Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 300 за запитом конституційно-правових

Конституційно правовий статус Конституційного Суду України План Поняття, сутність і види конституційного контролю. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в ... Акти Конституційного Суду України: правова природа і значення для політико правової теорії і практики. Методичні рекомендації Відповідаючи на перше питання, необхідно визначити ...
Варіант № 2: Запитання до контрольної роботи: 1. Поняття та ознаки конституційно правової норми.... Порівняти конституційно правовий статус глави держави Великобританії та Японії. 4. Задача. Парламент держави А проголосував за довіру уряду, який був сформований партійною ...
Правова охорона Конституції України Запитання для самоконтролю РОЗДІЛ 5. КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 1. Поняття та склад конституційно правових відносин 2.
Поняття та ознаки конституційно правової відповідальності. 2. Поняття конституційного правового делікту. 3. Суб’єкти конституційно правової відповідальності. 4. Конституційно правові санкції....є формування комплексного уявлення про конституційно правову відповідальності. Розкриваючи перше питання плану необхідно надати визначення конституційно правової відповідальності та встановити ознаки, які відрізняють її ...
Конституційно правовий статус органів влади Автономної Республіки Крим План Конституційно правовий статус Автономної Республіки Крим у складі України.... Правовий статус інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим. Методичні рекомендації Відповідаючи на перше питання, слід дослідити особливості конституційно правового статусу ...
Конституційно правовий статус Верховної Ради України План Місце Верховної Ради України в системі розподілу влад, її роль як парламенту держави.... Конституційні засади законодавчого процесу в Україні. Методичні рекомендації Необхідно розглянути історію становлення та розвитку українського парламентаризму.
Конституційно правовий статус органів самоорганізації населення План Місце органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування. Порядок створення та легалізації органів самоорганізації ...на перше питання, слід проаналізувати правову природу органів самоорганізації населення. Перерахувати види органів самоорганізації населення, що можуть створюватися в Україні. Розглянути їх місце в системі місцевого ...
...на перше питання, слід проаналізувати правову природу місцевих рад. Перерахувати види місцевих рад, що можуть створюватися в Україні. Розглянути їх місце в системі місцевого самоврядування....656 с. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно правовий аспект / В. Борденюк // Право України.
Конституційно правовий статус сільського, селищного, міського голови План Місце сільського, селищного, міського голови в системі місцевого самоврядування....на перше питання, слід проаналізувати правовий статус сільського, селищного, міського голови та визначити його місце в системі місцевого самоврядування. Дослідити порядок проведення виборів сільського, селищного, міського ...
Конституційно правовий статус територіальної громади в Україні План Місце територіальної громади в системі органів місцевого самоврядування. Функції та повноваження територіальної громади....на перше питання, слід проаналізувати правову природу територіальних громад. Перерахувати види територіальних громад. Розглянути їх місце в системі місцевого самоврядування. Розкрити функції і повноваження територіальних громад.
...здійснення зовнішньої політики в Україні: конституційно правовий аналіз / Ю. Барабаш // Вісник Академії правових наук. – 2007. № 1. – С. 75 85. Бойко О.В.... Окремі аспекти конституційно правового статусу Президента України / В. Ф. Годованець // Право України. – 1999. – № 5. – С. 30 34. Зозуля О. І.
Конституційно правовий статус Кабінету Міністрів України План Кабінет Міністрів України як вищий орган в системі органів виконавчої влади....проаналізувати соціальне призначення і політико правову роль уряду. Дослідити місце уряду в системі вищих органів державної влади та його відносини з Президентом і Верховною Радою України.
Конституційно правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини План Загальна характеристика інституту омбудсмана та особливості правового статусу Уповноваженого Верховної ... Роль і перспективи правового інституту омбудсмана (уповноваженого з прав людини) у захисті прав і свобод громадян в Україні [Текст] : монографія / В. М. Бесчастний, В.
Теоретико правові засади конституційно правового статусу Автономної Республіки Крим…………………………………………………...….7 1.1. Теоретико правові засади автономії………………………………………...…7 1.2....Автономної Республіки Крим та її конституційно правового статусу…………………………………………………………………..17 2.2. Становлення конституційно правового статусу Верховної Ради Автономної Республіки Крим……………………………………………………………………23 2.3.
Конституційно правовий статус місцевих органів виконавчої влади в Україні План 1. Місцеві державні адміністрації в системі органів виконавчої влади. 2....на перше питання, слід проаналізувати правову природу місцевих державних адміністрацій, визначити їх види та дослідити їх місце в системі органів виконавчої влади.
Конституційно правовий статус народного депутата України План 1. Поняття та особливості статусу народного депутата України. 2....перше питання, слід проаналізувати особливості правового становища народних депутатів України. Звернути увагу на особливості мандату народних депутатів України. Дослідити принцип несумісності депутатського мандату з іншими видами ...
Конституційно правове регулювання виборів в Україні План Поняття і види виборів в Україні. Поняття і принципи виборчого права....їх видів, звернути увагу на правове регулювання виборів в Україні. Розглядаючи друге питання плану, необхідно дати поняття виборчого права в об'єктивному та суб'єктивному розумінні, ...
Конституційно правовий статус політичних партій в Україні План Поняття та ознаки політичних партій в Україні. Поняття та види партійних систем.... Форми правового забезпечення діяльності політичних партій в Україні / В. Аніщук // Право України. – 2000. № 2. Про політичні партії в Україні : Закон України від ...
Конституційно правовий статус органів судової влади в Україні План Місце органів судової влади в системі органів державної влади України.... Слід дати характеристику правового статусу професійних суддів. Розглянути порядок призначення професійних суддів, їх функції, повноваження та гарантії діяльності. Проаналізувати особливості суддівського самоврядування в Україні.
...на останнє питання, слід розглянути правову природу та види актів прокурорського реагування: подання та постанови. Дослідити особливості їх прийняття. Література Конституція України від 28 червня ...Вісник прокуратури. – 2011. – № 1. – С. 30–34. Годованець В. Ф. Конституційне право України : конспект лекцій / В.
Президент України в конституційній системі органів державної влади. Його місце та роль……………………………..………………..….……23 ВИСНОВКИ………………………………………………………………….….26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….…28 br />br /> ВСТУП br />br /> ...такий Президент і який його конституційно правовий статус? Об’єктом курсової роботи виступає Президент України. Предметом наукового дослідження є його конституційно правовий статус.
Класифікація правових відносин…………………………………………...12 1.5. Суб’єкти та об’єкти правовідносин………………………………………...15 1.6. Юридичні факти……………………………………………………………..18 Розділ 2. Особливості конституційно правових відносин в Україні 2.1.
Конституційно правове регулювання громадянства України План Поняття і принципи громадянства України. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України....стереотип. – К. : МАУП, 2001. – 216 с. Журавка О. В. Міжнародно правова характеристика інституту громадянства : автореф. дис...
Конституційно правовий статус іноземців і осіб без громадянства в Україні П лан 1. Поняття “іноземець” та “особа без громадянства”, конституційно правове ...особливості і розкрити принципи їх правового статусу в Україні. Далі слід проаналізу¬вати основні права і свободи іноземців і осіб без громадянства, у тому числі їх ...
Сутність, значення і предмет правового регулювання 5 1.2. Поняття, предмет і метод галузі конституційного права 11 Розділ 2. Основи конституційно правового регулювання 16 2.1.
Конституційно правовий статус Кабінету Міністрів України План 1. Кабінет Міністрів України вищий орган у системі органів виконавчої влади України. 2.... Про деякі питання нормативно правового забезпечення порядку роботи Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 08.04.2008 р. // Там же. 2008.
...організацій в Україні та їх конституційно правового статусу..………………………………………...6 1.1. Поняття та ознаки некомерційних організацій.………………..........6 1.2. Видова класифікація некомерційних організацій..…………..........14 1.3.... Конституційно правові основи організації та діяльності некомерційних організацій…………………………...…………………………36 2.1. Законодавче регулювання діяльності некомерційних організацій..36 2.2.
Поняття та ознаки конституційно правової норми. Класифікація зовнішніх форм вираження конституційно правових норм 2. Поняття та види виборчих систем в зарубіжних країнах.
СУТНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВОГО СТАТУСУ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 1.1. Система і основи правового статусу місцевих державних адміністрацій 1.2.... ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВОГО СТАТУСУ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 3.1. Організація роботи голови місцевої державної адміністрації та його заступників 3.2.
...громадян у політичні партії // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. №4. – С.60 69. 6. Висоцький В.М. Деякі питання становлення та розвитку політичних партій як правової категорії // Вісник Львівського інституту внутрішніх ...
Конституційно правове регулювання інформації в Україні………………………………………………………………………… 1.1. Роль та значення інформації в сучасних умовах становлення інформаційного суспільства в Україні……………………………………….... Види інформації та конституційно правове регулювання.. 2.1. Основні галузі види та джерела інформації……………………….. 2.2. Правовий статус друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації.
...України, Верховного Суду України та Конституційного Суду України у процедурі дострокового припинення повноважень глави держави. Останнє питання плану слід розкривати з урахуванням того, що Президент ...при Президентові України, здійснити їх класифікацію, надати загальну характеристику їх правового статусу.
Конституційно правова регламентація виборчого процесу в Україні План 1. Виборчий процес: поняття та етапи. 2. Конституційно правові засади участі громадян Укра¬...розвитку виборчих правовідно¬син, їх конституційно правовий аспект // Вибори Президента України. 99, Проблеми теорії і практики. К., 2000. Ставнійчук М.І.
Політична партія як правовий інститут 1.1. Суть, функції та ознаки політичних партій 1.2. Типологія політичних партій 2. Правові засади діяльності та конституційно правовий статус політичних партій в Україні ...
ТЕМА № 4 КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ. План: 1. Поняття, функції та види політичних партій. 2....громадських формувань та суб’єктів конституційно правових відносин, порядок їх створення та діяльності, характер взаємовідносин з органами державної влади та місцевого самоврядування.
Види конституційно правових норм ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Поняття та конституційно правове регулювання громадянства в зарубіжних країнах 3. Принципи конституційно правового регулювання статусу людини і громадянина Література
Недоліки в конституційно правовому статусі Кабінету Міністрів України…36 3.2. Шляхи усунення недоліків конституційно правового статусу Кабінету Міністрів України…………………………………………………………………..…43 Висновки……………………………………………………………………….
Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні 1.1. Поняття прав і свобод людини і громадянина 1.2.
Наведіть 4 приклади конкретизації конституційно правових приписів в нормах галузей українського права. Задача №2. Іноземний громадянин витримав вступні іспити в один із державних вузів України.
ВСТУП РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДОВОЇ ВЛАДИ РОЗДІЛ ІІ. СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ 2.1.
Вступ 1. Наукові дослідження виникнення та розвитку інституту омбудсмана в різних країнах світу ...
Вступ 1. Поняття і види інститутів влади в конституційному праві України 2. Характеристика інститутів народовладдя 3.
Вступ 1. Основоположні принципи у сфері прав людини і громадянина 2. Права і свободи людини і громадянина ...
Вступ 1. Кабінет Міністрів України у системі органів виконавчої влади в Україні 2.
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.