Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 180 за запитом лекція

...функції і класифікація, вимоги до лекції…………………….3 2. Композиційна структура лекції………………………………………….10 3. Етапи підготовки лекції…………………………………………………..11 4. Особливості читання лекцій з циклу КББ……………………………….13 5.
ВСТУП 1. Лекційна форма навчання і її функції 2. Методика читання лекції ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП 1. Лекційна форма навчання і її функції 2. Методика читання лекції ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
... Задача №617 Німецький професор Г. Штейн прибув в Україну для читання курсу лекцій з питань зовнішньоекономічної діяльності в ...
Розділ І. Предмет і завдання курсу 3 1. Предмет курсу 3 2. Завдання курсу 11 Розділ ІІ.
Тема 1. Конституційно процесуальне право України як галузь права і галузь законодавства. 1.
Тема: Цивільно процесуальні строки 2. Обчислення та перебіг цивільно процесуальних строків 3.
Правильну відповідь вам допоможе матеріал лекції 1.2. І. [Лист солдата до дівчини із збереженням орфографії автора.] Січас служить какось непривично, трудно звикать, що тобою командують, ... лекцію 7.2). 4. Перекладіть словосполучення українською мовою. Домашний адрес – поздравительный адрес, военная кафедра – военный конфликт – воинские почести, дружеский визит – дружный ...
Правильну відповідь вам допоможе матеріал лекції 1.2. І. [Лист солдата до дівчини із збереженням орфографії автора.] Січас служить какось непривично, трудно звикать, що тобою командують, ... Прочитайте лекцію 3.1. („Основні норми української літературної вимови“). 2. Виконайте вправу. Перепишіть, розкриваючи дужки й вибираючи правильний варіант.
...самостійно обравши тему і тип лекції (вступна, тематична, інформаційна, підсумкова (заключна), оглядова, узагальнююча, настановча). Структура та вимоги до 1. Підготовка лекції: Формулювання теми і визначення основної ...
...як наука Контрольні питання до лекції 1 1. Етнопсихологія це … . 2. Етнічні установки це … . 3. Етнос це ... . Лекція 2. Методологічні принципи та методи етнопсихології та дослідження ...
...організаційної культури Контрольні питання до лекції 1 1. Джерела виникнення та формування організаційної культури. 2. Основні характеристики, ознаки, функції організаційної культури. 3....діловими партнерами Контрольні питання до лекції 2 1. Системний підхід в дослідженні організаційної культури. 2. Етичні засади у стосунках з діловими партнерами. 3.
лекції, консультації c. практичні заняття суб’єктів учіння d. викладання навчального матеріалу e. способи взаємодії викладача і студентів Question 34 Балів: 1 Оглядова лекція – це: Виберіть одну правильну відповідь ...
...Методика підготовки та проведення проблемної лекції з дошкільної педагогіки Завдання 1.Навести приклади 10 тем з дошкільної педагогіки, які доцільно вивчати з використанням такої форми організації ...пізнавальної діяльності студентів, як проблема лекція. Завдання 2.Розробити навчально методичну модель проблемної лекції з дошкільної педагогіки. Тему оберіть самостійно. В навчально методичній моделі вказати: 1.
Питання та завдання до лекції 2 1. Розкрити поняття „фактор розміщення продуктивних сил”. 2. Охарактеризувати основні групи факторів розміщення виробництва: природно географічні, демографічні, техніко економічні, ... Питання та завдання до лекції 3 1. Розкрити поняття „ресурсний потенціал території” та його відмінності від поняття „ресурси”. 2. Сутність, структура та характерні риси системи ...
Є ВСІ ТЕСТИ І ПІДСУМКОВИЙ ( весь)Тест до лекції 1 Question 1 Засновником етнопсихології є: a. Г.Штейнталь, М.Лацарус b. Г.Шпет c. І.Кант d. К....прийнято вважати рік Тест до лекції 2 Question 1 Етнічна психологія дотримується методологічного принципу, який є прийнятим у загальній психології: a. відображення b.
Нового часу ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 2 1 Обсяг поняття — це: Виберіть одну правильну відповідь a. сукупність предметів, що наділені вказаними у понятті ознаками b.... підбору ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 3 1 За якістю судження поділяють на: Виберіть одну правильну відповідь a. стверджувальні та заперечні b.
...та вимоги до оформлення конспекту лекції Тема лекції. Для якої категорії слухачів пропонується лекція (студентів якого курсу, спеціальності). Вид (тип) лекційного заняття (за дидактичною метою; за ...
Навчальні цілі лекції 3. Цілі розвитку особистості 4. Міждисциплінарна інтеграція 5. План та організаційна структура лекції 6. Зміст лекції 7. Список використаної літератури
Лекція 1 Завдання 1. Виписати визначення поняття „методика викладання педагогіки”, об'єкт, предмет, завдання, функції методики викладання педагогіки. 2.... Лекція № 2 Завдання 1. Схарактеризуйте одну з основних концепцій сучасної педагогічної освіти (психолого дидактична (І. Якиманська), позиційно дидактична (В.
Лекція 1 Завдання 1. Виписати визначення поняття „методика викладання педагогіки”, об'єкт, предмет, завдання, функції методики викладання педагогіки. 2.... Лекція № 2 Завдання 1. Схарактеризуйте одну з основних концепцій сучасної педагогічної освіти (психолого дидактична (І. Якиманська), позиційно дидактична (В.
Розробіть сценарій лекції зі спеціальної психології у відповідності з принципами продуктивної сумісної дії викладача і студентів і проведіть її. Використовуйте матеріали методичної розробки навчальної лекції. Завдання 2.
ВАРИАНТ КОНСПЕКТА НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ Лекція 7. Студент як суб’єкт навчальної діяльності 1.Вікові особливості студентів. 2.Мотиви навчання студентів 3. Учбові уміння. 4.... Лекція 8. Психологічні пізнавальні процеси і можливості їх вдосконалення у студентів 1. Пізнання як діяльність по побудові образу світу 2.
фактичність ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 3 Question 1 За охопленням об’єктів види аналізу класифікуються : a. соціально економічний b. економіко математичний c. вибірковий d.... вибірковий ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 4 Question 1 Який з методів відноситься до методів факторного аналізу: a. відносних величин b. ланцюгових підстав c.
...ознайомитеся з правилами складання доручення (лекція 7.3), з інформацією про відмінювання іменників (лекції 5.4 і 5.5) та з особливостями утворення форм ступенів порівняння ...
Розмір лекції:13 сотрінок. План лекції: 1) Політичне становище гетьманщини після смерті Б.Хмельницького. 2) І.Виговський. 3) Гадяцький договір. 4) Ю.
Урок і лекція як організаційно методичні форми навчання 2.2.Етапи підготовки уроків та лекцій 2.3.Основи ефективного процесу викладання Розділ 3.
А коли почалась лекція, Коваль перочинним ножем хотів вирізати на кришці столу своє прізвище, потім перервав лектора, через всю аудиторію звернувся до Лимарі з ...Коваль брутально відповів і протягом лекції декілька разів перебивав заняття, відвертаючи увагу лектора питаннями, які не стосуються предмету та теми лекції.
А коли почалась лекція, Коваль перо чинним ножем хотів вирізати на кришці столу своє прізвище, потім перервав лектора, через всю аудиторію звернувся до Лимарі ...Коваль брутально відповів і протягом лекції декілька разів перебивав заняття, відвертаючи увагу лектора питаннями, які не стосуються предмету та теми лекції.
лекцію 5.4. ХІІ.) Пане директор – пане директоре – пан директор; вельмишановний професоре – вельмишановний професор – вельмишановний пане професоре; шановний пане суддя – шановний ... лекцію 5.8.) Виконуючи це завдання, будьте особливо уважними, оскільки правило про відмінювання числівників є одним з найскладніших і дуже часто ...
Оглядову лекцію повинні прослухати 100 студентів. Ймовірність бути присутнім на цій лекції для кожного студента дорівнює 0,7.
Лекція на тему:"Україна на початку ХХ століття". Розмір:18 сторінок. План лекції: 2) Розвиток капіталізму в промисловості і сільському господарстві.
Лекція на тему: "Виникнення козацтва та його роль в історії українського народу". Розмір: 13 сторінок. План лекції: 1)Проблеми походження козацтва в ...
Опрацюйте матеріал лекції 5.9 у частині, де йдеться про дієприкметники і дієприслівники. Зверніть увагу на такі моменти.... Зразок подано в лекції 7.2. Головне – документ повинен містити таку інформацію, щоб роботодавець зрозумів: ви саме той, хто йому потрібен.
Лекція й методика читання лекцій 3. Практичні, семінарські й лабораторні заняття 4. Методика організації й управління дискусією ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Лекція й методика читання лекцій 3. Практичні, семінарські й лабораторні заняття 4. Методика організації й управління дискусією ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...з приводу запізнення на роботу (Лекція 7.4). 3. Перекладіть українською мовою. Намагайтеся не робити помилки, перераховані вище. Уже мы привыкли к тому, что журнал деловых ...опрацювати правило про відмінювання числівників (лекція 5.8). Запишіть речення, замінюючи всі цифри словами. І. З 50 х років ХХ ст.
Опорний конспект лекції………………………………………………………11 2.3. Наочний матеріал лекції……………………………………………………….34 2.4. План семінарського (практичного) заняття…………………………………..41 2.5. Методика проведення семінарського заняття………………………………...
Необережність та її види: Текст лекції. – Х.: Юрид. ін т. – 1991. – 21 с. Вереша Р.В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України. – К....умислу та його види: Текст лекцій. Х.: Укр. юрид. акад.,1991 Пинаев А.А. Особенности составов преступлений с двойной и смешанной формами вины: Уч. пособие.– Х.
Необережність і її види: Текст лекції. – Х., 1991. 3. Вапсва Ю.А. Поняття помилки // Вісник Луганської академії внутрішніх справ ім. 10 річчя незалежності України. – 2000. – Вип....умислу і його види: Конспект лекцій. – Х., 1991. 14. Лунеев В.В. Субъективное вменение. – М.: Спартак, 2000. 15. Макашвили В.Г. Уголовная ответственность за неосторожность. – М.
Текст лекцій. – Х., 1995. 2. Воронцов А.В. Об’єктивні ознаки затримання, приводу або арешту як злочинів проти правосуддя, що вчиняються посадовими ... Злочини проти правосуддя: Лекції для студ. юрид. фак. ЛДУ ім. І.Франка. – Л., 1997. Нормативний матеріал 1. Кримінально процесуальний кодекс України: Офіційне видання. – К.
Курс лекцій. \ За ред. М.Й.Коржанського. К.: Атіка, 2001. С.376 400 Тютюгін В.І. Призначення покарання при вчиненні кількох злочинів ...та за кількома вироками: Конспект лекцій. Харків, 1992. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 р.
Що таке лекція з психології? 3. Охарактеризуйте основні методичні аспекти підготовки і проведення лекції. Контрольные вопросы к теме 5 1. Що таке семінар?
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.