Меню сайту

Нові користувачі
4nzez
Користувачі
11.05.2021
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 348 за запитом компонент

ПОНЯТТЯ НЕТЕКСТОВИХ КОМПОНЕНТІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ У НАВЧАЛЬНИХ ВИДАННЯХ 1.1. Історія використання нетекстових компонентів 1.2. Характеристика сучасних нетекстових компонентів 1.3.
1. Основні компоненти психофізіологічної реабілітації 2. Засоби реабілітації функціонального стану 3. Характеристика фізіотерапевтичних реабілітаційних заходів СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
І. ВСТУП 1. Характеристика та значення в харчуванні змішаних напоїв 2.... Супутні компоненти, використовувані при приготуванні змішаних напоїв 2. Різновиди льоду та способи його приготування ІІІ. ВИСНОВОК 1. Організація робочого місця бармена 2.
Вступ Розділ 1. Теоретичні передумови вивчення середньополіських говорів 1.1.... Середньополіський говір як структурний компонент говорів північно українського наріччя 2.1. Характерні риси та особливості середньополіського говору 2.1.1.
1. Характеристика основних напоїв, що використовують як зм'якшуюче згладжуючий компонент для змішаних напоїв 2.
Змiст Вступ Роздiл 1. Склад української лексики з погляду виокремлення в нiй активних i ...
ПЛАН Вступ Розділ 1. Формування у школярів готовності до самоосвіти та самовиховання як педагогічна проблема 1.1.
Мінералізація Електропровідність Температура Зважені речовини (грубодисперсні домішки) Органолептичні спостереження Водневий показник рН Окисно ...
...50 2,8 Потреби в компонентах, од. 20000 40000 80000 Завдання: 1.Дати рекомендації керівництву фірми про можливості закупок компонентів тільки виходячи з аналізу витрат, інших ...
...Об'єктно орієнтована модель програмних компонент Масштабовані засоби для побудови баз даних Особливості Delphi Відкрита компонентна архітектура Бібліотека візуальних компонент Структурне об'єктно орієнтоване програмування 3....
...операціях задіяних в виробництві трьох компонентів, що використовується в багатьох виробляемих нею виробах. Виробничі потужності кожної операції обмежені 2500 годинами. Відомості про виробничі витрати по трьом компонентам наступні: Таблиця 1 Показники X ...
...рецептах на основі відповідних блюду компонентів (компоненти ціни і рецепти обрати самостійно). 1. «Цінник» повинен відображати інформацію про компоненти обраних продуктів/блюд, що готуватимуться: номер по ...
Цей компонент займає майже 20% в рецептурі йогурту й близько 50% в сумі витрат на сировину й матеріали....зберігання і транспортування матеріалів і компонентів, можна визначити оптимальний обсяг партії матеріалів і компонентів, що замовляється, або необхідну частоту поставок. Це дасть можливість підприємству ВАТ зекономити ...
Взаємодоповнення духовних компонентів подружжя b. Протилежність духовних компонентів подружжя c. Подібність духовних компонентів подружжя d. Жоден з варіантів невірний Question 5 Зазначте, які ...
...Question 1 Розташуйте послідовно суттєві компоненти причинного комплексу злочинності: a. незадоволення потреб людей у сфері споживання; b. суспільні чинники; c. патологія біологічних потреб.... Question 9 До компонентів професійно психологічної підготовленості юридичних кадрів належать: a. професійно розвинені психологічні якості; b. професійно психологічні вміння; c.
...1 Основна мета стимуляційно мотиваційного компоненту процесу навчання: Виберіть одну правильну відповідь a. використати інноваційні форми навчального процесу b. підвищити престижність навчального процесу c....Балів: 1 До операційно діяльного компоненту процесу навчання входять: Виберіть одну правильну відповідь a. заліки і іспити b. форми, методи, засоби навчання c.
...МАССИВЫ И ПОДПРОГРАММЫ Найти суммы компонент, лежащих в верхней и нижней половине квадратной вещественной матрицы . Если количество строк нечётное, то при суммировании компоненты средней строки исключить. Заменить значения компонент их абсолютными значениями в той ...
...рахунок впровадження машини мікродозування вхідних компонентів Результати роботи свідчать проте, що у собівартості продукції знаходять відображення усі сторони роботи підприємства: рівень організації виробничого процесу, його технічна ...слідуючим образом: 1) визначається склад компонентів; 2) визначається збалансованість за поживністю в % відношенню; 3) розраховується вартість компонентів і вартість сировини на 1 т комбікорму (по кожному ...
...склад підприємства поступають різні сировинні компоненти. У готовому продукті їх може бути від 3 до 40. Всі ці компоненти прибуткують з вказівкою їх кількості і вартості.
1 Емпіричний компонент 1. 2 Методологічний компонент 1. 3 Первинний компонент 1. 4 Вторинний компонент 1. 5 Дефініювання проблем Розділ II.
Культурний компонент семантики фразеологізму 2.2. Лексемний компонент етнонім у структурі різних типологічних розрядів фразеологізмів 2.3.
Особливості синонімічних рядів фразеологізмів із компонентом «голова» в тексті твору Марії Матіос «Солодка Даруся» ІІ. 2. Синонімічні ряди діалектизмів М.Матіос у романі «Солодка Даруся» Висновки ...зумовлене, так чи інакше, семантикою компонентів фразеологічної одиниці (фраземи). Виходячи з такого розуміння значення фразеологізмів, ми й аналізуємо семантику синонімічного ряду ФО з компонентом голова у ...
Залежність психічних компонентів від клімату і ландшафтів у працях німецького представника епохи Просвітництва Й. Г. Гердера. 12. Специфіка і розвиток національного характеру у ... Національні почуття як компонент структури психології етнічної спільноти. 62. Етнічна самосвідомість як компонент структури психології етнічної спільноти. 63. Етнічна (національна) ідентичність як головна характеристика ...
...1 Основна мета стимуляційно мотиваційного компоненту процесу навчання Виберіть одну правильну відповідь a. підвищити престижність навчального процесу b. домогтись активності суб’єктів учіння у навчальному процесі ...Балів: 1 До операційно діяльного компоненту процесу навчання входять Виберіть одну правильну відповідь a. викладання і учіння b. закономірності і принципи c.
...1 Основна мета стимуляційно мотиваційного компоненту процесу навчання Виберіть одну правильну відповідь a. домогтись активності суб’єктів учіння у навчальному процесі b. поліпшити контроль знань c....Балів: 1 До операційно діяльного компоненту процесу навчання входять Виберіть одну правильну відповідь a. закономірності і принципи b. форми, методи, засоби навчання c.
Когнитивный компонент бренда……………………………………………8 1.3. Эмоциональный компонент бренда………………………………………..13 1.4. Поведенческий компонент бренда…………………………………………14 2 ГЛАВА СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ...
...Культура спілкування" та його структурні компоненти 1.1.2. Спілкування як психолого педагогічна категорія 1.1.3. Культура спілкування як основа взаємодії між людьми 1.2....спілкування молодших школярів»; визначити його компоненти, критеріальні характеристики та показники. 3. Встановити особливості та реальний стан сформованості культури спілкування молодших школярів у загальноосвітніх навчальних закладах. 4.
Місце дослідницького компоненту в структурі діяльності вчителя. 4. Фактори розвитку особистості, особливості виховного процесу в сучасному соціумі. 5.... Компоненти змісту освіти на різних історичних етапах. Загальні принципи відбору змісту освіти. 20. Еволюція системи освіти в історії педагогіки.
...серед інших теорій які аналізують компоненти суспільного ладу. Унікальність концепції полягає у її універсальності та комплексності розбору суспільного устрою на ряд компонентів через взаємодію яких ми можемо ...
...серед інших теорій які аналізують компоненти суспільного ладу. Унікальність концепції полягає у її універсальності та комплексності розбору суспільного устрою на ряд компонентів через взаємодію яких ми можемо ...
...основи ідеологічного та емоційно психологічного компонентів політичної свідомості. Також ми окреслили коло тих труднощів, з яким нам доведеться зіткнутись у процесі політичної соціалізації молодших школярів....цьому процесі щодо інформативного, пізнавального компоненту обмежені. І більшу увагу слід звертати на непрямі методи політичної соціалізації, орієнтовані на закладення заздалегідь визначеного емоційно психологічного компоненту.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та управління власним капіталом на підприємстві 1.1 Економічна сутність та складові власного капіталу підприємства 1.2 Нормативно – правове забезпечення управлінням власного капіталу на підприємстві 1.3 Оцінка ефективності формування і використання власного капіталу 1.4 Управління власним капіталом підприємства Розділ 2 прикладні аспекти оцінки ефективності формуван ня і використання власного капіталу ват «христинівський завод по виробниц...
Таким чином, компоненти трудового потенціалу повинні характеризувати: 1) психофізіологічні можливості участі в суспільно корисній діяльності; 2) можливості нормальних соціальних контактів; 3) здатності до ... Наведеним аспектам відповідають наступні компоненти трудового потенціалу:здоров'я; моральність і уміння працювати в колективі; творчий потенціал; активність; організованість і асертивність (гармонічне об'єднання властивостей ...
Головним компонентом нервової системи є сома нейрона, дендрити і аксони, які забезпечують збудження і передачу нервових сигналів по ЦНС b....1 Рефлекс, рефлекторна дуга, її компоненти і ланки. Виберіть одну правильну відповідь a. Рефлекс – реакція у відповідь на подразнення, яка здійснюється за допомогою рефлекторної дуги, простої (...
Головним компонентом нервової системи є сома нейрона, дендрити і аксони, які забезпечують збудження і передачу нервових сигналів по ЦНС Question 4 Балів: ...1 Рефлекс, рефлекторна дуга, її компоненти і ланки. Виберіть одну правильну відповідь a. Рефлекс – реакція у відповідь на подразнення, яка здійснюється за допомогою рефлекторної дуги, простої (...
Таким чином, компоненти трудового потенціалу повинні характеризувати: 1) психофізіологічні можливості участі в суспільно корисній діяльності; 2) можливості нормальних соціальних контактів; 3) здатності до ... Наведеним аспектам відповідають наступні компоненти трудового потенціалу:здоров'я; моральність і уміння працювати в колективі; творчий потенціал; активність; організованість і асертивність (гармонічне об'єднання властивостей ...
...страхової премії і призначення її компонентів для ризикового страхування 8. Поясніть структуру страхової премії і призначення її компонентів для страхування життя. 9.
...страхової премії і призначення її компонентів для ризикового страхування. 8. Поясніть структуру страхової премії і призначення її компонентів для страхування життя. 9.
Назовите три основных компонента в структуре педагогических способностей. ВАРИАНТ КОНСПЕКТА НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ Лекція 7. Студент як суб’єкт навчальної діяльності 1.... З яких основних компонентів складається навчальна діяльність? 2. Основні якості конкретної діяльності визначає мета або мотив? 3. Запропонуйте програму ваших дій як викладача, яка ...
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. 4. Програма «Я у Світі». 18. Сучасні типи дошкільних закладів охарактеризовано у: 1. Законі України «Про дошкільну освіту». 2. Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні. 3.
...та етнічні установки містять три компоненти: когнітивний, тобто пізнавальний, інтелектуальний компонент; емоційний та конативний (поведінковий) компоненти. Question 17 of 20 Поняття “стереотип” у психологічній науці запропонував: ...
В Базовому компоненті зазначено, що дошкільний навчальний заклад задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти, забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти. Відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти: ДНЗ створює безпечні ...
...нації А) складається із двох компонентів; Б) не має певної структури; В) складається із 7 компонентів; Г) має структуру, яка залежить від різних факторів; Д) має ...
складається із 7 компонентів b. не має певної структури c. складається із двох компонентів d. має структуру, яка залежить від різних факторів e.
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.