Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 317 за запитом колектив

Проблема особистості і колективу у психолого педагогічній те орії і шкільній практиці. 1.1. Дитячий виховний колектив, як основна змістовна форма цілісного навчально виховного ...
ПЛАН Вступ РОЗДІЛ І Головні особливості колективу 1.1 Сутність поняття колективу; 1.2 Соціально – психологічні проблеми колективу; 1.3 Розвиток творчої індивідуальності у колективі; 1.4 ...
...методологічні аспекти управління формуванням трудового колективу підприємства 1.1. Сутність поняття «колектив», його зміст та значення в діяльності підприємства 1.2.
Процес формування та розвитку трудового колективу. 1.1. Формування, диференціація та інтеграція трудового колективу 1.2. Розвиток формальних і неформальних відносин, причини і значення їх виникнення.
...дослідження соціально психологічного клімату в колективі 1.1. Поняття соціально психологічний клімат у колективі 1.2. Соціально психологічний клімат у студентській академічній групі та фактори, що ...
Поняття трудового колективу 1.2. Види трудових колективів РОЗДІЛ 2. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ В СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ НА ПРИКЛАДІ ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ДНІПРО» 2....
Поняття соціально психологічного клімату колективу у сучасній психологічній науці……………………………………………………….…..6 1.2. Діагностика соціально психологічного клімату колективу ……………….15 РОЗДІЛ II.
ОСОБЛИВОСТІ ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ ТА РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ЙОГО ФОРМУВАННІ 2.1. Колектив як форма виховання 2.2. Педагогічне управління колективом 2.3.
...педагогічні умови виховання особистості в колективі 1.1. Особливості виховання особистості в колективі 1.2. Виховне значення колективу Розділ 2. Дослідження виховання особистості в колективі 2....
Сутність соціально психологічного клімату колективу 1.1. Соціально психологічний клімат учнівського колективу: поняття та характеристика. 1.2. Структура соціально психологічного клімату колективу 1.3.
...ЗАДАЧА На загальних зборах трудового колективу директору фабрики було запропоновано розпочати колективні переговори щодо укладання колективного договору. Але директор відмовився вести колективні переговори з представниками і ... Представники трудового колективу звернулися до юрисконсульта підприємства за роз'ясненнями з приводу їх подальших дій. 1.Чи має право трудовий колектив вимагати від ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ ТІ ЇХ ЕКОНОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ…………………….19 2.1. Класифікація та організаційні форми внутрішньогосподарських підрозділів.19 2.2. Організація первинних трудових колективів, їх структури і професійно кваліфікаційного ...
Трудові колективи та участь працівників в управлінні організаціями .. 3 1.1. Поняття та види трудового колективу …………………………… 3 1.2. Повноваження трудового колективу ………………………………..
...АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ 1.1 Технології, їх значення в навчально виховному процесі 1.2 Поняття «колектив» і його вплив на формування особистості 1....
Задача 4 Загальними зборами трудового колективу магазину на продавця Коваленка М.І. була накладено громадську догану за неодноразове спізнення на роботу. 1. Які громадські стягнення може накладати трудовий колектив або його орган? 2.
...прояву соціально психологічного клімату в колективі 2. Види соціально психологічного клімату та фактори які впливають на його формування 3. Методи діагностики психологічного клімату в колективі ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...і Капустін вбили члена ради колективу ув’язнених Галанова за його активну роботу по зміцненню дисци пліни у колонії. Крім того, вони неодноразово погрожували розпра витись ...й з іншими членами ради колективу ув’язнених за участь у діяльності по підтриманні порядку й дотриманню режиму. Вирішіть питання про відповідальність Григор ’єва і Капустіна.
1. Соцiально психологiчне поняття спiльностi й групи 2. Групова диференцiацiя. Статус, соцiальнi ролi, груповi норми i ... Лiдерство у групах i колективах Список використаної літератури
Вступ 1. Керівна діяльність суспільний феномен 2. Формування сприятливого психологічного клімату колективу як запорука зростання ефективності праці 3.
Вступ І. Сім’я як виховний колектив І.1 Роль сім’ї у вихованні дітей.
Вступ І. Сім’я як виховний колектив І.1 Роль сім’ї у вихованні дітей.
Вступ І. Сім’я як виховний колектив І.1 Роль сім’ї у вихованні дітей.
Соціологічне опитування „Проблема взаєморозуміння у колективі”. Класифікація злочинців. Сутність соціального конфлікту. Список літератури
ВСТУП 2 ГЛАВА 1. ПРИРОДА КОНФЛІКТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 5 1.1. Поняття та структура конфлікту 5 1.2....РЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ В ПРОФЕСІЙНОМУ КОЛЕКТИВІ 19 2.1. Традиційні методи управління конфліктом в організації 19 2.2. Роль керівника особистості у профілактиці конфліктів 21 ГЛАВА ...
Соціологічне опитування „Відношення населення до проблеми еміграції”. Охарактеризуйте типи сімей та їх функції. Особа та колектив. Список літератури
Вступ Розділ 1 .Конфлікт як невід’ємна частина життєдіяльності організації 1.1 Поняття організаційного конфлікту і його структура 1.2 ...
Введение 1. Социально психологические особенности коллектива 2. Проблема профессиональной зрелости коллектива 3. Типы взаимоотношений в коллективе 4.
Вступ 1. Мета та завдання технології 2. Технологічний покроковий опис технології 2.1. Вивчення особистості 2.2.
...повинна задовольняти група, щоб стати колективом? a. досить стабільні відносини між членами групи b. практичній взаємодії людей, спрямованій на досягнення цілей c.... трудовий колектив Question 2 Структура, яка відображає сукупність організаційно визначених груп та службових взаємовідносин їх членів у відповідності зі штатним розкладом, називається: ...
...встановлено зборами чи конференцією трудового колективу c. протягом 10 днів Question 2 Який орган схвалює колективний договір? a. профспілковий комітет або інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган b.
Виховання особистості у колективі. Розвиток теорії колективу в педагогіці XX століття (С.Т.Шацький. А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський, І.П.
...клімату, який склався всередині трудового колективу, ніж від матеріально речових умов. На думку прихильників цієї концепції, працівники є загалом пасивними, вони перебувають у моральній залежності від ...стосунків (концепції взаємин між членами колективу). Було доведено, що за умови виявлення більшого піклування керівництва до своїх підлеглих, рівень задоволення працівників повинен зростати, а це, в ...
Що таке трудовий колектив? 2. Що таке структура трудового колективу? 3. Що таке первинний, вторинний та основний трудовий колектив? 4.
заставити колектив працювати в такому напряму, щоб виконався річний план товарообігу c. уміння правильно виконувати колективом торгівельного підприємства вимог клієнтами Question 2 ...
...бар’єри; здатність створювати згуртований колектив b. Особи, які здатні приймати рішення самостійно, під власну відповідальність c. Лідери, які активно та розумно критично реагують на ідеї ...бар’єри; здатність створювати згуртований колектив b. Лідери, які активно та розумно критично реагують на ідеї інших, що дозволяє зробити з них послідовників c.
Особливості шкільного колективу молодших школярів 1.2.1.1.З історії вивчення взаємовідносин у дитячих колективах 1.2.1.2.
Конфліктність в системі "Керівник колектив" та шляхи управління нею Особистість керівника та її зв'язок із наслідками роботи колективу. Десять типів "важких керівників" та моделі ...
...інформаційна мережа ефективна у невеликому колективі: Виберіть одну правильну відповідь a. „Коло” b. „Зірка” c. „Шпора” d. „Тент” 6 Особливістю якої інформаційної мережі є обмеження чи ... колектив 2 За характером внутрішніх зв”язків колективи поділяються на: Виберіть одну правильну відповідь a. формальні, неформальні b. малі, великі c.
трудового (навчального) колективу Question 82 Балів: 1 На якому етапі свого розвитку колектив перетворюється у носія функцій: організаторської, виховної, стимулювання: Виберіть одну правильну ...
...та засобів їх вирішення Трудовий колектив як осередок виникнення конфліктів. Причини виникнення ділових конфліктів у трудовому колективі: незбалансованість робочих місць, невідповідність ресурсів та цілей, невизначеність елементів ...
До елементів організації праці в колективі відносяться: • поділ і кооперація праці — відокремлення видів трудової діяльності і система виробничих взаємозв'язків працівників; • раціональні прийоми і методи праці, ...психологічні умови: соціально демографічна структура колективу, сукупність інтересів, ціннісних орієнтації працівників, стиль керівництва й ін. Усі вони формують психологічний клімат у колективі, його стабільність, згуртованість, дисципліну ...
...сутність поняття „психологічний клімат в колективі”? Визначте основні шляхи забезпечення належного клімату в колективі. Тема 7. Ситуаційна модель керівництва Фідлера Завдання до теми 7 Завдання № 14 ...
Проста Question 15 Трудовий колектив – це: a. Група людей, які працюють на одному підприємстві і об’єднані спільною метою, інтересами та відповідальністю b....кваліфікацію Question 16 Згуртованість трудового колективу – це: a. Єдність поведінки, яка заснована на спільності інтересів та цінностей b. Сприятливий морально психологічний клімат c.
...1 На загальних зборах трудового колективу директору фабрики було зап¬ропоновано розпочати колективні переговори щодо укладання колективного договору. Але директор відмовився вести колективні переговори з представниками ... Представники трудового колективу звернулися до юрисконсульта підприємства за роз'ясненнями з приводу їх подальших дій. 1.Чи має право трудовий колектив вимагати від ...
...психологічних факторів в управлінні трудовим колективом 2.1. Характеристика об’єкту дослідження 2.2. Вплив стилю керівництва на соціально психологічний клімат ЗАТ „Діанет” 2.3....формування соціально психологічного клімату в колективі Розділ ІІІ. Напрями підвищення впливу соціально психологічних факторів на ефективність менеджменту 3.1. Розробка «дерева цілей» забезпечення життєдіяльності трудових колективів ...
...сировини та раціоналізації складських приміщень колектив заводу зекономив 450 тон яблук, завдяки чому виготовлено понад план 2 тони яблучного концентрату та одержано додатково 518000 грн з/п З економії фруктів колектив отримав премію у розмірі 50% ...
...сировини та раціоналізації складських приміщень колектив заводу зекономив 450 тон яблук, завдяки чому виготовлено понад план 2 тони яблучного концентрату та одержано додатково 518 тис.грн.... За економію фруктів колектив отримав премію в розмірі 50% від одержаної економії. Вартість 1 кг яблук складає 0,6 грн.
...посад, робочих місць, статусу в колективі. Її зміст і особливості залежать від традицій, що склалися в роботі з кадрами, стиля керівництва, розуміння керівниками важливості організації цієї ...сприятливий соціально психологічний клімат у колективі; • є елементом морального ( новий соціальний статус) і матеріального стимулювання ( збільшення зарплати тощо); • забезпечує вивільнення робочих місць, тим самим сприяє оновленню ...
...посад, робочих місць, статусу в колективі. Її зміст і особливості залежать від традицій, що склалися в роботі з кадрами, стиля керівництва, розуміння керівниками важливості організації цієї ...сприятливий соціально психологічний клімат у колективі; • є елементом морального ( новий соціальний статус) і матеріального стимулювання ( збільшення зарплати тощо); • забезпечує вивільнення робочих місць, тим самим сприяє оновленню ...
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.