Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 420 за запитом кризи

Поняття фінансових криз. Основні ризики економічних систем під час виникнення та поширення фінансових криз 7 1.1. Поняття, сутність та особливості виникнення фінансових ...
ПРИЧИНИ ПОЯВИ ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 1.1. Виникнення фінансово економічної кризи 2008 2010 рр 1.2. Передумови та чинники кризових явищ в Україні ...
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КРИЗИ 1.1. Поняття, сутність та види інвестиційних криз 1.2. Причини інвестиційних криз відповідно до кейнсіанської точки зору 1.3.
Глобальна світова фінансова криза та її вплив на іпотечне кредитування Розділ 3. Шляхи удосконалення розвитку іпотечного кредитування в умовах фінансової кризи 3.1.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 1.1 Світова фінансова криза, її наслідки, причини та вплив для банківської системи України 1.2 Фінансова ...
Криза одного року, стратегія і тактика протидії 1.2. Криза трьох років, шляхи її запобігання 1.3.
...фінансової глобалізації на поширення світових криз 2.1 Періоди розвитку фінансової глобалізації та їх зв'язок із світовими кризами 2.2 Роль фінансової глобалізації у розвитку ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи фінансової діяльності підприємства в умовах економічної кризи 1.1 Передумови виникнення фінансової та економічної ...
План: Вступ………………………………………………………………………… 3 I Прогнозування кризи в тенденціях розвитку економіки………………. 1.1 Причини та основні фактори виникнення економічної кризи в Україні…………………………………………………………………………… 1.2 Економiчнi кризи та ...
ПРИЧИНИ ПОЯВИ ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 1.1. Передумови та чинники кризових явищ в Україні у 2008 р. 1.2. Аналіз основних показників в період поширення кризи 1.3.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ КРИЗИ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ 1.1. Поняття „життєвої кризи” як невід’ємної складової життєдіяльності особистості 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи поняття банкрутства 1.1 Поняття банкрутства 1.2 Інформаційно нормативна база банкрутства 1.3 Огляд літературних джерел Розділ 2 практичні аспекти визначення банкрутства та механізм подолання 2.1 Організаційно економічна характеристика ПП “КІПП” 2.2 Аналіз фінансового стану ПП “КІПП” 2.3 Визначення масштабів кризового стану підприємства Розділ 3 шляхи подалання фінансової кризи на підприємстві 3.1Формування цілей та вибір механізмів ант...
Фінансово економічна криза:суність, причини виникнення та наслідки……………………………………………………………………………4 2.Шляхи подолання фінансово економічної кризи в Україні…………....6 3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти цінової політики будівельного підприємства в умовах кризи 1.1 Сутність цінової політики та основні фактори, що на неї впливають 1.2 Передумови маркетингової цінової політики в умовах кризи 1.3 Обгрунтування ефективної політики ...
...середовища організації Розділ 2 Економічна криза в Україні: причини, наслідки і шляхи виходу 2.1 Передумови виникнення економічної кризи в Україні 2.2 Наслідки економічної кризи ...
Суть кризи банківської ліквідності 2. Аналіз стану кризи банківської ліквідності 3. Дії НБУ у подоланні кризи ліквідності Висновки Список використаних джерел Вступ ...
Вступ РОЗДІЛ IПередумови і формування глобальної екологічної кризи Розділ ii Сутність сучасної екологічної кризи та її негативний вплив на природу ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти стратегії подолання кризового стану на підприємстві 1.1 Сутність та причини кризового стану підприємств, зміст ...заходах підприємство вийшло з глибокої кризи і процес фінансової санації дав можливість відновити за допомогою вдалого бізнес плану платоспроможність ТОВ „Торгсервіс”, як результат підприємство отримуватиме прибуток ...
Світова продовольча криза та її причини 2. Аграрний сектор України в умовах продовольчої кризи 3. Можливі вигоди для України та шляхи їх забезпечення ...
Вступ Розділ 1 Основні аспекти циклічних коливань та криз в економіці 1.1 Сутність циклічності економічного розвитку 1.2 Види економічних циклів 1.3 Основні причини циклічного розвитку економіки ... Розділ 3 Економічні кризи в Україні: причини, наслідки та шляхи подолання 3.1 Причини та наслідки економічних криз в Україні в перехідний період 3....
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні аспекти формування підприємницького потенціалу фірми 1.1 Сутність потенціалу фірми, його значення в сучасних умовах 1.2 Фактори, що впливають на потенціал фірми 1.3 Методи оцінки підприємницького потенціалу 1.4 Стратегія управління кризовим потенціалом та вихід підприємства з кризового стану Розділ 2 практичні засади оцінки потенціалу ват «янтар» в умовах кризи 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка фін...
Суть кризи фізики на початку ХХ ст. 3. Філософська, гносеологічна основа кризи в фізиці Список літератури
Проаналізовано вплив світової фінансової кризи на економіку України. Виявлено основні причини виникнення кризи та її вплив на основні показники соціально економічного розвитку країни.
...ТА ФОРМИ ПЕРЕЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ ЖИТТЄВИХ КРИЗ 2. ЖИТТЄВІ КРИЗИ КЕРІВНИКА ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
2 Виникнення криз в організації…………………………………………. 3 Тенденції циклічного розвитку організації……………………………. 4 Небезпека і вірогідність криз в циклічних тенденціях розвитку організації………………………………………………………………………. Висновок…………………………………………………………………....
Вплив світової фінансової кризи на стан розвитку малого підприємництва 24 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ КРИЗИ 30 3.1.
1) Вступ 2) Історичні корені екологічної проблеми Україні 3) Взаємозв’язок між доходами суспільства та забруднен ... 1) Вступ 2) Історичні корені екологічної проблеми Україні 3) Взаємозв’язок між доходами суспільства та забруднен ням навколишнього середовища 4) Екологічні платежі а) екологічні податки б) екоресурсні платежі 5) Сучасні перспективні пропозиції щодо поліпшення ситуації в екологічній та економічній областях: а) форми власності б) концепція реформування п...
Циклічний характер розвитку економіки. Види економічних циклів. Особливості кризи економіки України та шляхи її ...
1. Циклічний характер розвитку економіки. Види економічних циклів. Особливості кризи економіки України та шляхи її ...
1. Україна в умовах десталінізації (1956 –1964 рр.) 2. Поглиблення системної кризи тоталітарного режиму в другій половині ...
Вступ Роздл 1. Організаційно правові основи планування та фінансування санації підприємств 1.1. Економічна сутність санації підприємств та порядок її ...оптимізація шляхів виходу підприємства з кризи 3.1. Практичні аспекти виявлення і застосування резервів для полібшення господарської діяльності підприємства в умовах банкрутства 3.2.
ВСТУП Перехід нашої економіки на ринкові відносини різко підвищив значення грошей. Проблеми грошового господарства стають основними і в практичних заходах ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 5 1.1. Сутність та особливості лізингу як методу інвестування ...
Question 1 Балів: 1 Найбільш точним визначенням кризи є: a. Криза – це переломний етап у функціонування будь якої системи, на якому вона піддається пливу ззовні або з середини, ...
...які можуть призвести до фінансової кризи на підприємстві, поділяють на зовнішні, або екзогенні (які не залежать від діяльності підприємства), та внутрішні, або ендогенні (що залежать від підприємства). Розрізнюють три види кризи: стратегічна криза (коли на підприємстві ...
Вступ Розділ 1 реструктуризація та санація, як об'єктивні передумови економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Інформаційна та нормативно правова база з питань реструктуризації та санації підприємств 1.2 Сутність та механізм фінансової санації 1.3 Сутність контролінгу та його роль у санації підприємства 1.4 Зміст та порядок проведення реструктуризації підприємств Розділ 2 аналіз та оцінка фінансово майнового стану ват «городищенське атп...
Вступ Розділ 1 теоретичні основни оперативного управління в умовах кризи 1.1 Оперативне управління як організаційно – планова система 1.2. Загальні вимоги до системи оперативного управління та її елементи 1....засади оперативного управління в умовах кризи 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Діагностика кризових явищ на підприємстві 2.3.
...тенденція, що свідчить про настання кризи d. події чи явища, внаслідок яких з'являються фактори кризи Question 3 Ситуация – це: a.
Економічна сутність кризи розвитку підприємства 1.2. Механізм розгортання кризи розвитку підприємства 1.3. Фактори виникнення кризових явищ та загрози банкрутства підприємства 2.
Розглянуто сутність кризи та основних чинників, що її визначають та методологію діагностики кризи на підприємстві. Криза – це особливий стан у розвитку підприємства, який ...
Криза – це особливий стан у розвитку підприємства, який визначається внутрішніми і зовнішніми об`єктивними і суб`єктивними чинниками. Кризу також можна розглядати як об`...
...які можуть призвести до фінансової кризи на підприємстві, поділяють на зовнішні, або екзогенні (які не залежать від діяльності підприємства), та внутрішні, або ендогенні (що залежать від підприємства). Розрізнюють три види кризи: 1.
Як визначається поняття “криза” ? 2. Які підходи до класифікації кризових явищ є найбільш поширеними? 3. Що входить до поняття процесу розвитку кризи? 4.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження управління фінансовою санацією на підприємстві 1.1 Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють 1.2 Методологічні підходи до прогнозування банкрутства підприємств: зарубіжний і вітчизняний ...управління підприємством, досліджено можливі причини кризи, види стратегій запобігання, уникання і усунення кризи на підприємстві, методи визначення кризового стану на підприємстві.
...банківського сектора в умовах фінансової кризи ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актульність теми дипломної роботи. В умовах швидкоплинного зовнішнього середовища на фоні світової кризи, що безперечно негативно впливає на ...
Суб’єктивну, коли криза визначається на основі ставлення керівництва до явищ на підприємстві. 2. Об’єктивну, коли криза визначається на основі відповідності параметрів підприємства ...
Економічна сутність фінансової кризи підприємства 1.2. Огляд літературних джерел та нормативно – правової бази з питань реструктуризації підприємств 1.3....які можуть призвести до фінансової кризи на під¬приємстві, поділяють на зовнішні, або екзогенні (які не залежать від діяльності підприємства), та внутрішні, або ендогенні (що за¬...
30) Криза 3 років. Її особливості. 31) Роль сюжетно рольової гри в розвитку дошкільника. 32) Психологічні новоутворення дошкільника та їх характеристика.... 36) Криза 7 років та її особливості. 37) Адаптація дитини до шкільного навчання. 38) Провідна діяльність молодшого школяра. Структура навчальної діяльності.
1 2 3 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.