Меню сайту

Нові користувачі
nesta
Автори робіт
12.06.2021
nick
Автори робіт
26.05.2021
kateryna
Користувачі
23.05.2021
vuga
Користувачі
19.05.2021
J_ane
Користувачі
17.05.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 271 за запитом конфліктами

Суть та природа конфлікту. 2. Соціальна природа конфлікту. 3. Психологічна природа конфлікту. 4. Методи дослідження конфліктів. 5. Причини конфліктів. Сигнали конфліктів. 6.
Теоретичні дослідження проблеми конфлікту 1.1. Наукові визначення конфліктів 1.2. Класифікація конфліктів 1.3. Структурні та динамічні характеристики конфлікту II.
Поняття та ознаки конфлікту 2. Структура та стадії конфлікту 3. Класифікація конфліктів 4. Причини та шляхи подолання конфліктів Висновки Список джерел Вступ Характерною рисою ...
...СУТНОСТІ, ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ СОЦІАЛЬНО – ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ 1.1. Поняття, природа, типи трудових конфліктів 1.2. Різновиди соціально трудових конфліктів, їх причини та функції 1.3.
...за власність, міжособові і міжгрупові конфлікти в організаціях, вбивства, побутові і сімейні конфлікти, самогубства як способи дозволу усередині особових конфліктів основні причини загибелі людей в нашій ...
Поняття конфлікту та загальні характеристики його проявів 1.1. Структура та динаміка конфлікту 1.2. Функції та типологія конфліктів 1.3.
Конфлікти як засіб регулювання міжособистісних стосунків 1.2. Проблема конфліктів в педагогічному процесі 1.3. Структура, сфера, динаміка педагогічного конфлікту 1....
ПОНЯТТЯ КОНФЛІКТУ ТА ЙОГО ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 1.1. Погляди вчених на проблему шкільного конфлікту 1.2.
Соціально правова характеристика трудових конфліктів 1.1. Соціально правова природа та поняття трудового конфлікту 1.2. Причини трудових конфліктів Розділ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ КОНФЛІКТУ 1.1. Поняття конфлікту 1.2. Характеристика підходів до класифікації конфліктів 1.3. Дослідження причин виникнення конфліктів РОЗДІЛ 2.
Характеристика художнього конфлікту у творі І. Карпенка Карого "Хазяїн" 1.1. Основні конфлікти і тема п'єси І. Карпенка Карого "Хазяїн" 1.2.
Поняття міжособистісних конфліктів та основні особливості таких конфліктів. 2. Основні концепції внутрішньоособистісних конфліктів. 3. Види внутрішньоособистісних конфліктів 4. Основні причини внутрішньоособистісних конфліктів. 5.
Теоретичні засади дослідження механізмів регулювання конфліктів 1.1. Конфлікт як чинник соціальної динаміки 1.2. Стратегії, механізми та форми подолання конфліктів 1.3.
Конфлікт як соціально психологічне явище 1.1. Поняття та основні складові конфліктів 1.2. Особливості старшого шкільного віку та можливі передумови ...
Поняття та основні складові конфліктів 1.2. Функції, стадії та форми перебігу конфлікту 1.3. Розв’язання конфліктних ситуацій Розділ 2.
Види конфліктів, стреси: причини їх виникнення, функції конфліктів 1.2. Проблеми міжособистісних конфліктів в організації РОЗДІЛ 2.
Практика розгляду судами трудових конфліктів 12 РОЗДІЛ ІІ. Трудові конфлікти в організації 2.1. Суть та типи конфліктів в організації 29 2.2.
Предмет конфлікту: сума, що підлягає сплаті за придбаний комп’ютер. Суб’єкти (учасники) конфлікту: дві конфліктуючі сторони: Арсеній та Макар.
Конфлікт між рядовими працівниками 3. Конфлікт між керівниками й підлеглими 4. Конфлікт між працівниками різної кваліфікації й віку 5.
Теоретичні аспекти проблеми конфлікту поколінь 1.1. Характеристика конфлікту поколінь в історичному ракурсі та визначення основних понять 1.2.
Повсякчас людство стикається з масою конфліктів на релігійному, етнічному чи національному грунті, з різними точками зору на ту чи іншу проблеми і не знають або не ...з обрання протистояння або уникають конфлікту – закриваючи очі на проблему.. У світі існує понад 4000 народів етносів, які говорять на різних мовах, мають різні думки, життя, ...
...ОЧІКУВАНЬ ПОДРУЖЖЯ ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В СІМ’Ї 1.1. Рольові очікування як явище в психології. Стан вивченості в літературі 1.2.... ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЛЬОВОГО КОНФЛІКТУ В МОЛОДІЙ СІМ’Ї 2.1. Рольовий конфлікт: його сутність 2.2. Вивчення конфліктів в молодих сім’ях 2.3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 МОЛОДА СІМ'Я ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 1.1. Аналіз понять «молода сім'я», «гармоні ...подружніх стосунків та аналіз причин конфліктів у молодих сім’ях Висновки до 1 розділу РОЗДІЛ 2 СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З МОЛОДИМИ СІМ'ЯМИ У СФЕРІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ...
ЕТИЧНА ПОВЕДІНКА В КОНФЛІКТІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1. Аналіз праць вчених з проблеми конфліктів 1.2. Конфліктність особистості та її вплив по поведінку ...
Поняття конфлікту та його розгляд у вітчизняній та зарубіжній літературі 5 1.1 Поняття та види конфлікту.. 5 1.2.
КОНФЛІКТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯК СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1. Аналіз праць вчених з проблеми конфліктів 1.2.
Загальна характеристика конфлікту як явища 5 2. Психологія конфлікту 7 3. Основні типи конфліктів 9 4. Основні причини трудових конфліктів 23 5.
Нерівність статусів як основа соціального конфлікту 5 4. Сутність конфлікту 6 5. Межі конфлікту 9 6. Функції конфлікту 11 7. Висновок 12 8.
Поняття політичного конфлікту 2. Причини виникнення конфлікту, їх типи 3. Моделі кризового розвитку конфліктів 4. Методи, способи розв'язання політичних конфліктів Висновок Список ...
Сутність поняття конфлікту, його соціальна природа та функції 2. Характеристика причин виникнення конфліктів 3. Сутність управління соціальними конфліктами 4 Причини виникнення соціальних конфліктів ...
...учня і установки професіонала: диспозиційний конфлікт у студента вузу 2. Внутрішньоособистісний конфлікт студента 3. Особливості міжособистісних конфліктів в студентському середовищі 4.
ПОНЯТТЯ ТА ПРИЧИНИ ПОДРУЖНЬОГО КОНФЛІКТУ 1.1. Аналіз психологічних відмінностей між чоловіками та жінками 1.2 Сутність і механізми виникнення подружніх конфліктів 1.3 Причини подружніх конфліктів ...
Психологічні передумови та причини виникнення конфліктів поколінь 3. Психологічні аспекти конфліктів у взаємодії батьків та дітей 4. Конструктивна функція конфлікту поколінь Висновок Список використаної літератури
Теоретичні аспекти конфлікту та соціальної ролі Розділ 2. Аналіз виникнення та розвитку рольових конфліктів Розділ 3. Методи подолання рольових конфліктів Висновки Список використаних ...
Розділ 1 Поняття, функції соціального конфлікту та його класифікація 4. Розділ 2. Головні причини й наслідки соціальних конфліктів та методи управління ними 5.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНФЛІКТІВ В СІМ’Ї РОЗДІЛ II. ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТІВ У СІМ’ЯХ РОЗДІЛ III. ПРОФІЛАКТИКА І ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТІВ У СІМ’ЯХ
Суть міжетнічних відносин та конфліктів 1.1. Спроба сучасного трактування основних категорій теорії культури міжетнічних відносин 1.2. Етнічні кордони і міжетнічна толерантність 1.3. Поняття міжетнічних конфліктів Розділ 2.
Класифікація соціальних конфліктів 3. Загальна класифікація конфліктів Висновок Список використаної літератури
Міжнародно правове регулювання ведення збройних конфліктів План 1. Міжнародно правове регулювання початку бойових дій. 2. Правовий стан учасників бойових дій. 3...., що стосується жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол 1), 08.06.1977 р. //Там же. С. 369 382. Додатковий протокол до Женевських конвенсій від 12.08.1949 ...
Види конфліктів 3. Умови та причини виникнення конфліктів Список використаної літератури
Поняття конфлікту, види та типи конфліктів в сім»ях.................................. 1.2.Соціоніка про конфлікти та їх вирішення..................................................... Розділ 2.
...миру в регіоні грузино абхазького конфлікту 1994 року ………………………………………………………………………..16 Розділ 3. Участь іноземних держав і міжнародних організацій в урегулюванні грузино абхазького конфлікту………………………………...
1. Ознаки конфліктів. 2. Стиль поведінки в конфлікті. Список використаної літератури
Теоретичні основи конфлікту 2. Основні теорії конфлікту ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Історія виникнення конфлікту 2. Переростання кризи в «війну на Балканах», участь міжнародних організацій у врегулюванні конфлікту на Балканах 3. Аналіз Югославської кризи 4.
Подружні конфлікти: поняття, види, причини виникнення 1.2. Вплив індивідуально особових особливостей подружжя на внутрішньо сімейні відносини Глава 2. Психодіагностика причин подружніх конфліктів 2.1.
Робота складається з таких частин: Вступ …………………………………………………………………………………3 Розділ І. Передумови причини та еволюція конфлікту………………………..7 Розділ ІІ.
Вступ 1. Розвиток теорії конфлікту 2. Еволюція конфліктологічних концепцій 3. Сучасна конфліктологічна теорія Висновки Список літератури
Вступ Розділ І. Поняття і значення трудових спорів та конфліктів Розділ ІІ.
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.