Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 345 за запитом контексту

Лінгвокомунікативна специфіка офіційних переговорів в контексті миротворчої діяльності ООН ................................................................................7 1.1 Переговори як формат офіційного спілкування…………………………..7 1.2. Лінгвокомунікативна специфіка офіційних переговорів…………….…....умовах міжкультурної комунікації, зокрема в контексті миротворчої діяльності ООН………………..…………………………….13 Висновки до розділу 1…………………………………………………………..16 РОЗДІЛ 2. Особливості пер...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи формування стратегічного контексту підприємства 1.1 Сутність стратегії 1.2 Мета та принципи стратегічного планування 1.3 Вітчизняний та закордонний досвід стратегічного управління ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи формування стратегічного контексту підприємства 1.1 Сутність стратегії 1.2 Мета та принципи стратегічного планування 1.3 Вітчизняний та закордонний досвід стратегічного управління Розділ 2 Аналіз формування стратегі...
...ЛЮДИНИ НА ЮРИДИЧНУ ДОПОМОГУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ І ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА...........................................................51 РОЗДІЛ 4 ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНО ПРАВОВОЇ ЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ................................................
...ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КИТАЙСЬКОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ 3.1. Засадничі актуальні можливості створення дієвої ефективної інвестиційно інноваційної стратегії (моделі) ...адаптаційно використовуючи досвід Китаю в контексті світових кризових тенденцій 3.3. Рекомендації щодо формування стратегії експортно орієнтованих галузей, малих, середніх підприємств української економіки з врахуванням запозичення ...
Вступ Розділ 1. Людина психотерапія в контексті сучасних наукових досліджень 1.1.
Вступ 1. Сутність європейської інтеграції 2. Проблеми фінансової політики держави в контексті європейської інтеграції 3.
Вступ 1. “Сердиті молоді люди” як вияв національного протесту в Англії 1.1 Культурно історичні передумови ...новаторство 1.3 “Сердиті” в контексті молодіжних рухів світу. Зв’язок з бітниками 2. Ідейно художній аналіз драми Джона Осборна “Озирнись гніваючись” як своєрідного маніфесту течії ...
... Вступ Розділ 1. Специфіка американської літератури середини – другої половини ХХ ст 1.1....Над прірвою у житті”) в контексті американської літератури ХХ ст 2.1. Вплив нонконформізму на творчість Дж. Селінджера 2.2. “Над прірвою у житті” як твір ...
... Вступ Розділ 1. Специфіка американської літератури середини – другої половини ХХ ст 1.1....Над прірвою у житті”) в контексті американської літератури ХХ ст 2.1. Вплив нонконформізму на творчість Дж. Селінджера 2.2. “Над прірвою у житті” як твір ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ОСНОВИ ВЧИНЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 5 1.1....за порушення податкового законодавства у контексті Податкового Кодексу України 11 1.3. Типові схеми податкових правопорушень 18 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНО ПЕРЕВІРОЧНОЇ РОБОТИ ОРГАНАМИ ...
Вступ 1. Суть та політичні впливи глобалізації. Глобальні впливи демократизації 2. Моделі та стадії демократичних переходів 3.
Вступ 1. Поняття місцевого самоврядування 2. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права 3.
00017ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………………………...…..3 Розділ І. Виникнення адвокатської діяльності………………………………....…11 1.1. Адвокатура в найдавніші часи історії людства………………………………...
......Дослідження прізвищ, мотивованих іменами, виявило перевагу чоловічих варіантів над жіночими, що зумовлено традицією іменувати по батькові та домінуючим становищем чоловіка ...
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….…4 РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика юридичної особи та її цивільно правової відповідальності……………………………………………………………………...6 1.1.
ЗМІСТ Вступ ………………………………………………………………………….3 Розділ 1.Психолого педагогічні особливості розвитку особистості в умовах сучасної сім’ї ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ 2005 2007рр. 1.1 ПЕРЕДІСТОРІЯ КОНФЛІКТУ 1.2 ПОЛІТИЧНІ ...
Вступ 1. Загальні засади реформування органів виконавчої влади 2. Реформування Кабінету Міністрів України 3.
...дослідження української народної ляльки в контексті традиційної культури ……………………...9 1.1. Термінологічні основи даного дослідження. Обґрунтування понятійного апарату ……………………………………………………………………….........9 1.2.... У цьому контексті стає актуальним осмислення форм побутування в сучасному суспільстві елементів української традиційної культури і, зокрема, такого явища, як традиційна лялька.
Стефаника в контексті західноєвропейських течій і напрямків 1.1. Світоглядна позиція В. Стефаника в контексті західноєвропейського модернізму 1.2. Світоглядна позиція В.
Изучение художественного произведения в контексте 3.1. Биографический контекст 3.2. Литературоведческий контекст 3.3. Культурологический контекст II. Методика контекстного изучения произведений на уроках зарубежной ...
...Ліни Костенко в ідейно художньому контексті літературної доби 1.1. Життєвий і творчий шлях Ліни Костенко 1.2. Творчість Ліни Костенко в ідейно художньому контексті літературної доби 1.2.1.
...україно польських взаємин в історичному контексті ...........................................................….....25 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ СФЕРИ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ………….…....................…39 3.1. Державно правове поле співпраці України та ...УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ......................................................56 4.1. Вплив євроатлантичних інтеграційних процесів на розвиток україно польськи...
У цьому контексті загальноосвітня школа першого ступеня виконує роль фундаменту, на якому будується вся система громадянського виховання школярів, формування у них любові до ... Актуальними в контексті нашої теми є праці, в яких розкрито окремі аспекти проблеми громадянського виховання. Зокрема, у працях П. Вербицького і П.
АНАЛІЗ АНАЛОГІВ, ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ РОЗВИТКУ ЄГИПЕТСЬКИХ МЕБЛІВ 1.1. Аналіз аналогів 1.2. Історичний контекст розвитку єгипетського стилю РОЗДІЛ 2.
Дослідження природно ресурсного потенціалу в контексті вивчення РПС України 1.1. Загальна характеристика диференціації промислових районів України 1.2. Ефективність розміщення промисловості та розвитку індустріальних комплексів ...розміщення продуктивних сил України в контексті дослідження розвитку залізничного транспорту нашої держави 3.1. Розвиток видів транспорту в Україні 3.2.
в історичному контексті: 1.1. Причини, масштаб та наслідки;………………………………….5 1.2. Голодомор як політико економічний інструмент для підкорення українського народу радянською владою;……………………..... Голодомор у сучасному юридичному контексті;………………11 3.2. Питання юридичної відповідальності за Голодомор в сучасній Україні. …………………………………………………………………..15 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….19 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ………………….. 20
Леонтовича в контексті сучасної музичної педагогіки 1.1. Становлення видатної особистоті М. Д. Леонтовича 1.2. Творчий доробок М. Д. Леонтовича 1.3.... Леонтовича в контексті розвитку національної системи освіти Висновки Список літератури
Леонтовича в контексті сучасної музичної педагогіки 1.1. Становлення видатної особистоті М. Д. Леонтовича 1.2. Творчий доробок М. Д. Леонтовича 1.3.... Леонтовича в контексті розвитку національної системи освіти Висновки Список літератури
Соціально економічний контекст історії рабства в США 1.3 . Ідейний контекст історії рабства Розділ ІІ. Види рабства 2.1.
Зародження етнічної психології в контексті історії і філософії. 7. Погляди давньогрецьких учених на відмінності між народами. 8. Географічний (ландшафтний) принцип пояснення міжетнічних відмінностей. 9.... Вплив соціального контексту на формування етнічної ідентичності. 76. Маргінальна етнічна ідентичність. 77. Поняття етнічного стереотипу. 78. Основні характеристики або виміри стереотипу. 79.
...1.3 Вища освіта в контексті глобалізації Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 2.1 Нормативно правові основи регулювання питань вищої освіти ... Шляхи удосконалення вищої освіти в контексті Болонських вимог Висновки до розділу 2 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
...напрями та пріоритети діяльності в контексті східної політики ЄС РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЯ ЄС ЩОДО УКРАЇНИ 2.1 РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ БАЗИ ВІДНОСИН 2.2 Хронологія двосторонніх відносин ...3 Здійснення політики ЄС у контексті ЄПС РОЗДІЛ 3. РОЛЬ УКРАЇНИ В СХІДНІЙ ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 3.1 АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ ЄС ЩОДО УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ...
Збільшення доходів місцевих бюджетів в контексті нарощування їх інноваційного потенціалу 2.3. Аналіз дохідної бази місцевих бюджетів України РОЗДІЛ 3. Проблеми та шляхи удосконалення дохідної бази ...формування доходів місцевих бюджетів в контексті світового досвіду ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
...світської та духовної влади в контексті розвитку державно церковних взаємин в Україні 2.3. Конституційно правові засади діяльності УГКЦ як інституції громадянського суспільства в умовах становлення ... Християнська духовність в контексті трансформації світоглядних пріорітетів української нації в умовах розбудови громадянського суспільства. 3.2. Соціальна доктрина Католицької Церкви та її реалізація УГКЦ ...
Основные сведения об историко географическом контексте развития Шумерской, Египетской цивилизаций и их соседей. Объяснение тенденции к формированию на Востоке сильного централизованного государства на основе взимания налога ...между Востоком и Западом в контексте мировой торговли и глобального технологического обмена. Понятие «крестовых походов». 11. Монгольские завоевания Особенности политогенеза и хозяйствования в условиях Великой степи.
...людей як носії психіки в контексті права; b. психологічний зміст юридичних конфліктів; c. психічні особливості юристів; Question 4 Завданням юридичної психології є: a....людей як носії психіки в контексті права. c. психологія судового процесу; Question 7 До компонентів професійно психологічної підготовленості юридичних кадрів належать: a.
...екологічних і природоохоронних проблем у контексті сталого розвитку, порушених ним у попередній публікації (Екологобезпечна економіка: альтернативи немає // Вісн. НАН України. — 1998. — № 3—4. — С. 15—21).... У контексті сказаного принципове і фундаментальне значення мала Конференція ООН з питань навколишнього середовища і розвитку, яка відбулася 1992 р. в м.
...українців вивчалася ізольовано від праісторичного контексту. Першоджерелом для осмислення міфології найчастіше слугували історіографічні пам’ятки, написані служителями церкви, в яких явища народної культури часто описані однобічно....літнього сонцестояння на Україні в контексті купальської обрядовості слов’янського світу, зокрема східнослов’янських народів. Що стосується сучасників, то чудове дослідження зробила Зоя Кудрявцева у праці «...
У складному контексті суспільних трансформацій засоби масової комунікації також визнаються обов'язковими учасниками формування соціальної і культурної ситуації країни.... У контексті цієї мети були поставлені наступні завдання: 1. Розкрити сутність та види засобів масової інформації. 2.
...краткую характеристику поведения человека в контексте межличностных отношений, если в удовлетворении потребности в присоединении он демонстрирует социальность. 3. Почему отказ от власти считается одной из форм ...психологическая роль возникает только в контексте социальных отношений личности. Тема 11. Актуальные проблемы исследования малых социальных групп 1. Назовите основные признаки малой социальной группы. 2.
...санкцій, альтернативних позбавленню волі, у контексті розбудови пенітенціарної системи України // Держава і право / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Спілка юристів України....як вид кримінального покарання в контексті захисту прав людини: історія та сучасність. – Ужгород: ВАТ «Патент» . – 2000. 22. Старков О.В., Милюков С.Ф.
Соціальна політика в контексті європейської стратегії України. // Вісник УАДУ. 2007. 9.Макаренко Г. Хто підтримає дітей? // Юридичний Вісник України.— 22 28 жовтня 2005.— № 42.... Інститути громадянського суспільства в контексті демократичного поступу України. // Грані.— січень лютий 2006. — С.150 18.Любченко П.М. Громадянське суспільство: аспекти нової парадигми.// Проблеми законності.
...якості надання соціальних послуг» у контексті зобов’язань надавачів послуг дотримуватися цих стандартів. Але визначення поняття «стандарти якості соціальних послуг» у чинному українському законодавстві немає.... У контексті цієї мети були поставлені наступні завдання: 1. Розкрити сутність, зміст, структуру та основні характеристики стандартів соціальних послуг. 2.
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.