Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 4255 за запитом коштів

Вступ Розділ 1 теоретичні основи ефективності використання обігових коштів підприємства 1.1 Економічна сутність та класифікація обігових коштів 1.2 Нормативно правова база дослідження обігових коштів підприємства 1.3 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Сутність грошових коштів як економічної категорії 1.2 Нормативна база з обліку і аудиту грошових коштів 1.3 ...
...обліку, контролю і аналізу грошових коштів 1.1. Нормативно–законодавче регулювання обліку і контролю грошових коштів 1.2. Грошові кошти: економічна сутність, функції, класифікація та завдання ...
Вступ Розділ 1 специфіка ефективності використання оборотних коштів 1.1 Роль і значення оборотних коштів в діяльності підприємства 1.2 Юридична база функціонування оборотних коштів 1.3 Оцінка ...
...обліку, контролю та аудиту грошових коштів підприємства в податковому аспекті: 1.1. Економічна сутність оборотних активів і характеристика грошових коштів 1.2.
...АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Економічна сутність грошових коштів і грошових потоків 7 1.2.
Теоретичні основи організації оборотних коштів підприємства 1.1 Сутність оборотних коштів та їх значення для виробництва 1.2 Принципи організації оборотних коштів та їх нормування ...
ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І РОЛЬ ОБОРОТНИХ КОШТІВ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність оборотних коштів та їх організація……………………...4 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки обігових коштів підприємства 1.1. Сутність обігових коштів, їх значення та класифікація 1.2. Визначення потреби в обігових коштів на підприємстві 1....
Вступ 1 Методологічні основи обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Облік грошових коштів в касі 1.2 Основи обліку грошових коштів на поточних рахунках 1.3 Облік інших ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та контролю грошових коштів і розрахункових операцій в бюджетній установі 1.1 Економічна сутність грошових коштів і розрахункових операцій у бюджетній установі 1.2 ...
Теоретичні аспекти обліку коштів 1.1. Сутність і функції грошових коштів підприємства та їх еквівалентів 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку грошових коштів і розрахункових операцій 1.1. Сутність грошових коштів та розрахункових операцій та завдання їх обліку 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку грошових коштів та їх еквівалентів 1.1 Сутність грошових коштів та їх еквівалентів як економічної категорії 1.2 Нормативна база з обліку ...
...ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТІВ 1.1. Економічний зміст грошових коштів та їх еквівалентів 1.2. Законодавчо нормативне регулювання обліку грошових коштів ...
Сутність і класифікація оборотних коштів 1.1. Теоретичні відомості про сутність, склад і структура оборотних коштів 1.2. Класифікація і принципи організації оборотних коштів Розділ ...
Теоретичні аспекти обліку грошових коштів 1.1. Грошові кошти як економічна категорія 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку грошових коштів 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичний зміст оцінки ефективності використання оборотних коштів 1.1 Юридична база функціонування оборотних коштів 1.2 Оцінка структури і динаміки оборотних активів підприємств України 1.3 Зарубіжний ...
Теоретичні основи обліку грошових коштів на поточних рахунках в банках 1.1 Економічний зміст грошових коштів та їх еквівалентів 1.2 Нормативно правове регулювання обліку ...
Сутність грошових коштів та грошових надходжень в ринкових умовах 1.1. Законодовча база, що регламентує порядок грошових розрахунків 1.2.1.... Практичні аспекти обліку готівкових коштів по ат“вайсе” 2.1Техніко економічна характеристика АТ СУЛП “ВАЙСЕ” 2.2 Аналіз фінансового стану ВАТ СУЛП “ВАЙСЕ” 2.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації оборотних коштів підприємства 1.1 Сутність оборотних коштів та їх значення для виробництва 1.2 Нормування оборотних коштів 1.3 Показники ефективності ...
Теоретичні основи бухгалтерського обліку грошових коштів підприємства 1.1. Економічна сутність грошових коштів як економічної категорії 1.2. Огляд нормативно правової бази з питань бухгалтерського обліку ...
Загальна характеристика оборотних коштів 1.1. Поняття та структура оборотних коштів 1.2. Джерела формування оборотних коштів підприємства 1.3.
...СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ.................................................................................................................7 1.1. Сутність грошових коштів та грошових потоків підприємства.................7 1.2.
Сутність і класифікація оборотних коштів підприємства 1.1. Сутність, склад, структура оборотних коштів 1.2. Класифікація і принципи організації оборотних коштів 2.
Теоретичні основи оборотних коштів підприємства...............................3 1.1. Оборотні кошти підприємства та їх сутність.....................................................3 1.2. Формування операційного циклу оборотних коштів підприємств..................8 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації оборотних коштів підприємства 1.1 Сутність оборотних коштів та їх значення для виробництва 1.2 Принципи організації оборотних коштів 1.3 Нормування ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації оборотних коштів підприємства 1.1 Сутність оборотних коштів та їх значення для виробництва 1.2 Принципи організації оборотних коштів 1.3 Нормування ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи аналізу ефективності використання власних та позикових коштів підприємства 1.1Суть, класифікація та задачі власних та позикових коштів підприємства 1.2 Методика аналізу власних коштів підприємства та їх ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації оборотних коштів підприємства 1.1 Сутність оборотних коштів та їх значення для виробництва 1.2 Принципи організації оборотних коштів та їх нормування ...
Формування оборотних коштів сільськогосподарських підприємств 1.2. Банківське кредитування сільськогосподарських товаровиробників: сучасний стан і проблеми розвитку 1.3.... Обгрунтування вибору варіанту залучення коштів підприємством для формування оборотного капіталу 3.4. Удосконалення економічного механізму кредитування сільськогосподарських товаровиробників Висновки Список використаних літературних джерел: Поряд із ...
...та правові засади протидії відмиванню коштів.............. 7 1.2. Суб’єкти протидії відмиванню коштів та їх міжнародне співтовариство....13 Розділ 2.
...лабораторії 1.2 Поняття грошових коштів та їх еквіваленти в бюджетному обліку 1.3 Нормативні документи, що регулюють організацію ведення і облік грошових операцій Івано Франківської ...Розділ II Організація обліку грошових коштів Івано Франківської міської державної лабораторії ветеринарно санітарної експертизи 2.1 Визнання та оцінка грошових коштів в бюджетних установах 2.2 ...
...ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТІВ 35 2.1. Визначення, класифікація та відображення в обліку грошових коштів та їх еквівалентів за національними та ...
...майна в сукупності мають назву коштів підприємства. В залежності від характеру участі в господарському процесі та швидкості обігу всі майнові цінності підприємства поділяються на два основні ...від моменту витрачання підприємством грошових коштів на придбання вхідних запасів до надходження грошей від дебіторів за реалізовані їм товари. В практичном розділі дипломної роботи було проаналізовано ...
Облік грошових коштів та їх еквівалентів 1.1 Сутність грошових коштів і їх еквівалентів і їх види 1.2 Нормативно – правове регулювання обліку ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ КОШТІВ ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ 1.1.Економічна сутність, визнання та оцінка коштів цільового фінансування 1.2.Економіко правовий аналіз та огляд нормативної ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи аудиту грошових коштів і розрахункових операцій 1.1 Нормативне регулювання касових операцій з готівковими коштами 1.2 Організація і методика проведення аудиту касових ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи аудиту грошових коштів і розрахункових операцій 1.1 Нормативне регулювання касових операцій з готівковими коштами 1.2 Організація і методика проведення аудиту касових операцій з готівковими коштами 1.3 Методика аудиту операцій на раху...
Сутність та джерела формування оборотних коштів підприємства 2. Фінансово економічна характеристика основних напрямків діяльності суб'єкту господарювання та постановка аналітичної роботи 3....структури та джерел формування оборотних коштів 4. Аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства 5. Розрахунок нормативів оборотних коштів підприємства 6. Резерви підвищення ефективності використання оборотних коштів ...
... Задача № 35 Визначити загальний норматив власних оборотних коштів по підприємству та приріст (нестачу) нормативу власних оборотних коштів за такими ...
...Теоретичні основи аналізу руху грошових коштів 1.1 Поняття, види і значення грошових потоків для підприємства…..11 1.2 Методи оцінки руху грошових коштів……………………………..
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи надходження, зберігання та витрат грошових коштів підприємства 1.1 Характеристика і склад грошових надходжень підприємств 1.2 Особливості зберігання грошових коштів підприємства 1.3.
...ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПРИКЛАДІ ЗАТ «ШВЕЯ» 1.1. Економічна сутність грошових коштів ЗАТ «Швея» 1.2. Економіко організаційна характеристика ЗАТ «Швея» РОЗДІЛ ...
...фінансової звітності про рух грошових коштів 2. Характеристика фінансово господарської діяльності ТОВ «Українські макарони» 3. Облікова політика підприємства та її вплив на показники фінансової звітності 4....фінансової звітності про рух грошових коштів 5. Інформаційне забезпечення для складання звіту про рух грошових коштів 6. Зміст і порядок складання звіту про рух грошових коштів ...
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ТзОВ «А.Р.С.» 1.1. Поняття грошового потоку, його склад та значення в забезпеченні кругообігу капіталу на ... СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ, ОСНОВНІ ЕТАПИ ЙОГО ПІДГОТОВКИ, МЕТОДИКА ТА ТЕХНІКА ЙОГО СКЛАДАННЯ НА ПРИКЛАДІ ТзОВ «А.Р.С.» 2.1.
Варіант 3 Задача №1. За рішенням міської ради народних депутатів заводу гумотехнічних виробів було передано частину коштів позабюджетного фонду охорони навколишнього природного ...
...СКЛАДАННЯ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ПЕРЕКАЗІ КОШТІВ ГОТІВКОЮ 5 1.1. Сутність та особливості організації касової роботи в банку 5 1.2. Складання касових документів при переказі коштів готівкою 8 РОЗДІЛ ІІ.
...раціональним та ефективним використанням бюджетних коштів. А це є найважливіше в даний час, оскільки ці кошти є досить обмеженими і їх нестача паралізує функціонування всієї бюджетної ...з точки зору економії цих коштів, тобто їх ефективного та цільового використання. Для досягнення цього необхідно оптимізувати видатки усіх бюджетних установ та стежити за їх цільовим ...
...діяльності підприємства 2 Нормування оборотних коштів на підприємстві 2.1 Поняття оборотних коштів 2.2 Нормування оборотних засобів підприємства. 3 Аналіз нормування оборотних коштів на підприємстві ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.