Меню сайту

Нові користувачі
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 1025 за запитом культура

Реферат (8-11 сторінок) 90-120 гривень Термін виконання 5-7 днів, Термінове виконання 1-2 дні

Реферат (12-25 сторінок) 120-230 гривень Термін виконання 5-7 днів Термінове виконання 1-2 дні
Правова культура: зв'язок із загальною культурою … 3 2. Правова культура суспільства … 5 3. Правова культура особи… 7 4.
Заповнити тематичну таблицю Ознайомившись з таблицею “Українська культура в системі європейських культур у співвідношенні з картинами світу, суспільно історичними епохами”, заповніть графу “картина світу”, використовуючи подані означення: “міфологічна”, “...
Генеза культури, мова культури 2. Середньовічна культура Західної Європи 3. Театральне мистецтво Київської Русі Література
1. Типы культур 2. Особенности мировосприятия стародавних египтян: мифология, архитектура, искусство 1.1. Мифология 2.2.
... 1. Еволюція та проблема визначення поняття „культура”. Провідні сучасні підходи до розуміння феномену культури 2.
... Вступ Еволюція та проблема визначення поняття „культура”. Провідні сучасні підходи до розуміння феномену культури Висновки Література
Историческая эволюция взглядов на культуру в европейской культурологической мысли 2. Определение понятия «культура» 3. Структура культуры. Функции культуры. Источники ее изучения 3.1.
... Вступ 1. Український етнос у ранньосередньовічних міграціях 2. Культура давнього світу та їхній вплив на становлення української культури 3.
Вступ 1. Культура гостинності Аргентини і Бразилії 2. Гастрономічні звичаї Аргентини 3. Особливості бразильської кухні Висновки Література
Сутність, принципи та види організаційної культури Контрольні питання до лекції 1 1. Джерела виникнення та формування організаційної культури. 2. Основні характеристики, ознаки, функції організаційної культури. 3.
Question 1 Яке з визначень організаційної культури є найоптимальнішим: a. жодна відповідь невірна b. це система матеріальних і духовних цінностей, проявів, що взаємодіють між собою, притаманних даній ...що складає зовнішні прояви організаційної культури: a. базові цінності, норми, вірування b. манера поведінки, правила, фірмові знаки, фірмовий інтер’єр приміщень, архітектура будівель c.
Теоретичний аналіз проблеми формування культури міжособистісного спілкування молодших школярів 1.1. Проблема формування культури спілкування у психолого педагогічній науці 1.1.1.
...народної ляльки в контексті традиційної культури ……………………...9 1.1. Термінологічні основи даного дослідження. Обґрунтування понятійного апарату ……………………………………………………………………….........9 1.2. Методологічні засади дослідження традиційної культури та української народної ляльки………………………………………………………….............
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ П’ЯТИ РОКІВ……………………………………………………………5 1.1. Психолого педагогічні засади щодо виховання культури поведінки у дітей п’яти ...
Теоретичні основи організаційної культури 2. Форми прояву організаційної культури 3. Приклад конкретної організаційної культури Висновки Список використаної літератури Організаційна культура – система спільних цінностей, що ...
Поясніть сутність функціонального комплексу культури: Адаптивний Регулятивний Пізнавальний Гуманістичний 4. Перелічить методи і принципи аналізу культури: 5. Проаналізуйте сутність концепцій культури Богословська «Осьового часу» Психоаналітична ...
СУТЬ ТА ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ ТОРГІВЛІ…………………...…8 1.1. Соціально економічне значення культури торгівлі в умовах ринкових відносин…………………………………………………..8 1.2.
Реферат «Матеріальна і духовна культура трипільської цивілізації» План 1. Трипільська культура 2. Матеріальна культура трипільської цивілізації 2.1 Житло трипільців 2.2 Вироби з кераміки ...
Ранні форми культури на території України Контрольні питання: 1. Дайте визначення поняттям: Антропосоціогенез Звіриний стиль Землеробський культ Магія Анімізм Табу Тотемізм Шаманізм Фетишизм....історичного процесу»: Етнографічна епоха Типи культур Форма соціальної організації Археологічні епохи 3. У чому полягає синкретизм первісної культури? 4. Охарактеризуйте мізинську, трипільську, черняхівську археологічні культури та ...
Концептуально методологічні основи аналізу культури управління організацією 1.1. Поняття та значення культури управління в менеджменті, чинники її формування 1.2.
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА БАНКУ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ПОНЯТТЯ 7 1.1. Поняття корпоративної культури та її походження 7 1.2.
Теоретичні основи формування корпоративної культури 1.1 Поняття та сутність корпоративної культури 1.2 Типологія корпоративної культури 1.3 Методи оцінки корпоративної культури 2.
Духовна та матеріальна культура українського народу Контрольні питання: 1. Дайте визначення поняттям: Духовна культура народу Світогляд Світоглядний синкретизм Менталітет Національний характер – Національна гідність – Національна ...
Комплексне бачення теми „Культура Стародавньої Греції” 1.1. Роль теми в курсі „Культура Стародавньої Греції” 1.2. Наявність компоненту мотивації в процесі вивчення теми „...
Теоретичні засади виховання культури поведінки учнів середніх класів. 1.1. Завдання та зміст виховання культури поведінки школярів. 1.2.
ВИРОБНИЦТВО КУЛЬТУР МІКРООРГАНІЗМІВ ПОВЕРХНЕВИМ СПОСОБОМ............................................................................................................7 1.1. Основні технологічні вимоги................................................................7 1.2. Втрати сухих речовин сировини при вирощуванні мікроорганізмів......................................................................................................... Введення чистої культури в лабораторних умова...
...структурі посівних площ відіграють зернові культури (49,6% всіх посівів) [21, с. 78]. Серед зернових найбільші площі займа¬ють посіви озимої пшениці і ярого ячменю.... Зернові культури — група рослин, оброблюваних для отримання зерна, яке є продуктом харчування людини та використовується для виробництва корму для тварин.
Організація синтетичного і аналітичного обліку витрат і виходу продукції зернових культур, 93 стор., додатки, відгук, рецензія Зміст Вступ.............................................................................................................................4 1.
Зміст Вступ…………………………………………………………………………..….…..4 Розділ 1. Характеристика правосвідомості і правового виховання їх взаємозв’язок…………………………………………………......…………………..6 1.1.... Правова культура, її зв’язок з правовою правосвідомістю……...........19 2.1. Правова культура: зв’язок із загальною культурою. Види правової культури……………………………………………………………………………..
Українська культура як соціально історичний феномен Контрольні питання: 1. Дайте визначення поняттям: Етнос Етногенез Рід – Плем’я – Народність – Субетнос – Суперетнос – Нація – Етнічна ... Які культури Заходу і Сходу суттєво вплинули на формування української культури? Наведіть наслідки цих впливів. 4. Охарактеризуйте географічні чинники формування української культури: ...
Джерела та витоки української культури. 2. Елементи трипільської культури в сучасному культурному житті України. Тема 2 1. Культура античних міст держав та колоній – Пантікапей, Херсонес, ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи удосконалення організаційної культури підприємства 1.1 Сутність і структура організаційної культури та її місце в корпоративній культурі організації 1.2 Методи оцінки рівня ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи удосконалення організаційної культури підприємства 1.1 Сутність і структура організаційної культури та її місце в корпоративній культурі організації 1.2 Методи оцінки рівня ...
ПОНЯТТЯ ЯКІСТЬ І КУЛЬТУРА ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 1.1. Поняття та складові якості обслуговування в готельному господарстві 1.2. Поняття та складові культури обслуговування в готельному господарстві РОЗДІЛ ...
Вступ. 1. Критерії оцінювання успішність учнів з предмету "Фізична ку льтура". 1.1....Домашнє завдання з фізичної культури. 2.2. Підготовка учнів до виконання домашніх завдань з фізичної культури. 2.3.Види домашніх завдань. 2.4.
Теоретичні основи політичної культури 1.1. Політична культура як об’єкт політологічного дослідження 1.2. Типологія політичної культури 1.3.
Теоретичні основи політичної культури 1.1. Політична культура як об’єкт політологічного дослідження 1.2. Типологія політичної культури 1.3.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР………………………………………………………………..6 1.1 Значення виробництва технічних культур………………………….………..6 1.2 Сучасний стан і територіальні особливості виробництва технічних культур……………………………………………………………………………………..
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ..................................................6 1.1. Поняття і функції правової культури.................................................................6 1.2. Особливості формування правової культури в українському ...
...мультимедійних технологій на уроках художньої культури в загальноосвітній школі 1.1. Методичні засади дослідження мультимедійних технологій 1.2. Використання комп'ютерних інформаційних технологій у педагогічній діяльності вчителя на уроках художньої культури 1.3.
...ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРIВ ОСНОВ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я 1.1 Загальне поняття про здоров’я та його компоненти……………………10 1.2 Сутнiсть поняття «культура здоров’я»…………………………………...
Культура в ідеології і практиці італійського фашизму 2.1. Культурний розвиток в Італії 2.2. Створення Національного фашистського інституту Культури в Італії Висновки Список використаної ...
ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА: ЗМІСТ ТА ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ 1.1. Теоретичні засади дослідження процесу формування екологічної культури школярів в педагогічній літературі 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 1.1. Поняття політичної культури 1.2. Структура політичної культури 1.3. Типи та функції політичної культури РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 1.1. Поняття політичної культури 1.2. Структура політичної культури 1.3. Типи та функції політичної культури РОЗДІЛ 2.
Сутність, типи та функції політичної культури BR> 2. Політична субкультураBR> ВисновкиBR> Список використаної літературиBR> BR> Байдужість людини до політичного життя, відсутність політичної освіти сприяють можливості маніпулювання ... Звернення до проблеми політичної культури людини та її психологічних чинників зумовлене низкою важливих обставин.BR> По перше, сучасний етап розвитку суспільства, який характеризується продовженням трансформаційних ...
...ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ 1.1. Сутність музичної культури особистості 1.2. Вікові особливості підлітків та залучення їх до світу музики 1.3.
Теоретичні основи формування екологічної культури дошкільників 1.1. Поняття екологічної культури та погляди вчених на її формування у дітей дошкільного віку 1.2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.