Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 123 за запитом ланцюговий

Варіант №1 1. Надайте кримінологічну характеристику злочинності неповнолітніх... 3 2. Охарактеризуйте зміст основних заходів держави та органів МВС ... Проаналізуйте базовим і ланцюговим методами показники загальної злочинності в Україні 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Всього зареєстровано злочинів 503676 450661 556351 520105 485725 ...
Проаналізувавши показники базисних і ланцюгових темпів зросту і приросту товарообігу, виявилось, що намітилась негативна тенденція спаду товарообігу із року в рік: в кінці 2002р.... Проведення факторного аналізу методом ланцюгових підстановок призвело до такого висновку: за рахунок збільшення кількості працюючих обсяг виконаних робіт збільшився на 319 тис.грн.
Проаналізувавши показники базисних і ланцюгових темпів зросту і приросту товарообігу, виявилось, що намітилась негативна тенденція спаду товарообігу із року в рік: в кінці 2005р.... Проведення факторного аналізу методом ланцюгових підстановок призвело до такого висновку: за рахунок збільшення кількості працюючих обсяг виконаних робіт збільшився на 319 тис.грн.
ланцюгових підстав c. середніх величин d. балансовий Question 2 Який з етапів відноситься до методики податковго аналізу: a.... ланцюгових підстав b. індексний метод c. абсолютних різниць d. порівняння Question 6 З традиційних методів, який найбільш застосовується в практиці податкового ...
Поняття методу ланцюгових підстановок 2. Розрахунок впливу трудових факторів на обсяг продукції 3. Задача № 69 За допомогою ланцюгових підстановок та інтегрального методу визначити ...
Способом ланцюгових підстановок розрахувати вплив на зміну фондоозброєності у звітному періоді в порівнянні із планом і минулим періодом таких факторів: а) зміни ... Способом ланцюгових підстановок визначити вплив на зміну обсягів товарної продукції: а) зміни чисельності працюючих; б) зміни кількості днів роботи; в) зміни тривалості ...
Задача № 7 На основі даних підприємства визначити вплив на продуктивність праці одного працюючого факторів, що пов’язані зі змінами в структурі чисельності працівників підприємства, використавши метод ланцюгових підстановок. Обґрунтувати доцільність використання цього методу. Назвати методи аналізу, за допомогою яких можна вирішити дану задачу.... За допомогою методу ланцюгових підстановок визначити вплив на рівень витрат на 1 грн. товарної продукції зміни собівартості та обся...
...чисельності працівників підприємства, використавши метод ланцюгових підстановок. Обгрунтувати доцільність використання цього методу. Назвати методи аналізу, за допомогою яких також можна вирішити дану задачу.... Задача № 18 За допомогою методу ланцюгових підстановок визначити вплив на рівень витрат на 1 грн. товарної продукції зміни собівартості та обсягу виробництва товарної продукції.
...обсяг продажу продукції, використовуючи прийом ланцюгових підстановок та відносних величин: Показники План Факт Товарна продукція, тис грн. 65000 60000 Витрати засобів труда на виробництво продукції, тис....об’єм продукції, використовуючи прийом ланцюгових підстановок і відносних величин: Показник План Факт Середньомісячна вартість основних промислово виробничих фондів тис.грн.
Методом ланцюгових підстановок вплив на зміну середньої заробітної плати у звітному періоді протни плану минулого періоду: А) середньої чисельності працюючих ПВП; Б) ...днях (тривалість одного обороту); методом ланцюгових підстановок визначити вплив на зміну обіговості обігових коштів у звітному періоді порівняно з планом та минулим періодом приведених показників.
Проаналізувавши показники базисних і ланцюгових темпів зросту і приросту товарообігу, виявилось, що намітилась негативна тенденція спаду товарообігу із року в рік....факторів на результативний показник способом ланцюгових підстановок Таблиця 3.5 Дані для факторного аналізу зміни обсягу випуску товарної продукції з давальницької сировини Рис.
Метод ланцюгових підстановок дозволяє виявити : 1) вплив виробничих, цінових та нормативних факторів; 2) винуватців відхилень; 3) місця виникнення відхилень. 8. В методі ланцюгових підстановок : 1) підстановки починаються з ...
...машину марки А2 ШЛК замість ланцюгової тістомісильної машини, що дозволить підвищити коефіцієнт використання потужності цієї лінії. В результаті розрахування запропонованих заходів нам вдалося знизити собівартість на ...2.9 Розрахунок базисних і ланцюгових темпів росту Таблиця 2.10 Обсяги виробництва і реалізації продукції Таблиця 2.11 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства Таблиця 2....
ланцюгових підстав c. середніх величин d. балансовий Question 2 Який з етапів відноситься до методики податковго аналізу: a.... ланцюгових підстав b. індексний метод c. абсолютних різниць d. порівняння Question 6 З традиційних методів, який найбільш застосовується в практиці податкового ...
...машину марки А2 ШЛК замість ланцюгової тістомісильної машини, що дозволить підвищити коефіцієнт використання потужності цієї лінії. В результаті розрахування запропонованих заходів нам вдалося знизити собівартість на ...2.13 Розрахунок базисних і ланцюгових темпів росту, тис.грн. Таблиця 2.14 Обсяги виробництва і реалізації продукції Таблиця 2.15 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ...
...машину марки А2 ШЛК замість ланцюгової тістомісильної машини, що дозволить підвищити коефіцієнт використання потужності цієї лінії. В результаті розрахування запропонованих заходів нам вдалося знизити собівартість на ...2.13 Розрахунок базисних і ланцюгових темпів росту, тис.грн. Таблиця 2.14 Аналіз плану по випуску продукції, тис.грн. Таблиця 2.15 Розрахунок виконання плану ...
Задача № 1 За допомогою методу ланцюгових підстановок та інтегрального методу визначити ступінь впливу на рівень витрат на 1 грн. товарної продукції зміни собівартості та обсягу випуску ...
Виробнича ситуація 1 На основі даних таблиці способом ланцюгових підстановок визначити вплив на відхилення фактичної величини прибутку від показників минулого року: а) обсягу реалізованої продукції; б) собівартості одиниці продукції; ...
Задача 4 На основі даних про рівень товарообороту молочної продукції в районі А визначити: абсолютний приріст та середній абсолютний приріст (базисний, ланцюговий) і дати їм економічну інтерпретацію; зобразити фактичний товарооборот молочної продукції у вигляді статистичного графіка. Розрахунки обґрунтувати висновками.
Задача № 1 За допомогою методу ланцюгових підставок та інтегрального методу визначити ступінь впливу на рівень витрат на 1 гривню товарної продукції зміни собівартості та обсягу випуску ...
Задача № 11 За допомогою методу ланцюгових підстановок визначити ступінь впливу на оборотність оборотних активів зміни обсягу реалізації промислової продукції та серкдньорічної вартості оборотних активів.
...на випуск готової продукції способом ланцюгових підстановок, різниць, процентних різниць, відносних різниць, інтегральним, корегуючого коефіцієнту. Для пояснення навести формули та зробити висновки за виконаними розрахунками.
...різниць; – метод відносних різниць; – метод ланцюгових підстановок. Таблиця 1 Вихідні дані Показник План Факт 1. Товарна продукція, тис. грн. 20 451 18 736 2.
...одного працюючого, грн 600 Методом ланцюгових підстановок та інтегральним методом розрахувати вплив на фондоозброєність у звітному періоді порівняно з планом таких факторів: • зміни середньоквартальної вартості основних ...
...одного працюючого, грн 600 Методом ланцюгових підстановок та інтегральним методом розрахувати вплив на фондоозброєність у звітному періоді порівняно з планом таких факторів: • зміни середньоквартальної вартості основних ...
...використовуючи для цього: а/прийом ланцюгових підстановок; б/ індексний метод; прийом абсолютних різниць. Показники Минулий рік Звітний рік Середньоспискова чисельність працівників торгівлі, чіл.
...та середній абсолютний приріст (базисний, ланцюговий) і дати їм економічну інтерпретацію; зобразити фактичний товарооборот молочної продукції у вигляді статистичного графіка Задача 2 Визначити напрямок та ступінь ...
...дані Рік Темпи росту, % базисний ланцюговий 1996 1,00 1,00 1997 1,15 1,15 1998 1,2 1,04 1999 0,9 0,75 2000 1,...
Рік Темпи приросту, % Базисний Ланцюговий 1996 0 0 1997 15 15 1998 20 4 1999 – 10 – 25 2000 25 39 2001 45 16 2002 20 – 27 Визначити ...
...поворотний захват; В — запо¬біжний ланцюговий строп; б — плита перекриття; 7 — ручна таль; в —колона; 9 — підтримуючий пристрій; 10 — панель, що вивіряється; 11 — монтажна площадка Монтаж ...
Метод ланцюгових дробів (метод Лагранжа) . 2. 3. Метод хорд (метод лінійної інтерпретації). 27 2.4. Метод дотичних (метод Ньютона). 2. 5.
...виконати в таблиці, використовуючи спосіб ланцюгових підстановок.
Розрахунок базисних і ланцюгових темпів росту. Таблиця 2. Аналіз плану по реалізації товарної продукції. Таблиця 3. Розрахунок виконання плану за асортиментом. Таблиця 4.
...виконати в таблиці, використовуючи спосіб ланцюгових підстановок.
Методами ланцюгових підстановок та абсолютних різниць здійснити аналіз впливу факторів праці на виконання плану за обсягом виробництва.
...Таблиця 1 Розрахунок базисних і ланцюгових темпів росту, тис.грн. Таблиця 2 Обсяги виробництва і реалізації продукції Таблиця 3 Калькуляція собівартості хліба білого подового 0,7 кг ...
...8 Задача № 15 Використавши метод ланцюгових підстановок, проаналізувати динаміку фонду заробітної плати працівників підприємства під впливом змін обсягу виробництва продукції, середньорічної заробітної плати та продуктивності праці.
способом відносних різниць, та ланцюгових підстановок. Задача № 3 Користуючись методом абсолютних різниць визначити вплив факторів на зміну обсягу ТП порівняно з минулим роком на основі ...
...та середній абсолютний приріст (базисний, ланцюговий) і дати їм економічну інтерпритацію, зобразити фактичний товарооборот молочної продукції у вигляді статистичного графіка Розрахунки обгрунтувати висновками Завдання На основі ...
Використати спосіб ланцюгових підстановок та відносних різниць. Таблиця 2 Вихідні дані Показник План Звіт Відхилення (+/ ) Виготовлено виробів на одному верстаті за день, шт.
...Задача № 18 За допомогою методу ланцюгових підстановок визначити вплив на рівень витрат на 1 грн. товарної продукції зміни собівартості та обсягу виробництва товарної продукції.
способом відносних різниць, та ланцюгових підстановок. Задача № 2 Користуючись методом абсолютних різниць визначити вплив факторів на зміну обсягу ТП порівняно з минулим роком на основі ...
Розрахунок базисних і ланцюгових темпів росту. Таблиця 2. Аналіз виконання плану реалізації продукції. Таблиця 3. Виробництво продукції ВАТ “Племінний завод — дослідне господарство ”Золотоніське” Таблиця ...
...допомогою способу абсолютних різниць та ланцюгових підстановок вплив факторів на зміну середньорічного виробітку одного робітника і обсяг товарної продукції за такими даними: Таблиця 2 Вихідні дані ...
...1218 – вирахувати фондоозброєність; – використовуючи спосіб ланцюгових підстановок, знайти вплив на зміну фондоозброєності порів¬няно з планом та попереднім роком; – розрахунки оформити в таблицю, зробити висновки. Література
Розрахунок базисних і ланцюгових темпів росту. Таблиця 2. Аналіз плану по реалізації товарної продукції. Таблиця 3. Розрахунок виконання плану за асортиментом. Таблиця 4.
Задача № 18 За допомогою методу ланцюгових підстановок визначити вплив на рівень витрат на 1 грн. товарної продукції зміни собівартості та обсягу виробництва товарної продукції.
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.