Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 229 за запитом логічної

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Погляди вчених на проблему розвитку логічних понять у дітей старшого дошкільного віку 1....
Психологічні особливості логічної та механічної пам’яті у підлітків та старших школярів. 22 1.3.1. Характеристика підліткового віку. 22 1.4. Механічна і логічна пам'ять. 35 Розділ ІІ.
За допомогою чого може виражатися логічна послідовність у побудові документів? За допомогою чого досягається загальна текстова логічна послідовність? які слова можна використовувати для позначення результативності.
Основні формально логічні закони. 2. Дайте повну логічну характеристику поняттям: злочинець, мужність, абстрактно конкретне поняття. 3. З матерії судження: „Деякі люди, що отримали ...
Логічні моделі діалогу й аргументації комунікації 3. Еротетика діалогу Висновки уривок Результати проведеного дослідження дають підставу зробити такі висновки: Першим завданням нашого дослідження було проаналізувати логічні аспекти соціальної взаємодії й соціальної ...
Логічні операції з поняттями. Поняття визначення та його види. Поняття повної та неповної індукції: їх схожість та відмінність Із наведених нижче ...першої інстанції” „Однією із важливих логічних операцій є визначення” Який метод наукової індукції надано у схемі (зробіть висновок): АВСДЕМ є d АВСДЕ не – є d
...психолого педагогічних досліджень щодо розвитку логічних структур у дітей старшого дошкільного віку ……….… 5 1.2. Шляхи здійснення освітньо виховної роботи з логіко математичного розвитку дошкільників................. Логічні ігри як засіб розвитку математичної освіти дошкільників .… 18 2.2. Результативність ігор у розвитку логіко математичної компетентності дошкільників ..
Вступ 1. Поняття про мету виховання, її логічний аналіз 2. Аналіз умов і факторів визначення цілей виховання 3.
ВАРІАНТ № 12 1. Логіка: предмет, функції та практичне значення………………………..3 2. Логічні помилки у силогізмах……………………………………………12 3.
7.1 Необхідність та основні етапи управління потенціалом підприємства 7.2 Синергічність елементів потенціалу підприємства та процес оптимізації ... 7.1 Необхідність та основні етапи управління потенціалом підприємства 7.2 Синергічність елементів потенціалу підприємства та процес оптимізації його структури 7 7.3 Оцінка вартості бізнесу: сутнісна характеристика, базова модель та структурно логічний граф показників 7.4 Задача Визначити вартість земельної ділянки, на якій інвесто...
1. Доведення та його структура. 2. Спростування. 3. Правила і можливі помилки в доведенні. Література
один з різновидів логічних помилок c. один з різновидів умовиводів d. коло у визначенні e. одна з форм абстрактного мислення людини 5 Визначте, до ... сучасності 6 Логічна правильність думки це: Виберіть одну правильну відповідь a. вірне сприйняття предмета за допомогою органів відчуттів b.
Розробіть структурно логічну схему, що відображає взаємозв'язок об'єкта, предмета й завдань педагогіки вищої школи, визначивши їх змістовно. Завдання 3.... Розробіть структурно логічну схему, що змістовно відображає основні функції науково педагогічної діяльності викладача вузу. Завдання 3. Розробіть структурно логічну схему, що змістовно відбиває ...
...основних положень праці у їх логічній послідовності b. швидке, глибоке запам'ятовування прочитаного c. можливість відтворення прочитаного d. фіксування всієї інформації, вміщеної у тексті Question 10 ...вся решта тверджень виводиться суто логічним шляхом, це: a. логічний метод b. аксіоматичний метод c. історичний метод d. системно структурний метод Question 5 Протиріччя у пізнанні, ...
1.1 Структурно логічна схема податку на добавлену вартість. Рис.1.2. Платники податку на добавлену вартість. Рис. 1.3. Структурно логічна схема акцизного збору Рис.
формальна та логічна перевірка звітів матеріально відповідальних осіб Question 9 До логічних операцій належать : a. підрахунок даних первинних документів, відомостей та регістрів b.
...істини, не звертаючись до розгорнутого логічного міркування, це: a. воля b. інтуїція c. уява d. талант Question 3 Об’єкт пізнання: a.... поступово, шляхом логічних аргументів та посилань на досвід Question 5 Хто з представників позитивізму розробив вчення про три стадії розвитку знань в історії ...
Структурно логічна схема формування балансового прибутку підприємства Рис. 1.2. Структурно логічна схема формування прибутку від реалізації продукції Рис.
Поппером, логіка наукового пізнання: логічною реконструкцією наукового відкриття чи його перевіркою? 5. Чи є, за А.Ейнштейном, суто логічний шлях до пошуку універсальних законів? 6.
показати логічний зв’язок між роботами за проектом d. відобразити тривалість виконання робіт за проектом Question 2 Визначення критичного шляху методом перебору ... робота, яка має одного логічного послідовника b. робота, що лежить поза критичним шляхом c. робота, яка має нульовий резерв часу d.
Дайте повну логічну характеристику поняттям: „рішучість”, „основний закон держави”,”закон держави”, „основний закон України”. 3.Оцініть логічну правильність визначень, визначіть вид помилок та ...
...1 Наведіть п'ять прикладів логічної операції обмеження понять (ланцюжок має містити не менше трьох складових). Завдання № 2 Наведіть п'ять прикладів логічної операції узагальнення понять (ланцюжок має ...
Механічне запам'ятовування недостатнє, мислення логічне, послідовне, з опорою на істотні ознаки. Самооцінка занижена за всіма показниками. Рівень домагань низький. При описуванні картин ТАТ проекції переживань, ... Мислення логічне, послідовне, з опорою на суттєві ознаки. Самооцінка диференційована, дівчинка відзначає підвищену запальність, дратівливість протягом останнього року.
Структурно логічна схема формування прибутку від реалізації продукції Мал. 1.2. Структурно логічна схема розподілу балансового прибутку і формування чистого прибутку підприємства ...
Структурно логічна схема формування прибутку від реалізації продукції Мал. 1.2. Структурно логічна схема розподілу балансового прибутку і формування чистого прибутку підприємства ...
Структурно логічна схема формування прибутку від реалізації продукції Рис. 1.2. Структурно логічна схема розподілу балансового прибутку і формування чистого прибутку підприємства ...
1. Логічний аналіз технології виховання. 2. Логічний аналіз процесу учіння. Список літератури
За варіантом спроектувати інформаційно логічну модель бази даних у вигляді сукупності інформаційних об'єктів та інформаційних зв'язків 2. Спланувати таблиці СУБД та їх структуру, ...язки між таблицями згідно інформаційно логічній моделі 5. Створити форми, за якими наповняти таблиці даними (у режимі майстра) 6. Наповнити таблиці даними (не менше 20 записів) ...
Завдання 1 Дайте логічну характеристику поняттю «ринок» 3. Завдання 2 Чи порушена вимога закону достатньої підстави в наступних висловлюваннях: а) Директор займався спекуляцією, тому ... Завдання 4 Зробіть логічний висновок і перевірте правильність отриманого силогізму: «Всі економісти мають вищу освіту. Деякі економісти – банкіри. Отже, …» Література
Завдання № 1 Логіка як наука, її предмет і значення в професійній діяльності юриста Завдання № 2 Дайте повну логічну характеристику поняттям: «президент європейської країни», «президент України», «президент республіки Антарктида». Завдання № 3 Виповніть операцію визначення понять «злочин», „знаряддя скоєння злочину", „... Дайте логічне значення першого з цих суджень, якщо ми припустимо хибність другого. Завдання № 5 Зробіть вивід із засновків.
Дайте повну логічну характеристику поняттям: «президент европейської країни», «президент України», «президент республіки Антарктида». 3.Виповніть операцію визначення понять «злочин», „ знаряддя скоєння злочину”, „договірні ... Дайте логічне значення першого з цих суджень, якщо ми припустимо хибність другого. 5. Зробіть вивід із засновків.
Визначіть вид та логічну форму висловлювання, запишіть його у вигляді формули: „Якщо природні права людини не обмежити розумним договором, то людство впаде до стану ...” – Який з основних формально логічних законів порушає ця теза? 7. Побудуйте прямий дедуктивний доказ тези „Політична влада є проявом економічного панування.”
Організація самостійної роботи та логічного мислення учнів на уроках математики в початкових классах 2.1. Самостійна робота учнів з математики в навчальному процесі початкової школи 2.2. Розвиток логічного мислення школярів на уроках математики ...
Організація самостійної роботи та логічного мислення учнів на уроках математики в початкових классах 2.1. Самостійна робота учнів з математики в навчальному процесі початкової школи 2.2. Розвиток логічного мислення школярів на уроках математики ...
Організація самостійної роботи та логічного мислення учнів на уроках математики в початкових классах 2.1. Самостійна робота учнів з математики в навчальному процесі початкової школи 2.2. Розвиток логічного мислення школярів на уроках математики ...
...конкретні його методи, прийоми, структуру, логічну організацію, процедури та операції, а також джерела даних та інформаційне забезпечення – це: a. теорія прийняття рішень b....які можуть ґрунтуватися як на логічному аналізі так і інтуїтивному досвіді метод Делфі  ґрунтується на тому, що кожен експерт має набір ознак, які розміщують для кожного ...
переконливість) Дати поняття про логічні елементи тексту (вступ, доказ, закінчення), розміщення їх у тексті. Текст простий та складний: застосування прямого або зворотнього порядку розташування логічних елементів.
Діагностика образно логічного мислення 2.3. Діагностики наглядно діючого мислення 2.4. Загальний аналіз діагностики мислення дошкільників Розділ 3.... Прийоми логічного мислення 3.3. Навчання прийомам «узагальнення» і «класифікація» 3.4. Навчання прийому «систематизація» 3.5.
...знаходяться наступні судження та встановіть логічне значення другого судження в цій парі за умови істиності першого з них «Всі європейські держави є унітарними....формули і визначіть, за яких логічних значень простих суджень, з яких складається висловлювання, воно приймає значення „істинно”: „Я йшов би так день чи два, якщо б, ...
Список скорочень та умовних позначень Вступ 1 Загальні питання машинної імітації 1.1 Поняття машинної імітації (імітаційного моделювання) 1.2 Переваги та недоліки методу машинної імітації 1.3 Загальна схема і цілі машинної імітації 1.4 Імітація еволюційних процесів у динамічних моделях 1.5 Програмна реалізація імітаційних моделей 2 Основні етапи побудови імітаційної моделі 2.1 Визначення задачі та її аналіз 2.2 Визначення вимог до інформації 2.2 Збирання інформації 2.4 В...
...чітку послідовність їх застосування Визначення логічної послідовності виконання функцій управління персоналом Завдання полягає в розстановці в логічній постановці наведених нижче функцій управління персоналом і віднесення їх ...
...операцій, на яких засновано здійснення логічних операцій і висновків. Для розвитку логічного мислення необхідно перш за все удосконалювати розумову операцію порівняння за допомогою використовування методичних прийомів ...
Усі винахідливі люди мають логічні здібності. Усі ті, хто мають логічні здібності, – розумні люди. Усі розумні люди заслуговують на повагу. Усі студенти заслуговують на повагу.
...1 Аналіз викладу матеріалу та логічної побудови тексту розпорядчих документів 3.2 Особливості використання різних частин мови у тексті розпорядчих документів 3.3 Власні іменники у ...у даних документах викладається у логічній послідовності, дотримуючись вимог, в яких полягає специфіка офіційно ділового стилю. Можна вважати, що для розпорядчих документів властиві такі морфологічні ознаки: ...
Дослідження проведено на основі формально логічного, системно функціонального, історико правового, порівняльно правового та інших загальних та спеціальних наукових методів. Із застосуванням формально логічного методу опрацьовано положення правових актів ...
Логічна безладність b. Відставлені ехолалії, відповіді c. Прискорений темп d. Граматична безладність Question 24 Серед хворих неврозами відмічається тенденція до збільшення ... Здатність до перенесення логічного досвіду в начальному експерименті d. Малий запас знань e. Самостійність у виконанні завдань, що відповідають рівню знань Question 39 У ...
...іпотеки використано метод порівняльного аналізу, логічних узагальнень та метод коефіцієнтів. Також використано методи логічного аналізу, моделювання, графічного зображення отриманих результатів тощо.
...оцінок, методів конкретного і абстрактного, логічного і історичного, системного аналізу, порівняльного аналізу, структурного аналізу, функціонального аналізу, методу аналізу і синтезу. Дослідження методологічних засад формування державної бюджетної ...експертних оцінок, конкретного і абстрактного, логічного та історичного, функціонального аналізу. Інформаційною базою дослідження є основні положення Конституції України, кодексів та законів України, указів Президента України, ...
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.