Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 981 за запитом кошти

...І КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТНИМИ КОШТАМИ 6 1.1. Економічна сутність валютних коштів як об’єктів обліку 6 1.2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури ...і контролю операцій з валютними коштами 13 1.3. Організаційно економічна характеристика ТОВ «Столиця» 19 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТНИМИ КОШТАМИ 27 2.1.
Теоретичні аспекти управління оборотними коштами підприємства. 6 1.1. Економічний зміст оборотних коштів та управління ними. 6 1.2. Джерела формування оборотних коштів.... Аналіз забезпеченості підприємства оборотними коштами. 35 2.3. Аналіз використання оборотних коштів підприємства. 49 3. Напрямки удосконалення управління оборотними коштами в сучасних економічних умовах.
Теоретичні аспекти управління оборотними коштами підприємства. 6 1.1. Економічний зміст оборотних коштів та управління ними. 6 1.2. Джерела формування оборотних коштів.... Аналіз забезпеченості підприємства оборотними коштами. 35 2.3. Аналіз використання оборотних коштів підприємства. 49 3. Напрямки удосконалення управління оборотними коштами в сучасних економічних умовах.
Зміст Вступ Розділ І Теоретичні основи бухгалтерського обліку і ревізії операцій з грошовими коштами в касі та на рахунках банку 1.1.Економічна суть та значення грошових коштів в діяльності підприємства 1.2....і ревізії операцій з грошовими коштами в касі та на рахунках банку 1.3.Характеристика та облікова політика підприємства Розділ ІІ Стан організації обліку операцій з ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти і управління обіговими коштами підприємства 1.1. Сутність обігових коштів, їх значення та класифікація 1.2. Визначення потреби в обігових коштів на підприємстві 1.... Обігові кошти – це грошові ресурси, які вкладено в обігові виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва та реалізації виготовленої продукції.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Поняття грошових потоків та їх класифікація 6 1.2. Особливості управління грошовими потоками підприємства 7 1....до оцінки ефективності управління грошовими коштами на підприємстві 26 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ НА ВАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» 31 2.1.
...фонд України як орган управління коштами пенсійного страхування 1.2. Концептуальні засади та організаційно правові основи функціонування Пенсійного фонду України Висновки до розділу 1 Розділ 2....діяльності ПФУ як органу управління коштами пенсійного страхування досліджені недостатньо. На сьогодні існує низка проблем, пов’язаних із нормативним забезпеченням і державним регулюванням системи пенсійного страхування, ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Сутність, склад і структура оборотних коштів 1.2. Класифікація і принципи організації оборотних коштів на підприємстві ... АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ НА ВАТ «УКРГРАФІТ» 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства ВАТ «Укрграфіт» 2.2. Аналіз складу та структури оборотних коштів 2....
Грошові кошти 1.2. Нормування оборотних активів Розділ 2. Аналіз оборотних коштів та фінансово майнового стану підприємства 2.1 Основні показники та ...поточні фінансові інвестиції і грошові кошти. Ефективне управління безпосередньо впливає на успішне функціонування підприємства та фінансову стабільність. В першому розділі досліджується суть оборотних активів їх завдання, ...
Ковальов, будучи директором АТ “Плаза”, скориставшись тим, що у підприємства є вільні кошти, надав кредити, згідно яких підприємство по їх ...
Варіант № 5 1. Правосуб’єктність фізичної особи. 2. Представництво у цивільному праві. Довіреність та її види....банку було передано тимчасово вільні кошти Полтавській філії для збільшення її кредитного фонду. Коли сума у встановлений термін не була повернена, Сумська філія банку звернулась із ...
Вступ 1 теоретико методологічні засади визначення потреби підприємства в оборотних коштах 1.1 Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Аналіз оборотного капіталу і його інформаційне забезпечення 1.3....оптимальної потреби підприємства в оборотних коштах на прикладі підприємства ооо «гермес» 2.1 Загальна оцінка фінансового стану ООО «Гермес» 2.2.
Директор ЗАТ «Іверія» Степанюк за кошти, які призначалися для виплати заробітної плати, протягом трьох місяців закуповував сировину і обладнання, оскільки за відсутності сировини, яку не поставило ...державного професійно технічного училища Бовкун кошти, що згідно з бюджетним призначенням призначалися для виплати стипендії, у сумі 8 тис. гривень, використав на придбання комп’ютерів та ...
...підприємство «Комунальник» отримало значні позабюджетні кошти за надання послуг по замовленням мешканців району. За вказівкою вищестоящої установи вказані кошти були перераховані на її рахунок та витрачені ...
...УКРАЇНИ ЯК ОСНОВНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ КОШТАМИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ…………………..….19 2.1. Контроль у системі Державної казначейської служби України....................19 2.2.... Зарубіжний досвід в сфері управління коштами державного бюджету…...32 3.2. Напрями удосконалення Державної казначейської служби України……....37 ВИСНОВКИ...............................................................................................................46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............
ЗМІСТ ВСТУП 7 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБІГОВИМИ АКТИВАМИ 11 1.1 Економічна сутність і джерела формування обігових активів 11 1.2 Мета і завдання управління обіговими активами підприємств 18 1.3 Методика аналізу джерел формування та ефективності використання обігових активів 40 Висновки до розділу 49 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ОБІГОВИМ КАПІТАЛОМ ТОВ «ГАЛС» 51 2.1 Організаційно економічна характеристика діяльності підприємства ТОВ «ГАЛС» 51 2.2 Аналіз структури та...
Вступ 1. Поняття залучених ресурсів комерційного банку 2. Методи управління залученими коштами банку 3.
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХ ОБІГУ 6 1.1.... Контроль операцій з грошовими коштами 60 РОЗДІЛ 4. ПРОПОЗИЦІЇ ПО ВДОСКОНАЛЕННЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 65 ВИСНОВКИ 68 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 70 ДОДАТКИ
Керівник підприємства Котов систематично через підставні фірми обналічував кошти за фінансовими угодами.
Вступ Розділ І. 1.1. Сутність, склад, структура і класифікація оборотних коштів. 1.2.
Вступ 1. Загальна характеристика майна підприємства 2. Оцінка, класифікація, структура основних фондів 3.
РОЗДІЛ І. МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ В ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ 1.1. Поняття та історія розвитку Державного казначейства ...
Зміст Вступ.........................................................................................................................4 Розділ 1. Теоретичні основи та історичний розвиток Державного Казначейства України.............................................................................................6 1.1.
Страхові компанії залучають кошти шляхом продажу страхових полісів, фінансують великі корпорації промисловості, транспорту, торгівлі. Пенсійні фонди залучають кошти шляхом емісії боргових зобов'язань.
...2 Аналіз забезпечення підприємства оборотними коштами 2.3 Аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів споп «агропрогрес» 3.1 ...Висновки Список використаної літератури Оборотні кошти – це сукупність грошових коштів підприємства, необхідних для формування і забезпечення кругообігу виробничих оборотних засобів та фондів обігу.
...конверсії об’єкту інвестування у кошти та технічним терміном конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю у кошти b. відношення між технічним терміном конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю ...
...аналізу нормативної бази по грошових коштах і грошових потоках 11 1.3. Критичний огляд спеціальної літератури з питань обліку грошових коштів і грошових потоків 18 1.... Організація документування операцій з грошовими коштами і грошовими потоками на підприємстві 30 2.2. Фінансовий облік грошових коштів і грошових потоків 40 2.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи ефективності використання обігових коштів підприємства 1.1 Економічна сутність та класифікація обігових коштів 1.2 Нормативно правова база дослідження обігових коштів підприємства 1.3 Методологія оцінки ефективності використання обігових коштів Розділ 2 практичні аспекти дослідження ефективності використання обігових коштів тов “торговий дім «дніпросталь груп»” 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Дослідження обсягу та струк...
Грошові кошти є одним з вагомих факторів, що визначають фінансове положення підприємства, його життєздатність. Наявні залишки грошових коштів характеризують фінансову здатність підприємства ... Наявні грошові кошти виступають факторами, що лімітують обсяги діяльності суб’єкта господарювання, а також можливість проведення певних операцій.
Грошові кошти в обігу. 5. Страховий фонд. 2. Прибуток банку. 6. Фонди спеціального 3. Статутний капітал. призначення. 4. Резервний фонд. 7. Грошові кошти у касі. 8. Золотовалютний резерв.
Кошти в НБУ та готівкові кошти банку 3695 5490 2. Нараховані витрати, що мають бути сплачені 1221 89 3.
...всім належним їм майном та коштами. Всі рішення щодо надання кредитів позичальникам, неза лежно від запрошуваного розміру кредиту, приймалися колегіально (кредитним комітетом) більшістю голосів і оформлялися ...позичаль ника були: • забезпеченість власними коштами не менш як 50 відсотків усіх його видатків; • репутація позичальника ( кваліфікація, здібності керівника, до тримання ділової етики, договірної, платіжної дисципліни); • ...
Вступ Розділ 1 специфіка ефективності використання оборотних коштів 1.1 Роль і значення оборотних коштів в діяльності підприємства 1.2 Юридична база функціонування оборотних коштів 1.3 Оцінка структури і динаміки оборотних коштів підприємств України 1.4 Зарубіжний досвід управління оборотними коштами Розділ 2 аналіз оборотних коштів підприємства 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз основних фінансових показників підприємства 2.... Вступ ...
...робіт та послуг за недержавні кошти b. процес придбання замовником (покупцем) товарів, робіт та послуг за кошти інвестора галузі c. процес придбання замовником (покупцем) товарів, робіт ...
...зарубіжного досвіду в управлінні обіговими коштами підприємства 3.3 Обгрунтування шляхів зростання ефективності використання обігових коштів Висновки Список використаної літератури Додатки Отже, в роботі було досліджено ... Обігові кошти – це грошові ресурси, які вкладено в обігові виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва та реалізації виготовленої продукції.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки стану та ефективності використання оборотних засобів 1.1 Економічна сутність та класифікація оборотних засобів 1.2 Інформаційна та нормативно правова база дослідження оборотних засобів підприємства 1.3 Методологія оцінки стану, руху та ефективності використання оборотних засобів Розділ 2 практичні засади оцінки ефективності використання оборотних засобів підприємства 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Дослідження...
...с)БО 4 під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках в банках і депозити до запитання. Грошові кошти, які перебувають в обороті мають дві форми: ...
...зросла їх мобільна частина – оборотні кошти. Що свідчить прододаткове освоєння нових видів продукції. Аналізуючи оборотні кошти за видами ми бачимо, що найбільший ріст був досягнений за ...
...іншого боку, ЗАТ не вилучає кошти на поновлення необоротних активів. Власний капітал ЗАТ становить 55,9 % на початок року і 57,9 % на кінець року, від ...й присутнє незначне зменшення грошових кошті в у національній валюті. Мною розрахований в другому розділі аналіз фінансового стану ЗАТ, а саме показників діяльності: Коефіцієнт зносу основних ...
...боку, БУ 1 не вилучає кошти на поновлення необоротних активів. Власний капітал БУ 1 становить 55,9 % на початок року і 57,9 % на кінець року, ...й присутнє незначне зменшення грошових кошті в у національній валюті. Мною розрахований в другому розділі аналіз фінансового стану БУ 1, а саме показників діяльності: Коефіцієнт зносу ...
...поточного рахунку до каси грошові кошти на виплату заробітної плати і проведення господарських витрат 7500,00 4. Видано з каси заробітну плату в повному обсязі (суму ...матеріалів, б) претензія погашена грошовими коштами. 6.Скласти бухгалтерські записи за нижченаведеними господарськими операціями підприємства..Здійснити розподіл транспортно заготівельних витрат за звітний період (операція 7).
Кошти населення у формі готівки – 7100 2. Кошти підприємств в комерційному банку на поточних рахунках –10100 3.
Кошти населення у формі готівки – 7600 2. Кошти підприємств в комерційному банку на поточних рахунках –10600 3.
...році можуть бути покриті власними коштами. Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Зменшення коефіцієнта в 2008 році значить, що на 1 ...зниження можливості вільно маневрувати власними коштами. В нашому випадку, у підприємства менше свободи маневрувати мобільними коштами, хоча підприємство і знаходиться в межах допустимих критичних значень.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.