Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3613 за запитом кожного

...полити свої грядки, щоб напоїти кожну рослину, бо ж хочеться щоб і капуста вродила і морква була. Бачу, як восени копає картоплю, буряки, як носить усе ...наморені її руки, і з кожним роком тих ланцюжків, під згрубілою шкірою все більше; і вся мати, ще здається зовсім недавно по молодому легка, весела й ...
Варіант 8 1. Сформулюйте основні правила запису цифрової інформації в документах. Наведіть приклад на кожне правило. 2. Перепишіть, розкриваючи дужки.
Задача. За кредитним договором позичальник зобов'язався сплатити 20% від суми кредиту за кожний день прострочення повернення кредиту.
1.За кредитним договором позичальник зобов'язався сплатити 20% від суми кредиту за кожний день прострочення повернення кредиту.
Варіант № 6 Теоретичні питання: 1. Функції та компетенція Конституційного Суду України. 2. Конституційні принципи верховенства права і законності: ... Наведіть по 3 5 прикладів кожного виду джерел. Задача №2. Громадянин Іваненко вирішив звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зі скаргою на протизаконні ...
ЗМІСТ ВСТУП 1. Поняття інфраструктури МРЦП. Основні функції..........................................4 2. Види цінних паперів міжнародного ринку.......................................................6 3.
Індекс ВВП (дефлятор ВВП) у кожному році за період з 2004 по 2008 рік 4. Реальний ВВП в кожному році аналізованого періоду 5.
...індекс ВНП (дефлятор ВНП) в кожному році за період з 1994 по 1998 рік. 1.1.4. Розрахувати реальний ВНП в кожному році аналізуємого періоду.
...індекс ВНП (дефлятор ВНП) в кожному році за період з 2004 по 2008 рік. 1.1.4. Розрахувати реальний ВНП в кожному році аналізованого періоду.
...індекс ВНП (дефлятор ВНП) в кожному році за період з 2004 по 2008 рік. 1.1.4. Розрахувати реальний ВНП в кожному році аналізованого періоду.
...індекс ВНП (дефлятор ВНП) в кожному році за період з 2004 по 2008 рік. 1.1.4. Розрахувати реальний ВНП в кожному році аналізованого періоду.
...індекс ВНП (дефлятор ВНП) в кожному році за період з 1994 по 1998 рік. 1.1.4. Розрахувати реальний ВНП в кожному році аналізуємого періоду.
...індекс ВНП (дефлятор ВНП) в кожному році за період з 1994 по 1998 рік. 1.1.4. Розрахувати реальний ВНП в кожному році аналізуємого періоду.
...рішень:  управлінське рішення визначає місце кожної ланки, підрозділу, працівника у вирішенні поставлених завдань, погоджує та взаємно пов’язує їх дії та необхідні ресурси у часі та ...коли керівник точно знає результат кожного з альтернативних варіантів вибору прийняті в умовах визначеності  мають декілька різних варіантів дій, з яких вибирається оптимальний багатоваріантні  пов’язані ...
...видів ресурсів в обсязі bi кожного ( ). Відома норма витрати кожного виду ресурсу на одиницю кожного виду виробів aij ( ; ). Відома також величина прибутку від реалізації одиниці продукції ...
...даних необхідно: 1) розрахувати для кожного підрозділу рентабельність капіталу; 2) визначити, котрий підрозділ має кращі результати діяльності; 3) розрахувати чистий (кінцевий) прибуток для кожного підрозділу і оцінити на основі ...
а) Цедент приймає 60 % кожного ризику; б) Цедент приймає 40 % кожного ризику; в) перестраховик приймає 40% кожного ризику; г) перестраховик приймає 40% кожного ризику 3.
У кожному з них потрібно: 1) скласти статистичне групування робітників за стажем їх роботи; 2) по кожній групі й у цілому по ...
...погодженими сторонами Заявками — специфікаціями на кожну товарну партію. 1.2. Товар вважається переданим на зберігання з моменту підписання Сторонами Акту приймання передачі товару....суми, належної до сплати за кожною із Заяв специфікацій. Підставою для розрахунку є Акт приймання передачі виконаних робіт (наданих послуг). У суму винагороди за зберігання включаються ...
...значення слів, що входять до кожної з поданих груп. Записати складені з кожним зі слів словосполучення або речення. 1) суспільний, громадський, громадянський, погроза, загроза, виконавський, виконавчий; ...
...напрямки маркетингової діяльності підприємства для кожної послуги на період 1999 і 2000 pp. Вихідні дані містяться в таблиці 1.1. Таблиця 1.1 Обсяг реалізованих послуг (...Укрпошти» після впровадження ІКМ (до кожного числа рядка додати N) 454 508 573,6 651,3 739,1 2. ВАРІАНТ ОПТИМІСТИЧНИЙ а) Тарифні доходи «Укрпошти» до ...
...мережі, коли відома пропускна здатність кожної дуги. Завдання 3 2. Побудувати мережевий графік комплексу робіт і розрахувати часові параметри для наступного комплексу ремонтних робіт, перелік подій ... Імовірність замовлення кожного типу екскурсії відома і дорівнює відповідно 0,2, 0,1, 0,4, 0,3. Значення прибутку підприємства при використанні кожного типу автобусу для кожної ...
Індекс ВВП (дефлятор ВВП) у кожному році за період з 2004 по 2008 рік 4. Реальний ВВП у кожному році аналізованого періоду, млрд.дол 5.
...описали ситуацію з точки зору кожного учасника команди? 3. Що б ви порадили для підвищення ефективності команди? Ваша команда 1. Як проблеми, що виникли можна віднести ...стурбованість вона спробувала довести до кожного учасника команди, проте повноцінного розуміння у членів групи не знайшла. Питання для обговорення: Команда в розглянутому прикладі 1.
...тонни формується і підраховується по кожному виду комбікормів. Вона формується слідуючим образом: 1) визначається склад компонентів; 2) визначається збалансованість за поживністю в % відношенню; 3) розраховується вартість ...на 1 т комбікорму (по кожному рецепту). 4) Добавляється 1 % втрат сировини у виробництві; 5) Добавляються витрати виробництва на 1 т комбікорму.
позикодавцями в розрізі кожної позики окремої, за строками погашення позик b. покупцями і партіями закуплених товарів c. договорами купівлі продажу Question 10 Зобов’язання ... кожною наданою гарантією та забезпеченням b. договорами купівлі продажу c. позикодавцями в розрізі кожної позики окремої, за строками погашення позик Question ...
За кожною ознакою виділіть по 3 групи. Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх, зробіть висновки....описали залежність вартості квартир від кожної з наведених ознак. За кожною ознакою виділіть 3 групи квартир. Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх, зробіть ...
Моїм завданням є розгляд кожної з теорій, та їхня загальна характеристика, а також з позиції стороннього наблюдача в цілому охарактерезувати погляди тих чи інших вчених....точки, в яких проявляється специфіка кожного розглядуємого питаняя, а також коротко зупинився на кожному з них. Структурно робота розподілена на три блоки.
Кожну господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків. 4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти ... Кожну господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків. 4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти ...
...людини на мові, що зрозуміла кожній людині 3. Скласти сценарій поведінки для кожної форми особистості типових ситуаціях Психогеометрія розроблена в США, її автор – Сьюзен Деллінгер – спеціаліст ...
...164 184 160.67 Для кожного рівня прибутку розрахуйте середнє значення споживання, що є оцінкою умовного математичного сподівання M(Y|X = xi)....тільки середні значення споживання для кожного рівня прибутку. Порівняйте побудовані рівняння. Яке з них, з вашої точки зору, ближче до теоретичного?
З кожної урни навмання виймають по одній кульці. Знайти ймовірність того, що серед вибраних кульок буде: а) тільки одна біла кулька; b) ...що він – відмінник, якщо в кожному класі вчиться 30 дітей. 6. Два економісти заповнюють документи, які складають у спільну папку. Ймовірність зробити помилку для першого економіста – 0,...
Ознайомтесь з позицією кожного та допоможіть вирішити суперечку. Відповідь обґрунтуйте. А) Студент 1. У психотерапії, так як і в психологічному консультуванні, існують спеціальні техніки ...нараді керівник оголосив результати опитування кожного, коментуючи їх, вдаючись до образ; Г) У місцевій газеті психолог Марина В. опублікувала таке оголошення: «До уваги жителів міста та ...
визначення відхилення по кожному місяцю від середньомісячного Question 9 Сутність кореляційного аналізу аналізу полягає у : a. визначенні щільності зв'язку між факторними та результативними ...змісту програми, відповідності її витрат кожної ініціативи Question 6 У процесі прогнозування точність менш важлива, ніж сам процес: a. так b. ні c.
Завдання № Управління персоналом складний процес, що потребуе диференційного підходу до кожного питання. Управління персоналом забезпечуе підприемство висококваліфікованими кадрами За однією з класифікаторів функцій управління персоналом вони поділяються на 5 груп  1 ...персоналу ви б закріпили за кожним з вказаних відділів. Інформацію занести до таблиці Завдання № При виконанні функцій управління персоналом необхідно використовувати чітку послідовність їх застосування ...
Визначити додатковий доход по кожному варіанту 2.3. Дати теоретичне обґрунтування обраному варіанту вкладання грошей Вихідні данні: Сума вкладу, тис. грн....грошей на банківському рахунку наприкінці кожного року і у кінці загального терміну збереження, використовуючи формулу майбутньої вартості ануїтету В третій задачі необхідно визначити майбутню вартість ануїтету ...
Тривалість обробки деталей однієї полиці кожної моделі подано у таблиці. Верстат Тривалість обробки полиці моделі, хв Ресурс робочого часу верстатів, год.... Вміст поживних речовин у кожному кормі та їх вартість подано у таблиці. Корм Вміст поживних речовин в 1 кг корму, кг Вартість 1 кг корму, ...
...часу на виготовлення деталі на кожній операції Ti. Кількість верстатів на кожній операції Сі. Вихідні дані приведені у таблиці 1. Таблиця 1 – Дані варіанту завдання Показник ...
...часу на виготовлення деталі на кожній операції Ti. Кількість верстатів на кожній операції Сі. Вихідні дані приведені у таблиці 1. Таблиця 1 – Дані варіанту завдання Показник ...
...часу на виготовлення деталі на кожній операції Ti. Кількість верстатів на кожній операції Сі. Вихідні дані приведені у таблиці 1. Таблиця 1 – Дані варіанту завдання Показник ...
...часу на виготовлення деталі на кожній операції Ti. Кількість верстатів на кожній операції Сі. Вихідні дані приведені у таблиці 1. Таблиця 1 – Дані варіанту завдання Показник ...
а) Цедент приймає 60 % кожного ризику; б) Цедент приймає 40 % кожного ризику; в) перестраховик приймає 40% кожного ризику; г) перестраховик приймає 40% кожного ризику 3.
...Додаток Додаток Додаток Додаток Додаток Кожна людина планує свою кар’єру та майбутнє, орієнтуючись на потреби, здібності, реальну оцінку наявних соціально економічних умов реалізації своїх очікувань (... На кожному підприємстві складається своя система службово кваліфікаційного просування, як певна послідовність посад, робочих місць, статусу в колективі.
з кожного проданого холодильника. Прогнозується, що обсяг реалізації при цьому зросте на 15%. Чи варто прийняти таке рішення?...реалізації і цін Розрахувати для кожного випадку критичний обсяг реалізації і максимально допустиме для цього зниження цін і натурального обсягу порівняно із базисним роком Задача Користуючись ...
Скільки треба щоденно використовувати кормів кожного виду на одну тварину, щоб витрати були найменшими, якщо вартість 1 кг кожного виду корму дорівнює 2 грн? 3.
...Ймовірність появи події А в кожному випробуванні дорівнює p. Для обчислення ймовірності того, що подія A відбудеться m разів у серії n повторних незалежних випробувань (n – ...Ймовірність появи події A в кожному з випробувань дорівнює ρ , причому q=1 ρ . Тоді ймовірність того, що в результаті n незалежних випробувань подія A відбудеться ...
...використаної літератури В умовах сьогодення кожне підприємство, як на Україні, так і за її межами спрямовує свою діяльність на забезпечення зростання прибутку або принаймні стабілізацію його ... Виходячи з цього, головною метою кожного підприємства є отримання максимального прибутку за рахунок мінімальних витрат. Тобто, кожне підприємство має працювати так, щоб покрити всі витрати, і ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.