Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 213 за запитом корпоративного

... План Вступ Розділ 1. Поняття корпоративних прав як предмета договору. 1.1 Суб’єкти корпоративних правовідносин.
Теоретичні основи формування корпоративної культури 1.1 Поняття та сутність корпоративної культури 1.2 Типологія корпоративної культури 1.3 Методи оцінки корпоративної культури 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 1.1. Сутність корпоративного управління 1.2. Особливості організації системи корпоративного управління 1.3.
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА БАНКУ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ПОНЯТТЯ 7 1.1. Поняття корпоративної культури та її походження 7 1.2.
Теоретичні основи формування корпоративної стратегії підприємства 1.1 Поняття, значення та особливості формування корпоративної стратегії 1.2 Етапи формування корпоративної стратегії 1.3 Економічна ...
ТЕОРЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПОРАЦІЇ ТА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА…………………………………………………..….7 1.1. Поняття, види та ознаки корпорацій……………………………………..……7 1.2. Поняття, сутність та структура корпоративного права……………………..10 1.3.
Особливості створення та функціонування корпоративних пенсійних фондів Розділ 2. Аналіз та динаміка розвитку корпоративних пенсійних фондів України 2.1. Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів 2....
Державні корпоративні права, як об’єкт корпоративного управління 2. Особливості організації механізму управління корпораціями з частками державних корпоративних прав 3.
Поняття та сутність корпоративної власності підприємства……...…4 2. Класифікація корпоративної власності підприємства………………16 3. Відмінність корпоративної власності від інших форм власності…..25 4.
...дослідження діяльності банків на ринку корпоративних цінних паперів………………………………………11 1.1 Фондовий ринок, як основа ринку корпоративних цінних паперів……………………………………………………….……11 1.2 Теоретичні аспекти банківської діяльності ...
Інтегровані корпоративні структури як закономірність розвитку сучасних продуктивних сил 1.3. Об'єктивна необхідність та світова практика антимонопольного контролю корпоративних структур 1.4.
Характеристика корпоративної (акціонерної) форми власності…...17 2.1. Економічний зміст корпоративної (акціонерної) форми власності …..…17 2.2.
НАУКОВО ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ 6 1.1. Огляд економічних джерел 6 1.2. Нормативно правове забезпечення 10 РОЗДІЛ 2. КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи декомпонування корпоративної стратегії підприємства 1.1 Сутність і чинники вибору стратегії підприємства 1.2 Особливості декомпонування стратегії підприємства 1.3 Формування і ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи декомпонування корпоративної стратегії підприємства 1.1 Сутність і чинники вибору стратегії підприємства 1.2 Особливості декомпонування стратегії підприємства 1.3 Формування і аналіз стратегічних альтернатив Розділ 2 Особ...
Основні тенденції розвитку корпоративної культури в Україні 3. Проблеми корпоративної культури в Україні Висновки Список використаних джерел
1. Корпоративний менеджмен 2 Суб'єкти корпоративних відносин 3. Управління акціонерним товариством 4. Інтеграція організацій Література
Суть корпоративної організації бізнесу 2. Проблеми розвитку корпоративного бізнесу в Україні Список використаної літератури
...та керування електронними документами в корпоративних мережах 4. Автоматизовані системи бухгалтерського обліку 5. Автоматизовані системи документообігу 6. Передові технології побудови автоматизованих банківських систем 7. Корпоративна система «Галактика» для комплексної автоматизації ...
Програмний продукт стратегічного корпоративного планування БЕСТ – 5 компанії „ІНТЕЛЕКТ СЕРВІС” 2. Інтерфейс, призначення та основні елементи корпоративної інформаційної системи R/3 3.
План: Вступ.......................................................................................................... 3 1 Фінансові аспекти організації і реорганізації акціонерних товариств……………………………………………………………………... 2 Формування і розвиток корпоративних відносин в Україні……….
Завдання 1 1. Знайти в мережі Інтернет або в періодичній пресі інформацію про діяльність корпорації та про її відповідність національним стандартам корпоративного управління Завдання 2 2.
Всего 74 ответа ТЕСТ ДО РОЗДІЛУ 1 Question 1 Від чого залежить доцільність поглинання тієї чи іншої ... корпоративна облігація Question 7 Відхилення курсової (ринкової) вартості акцій вверх від номінальної вартості – це a. чистий прибуток b. установчий прибуток c.
1. Вступ 2. Обчислювальні мережі в управлінні трудовими ресурсами 3. Автоматизоване робоче місце управління з праці 4.
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1. Короткострокові та довгострокові валютні ризики. Процедури з хеджування (страхування) валютних ризиків 2.
Контрольные вопросы к теме 1 1. Всегда ли совпадают интересы акционеров и менеджеров открытого АО? Обоснуйте. 2.
1. Трудові договори і контракти. Правила прийняття на роботу 2. Кадрова політика. Положення про персонал 3.
9. Правова характеристика товариства з обмеженою відповідальністю 57. Дивіденди і дивідендна політика 81.
1. Загальна характеристика підприємства 2. Аналітична записка по аналізу показників ефективності управлінням підприємства за звітній період 3.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУТЬ ТОВАРОПОСТАЧАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ ...
Вступ 1. Загальна характеристика господарських товариств 2. Поняття та правовий статус учасників акціонерного товариства 3.
Введение 1. Понятие «транснациональная корпорация», ее основные черты 2. Структура транснациональных корпораций, их виды 3.
...інших підприємств; отримання дивідендів за корпоративними правами інших емітентів 3. Капітал підприємства характеризує: джерела фінансування придбання активів; майно підприємства, яке придбано за рахунок коштів власників; напрямки ...можуть бути розподілені між власниками корпоративних прав 30. Санаційний прибуток це: прибуток, що є результатом успішної реалізації санаційного проекту; різниця між затратами на проведення санації та ...
корпоративні c. професійні d. закриті Question 3 Єдиним органом управління недержавного пенсійного фонду є a. правління пенсійного фонду b.... банком щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду c. компанією з управління активами d. зберігачем Question 5 Фізична особа може бути учасником пенсійних фондів a.
корпоративні інформаційні системи Question 13 До класу вузькоспеціалізованих систем відносяться a. малі системи обліку b. корпоративні інформаційні системи c.
корпоративні інформаційні системи c. середні системи обліку Question 13 До класу вузькоспеціалізованих систем відносяться a. системи обробки транзакцій b. малі системи обліку c. корпоративні інформаційні системи Question 14 Системи ...
...Question 38 До поверхневого рівня корпоративної культури належать: a. відносини з середовищем b. ідеологія c. видимі і відчутні прояви корпоративної культури d.
...особами суб’єктами підприємницької діяльності корпоративних БПК 1.4. Порядок відкриття корпоративного картрахунку для підприємств 1.5. Порядок відкриття корпоративного картрахунку для фізосіб суб’єктів підприємницької ...
Сутність та особливості корпоративної культури Контрольні питання до лекції 8 1. Поняття корпоративізму. 2. Типологізація господарчих організацій і особливості впровадження ними духу корпоративізму. 3.... Типологізація корпоративних культур. 2. Групи і підрозділи в організації. 3. Чинники формування команди. Тема 8. Імідж корпорації Творче завдання 2 “Значення зовнішнього ...
корпоративні облігації b. казначейські облігації c. облігації з рейтингом А d. облігації з рейтингом ААА Question 2 Інвестиційний фінансовий портфель росту ...ринки середньострокової, довгострокової заборгованості та корпоративних акцій Question 5 Фондові ринки: a. це ринки боргових інструментів, які зв’язані з позиками на житлову та промислову нерухомість, ...
У сучасних умовах становлення та напрацювання інституційних засад власної моделі корпоративного управління дивідендна політика набуває все більшого значення. Вона впливає на інвестиційну привабливість компанії, курс акцій, а отже, вартість бізнесу в ...цим, дивідендна політика стає складовою корпоративної стратегії розвитку бізнесу, адже сприяє формуванню позитивного іміджу серед усіх учасників корпоративних відносин та забезпечує впевненість в майбутньому серед наявних ...
Відношення, згідно з яким обмінюються корпоративні права в разі приєднання, 3 : 5 (три акції АТ "Б" обмінюються на п'ять акцій АТ "А") Як доплату до корпоративних прав АТ «Б» виплачує на ...
...компанія – це: господарське товариство, холдинговим корпоративним пакетом акцій (часток, паїв) якого володіє, користується та розпоряджається холдингова компанія група суб'єктів господарювання юридичних осіб, пов'язаних між ...часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств державна холдингова компанія, корпоративним підприємством якої може бути інша державна холдингова компанія чи господарське товариство, холдинговий корпоративний пакет акцій (...
Учасників корпоративних відносин – це: a. заходи щодо удосконалення безпеки праці b. професіоналізм c. правила дій в умовах конфлікту інтересів d....Question 10 Англо американська модель корпоративного управління застосовується в корпораціях: a. всі відповіді вірні b. Канади c. Великобританії d. США Question 11 „Трикутник корпоративного управління” є ...
Змістовно структурні елементи корпоративної культури 1.3. Типологія корпоративної культури та відповідних їй стилів управління 1.4. Шляхи формування організаційної культури управлінського персоналу Розділ ...
...у результаті емісії (чи анулювання) корпоративних прав. Натомість домінуюча роль відводилася таким антиринковим методам фінансування підприємств, як бюджетні дотації, субсидії, субвенції....залучення інвестицій в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою. Спокусливим для фінансистів є те, що для залучення коштів на основі збільшення статутного капіталу не потрібні ...
Корпоративна культура, стиль керівництва, оплата праці b. Стиль керівництва, вимогливість через формулювання цілей та постановку задач, оплата праці, система стимулів та ... Премії до професійних свят, корпоративних дат d. Премії за особистий вклад в результат діяльності підрозділу Question 13 Балів: 1 За яких причин перевиконання плану може ...
...організації по досягненню конкурентних переваг: корпоративна стратегія, ділова, функціональна, операційна. Найбільш загальними для корпоративної стратегії є стратегія диверсифікованісті, стратегія зміни курсу й реструктуризації.
...власності цінні папери холдингової компанії, корпоративним підприємством якої воно є. В) статутний капітал холдингової компанії формується за рахунок вкладів засновників у формі холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв), а ...
Відношення, згідно з яким обмінюються корпоративні права в разі приєднання 2:3. Як доплату до корпоративних прав, акціонерне товариство Б виплачує на користь акціонерів товариства А ...
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.