Меню сайту

Нові користувачі
nesta
Автори робіт
12.06.2021
nick
Автори робіт
26.05.2021
kateryna
Користувачі
23.05.2021
vuga
Користувачі
19.05.2021
J_ane
Користувачі
17.05.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2321 за запитом комерційної

Вступ 1.1 Належно організована комерційна діяльність – це запорука комерційного успіху ПП «Гранд – Маркет» 2. Коротка характеристика ПП «Гранд – Маркет» 2.1 Місце розташування, підпорядкованість 2....
1. Зміст договору постачання, обґрунтування його умов. Додайте копію договору 2. Закупівлі товарів на основі прямих зв'язків: ...до такого стану і які комерційні заходи слід прийняти з метою нормалізації становища? Література Додаток
Теоретичні аспекти організації комерційної діяльності. 1.1. Шляхи розвитку комерційної діяльності на сучасному етапі. 1.2. Завдання розвитку комерційної діяльності. 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 1.1. Сутність та поняття доходів та витрат комерційного банку 1.2. Методика аналізу доходів та витрат комерційних банків ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 1.1. Теоретико економічна характеристика пасивних операцій комерційних банків 1.2. Організація процесу управління власними коштами банків 1.3.
...національного банку україни за діяльністю комерційних банків 1.1. Грошово кредитна політика нбу 1.2. Методика контролю національного банку україни за діяльністю комерційних банків 1.2.1.
...та фізичних осіб щодо виконання комерційних операцій, пов'язаних із купівлею продажем товарів c. ініціативна, самостійна діяльність юридичних та фізичних осіб щодо забезпечення споживачів якісними товарами ...продажу, створення умов для укладання комерційних угод b. тільки діяльність зі створення умов для укладання комерційних угод c. перепродаж за дорученням другої сторони Question 4 Комерційне ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи комплексної рейтингової оцінки комерційного банку 1.1 Поняття рейтингової оцінки комерційного банку 1.2 Огляд та характеристика сучасних методик рейтингової оцінки комерційного банку 1....
...роботі були розглянуті проблеми управління комерційно посередницькою діяльністю українського туристичного ринку на прикладі умовного туристичного агентства ТОВ «Яна», та було визначено, що він страждає через низку ...чим запропоновані рекомендації для вдосконалення комерційно посередницької діяльності та покращення стану українського туристичного ринку. Також в роботі висвітлена роль і значення комерційної діяльності з усіх його ...
Теоретичні основи аналізу кредитної діяльності комерційних банків 1.1 Кредитні операції комерційних банків та ефективність їх здійснення як об’єкт аналізу 1.2 Формування інформаційної бази ...
Зміст br />br /> Вступ Розділ 1 сутність і теоретичні основи фінансового аналізу комерційного банку 1.1. Сутність, функції та роль фінансового менеджменту в роботі комерційного банку 1.2.
Моделі оптимального управління кредитним портфелем комерційного банку 3.1.Напрямки підвищення ефективності кредитної діяльності комерційного банку 3.2. Методика оцінювання якості кредитного портфеля та формування резервів ...
Правовий режим комерційних найменувань в Україні 1.1. Поняття комерційного найменування та його значення в економічному житті держави..........................................................................9 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність і зміст комерційної діяльності торговельного підприємства 1.2. Організація комерційної діяльності торговельного підприємства 1.3.
Сутність та теоретичні основи функціонування комерційних банків 6 1.1. Поняття, призначення та види комерційних банків 6 1.2. Основні функції комерційних банків в економічній системі ...
...методологічні аспекти дослідження активних операцій комерційних банків…………………………………………...……...……...……………..............5 1.1. Суть і функції активних операцій комерційних банків……...…….......5 1.2. Принципи та види активних операцій комерційних ...
...та аудиту витрат і доходів комерційного банку 1.1 Суть, класифікація, порядок визначення і оцінки витрат і доходів комерційного банку 1.2 Значення і завдання обліку ...
Організація комерційної діяльності ЗАТ «Ерлан»..........................................…………………………………………………22 2.1. Організація комерційної діяльності із закупівлі матеріальних ресурсів на ЗАТ «Ерлан».......................……………………………………………………..22 2.1.1.
Належна організація з комерційної інформації та комерційної таємниці – це запорука успішності роботи підприємства II. Коротка характеристика ВАТ «Черкаський Будинок торгівлі» 2.1.
ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ КОМЕРЦІЙНИХ НАЙМЕНУВАНЬ 1.1. Становлення правової охорони комерційних найменувань……………………………………………………………………….7 1.2. Сутність комерційного найменування ……………………...…….………15 Висновки до розділу 1 ……………………………………………..…………...
МЕТОДОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ………………………………………………………………………………6 1.1. Поняття та значення комерційних банків………………………………...……6 1.2. Класифікація комерційних банків…………………………………………….11 1.3.
Вступ 1.1 Методи досягнення комерційного успіху ЗАТ «Бакалія» 2. Коротка характеристика ЗАТ «Бакалія» 2.1 Місце розташування, підпорядкованість 2.2 Форма власності 2.3 Структура ... Основна частина 3.1 Організація комерційного успіху, як складової комерційної роботи 3.2 Вивчення діяльності комерційного успіху 3.3 Визначення джерел формування комерційного успіху 3.4 ...
Теоретичні основи обгрунтування комерційної політики підприємства 1.1 Основні засади діяльності комерційних підприємств 1.2 Історія виникнення та еволюція комерційного підприємництва 1.3 Напрямки ...
МЕТОДОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ………………………………………………………………………………6 1.1. Поняття та значення комерційних банків…………………………………...…6 1.2. Розвиток комерційних банків в Україні…………………………………..…..11 1.3.
Наявність організації проведення комерційних переговорів – це залог досягнення великих результатів в комерційній роботі. ІІ. Коротка характеристика підприємства 2.1 Місце розташування 2.2 Підпорядкованість, ...
Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності комерційного банку 1.1. Сутність та класифікація інвестицій 1.2. Суть та значення інвестиційної діяльності комерційного банку 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи практики ведення комерційних переговорів 1.1 Особливості міжнародного бізнесу як основа специфіки міжнародного менеджменту 1.2 Особливості міжнародного менеджменту Розділ 2 Практика ведення комерційних переговорів у зовнішньоекономічній діяльності 2....
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 1.1. Суть, функції та основні види аналізу фінансового стану комерційного банку 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Комерційна діяльність, як об'єкт управління 1.2. Програмний підхід в управлінні комерційною діяльністю підприємства ...
Теоретичні основи використання комерційного кредиту суб’єктами господарювання 1.1 Сутність комерційного кредиту 1.2 Функції та форми кредиту 1.3 Процес надання (отримання) ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА УПРАВЛІННЯ НЕЮ 1.1. Сутність фінансової діяльності комерційного банку та її складові 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ…………………………………………………….…….6 1.1. Поняття та види банківських інвестицій………………………………………6 1.2. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному ... Операції комерційних банків на ринку цінних паперів ………………….…13 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ…………………………………….………18 2.1.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ……………………………………………………….….6 1.1. Характеристика комерційної таємниці як правового інституту……………..6 1.2.
Поняття та сутність комерційної таємниці………………………….…..5 Розділ 2. Характеристика об’єктивних ознак розголошення комерційної таємниці……………………………………………………………………….…..11 2.1. Об’єкт розголошення комерційної таємниці…………………………..…..
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ……………………………………………………………………….…6 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ ТА ЇЇ ОХОРОНУ………………………………………………………………………...….12 2.1.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи неторгових операцій комерційного банку в іноземній валюті 1.1 Економічна сутність неторгових операцій комерційного банку в іноземній валюті 1.2 Методика обліку неторгових ...
...1.1 Належно організована форма комерційно посередницької діяльності – це ефективна робота торгового підприємства 2. Коротка характеристика торгового підприємства 2.1 Місце розташування 2.2 Форма власності ...факторів, що впливають на організацію комерційно посередницької діяльності 3.2 Дослідження діяльності комерційних партнерів 3.3 Аналіз організаційної роботи комерційно посередницької діяльності 3.4 Джерела надходження ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 6 1.1. Огляд економічних джерел 6 1.2. Нормативно правове забезпечення 10 РОЗДІЛ 2. КРЕДИТНІ РИЗИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 13 2.1.
...СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 1.1. Теоретичні аспекти формування власного капіталу комерційних банків 1.2. Депозитні операції – основна складова пасивів комерційних банків 1....
Вступ Розділ 1 Форми і методи досягнення комерційного успіху підприємства 1.1 Належно організована комерційна діяльність як запорука комерційного успіху 1.2 Визначення джерел формування комерційного успіху 1....
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ З КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ 5 1.1 Сутність та особливості взаємовідносин підприємства з комерційними банками 5 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи неторгових операцій комерційного банку в іноземній валюті 1.1 Класифікація операцій комерційного банку в іноземній валюті 1.2 Сутність та види неторгових операцій ...
...системи обліку та аналізу витрат комерційного банку на оплату праці 1.1Економічна сутність та склад витрат комерційного банку на оплату праці 1.2Роль обліку та аналізу ...
...ПОРТФЕЛЯ, РЕЗЕРВУ ПІД КРЕДИТНІ РИЗИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА УМОВ ДОСЛІДЖЕННЯ.......................................................................................................5 1.1. Поняття та функції кредитного портфеля комерційного банку..............5 1.2.
...нагляд та контроль за діяльністю комерційних банків і займається розрахунково кредитним обслуговуванням їх. Комерційні банки – це другий рівень ієрархії дворівневої банківсьвкої системи.
...визначення виробничої та фінансової стратегії комерційних банків 2. Дослідження існуючої стратегії розвитку банку 2.1. Аналіз об’єкту дослідження – комерційного банку – Ощадний банк України 2.1.
...визначення виробничої та фінансової стратегії комерційних банків Розділ 2 Дослідження існуючої стратегії розвитку банку 2.1. Дослідження основних напрямків розвитку стратегії банку 2.2.... Огляд програмних продуктів, що використовуються комерційними банками при розробці стратегії банку 4.2. Розробка задачі "Аналіз ефективності активних операцій банку" 4.3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 1.1. Сутність ресурсів комерційного банку 1.2. Формування власного капіталу банку, його склад і структура 1.3.
КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ: СУТНІСТЬ, ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 7 1.1. Сутність і характеристика функцій комерційного банку на фінансовому ринку 7 ...
Сутність та види комерційних зв’язків торговельних підприємств 2. Принципи формування комерційних зв’язків 3. Фактори, що впливають на ефективність комерційних зв’язків 4.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.