Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 128 за запитом кількістю

ВСТУП РОЗДІЛ 1....оцінки якості червоних вин за кількістю товарних місць і маси нетто на основі розробленої ситуаційної задачі ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ВСТУП РОЗДІЛ 1....оцінки якості мінеральних вод за кількістю товарних місць і маси нетто на основі розробленої ситуаційної задачі ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Зміст 1.Судження як форма мислення, види судження 2.Структура простого судження, його види 3.
ВСТУП 1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПИТАННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕМИ 2 РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 2.1 Обґрунтування структури програмного ...
Товар приймається на зберігання за кількістю та якістю уповноваженими представниками Сторін, згідно з транспортними документами та сертифікатом якості виробника. 2.5. Приймання товару на зберігання здійснюється Зберігачем за фактичною кількістю, яка вказана в Акті приймання ...
Кількістю економічних благ вироблених суспільством за рік b. Співвідношенням інвестиційних товарів до споживчих c. Співвідношенням результатів і витрат виробництва Question 4 ... Кількістю економічних благ вироблених суспільством за рік b. Співвідношенням інвестиційних товарів до споживчих c. Співвідношенням результатів і витрат виробництва Question 8 ...
семінар Question 9 Мінімально допустимою кількістю балів для продовження подальшого навчання є: a. 59 балів b. 60 балів c. 34 бали d.... кількістю ВНЗ ІІІ IV рівнів акредитації b. діяльністю МОН України c. співвідношенням ціни і якості освіти d.
семінар Question 9 Мінімально допустимою кількістю балів для продовження подальшого навчання є: a. 59 балів b. 60 балів c. 34 бали d.... кількістю ВНЗ ІІІ IV рівнів акредитації b. діяльністю МОН України c. співвідношенням ціни і якості освіти d.
...існує між судженнями: "Сімферополь за кількістю населення більший ніж Євпаторія" та "Євпаторія за кількістю населення більша ніж Судак" Виберіть одну правильну відповідь a. субконтрарності (підпротилежності) b.
Відпущено на виробництво : • матеріал “А” кількістю 2500 одиниць • матеріал «Б» кількістю 780 одиниць Суми визначити 4. Відпущено на адміністративні потреби матеріал “А” кількістю 100 одиниць Суми ...
...відділення Ощадного Банку України за кількістю. Таблиця 8 Структурний аналіз проходження платежів у Онуфріївському відділенні Ощадного Банку України за сумами. Рис 14. Динамічний ряд розподілу використання системи “клієнт банк” за кількістю клієнтів, кількістю та сумами платежів.
...у КФ АКІБ “УкрСиббанк” за кількістю. Таблиця 2.3.3 Структурний аналіз проходження платежів у КФ АКІБ “УкрСиббанк” за сумами. Рис. 2.3.3....використання системи “клієнт банк” за кількістю клієнтів, кількістю та сумами платежів. Таблиця 2.3.4 Порівняльний аналіз доходів від операцій з системою “клієнт банк”.
характеризується дуже малою кількістю продукції, що випускається Question 3 Безперервний тип виробництва: a. характеризується дуже малою кількістю продукції, що випускається b.
характеризується дуже малою кількістю продукції, що випускається b. передбачає виготовлення виробів великими партіями c. характеризується постійним випуском однорідного продукту d.... характеризується дуже малою кількістю продукції, що випускається d. характеризується виготовленням виробів періодично, змінними серіями Question 4 Партія це певна кількість виробів одного типорозміру, що ...
з кількістю працюючих не менше 25 чоловік b. з кількістю працюючих не менше 20 чоловік c. з кількістю працюючих не менше 15 ...
Задача № 78 На оптову базу надійшла партія таких бавовняних тканин Миколаївського текстильного комбінату: – ситець вибивний шириною 85 см, кількістю 5000 м.; – сатин гладко фарбований шириною 110 см, кількістю 2000 м. Користуючись стандартами, визначте кількість тканини, необхідної для вибіркової якості.
...виконати: 1) Групування АТП за кількістю вантажних автомобілів, виділивши чотири групи з рівними інтервалами. Для кожної групи підрахувати число АТП, питому вагу групи в загальній чисельності ...Здійснити комбінаційний розподіл АТП за кількістю вантажних автомобілів і коефіцієнтом використання вантажних автомобілів, використовуючи результати першого групування та утворюючи чотири групи за другою ознакою.
...реального ринку пов'язана з кількістю реальних покупців, кількістю купівель та ціною товару. Один з найбільш простих методів розрахунку місткості ринку здійснюється за допомогою формул: Мр = ...
...ситець вибивний шириною 85 см кількістю 5000 м; – сатин гладкофарбований шириною 110 см кількістю 2000 м. Користуючись стандартами, визначте кількість тканини, необхідної для вибіркової перевірки якості
...ситець вибивний шириною 85 см кількістю 5000 м; – сатин гладкофарбований шириною 110 см кількістю 2000 м. Користуючись стандартами, визначте кількість тканини, необхідної для вибіркової перевірки якості ...
...обліку товарних операцій регламентується значною кількістю нормативно законодавчих актів і підлягає ліцензуванню, патентуванню та сертифікації. Окремі теоретичні, методичні та практичні проблеми обліку товарних запасів і аналізу ...обліку товарних запасів регламентується значною кількістю законодавчих актів та нормативних документів, одним з основних є П(С)БО 9 «Запаси», в якому зазначено, що придбані запаси ...
за кількістю d. за складністю ТЕСТ 2 1 Основними прикладами організацій виступають: Виберіть одну або кілька відповідей a. підприємства b. компанії c....інформацією між двома або більшою кількістю людей – це: Виберіть одну правильну відповідь a. комунікація b. інформатизація c. організаційна комунікація d. комунікаційний процес 3 По відношенню до ...
...Складіть ряд розподілу слухачів за кількістю набраних балів ,виділивши 3 групи з рівними інтервалами. Результати покажіть графічно. 25. Протягом тижня службою зайнятості району працевлаштовані 30 осіб ...854 Згрупуйте сім’ї за кількістю дітей. Для кожної групи визначіть середній місячний дохід на одну сім’ю, середні витрати на харчування та відношення витрат на ...
Таким чином оптимальною кількістю є 5 поставок в місяць (при базовій 3 по 805,3 кг) із кількістю сировини в обсязі 483,2 кг.
Кількістю економічних благ вироблених суспільством за рік b. Співвідношенням інвестиційних товарів до споживчих c. Співвідношенням результатів і витрат виробництва Question 4 ... Кількістю економічних благ вироблених суспільством за рік b. Співвідношенням інвестиційних товарів до споживчих c. Співвідношенням результатів і витрат виробництва Question 8 ...
...великими багатопрофільними організаціями зі значною кількістю виробничих і комерційних відділень b. в управлінні малими об'єднаннями c. в управлінні великими організаціями d....управлінні багатопрофільними організаціями з великою кількістю виробництв, надання послуг обмеженого життєвого циклу c. в управлінні спільними організаціями d. в управлінні середніми за розміром організаціями Question 32 ...
персоналу магазину є загальною кількістю робітників,яка необхідна підприємству для забезпеченя заповненя всіх робочих місць врахуванням заміщення робітників,які вийшли у відпустку через хвороби та ...
Задача1 Здійснити аналіз: виконання плану за асортиментом продукції способами найменшого числа або середнього відсотку, найменшого відсотку та номенклатурності; оновлення асортименту за кількістю видів продукції та обсягом випуску продукції Вид продукції Обсяг випуску продукції, тис.грн. Зараховується у плановий ритм Минулий період Звітний ...
(семіотика) Переглядаючи «Європейський словник філософій: лексикон неперекладностей» ми зрозуміли, що автори словника за предмет дослідження брали симптоми розбіжностей, «неперекладності» між певною кількістю сучасних європейських мов. Те, що йдеться про «неперекладності», аж ніяк не означає, що ці терміни, вислови, синтаксичні та граматичні звороти ...
Отож, за кількістю туристів, що відвідали Україну (а їх було всього 283023 особи), лідером є Кримський рекреаційний район (160962), який значно випереджає всі ...
...питання Поясніть зв'язок між кількістю податків та економічними функціями держави Завдання 3. Тести з обґрунтуванням 1. Метою приватизації не може бути: а) зміна розподілу власності ...
...цибулі господарсько ботанічного сорту Безсонівський кількістю 450 ящиків масою нетто по 15 кг в кожному. Під час аналізу встановлено, що цибулин, менших за стандартний розмір – 1,...
Він визначається кількістю, якістю та сполученням природних ресурсів територій. Його розглядають як сукупність природних ресурсів і природних умов.
...таблиці, утворивши вторинне групування з кількістю інтервалів m = 5 3. За результатами вторинного групування визначте характеристики центра розподілу і варіації 4.
...партії цукру піску сумнівної якості кількістю 50 мішків по 50 кг кожний був підготовлений зразок для лабораторного аналізу, який показав, що цукор має однорідні кристали з ...
...Складіть ряд розподілу слухачів за кількістю набраних балів ,виділивши 3 групи з рівними інтервалами. Результати покажіть графічно. 37. За даними табл.
...виготовив фальшиві 20 гривневі купюри кількістю 1000 штук і придбав на них меблевий гарнітур у приватному магазині «Сибіла». Його дії були кваліфіковані за ч. 2 ст.
...було викрадено етилового спирту загальною кількістю 73 літри. Дайте кримінально правову оцінку діям Васильченко. Чи можна встановити в діях Васильченко розкрадання майна в незначних розмірах?
...виготовив фальшиві 20 гривневі купюри кількістю 1000 штук і придбав на них меблевий гарнітур у приватному магазині «Сибіла». Його дії були кваліфіковані за ч. 2 ст.
...практиці пов’язано із значною кількістю труднощів. Підвищена увага вітчизняних і зарубіжних вчених економістів до різних аспектів дивідендної політики визначається рядом обставин.
...зовнішньоторговельний договір на придбання продукції кількістю 150 од., яка в перерахунку на національну валюту коштує 235 UAH. Валюта контракту – EUR. У момент підписання угоди курс НБУ ...
...капіталізації національних компаній; г) за кількістю компаній, акції яких котируються на міжнародних фондових біржах. 3. Облігації, які за бажанням власника можуть обмінюватися на інші цінні папери (...
...родова геральдика представлена порівняно незначною кількістю пам’яток, що і не дивно з огляду на доволі незначне соціальне розшарування в запорозькому суспільстві 179.
...вільному ринку, що обумовлено значною кількістю закритих АТ і лише «номінальною» відвертістю відкритих АТ. Тобто пріоритетним є питання контролю над компанією, ніж питання стратегічного розвитку.
Значні економічні втрати обумовлені великою кількістю робочих днів, що втрачають батьки хворих дітей для догляду під час захворювання. Це проблема актуальна і дуже важлива.
В результаті цього за середньосписковою кількістю П 1200 осіб, кількість працівників у зазначених умовах скоротилося б до Пт 104 особи при збереженні попереднього середнього рівня значення ...
...полягає в забезпеченні організації необхідною кількістю співробітників потрібної спеціалізації, рівня кваліфікації та їхньої мотивації для реалізації поставлених цілей. Для цього організації повинні розробляти, використовувати й удосконалювати ...
...полягає в забезпеченні організації необхідною кількістю співробітників потрібної спеціалізації, рівня кваліфікації та їхньої мотивації для реалізації поставлених цілей. Для цього організації повинні розробляти, використовувати й удосконалювати ...
...та номенклатурності; оновлення асортименту за кількістю видів продукції та обсягом випуску продукції Вид продукції Обсяг випуску продукції, тис.грн. Зараховується у плановий ритм Минулий період Звітний ...
...факторами : формою власності підприємства та кількістю працюючих на ньому;  додаткове, засноване на змінах, пов’язаних з правовою реформою під впливом ринкових відносин в економіці, обгрунтування висновку ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.