Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 727 за запитом критерії

...держава кандидат має відповідати низці критеріїв. На зустрічі Європейської Ради у Копенгагені у 1993 р. були прийняті так звані «копенгагенські критерії».
Ефективність управлінської діяльності: сутність та критерії 1.1. Вимоги до сучасного управлінця 1.2. Розподіл праці менеджерів 1.3. Категорії ефективності та продуктивності праці Розділ ІІ. Критерії та методи оцінки ефективності діяльності ...
Аналіз головних критеріїв успішного тележурналіста 2.1. Критерії оцінки професійної діяльності на телебаченні 2.2. Критерії оцінки професіоналізму тележурналіста Висновки Список літератури
Критерії ефективності державного управління………………………..18 2.1. Критерії спеціальної соціальної ефективності державного управління…...18 2.2.
Характеристика критеріїв неосудності…………………………..……..29 3.1. Сутність медико біологічного критерію неосудності……………..………...29 3.2. Сутність юридичного критерію неосудності…………………………..…….
...15)=47,018 СПОСТЕРЕЖЕНЕ ЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЯ ФІШЕРА, знайдемо табличне значення: Ftab=3,682320 Оскільки, F спостережене більше ніж F таб, то гіптезу про неістотність зв’язку ...a0,a1,a3 та значення критерія Стьюдента. t(a0)=2,694762 t(a1)=6,127295 t(a3)=0,370090 Знайдемо табличні значення tтабл.=2,131450.
...поняття істини від поняття правди Критерії істини Висновок Словник Закриті тести: 1. Що таке істина 2. Яке з стверджень належить до когерентної концепції істини 3.... Критерії істини це 5. Які з стверджень представляють «кореспондентську» концепцію істини, яку ще запропонував Аристотель і яку в основному використовують вчені ...
Ефективність впровадження та критерії оцінювання системи електронного документообігу 2.1 Етапи переходу до електронного документообігу в організаціях 2.2 Ефективність впровадження систем 2.3 Основні критерії оцінювання системи електронного документообігу Висновки ...
Вступ 1. Сутність поняття «глобальні проблеми сучасності» 2. Критерії виділення та основні групи глобальних ...
План. Вступ. 1. Сутність і зміст процесу управління. 2. Технологія процесу управління. 3. Система критеріїв управління. Висновок. Список використаної літератури.
Вступ Розділ 1. Типи обдарованості та критерії, за якими можна визначити обдарованість дитини 1....
Варіант 1. ( А Е ) 1. Поняття та структура кримінально виконавчих правовідносин 2. Поняття, види та критерії (ознаки) класифікації засуджених до позбавлення ...
Вступ 1. Поняття вини 2. Ознаки та види умислу 3. Необережність як форма вини 4. Злочинна самовпевненість.... Злочинна недбалість та її критерії. Казус 6. Класифікація необережних злочинів. Особливості їх криміналізації 7. Складна (подвійна) форма вини Висновки Список використаної літератури
Вступ 1. Фінансовий ризик: сутність, види, критерії 1.1. Місце фінансових ризиків в системі ризиків 1.2.
Вступ Розділ І. Сутність економічного прогресу. 1.1. Сутність та фактори економічного прогресу. 1.2.... Критерій соціально економічного прогресу. 2.1. Людина як елемент продуктивних сил, суб'єкт суспільних відносин і кінцева мета виробництва. 2.2.
ВСТУП Розділ 1. СУТНІСТЬ, СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА 1.1. Сутність і структурні елементи економічної системи 1.2. Критерії класифікації економічних систем 1.3.
Варіант 8 1. Дайте визначення адміністративного провадження, розкрийте його особливості, наведіть критерії класифікації. 2.
1. Загальна характеристика фінансового і економічного розвитку Латвії в момент входження до Європейського економічного і валютного союзу (курс національної ... Виконання Латвією критеріїв конвергенції сьогодні. Оцінити перспективи входження до Єврозони.
Поняття неосудності, її критерії та правові наслідки. 3. Обмежена осудність за кримінальним законом. Її правове значення. 4. Примусові заходи медичного характеру....тобто ґрунтується на єдності двох критеріїв: юридичного (психологічного) та медичного (біологічного). Після цього слід докладно розглянути кожен з цих критеріїв, а також їх взаємозв’язок при ...
Поняття критерію у прийнятті рішень. 4. Сутність та значення вимірювань у прийнятті рішень. 5. Типи задач прийняття рішень. 6.... Критерії ефективності в умовах невизначеності 4. Оптимізація ризиків 5. Вплив паніки на управлінські рішення 6. Прийоми зниження негативних наслідків фактору невизначеності ...
...ситуації) гнучкість  відповідності рішень економічному критерію ефективності господарської діяльності максимум прибутків при мінімумі витрат оптимальність  забезпечення можливості контролю виконання рішень можливість контролю виконання  забезпечення гарантії досягнення ...економічний і соціальний ефект – це: Критерій (оцінка) рішень  ресурсна результативність, отримана за результатами розробки або реалізації управлінських рішень в організації – це: ефективність упр...
Характеристика медичного критерію неосудності. 3. Характеристика юридичного критерію неосудності. 4. Проблема обмеженої (зменшеної) осудності, її співвідношення з осудністю. 5.
До критеріїв, за якими здійснюють аналіз та вибір програмного забезпечення для управління проектами, відносять операційні критерії (функціональні можливості програмного забезпечення); критерії основних ...
Критерії класифікації злочинів. 3. Поняття особливо тяжкого злочину, тяжкого злочину та злочину середньої тяжкості та злочину невеликої тяжкості. 4. Інші критерії поділення злочинів на види. Висновки.
Критерії, за якими здійснюється класифікація злочину 2.1. Поняття класифікація злочинів 2.2. Класифікація злочинів за новим Кримінальним кодексом Украіни Розділ III. Підстави та види критеріїв класифікації злочинів 3.1.
...для визначення специфіки управління персоналом Критерій Бюрократична модель ринку праці Патерналістська модель ринку праці Характер відносин між фірмою і найманими працівниками Формальні відносини, які не виходять ...у фірму добираються насамперед за критеріями формальної освіти за спеціальністю та (або) практичного досвіду і навичок роботи за спеціальністю Працівники добираються фірмою на все життя безпосередньо ...
...низки практичних питань, зокрема визначення критеріїв МСП, діапазонів значень у межах обраних критеріїв, підходів і сфер спрощення, правил аудиту. Найдискусійнішим залишається питання щодо критеріїв виокремлення МСП.
...яким здійснюватиметься здешевлення кредитів за критеріями, більшість з яких не стосуються кредитних відносин (відсутність заборгованості із виплати заробітної плати, орендної плати тощо).... Тому, на нашу думку, єдиними критеріями відбору потенційних позичальників суб’єктів механізму здешевлення кредитів мають бути: з позиції кредитора – їх кредитоспроможність, а з позиції держави – використання ...
...ієрархічної структури, яка включає мету, критерії, альтернативи і інші розглядаються фактори, що впливають на вибір. Ця структура відображає розуміння проблеми особою, яка приймає рішення Стратегія мінімальних ... Вибір функціональних постачальників Категорія критеріїв Якість виконання Витрати придбання Спроможність підприємства постачальника підтримувати очікуваний рівень якості виконання і витрат придбання Ваговий коефіцієнт Якість виконання 1 ...
До критеріїв, за якими здійснюють аналіз та вибір програмного забезпечення для управління проектами, відносять операційні критерії (функціональні можливості програмного забезпечення); критерії основних ...
До критеріїв, за якими здійснюють аналіз та вибір програмного забезпечення для управління проектами, відносять операційні критерії (функціональні можливості програмного забезпечення); критерії основних ...
...формує якісно нові умови і критерії розроблення сучасної регуляторної політики України. З одного боку, має суттєво посилитись і набути конкретних обрисів глобальна (членство в СОТ) і ...методологією, політикою, кількісними і якісними критеріями, механізмами і параметрами її державного регулювання і дозволяє зробити наступні висновки. 1. Проблема ефективного національного економічного розвитку посідає провідне місце ...
Критерії оцінювання успішність учнів з предмету "Фізична ку льтура". 1.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у середній школі. 1.2.
Критерії встановлення в законі віку кримінальної відповідальності. 2. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності. 3. Особливості призначення покарання неповнолітнім.... Характеризуючи критерії встановлення в кримінальному законі віку з якого може наставати кримінальна відповідальність неповнолітніх необхідно звернути увагу на те, що соціально психологічний ...
...надійністю = 0,95 , використовуючи статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, якою є вартість автомобіля, що має пробіг 250 тис. км.... З надійністю = 0,95 за критерієм Фішера зробити висновок про адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати вартість побудови електростанції у 1500 МВт.
Основні критерії визначення «новизни» нових товарів. 2. Загальне визначення новизни виробу, продукту, товару. 3. Трактування сутності товару новинки з позицій вітчизняного товаровиробника.... Критерії процесу фільтрації ідей нового продукту. 6. Наукові методи пошуку і добору інноваційних ідей при розробці нових продуктів. 7.
Обрати кращий варіант за критеріями: – максиміну (критерій Вальда); – мінімаксу (критерій Севіджа); – узагальненого максиміну (критерій Гурвиця), при коефіцієнті оптимізму К = 0,6.
проведення дослідження альтернатив за вибраним критерієм b. додатковий аналіз вибраної альтернативи c. вибір критерію розв’язання поставленої задачі ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Принцип системності ...
проведення дослідження альтернатив за вибраним критерієм b. вибір критерію розв’язання поставленої задачі c. додатковий аналіз вибраної альтернативи ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Принцип системності ...
особа Question 3 За яким критерієм виділяють такі види політики, як: економічна, соціальна, молодіжна, військова тощо? a. за суб'єктами b. за об'єктами c....порядку Question 4 За яким критерієм виділяють такі види політичної влади, як: державна, президентська, партійна тощо? a. за суб'єктами влади b. за режимом правління c.
...спільнота Question 5 За яким критерієм виділяють такі види політики, як: економічна, соціальна, молодіжна, військова тощо? a. за спрямуванням b. за цілями c....4 Question 1 За яким критерієм виділяють такі види політичної влади, як: державна, президентська, партійна тощо? a. за суб'єктами влади b. за режимом правління c.
Якісні критерії кредитоспроможності підприємств оцінюють на основі: оцінки ефективності менеджменту; аналізу фінансового стану; оцінки кредитного забезпечення; прогнозування Cash flow 17....повинен бути завжди від'ємним; критерієм оцінки потенційної платоспроможності позичальника може бути прогнозний показник Cash flow 18. Що може бути предметом іпотеки: земельна ділянка; транспортні засоби; ...
...внутрішніх підрозділів встановлюється за оптимальними критеріями керованості: a. Вимога економічності b. Жодної вірної відповіді c. Вимога оперативності d. Вимога мобільності Question 9 Діяльність неформальних груп – це ... Визначення критеріїв d. Генерація альтернативних варіантів розв’язання проблеми Question 8 Основні блоки процесу опрацювання державно управлінських рішень: a.
...7 Балів: /1 За яким критерієм виділяють такі види політики, як: економічна, соціальна, молодіжна, військова тощо? Виберіть одну правильну відповідь a. за суб'єктами b....5 Балів: 1 За яким критерієм виділяють такі види політичної влади, як: державна, президентська, партійна тощо? Виберіть одну правильну відповідь a. за розподілом владних повноважень b.
...7 Балів: /1 За яким критерієм виділяють такі види політики, як: економічна, соціальна, молодіжна, військова тощо? Виберіть одну правильну відповідь a. за суб'єктами b....5 Балів: 1 За яким критерієм виділяють такі види політичної влади, як: державна, президентська, партійна тощо? Виберіть одну правильну відповідь a. за розподілом владних повноважень b.
інноваційна Question 10 За яким критерієм виділяють такі види політики, як: економічна, соціальна, молодіжна, військова тощо? Виберіть одну правильну відповідь a. за об'єктами b....4 Question 1 За яким критерієм виділяють такі види політичної влади, як: державна, президентська, партійна тощо? Виберіть одну правильну відповідь a. за суб'єктами влади b.
...1 Ступінь реалізації найбільш важливих критеріїв цінності праці в компанії для її працівників Рис 3.2 Ступінь реалізації найбільш важливих критеріїв цінності організації (для її працівників) ...
кількісна оцінка критеріїв ефективності проектів b. якісна оцінка критеріїв ефективності проектів c. розробка кількісної шкали критерію d. розробка переліку критеріїв ефективності проектів Question ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.