Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 5131 за запитом країн

...права національного права кожної зарубіжної країни. 2. Місце конституційного права в системі національного права. 3. Предмет і метод правового регулювання конституційного права в зарубіжних країнах. 4. Принципи конституційного права. 5.
Оподаткування юридичних осіб в інших країнах 2.1. Оподаткування юридичних осіб в США 2.2. Оподаткування юридичних осіб в Японії 2.3....оподаткування юридичних осіб в нашій країні. Так сталося, що написання цієї роботи припадає на переломний період в історії оподаткування України. Я можу порівнювати старе з новим.
Предмет регулювання Державного права зарубіжних країн та основні групи правовідносин, що його складають. 2. Поняття виборчого права, форми та принципи його реалізації в зарубіжних країнах. Виборчі цензи. 3.
Варіант № 10: Запитання до контрольної роботи: 1. Визначення форм державного правління, державного устрою та держаного режиму зарубіжних країн та співвідношення цих понять у ...
Передумови виникнення держави і права країн англосаксонського типу……………………………………………………...8 1.1.1. Становлення англійського права 8 1.1.2. Історичні засади виникнення держави і права США ...правовий аналіз політико — правової системи країн англосаксонського типу 57 2.1. Джерела права в країнах англосаксонського типу (сім'ї) 57 2.2.
Поняття кримінального права зарубіжних країн та його загальна характеристика……………………………………………………………………С.5 РОЗДІЛ ІІ. Загальна частина кримінального законодавства романо германської та англосаксонської груп..…………..………..……………….………….……...С.... Загальна частина кримінального законодавства країн з мусульманською вірою та держав Далекого Сходу………………………..….С.27 3.1.Загальна частина кримінального права країн з мусульманською вірою...С.
Варіант № 3: Запитання до контрольної роботи: 1. Поняття конституції та її значення для організації та діяльності зарубіжних країн. Функції та юридичні властивості конституцій.
Варіант № 8: Запитання до контрольної роботи: 1. Основні види політико правового зв’язку між державою ...у сучасному державному праві зарубіжних країн. Порядок та підстави його набуття та припинення. 2. Поняття конституційної юстиції та конституційного контролю. Основні моделі конституційного контролю в зарубіжних ...
...державного та конституційного ладів зарубіжних країн та співвідношення цих понять у сучасному державному праві зарубіжних країн. 2. Конституційно правовий статус уряду в зарубіжних країнах, порядок формування, ...
... Варіант № 9: Запитання до контрольної роботи: 1. Форма держави як інститут державного права зарубіжних країн.
Загальна характеристика економіки країни…………………………………………...6 2. Виробнича та торговельна товарна структура країни…………………………….....9 3. Міжнародна торговельна структура послугами країни…………………………….19 4.
...устрою та держаного режиму зарубіжних країн та співвідношення цих понять у сучасному державному праві зарубіжних країн. 2. Децентралізація і деконцентрація публічної влади в зарубіжних країнах.
...суспільного ладу у сучасних зарубіжних країнах. 2. Глава держави в зарубіжних країнах. Класифікація голів держав у зарубіжних країнах за порядком заміщення посади, структурою та колом повноважень.
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН………………………………………………………………… 6 1.1.
...методологічні основи муніципальної політики в країнах світу 1.1. Концептуальні засади муніципальної політики 1.2. Економічний зміст муніципальної власності в зарубіжних країнах РОЗДІЛ 2.
Розвиток партійних систем у країнах Центрально Східної Європи 3. Тенденції розвитку політичних партій та партійних систем у країнах Центрально Східної Європи Висновок уривок Підводячи загальний ...
... Вступ 1. Аналіз трудового договору як інституту трудового права країн заходу 2. Аналіз трудового договору України 3.
...партії і партійні системи зарубіжних країн (на прикладі Великої Британії, ФРН, Японії, РФ) П л а н 1. Поняття “політичні партії”. 2....р и Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посіб. – 2 е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с. Конституційне право зарубіжних країн: Підруч. – К.
...осіб у державному праві зарубіжних країн. Види та принципи їхнього статусу. 2. Конституційно правовий статус судової влади в зарубіжних країнах. Принципи організації та діяльності органів та ...
Конституції зарубіжних країн br />br /> П л а н br />br /> 1. Поняття, зміст, соціально політична сутність та функції конституцій. 2....br />br /> Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посіб. – 2 е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с. Конституційне право зарубіжних країн: Підруч. – К.
Зовнішня торгівля латиноамериканських країн 2. Латинська Америка та США 3. Політичне співробітництво Латинської Америки та України Висновок Список використаних джерел Латинська Америка традиційно займає ... Саме латиноамериканські країни в силу географічних і історичних факторів послужили своєрідною "стартовою площадкою" для відпрацьовування й іспиту новітніх форм і методів американської економічної ...
Предмет регулювання Державного права зарубіжних країн та основні групи правовідносин, що його складають. 2. Поняття виборчого права, форми та принципи його реалізації в зарубіжних країнах. Виборчі цензи. 3.
Зовнішня політика розвинутих країн Висновок Список використаної літератури Розглянуті вище моделі регулювання зовнішньоекономічної діяльності можуть сприяти розробці власної моделі її регулювання в Україні....регулювання зовнішньої торгівлі в розвинутих країнах є неможливим через істотні відмінності в геополітичному положенні та різний рівень стану економіки Необхідно відзначити, що для виходу з кризи ...
Джерела конституційного права в зарубіжних країнах П л а н 1. Поняття “джерела конституційного права”. 2. Класифікація джерел конституційного права в сучасних зарубіжних країнах залежно від правової системи. 3.
...основним джерелом інвестиційних ресурсів для країни. Все залежить від наявності економіко правових основ та практичного досвіду професійних учасників фондового ринку. Вдосконалення інститутів спільного інвестування передбачає вирішення ...вивчення даного питання в зарубіжних країнах. На сьогодні в розвине¬них країнах інститути спільного інвестування є дуже поширеним і дієвим інструментом активізації інвестиційної діяльності.
Теоретичні основи податкової системи країн Євросоюзу 1.1. Сутність оподаткування та передумови функціонування податкових систем 1.2. Принципи оподаткування та податкова політика 1.3.... Аналіз податкових систем країн Євросоюзу 2.1 Податкова система Великобританії 2.2. Податкова система Німеччини 2.3. Податкова система Франції 2.4.
Вступ Розділ 1 Місце країн Центральної Азії в системі світових зв’язків 1.1 Економічний і науково технічний потенціал країн Центральної Азії 1.2 Динаміка ...
...2 Поняття конституційного права зарубіжних країн 2.3 Поняття порівняльного права 2.4 Співвідношення конституційного порівняльного права та конституційного права зарубіжних країн 3. Висновок 4.
Тема: Країни Магрібу: Алжір, Туніс, Марокко традиції середньоземноморської культури і місцевого африканського середовища. Мета: схарактеризувати рівень розвитку освіти, науки, техніки, літератури, мистецтва країн Магрібу; показати відмінності в розвитку ...
Теоретичні засади дипломатії європейських країн після закінчення другої світової війни 1.1. Дипломатичні стосунки „великої трійки” 1.2. Дипломатичні передумови виникнення „холодної війни” Розділ 2.... Міжнародні дипломатичні відносини у європейських країнах у 50 60 х роках ХХ століття 2.2. Дипломатія у європейських країнах у 70 х роках ХХ століття Розділ ...
Конституційний контроль у зарубіжних країнах (на прикладі США, Франції) П л а н 1. Поняття та значення конституційного контролю і нагляду. 2....р и Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посіб. – 2 е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с. Конституційне право зарубіжних країн: Підруч. – К.
Загальна характеристика кооперативного права зарубіжних країн. Міжнародні організації 3. Право членства в кооперативах зарубіжних країн 4. Витоки кооперативного права зарубіжних країн 5.
...і розміщення рекреаційно – туристичного комплексу країн Балтії .................................................................................................................10 3. Сучасний рівень розвитку і структура рекреаційно – туристичного комплексу країн Балтії..............................................................................................13 4.
У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає прибуток в скарбницю. В даний час велика кількість туроператорів працюють зі середземноморськими країнами.
...1 Неформальний фінансовий сектор у країнах що розвиваються: а) стимулює економічний розвиток цих країн б) гальмує економічний розвиток цих країн в) не суперечить завданням прискорення економічного ...
...умови набуття статусу громадянства в країнах ЄС 2.1. Загальна специфіка країн ЄС у питаннях громадянства 2.2. Конституційні відмінності у питаннях набуття громадянства країн ЄС ...
...заняття з теми „Платіжний баланс країни” для учнів 9 класу 3.1. Обґрунтування важливості теми та особливості її викладання 3.2. Цілі та завдання вивчаючої теми „Платіжний баланс країни” 3.3.
Особливості злочинності в країнах зарубіжжя…………………………………5 2. Стан злочинності в країнах зарубіжжя…………………………………………10 3. Основні тенденції злочинності в країнах зарубіжжя та досвід боротьби з ...
Аналіз наукових праць торгівельної політики країн Східної та Центральної Європи 2. Торгівельна політика країн Центральної Європи 3. Торгова політика країн Східної Європи Список літератури
...об’єднань підприємств за законодавством країн членів ЄС. 1.1.Характеристика законодавства ЄС у сфері організації господарської діяльності 1.2.Особливості правового становища об’єднань підприємств у країнах членах ЄС Розділ 2.
Загльна характеристика інвестиційного ринку країн Південної Америки...............................................................................................................4 2. Аналіз впливу прямих іноземних інвестицій на економіку країн Південної Америки............................................................................................6 3.
Загльна характеристика інвестиційного ринку країн Південної Америки...............................................................................................................4 2. Аналіз впливу прямих іноземних інвестицій на економіку країн Південної Америки............................................................................................6 3.
Розвиток партійних систем у країнах Центрально Східної Європи 3. Тенденції розвитку політичних партій та партійних систем у країнах Центрально Східної Європи Висновок Підводячи загальний підсумок ...
...а) Україна, Франція, Німеччина б) Країни англо саксонської сім’ї (Англія, США) ІІІ. Практика інституту імпічменту а) Країни романо германської сім’ї (Україна, Франція, Німеччина) б) ...
...забезпечення конвертованості національної валюти у країнах з перехідною економікою; б) є необхідною та достатньою умовою забезпечення конвертованості національної валюти у країнах з перехідною економікою; в) суперечить ...
...сучасний стан туристичної індустрії в країнах Європи 2.1. Досвід організації туризму в зарубіжних європейських країнах 2.2. Характеристика та особливості розвитку туристичної індустрії в окремих ...
ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ВЕКСЕЛІВ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ………………………………………………………...32 2.1. Розвиток законодавства про регулювання векселів у країнах членах ЄС……32 2.2.
...аналіз ряду показників розвитку пострадянських країн та скласти їх рейтинг з врахуванням значень цих показників. Предметом дослідження є поточний стан пострадянських країн.
...концернiв i консорцiумiв за законодавством країн членiв ЕС 2.1. Особливості правової діяльності концернiв i консорцiумiв в країнах членах ЄС........................................................................................................................46 51 2.2.
Виборче право зарубіжних країн 2. Статус глави держави в зарубіжних країнах Список літератури
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.