Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 528 за запитом людей

Особливості специфіки організації дозвілля людей з особливими потребами 1.1. Організація клубів спілкування для дітей і молоді, які мають функціональні обмеження 1.2.... Дослідження специфіки організації дозвілля людей з особливими потребами 2.1. Організація дозвілля людей з особливими потребами: вітчизняний та зарубіжний досвід 2.2.
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ГОТЕЛІВ ДЛЯ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ В М. ДОНЕЦЬК 2.1. Дослідження стану готельного господарства Донецька……..16 2.2.Характеристика готелів для ділових людей в м. Донецьк…….
ІМЕНА ЛЮДЕЙ В СУЧАСНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 2.1 Ім’я роковане Марія в сучасній українській літературі 2.2 Імена видатних людей в сучасній українській літературі РОЗДІЛ ...
Імена людей в сучасній літературі 2.1 Ім’я роковане Марія в сучасній українській літературі 2.2 Імена видатних людей в сучасній українській літературі Розділ ...
...характеристика відповідальності за посягання на людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів в КК УРСР 1960 р. та КК України 2001 р……….......... Характеристика складу злочину посягання на людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів…………………………………………………………………………21 43 Висновок………………………………………………………………….44 45 Список використаних джерел…………………………………………46 49
...характеристика відповідальності за посягання на людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів в КК УРСР 1960 р. та КК України 2001 р……….......... Характеристика складу злочину посягання на людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів…………………………………………………………………………21 43 Висновок………………………………………………………………….44 45 Список використаних джерел…………………………………………46 49
...і аномалії рефракції на прикладі людей похилого віку 3.3. Характер меридіональної акомодації при досліджуваних видах астигматизму у дітей 3.4....лікування порушення акомодації ока у людей різного віку Висновки Список використаної літератури Додатки
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Інвалідність і суспільство 1.1. Питання інвалідності в Україні 1.3. Статус людей з інвалідністю РОЗДІЛ 2 Сутність ...
Вступ 1. Огляд літератури 1.1. Великі слинні залози: розвиток, гістофізіологія 1.2. Білявушна залоза (gl.... Будова білявушної залози у людей різного віку 3.2. Морфологічна характеристика білявушних залоз у хворих з емфіземою легенів 3.3.
Вступ 1. Відношення людей до природних ресурсів 2. Відношення до ресурсів вищих тварин Висновок Список використаної літератури ...
ВСТУП РОЗДІЛ І. Загальна характеристика повісті Ольги Кобилянської «Земля» 1.1.... Значення землі у житті людей за повістю «Земля» Ольги Кобилянської РОЗДІЛ ІІ. Засади символізму у повісті «Земля» Ольги Кобилянської 2.1.
Введение ……………………………………………………………………………… 3 1. Индивидуальные различия эмоциональной сферы по содержанию базальных эмоций …. 4 1.1.... Различия эмоциональной сферы людей …………………………………. 14 2. Гендерные различия ……………………………………………………………… 18 2.1. Гендерные различия как проблема исследований дифференциальной психологии … 18 2.2.
Вступ І. Огляд літератури 1.1. Анатомічна будова органів дихальної системи людини 1....дихання, що викликані внаслідок проживання людей на забруднених територіях Іі. Матеріали і методи Ііі. Результати досліджень та їх обговорення Висновки Список використаної літератури Додатки
1. Понятие о системе «человек среда обитания» 2. Проблемы жизнедеятельности людей 3. Основные принципы и способы обеспечения жизнедеятельности 4.
Вступ Розділ 1. Психологічний розвиток особистості 1.1. Поняття особистості та її психологічний розвиток 1.2....розвиток особистості під впливом групи людей 2.1. Суспільне виховання особистості 2.2. Соціалізація особистості 2.3. Психологія міжособистісних стосунків 2.4.
Вступ З Розділ 1. Огляд літератури 1.1 Структурна організація слинних залоз в ембріональному періоді 1.2 Структура ...функціональні особливості слинних залоз у людей зрілого віку 3.2.1 Анатомія і гістологія навколовушної залози 3.2.2 Анатомія і гістологія підщелепної залози 3.2....
Зміст 1.Вогонь важлива матеріальна передумова формування праці 2.Культ вогню в різних народів, міфи та легенди Висновки Використана література ...вогню в господарській діяльності первісних людей можна звести до наступного : • вогонь як джерело тепла і світла, і тим самим – як важлива матеріальна передумова праці, що формувалася; • ...
Вступ 1. “Сердиті молоді люди” як вияв національного протесту в Англії 1.1 Культурно історичні передумови виникнення “сердитих” 1.2 “...Висновоки Хоча творчість “сердитих молодих людей” і мала недовгу історію, вона залишила помітний слід у культурному житті Великобританії. Значний внесок в розвиток англійської національної драми зробив ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Сутність соціальної реабілітації 1.1. Поняття соціальної реабілітації та теоретичні підходи до її аналізу ...
Вступ І. Огляд літератури 1.1. Анатомічна будова кровоносної системи людини 1.2. Характеристика крові при цирозі печінки 1.3.
Вступ. Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість» «індивідуальність ». Загальне і індивідуальне у психіці людини.
Вступ Розділ 1. Огляд літератури 1.1 Еволюція головного мозку звірів 1.2 Структурно функціональні особливості головного мозку ...
Вступ Розділ 1. Огляд літератури 1.1 Еволюція головного мозку звірів 1.2 Структурно функціональні особливості головного мозку ...
Вступ 1. Огляд літератури 1.1. Будова жіночих статевих органів 1.2. Будова матки 1.3.
Вступ Розділ 1. Огляд літератури 1.1. Лімфологія як наука. Дослідження лімфатичного русла 1.2.
...что может обойтись без других людей, очень ошибается; но тот, кто воображает, что без него не могут обойтись люди, ошибается еще больше» Ф. Ларошфуко 2....явлений с предметом общей деятельности людей и практическим результатам, в которых воплощается их творческие силы и способности, называется: а) анализом результатов деятельности б) социометрией в) референометрией ...
...что может обойтись без других людей, очень ошибается; но тот, кто воображает, что без него не могут обойтись люди, ошибается еще больше» Ф. Ларошфуко 2....явлений с предметом общей деятельности людей и практическим результатам, в которых воплощается их творческие силы и способности, называется: а) анализом результатов деятельности б) социометрией в) референометрией ...
з‘ясування особливостей психологічного реагування людей на процес старіння b. з’ясування психологічних аспектів старості і психологічної підготовки особистості до неї c. з’ясування психологічних особливостей людей похилого віку Question 9 Психічний ...
...порушення нормальної діяльності населення, загибелі людей, руйнування і нищення матеріальних цінностей – це: а) землетрус; б) повінь; в) стихійні лиха; г) пожежі. 2....для життя і здоров’я людей; б) великомасштабна аварія, яка призводить до важких наслідків для людини твавринного й рослинного світу, змінюючи умови середовища існування; в) неконтрольований ...
...что может обойтись без других людей, очень ошибается; но тот, кто воображает, что без него не могут обойтись люди, ошибается еще больше» Ф. Ларошфуко 2....явлений с предметом общей деятельности людей и практическим результатам, в которых воплощается их творческие силы и способности, называется: а) анализом результатов деятельности б) социометрией в) референометрией ...
...в старому віці характеризує: 1) Людей агресивних, схильних до емоційних сплесків, підозрілих, які мають тенденцію до перекладання на оточуючих власних претензій і приписуванню їм вини за ...інтегрований, але покладається на інших людей в забезпечення його матеріально і чекає від інших емоційної підтримки; 3) людей перебільшено емоційно стриманих, дещо прямолінійних в своїх вчинках ...
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Балів: 1 Социально психологические явления и процессы (общественно психологические феномены), которые представляют собой результат взаимодействия людей как представителей разных социальных общностей есть для социальной психологии: a. категориями b. предметом c. задачами d. закономерностями e....явлений с предметом общей деятельности людей и практическим результатам, в которых воплощается их творческие силы и способности, называется: Вибе...
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Балів: 1 Социально психологические явления и процессы (общественно психологические феномены), которые представляют собой результат взаимодействия людей как представителей разных социальных общностей есть для социальной психологии: a. категориями b. предметом c. задачами d. закономерностями e....явлений с предметом общей деятельности людей и практическим результатам, в которых воплощается их творческие силы и способности, называется: Вибе...
...різних життєвих ситуаціях, у стосунках людей між собою. І мораль, і право є продуктом цивілізації та культури, створюються в результаті свідомої діяльності людей, їх спільнот та соціальних інституцій.
...3 Наявне населення – це сукупність людей, які: Виберіть одну правильну відповідь a. проживають на певній території b. перебувають на певній території на момент перепису c.... так Question 7 Сукупність людей, у яких один і той же період часу відбулася певна демографічна подія, називається: Виберіть одну або кілька відповідей a.
...що визначається ступенем наявності в людей здібностей і бажання виконувати поставлену лідером задачу c. пропонується використовувати розроблену шкалу характеристик працівника, якому найменше віддають перевагу d.... визначається ступенем наявності в людей здібностей і бажання виконувати поставлену лідером задачу Question 9 Відповідно до моделі прийняття рішень керівником Врума Йеттона стиль керівника „автократичний ...
практичній взаємодії людей, спрямованій на досягнення цілей c. наявності загальної мети, як спільної ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Сукупність людей, яка об’єднана досягненням спільної ...
...осіб, так і великих груп людей і цілих народів, спрямований на здобуття та здійснення влади або впливу на неї b. прийняття рішень центральними органами державної влади ... форма політичної активності народних мас, людей, що перебувають внизу владної піраміди d. прерогатива “сильних особистостей”, “творчих еліт” і політичних лідерів Question 2 Термін «політичні відносини» означає: ...
участь людей тільки у виборах представницьких органів Question 3 Режим політичного процесу, під час якого структури та механізми влади виводять політику на ...діяльність багатьох причетних до політики людей і груп, взаємодія інтересів і політичної волі різних діячів і об'єднань d. відносини між політичними діячами (симпатія, антипатія) e.
людина, групи людей як носії психіки в контексті права; b. психологічний зміст юридичних конфліктів; c. психічні особливості юристів; Question 4 Завданням юридичної психології ...закономірності і механізми психічної діяльності людей в сфері відносин системи «людина право» і сприяє підвищенню ефективності цієї системи; b. це галузь про профілактику правопорушень, правосвідомість та ...
Гораиий «Власть не развращает людей; но дураки, забравшиеся на вершины власти, развращают власть » Б. Шоу Тема 8. Масові настрої в політиці Завдання до теми 8 ... Однією з прикмет людей цієї орієнтації є те, що "їм важко сказати "ні", у них виникає конфлікт між обіцянками та виконанням.
...штурм» 20 Целенаправленное воздействие на людей, на формирование системы связей и отношений между ними в процессе совместного труда: Виберіть одну правильну відповідь a. мотивация b.... управленческое решение 34 Группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения определенных целей: Виберіть одну правильну відповідь a. потребители b. организация c. административный аппарат d.
...осіб, так і великих груп людей і цілих народів, спрямований на здобуття та здійснення влади або впливу на неї c. прийняття рішень центральними органами державної влади ... форма політичної активності народних мас, людей, що перебувають внизу владної піраміди Question 3 Балів: 1 Які з наведених ознак найточніше характеризують політичну діяльність?
...осіб, так і великих груп людей і цілих народів, спрямований на здобуття та здійснення влади або впливу на неї c. прийняття рішень центральними органами державної влади ... форма політичної активності народних мас, людей, що перебувають внизу владної піраміди Question 3 Балів: 1 Які з наведених ознак найточніше характеризують політичну діяльність?
...діяльність багатьох причетних до політики людей і груп, взаємодія інтересів і політичної волі різних діячів і об'єднань e. взаємодія політичних партій Question 7 Режим політичного ... форма політичної активності народних мас, людей, що перебувають внизу владної піраміди d. комплекс дій як окремих осіб, так і великих груп людей і цілих народів, спрямований ...
розв’язання проблем окремих людей у випадку соціальних або емоційних криз. 2. створення програм для залучення уваги людей до різних суспільних заходів. 3.
створення програм для залучення уваги людей до різних суспільних заходів d. базові властивості особистості та її еволюція e. розв’язання проблем окремих людей у випадку соціальних або емоційних ...
...під впливом інтересів різних груп людей. Цільовий початок і функціонування організації відображає інтереси таких груп або сукупностей людей, як власники організації, працівники організації, покупці, ділові партнери, ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.