1.3 Сутність та класифікація банківських операцій Розділ 2 Аналіз ...
Класифікація конституцій, порядок їх розробки, прийняття та зміни. 2. Парламенти та парламентаризм в зарубіжних країнах. Порядок формування, структура та характеристика повноважень ...на його сучасні положення, показати класифікацію конституцій, порядок їх розробки та прийняття, а також внесення до них змін. Проілюструвати прикладами з різних зарубіжних країн.
...доказів у кримінальному процесі, їх класифікація ПЛАН 1. Поняття доказів у кримінальному процесі. 2. Властивості доказів: допустимість і належність. 3. Класифікація доказів і її значення для ...
...ДРАМИ ФІЄРІЇ «ЛІСОВА ПІСНЯ» ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОБРАЗІВ В НІЙ 1.1. «Лісова пісня» Лесі Українки: ідеї та особливості створення драми фієрії 1.2. Композиція твору «Лісова пісня» 1.3. Класифікація фольклорних образів у драмі феєрії ...
...ДРАМИ ФІЄРІЇ «ЛІСОВА ПІСНЯ» ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОБРАЗІВ В НІЙ 1.1. «Лісова пісня» Лесі Українки: ідеї та особливості створення драми фієрії 1.2. Композиція твору «Лісова пісня» 1.3. Класифікація фольклорних образів у драмі феєрії ...
Класифікація видів туризму 1.4. Структура та діяльність туристичної фірми Розділ 2. Загальна класифікація туристичної інфраструктури Висновки Список використаної літератури
Поняття, загальна характеристика та класифікація злочинів проти власності 2.1 Поняття і загальна характеристика злочинів проти власності 2.2 Особливості класифікації злочинів проти власності Розділ 3.
Класифікація трудових спорів………………………………………………..25 Висновки…………………………………………………………………………30 Список використаних джерел…………………………………………………..32 Вступ З розвитком капіталістичних відносин, переходом до ринкової економіки значно підвищилася ...вивчення їх правової природи, структури, класифікації, причинності, порядку розв’язання, особливо враховуючи те, що не всі питання є вирішеними, досить багато з них недостатньо вивчені та ...
1. Понятійний апарат туризму 2. Система класифікації туризму 3. Соціальна, гуманітарна й економічна функції туризму 4.
1. Класифікація факторів і резервів підвищення ефективності виробництва 2. Загальновиробничі витрати Список використаної літератури
1. Якість продукції, показники і оцінка її рівня 2.... Класифікація, облік і аналіз браку 5. Шляхи підвищення якості продукції на підприємствах Задача На прямоточній лінії оброблюються деталі.
Вступ Розділ 1. Принципи класифікації ринків Розділ 2. Ринки виробничих ресурсів: попит і пропозиція ...
План Вступ 1. Сутність та функції мита 2. Класифікація мит 3. Роль та значення державного мита Висновки Список використаної ...
ВСТУП 1. Класифікація форм поведінки тварин 2. Індивідуальна поведінка тварин 3. Репродуктивна поведінка тварин 4.
ВСТУП 1. Поняття міграції 2. Класифікації міграції 3. Характеристика етапів розвитку міграцій населення ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Лексика китайської мови описана в сотнях словниках різних типів: тлумачних, енциклопедичних, синонімічних та ін.... Мета роботи полягає у класифікації і характеристиці тлумачних словників, та у твердженні того, що незважаючи на наявність великої кількості електронних словників – 字典 zì diǎn «словники ...
План: 1.Зміст. 2. Вступ. 3.Основна частина. 4. Класифікація злочинів. 5.Висновки. 6.Список використаної літератури.
ВСТУП 1. Класифікація наркотиків та типи залежності 2. Наркотики та їх ефекти ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Варіант 4. Класифікація злочинів від ступеня тяжкості та її значення.
ЗМІСТ Вступ 1. Основні класифікації мов світу 2. Поняття типу мови 3. Поняття літературної мови. 4.
Варіант № 20 1. Дайте визначення та з’ясуйте відмінності між міжнародним публічним правом та міжнародним приватним правом. 2. Класифікація, форми та найменування міжнародних договорів.
ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………………………..2 1. Поняття та структура правової системи…………………………………....3 2. Поняття «правова сім’я»……………………………………………………...5 3.Критерії класифікації правових систем……………………………………….7 4.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.