Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 68 за запитом консультування

...три основні підходи до психологічного консультування: Виберіть одну правильну відповідь a. проблемно орієнтоване консультування, яке фокусується на аналізі сутності внутрішніх та зовнішніх причин проблеми, пошуку шляхів ...
...три основні підходи до психологічного консультування: a. проблемно орієнтоване консультування, яке фокусується на аналізі сутності внутрішніх та зовнішніх причин проблеми, пошуку шляхів її розв’язання b.
...немає власного досвіду проведення психологічного консультування, то виконайте, будь ласка, наступні умови: А) визначте, яким із видів психологічного консультування вам найбільше хотілося б займатися.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНОГО ВИДУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ...............................................................................................................7 1.1. Сутність та стан консалтингу..............................................................................7 1.2. Основні напрями та види податкового консультування.................................13 РОЗДІЛ 2.
...обґрунтування проблеми розлучення у психологічному консультуванні 1.1. Розлучення як соціально психологічний феномен 1.2. Психологічне консультування при розлученні Розділ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ПІДЛІТКІВ 1.1. Основі проблем, які виникають у підлітків та завдання психолога у процесі консультування 1.2.
Теоретичні аспекти психологічного консультування. …………… 5 1.1. Визначення психологічного консультування. …………………………... 5 1.2. Психологічний супровід вагітних жінок. ……………………………….. 7 РОЗДІЛ 2. Специфіка консультування вагітних жінок. ……………………..
Теоретичні основи психологічного консультування. ……………. 5 1.1. Сутність психологічного консультування. ……………………………… 5 1.2. Моделі консультативної допомоги. ……………………………………... 8 РОЗДІЛ 2. Специфіка психологічного консультування підлітків. …….........
Загальне поняття про консультування 2. Основні стадії процесу консультування 3. Методи і прийоми, які використовуються в сімейному консультуванні 4.
Сучасні підходи до сімейного консультування 2. Способи організації процесу сімейного консультування 3. Методи й прийоми, використовувані в сімейному консультуванні 4.
Сучасні підходи до сімейного консультування 2. Способи організації процесу сімейного консультування 3. Методи й прийоми, використовувані в сімейному консультуванні 4.
Специфіка, мета і завдання психологічного консультування 2. Принципи й умови психологічного консультування 3. Види психологічного консультування 4. Інтерв'ю як основний метод психоконсультування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
Аналітичний підхід у консультуванні. 3. Прийоми та методи психологічного консультування по телефону. Список використаної літератури
Психологічне консультування як вид діяльності практичного психолога 2. Первинне інтерв'ю основний метод психологічного консультування 3. Принципи первинного клінічного інтерв’ю 4.
Сутність поняття психологічне консультування 3. Відмінні риси психологічного консультування і психотерапії ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ОСОБЛИВОСТІ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТИХ, ХТО РОЗЛУЧАЄТЬСЯ 1.1. Сутність розлучення, як психологічної кризи 1.2. Психологічне консультування тих, хто розлучається РОЗДІЛ II.
Специфіка, мета і завдання психологічного консультування 2. Принципи й умови психологічного консультування 3. Види психологічного консультування 4. Інтерв'ю як основний метод психоконсультування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
...ПІДХОДИ В ПСИХОЛОГІЇ ДО ПРОБЛЕМИ КОНСУЛЬТУВАННЯ ПОДРУЖНІХ ПАР 1.1. Метод бесіди й проблема спілкування в психології 1.2. Принципи й теоретичні основи 1.3.... ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ ПОДРУЖНЬОЇ ПАРИ ШЛЯХОМ БЕСІДИ 2.1. Початок бесіди 2.2. Проблема рівності в розподілі сімейних обов'язків 2.3.
Соціально педагогічні технології сімейного консультування 3. Консультування по телефону як різновид соціально педагогічної допомоги Література
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ 1.1. Основні проблеми й дослідження в області обдарованості ...РОБОТА З БАТЬКАМИ В ПРОЦЕСІ КОНСУЛЬТУВАННЯ 2.1. Загальні принципи бесіди 2.2. Індивідуальна робота психолога з батьками обдарованих дітей 2.3.
1. Рівні, елементи та правила заключення контракту 2. Описати 5 технік впливу в консультуванні.
ВСТУП Розділ I. ПРОБЛЕМА САМОТНОСТІ КЛИЄНТА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРИЧИН, ЩО ЇЇ ПОРОДЖУЮТЬ 1....
ВСЕГО 112 ОТВЕТОВ КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 1 Question 1 Известно несколько подходов к определению управленческого консультирования как к: a.
ВСТУП 1. Організація процесу психоконсультування 2. Особливості першої зустрічі 3. Структура процесу психоконсультування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1 Консультирование как вид психологической помощи 2. Обзор основных алгоритмов консультирования 3. Модель процессуального конфликт центрированного подхода и использование ...
...1 Question 1 У шкільному консультуванні: a. Проводяться співбесіди та тестування b. Надається психологічна підтримка учням c. Вірними є всі варіанти відповіді d....методи навчання Question 2 Групове консультування передбачає: a. всі відповіді є вірними b. дискусії під керівництвом психолога c. виявлення соціального маскування, яке застосовують деякі учасники групи ...
...засобом впливу у процесі психологічного консультування є не та чи інша психотехніка, а особлива форма взаємовідносин у системі «психолог клієнт». a. Так b. Ні Question 3 Індивідуальний підхід у сімейного консультування виявляється в індивідуальній консультації одного ...
...джерел, вивчили специфіку соціально педагогічного консультування сім’ї, з’ясували види та етапи проведення консультування, розглянули та проаналізували особливості роботи соціального педагога з різними типами сімей.
Завдання №3 «Сутність консалтингу та консультування» «Дай консультанту власний годинник і він скаже тобі котра зараз година» Управлінське консультування – професійна діяльність, яка полягає у наданні незалежних ...
...потреб в отриманні страхових послуг, консультуванні, допомозі у розробленні умов страхування, пошуку найкращих страховиків, веденні переговорів, укладенні договорів страхування, здійсненні розрахунків за цими договорами, підготовці документів ...потреб в отриманні страхових послуг, консультуванні, допомозі у розробленні умов страхування (перестрахування), пошуку найкращих страховиків (перестраховиків), веденні переговорів, укладенні договорів страхування (перестрахування), здійс...
...потреб в отриманні страхових послуг, консультуванні, допомозі у розробленні умов страхування, пошуку найкращих страховиків, веденні переговорів, укладенні договорів страхування, здійсненні розрахунків за цими договорами, підготовці документів ...потреб в отриманні страхових послуг, консультуванні, допомозі у розробленні умов страхування (перестрахування), пошуку найкращих страховиків (перестраховиків), веденні переговорів, укладенні договорів страхування (перестрахування), здійс...
Особливості психологічного консультування клієнтів з особистісними розладами (обсесивними, шизоїдними, параноїдальими). 27. Психологічне консультування тривожних та агресивних клієнтів. 28. Психологічне консультування асоціальних клієнтів. 29.
...нового відділу податкового і фінансового консультування. Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Методи комплексної системи відбору персоналу Таблиця 1.2 Порівняльний аналіз джерел наймання персоналу Таблиця ...відкриття відділу податкового і фінансового консультування Таблиця 3.8 Щомісячні і річні витрати на функціонування відділу податкового і фінансового планування Таблиця 3.9 Основні конкуренти в ...
Консультування та просвіта педагогів 4. Консультування та просвіта батьків і учнів Висновок Список використаної літератури
...практиці та які принципи психологічного консультування були порушені у поданих нижче ситуаціях діалогах: А) Мати: «Я прийшла до вас порадитися. У мене дуже складне становище – син ...так як і в психологічному консультуванні, існують спеціальні техніки і прийоми роботи практичного психолога. Це такі прийоми: тлумачення сновидінь, аналіз трансферу, психодрама, тренінг релаксації, які є ...
...найточніше розкриває сутність поняття “психологічне консультування”: Виберіть одну правильну відповідь a. вид психологічної допомоги психічно нормальним людям для досягнення ними цілей особистісного розвитку b....професійній відповідальності за кваліфіковане обстеження, консультування b. у дотриманні психологом добровільної участі клієнта в обстеженні c. у пошуку психологом додаткових відомостей про обстежуваного навіть без його ...
План Вступ………………………………………………………………………………3 1 Консультування як професія……………………………………………...4 2 Основні задачі і професійні обов’язки соціального працівника………..9 3 Етичні принципи спілкування соціального працівника………………..
Психологічне консультування 3. Психологічна діагностика 4. Корекційно відновлювальна та розвивальна робота 5. Психотерапія ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...перед психологічною наукою щодо проблем консультування у травматичних та посттравматичних ситуаціях. 3. Визначення поняття “травмуюча ситуація”. 4. Поняття про кризи та катастрофи у житті людини. 5.
...ю як основний метод психологічного консультування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Психологічне консультування дитини з особливими потребами та її оточення в рамках соціально педагогічної роботи Висновки Внаслідок наявності фізичного недоліку у дітей з ...
...у сприянні розвитку підлеглого (наставництво, консультування, менторство, фасилітарство) та використання основних мотиваційних інструментів під час цієї роботи 9. Авторитет керівника та його роль в управлінській діяльності ...
Сімейне консультування та психотерапія, протипоказані, якщо: 1) центральними є міжособистісні проблеми сім'ї; 2) проблеми дитини безпосередньо пов'язані з негативними особливостями ...
Консультування співробітників і керівників різного рівня . . . . . . . . . . . . . . . . 50 2.7. Робота психолога із співробітниками, що звільняються або виходять на пенсію (попередження плинності ...
...складах; освоєння ринку; регулювання виробництва; консультування та інформація. Цілями роздрібного магазину ТОВ “Добробут” є: отримання прибутку на визначену заплановану величину; зростання; створення гарантій; створення фінансових резервів; ...
Послуги банківської установи по фінансовому консультуванню. Податкове планування як складова частина податкового менеджменту План грошових надходжень і витрат (платіжний календар) підприємства, його зміст і призначення Шляхи ...
...складах; освоєння ринку; регулювання виробництва; консультування та інформація. Цілями роздрібного магазину ТОВ “Добробут” є: отримання прибутку на визначену заплановану величину; зростання; створення гарантій; створення фінансових резервів; ...
...допомоги, як пояснення та психодинамічне консультування. Критеріями вибору видів ПДМ є тип ПСТ, особистісні особливості офіцера, умови психоконсультативної діяльності, характер військової
...складах; освоєння ринку; регулювання виробництва; консультування та інформація. Цілями роздрібного магазину ТОВ “Добробут” є: отримання прибутку на визначену заплановану величину; зростання; створення гарантій; створення фінансових резервів; ...
...складах; освоєння ринку; регулювання виробництва; консультування та інформація. Цілями роздрібного магазину ТОВ “Добробут” є: отримання прибутку на визначену заплановану величину; зростання; створення гарантій; створення фінансових резервів; ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.