Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 4280 за запитом людини

Соціальні інститути як агенти соціалізації людини……………………...10 РОЗДІЛ 2. Вплив соціальних інститутів на соціалізацію людини...............17 2.1. Способи та механізми впливу соціальних інститутів на соціалізацію ...
Поняття прав і свобод людини та громадянина, їх конституційне забезпечення 1.1. Зміст прав і свобод людини 1.2. Конституційне забезпечення прав людини в Україні ...
... Тема № 10. Конституційно правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини План Загальна характеристика інституту омбудсмана та особливості правового ...
...прав, свобод і обов’язків людини і громадянина в Україні План Поняття і юридична природа конституційних прав і свобод. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні, їх ...
Види основних прав людини І.3.Юридичні гарантії забезпечення прав людини ІІ.Загальна декларація прав людини ІІ.1.Формування концепції прав людини ІІ.2.
...або інша незаконна угода щодо людини (ст. 149 КК України) br />br /> План Вступ 1. Поняття та ознаки торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини. 2.
Висновок Вступ Головним, фундаментальним правом людини є право на життя. Існування цього права обумовлено самим існуванням людини, воно є найбільш природним.
Засади міжнародно правового захисту прав людини 1.1. Права людини як предмет міжнародного гуманітарного права…….....7 1.2. Міжнародні стандарти захисту прав людини……………………….....15 Розділ II.
Вступ РОЗДІЛ 1 "Маленька людина" в світовій літературі: ретроспективи питання 1.1 Погляди на "маленьку людину" в Середні віки 1.2 Образ "маленької людини" в ...
ТЕМА № 11: Кримінально правова характеристика незаконного позбавлення волі або викрадення людини. Орієнтовний план: 1. Поняття, види та загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи. 2....незаконного позбавлення волі або викрадення людини. 3. Характеристика суб’єктивних ознак незаконного позбавлення волі або викрадення людини. 4. Кваліфікуючі ознаки незаконного позбавлення волі або викрадення людини.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДЯНИНА І ЛЮДИНИ: ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА 1.1.Правовий статус громадянина і людини: поняття та структура 1.2.
Міжнародно правовий захист прав людини П лан 1. Розвиток міжнародно правового співробітництва в галузі прав людини. 2. Міжнародно правові механізми захисту прав лю¬дини. 3.
...ГАPАНТIЙ ЗАХИCТУ ПPАВ I CВOБOД ЛЮДИНИ В УКPАЇНI 1.1. Пoняття та змicт кoнcтитуцiйних гаpантiй захиcту пpав i cвoбoд людини 1.2 Клаcифiкацiя та фopми кoнcтитуцiйних ...
Зміст ВСТУП ………………………………………………………….…………3 РОЗДІЛ І. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД 1950 РОКУ ЯК ПРАВОВА ОСНОВА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ……………..…………8 1.1.
Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні 1.1. Походження та поняття прав і свобод людини і громадянина 1.2.
Права і свободи людини і громадянина як особливий об’єкт кримінально правової охорони…………………………………………………..…7 1.1. Поняття та види прав і свобод людини і громадянина як об’єкта ...
Поняття прав людини 1.1. Походження та поняття прав людини 1.2. Моральна природа прав людини 1.3.
Поняття прав і свобод людини 1.1. Походження та поняття прав і свобод людини 1.2. Моральна природа прав людини 1.3.
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У МІЖНАРОДНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРАВІ 1.1. Поняття про права людини 1.2. Класифікація прав людини РОЗДІЛ 2.
...та види прав і свобод людини і громадянина в Україні 3. Громадянські права і свободи людини і громадянина в Україні 4.
Поняття прав і свобод людини 1.1. Походження та поняття прав і свобод людини 1.2. Моральна природа прав людини 1.3.
Поняття прав і свобод людини 1.1. Походження та поняття прав і свобод людини 1.2. Моральна природа прав людини 1.3.
Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні 1.1. Поняття прав і свобод людини і громадянина 1.2.
Вступ РОЗДІЛ 1 "Маленька людина" в світовій літературі: ретроспективи питання 1.1 Погляди на "маленьку людину" в Середні віки 1.2 Образ "маленької людини" в ...
Незаконне позбавлення волі або викрадення людини як один з видів злочину проти волі, честі та гідності особи Розділ 2. Кримінально правова характеристика незаконного позбавлення волі або викрадення людини 2.1.
Декларація прав людини і громадянина 1789 р. П л а н 1. Прийняття Декларації прав людини і громадянина. 2.
Європейський суд з прав людини як суб’єкт європейського права; Розділ 2. Правове регулювання та практика реалізації рішень Європейського суду з прав людини в кримінальному праві України.
...життя на Землі визначає діяльність людини як головний чинник, причому біосфера може існувати без людини, але людина не може існувати без біосфери.
Поняття конституційно правового статусу людини і громадянина та його структура. Види правового статусу людини і громадянина 2. Принципи конституційно правового статусу людини і громадянина 3.
Поняття конституційно правового статусу людини і громадянина та його структура. Види правового статусу людини і громадянина 2. Принципи конституційно правового статусу людини і громадянина 3.
Особливості обличчя людини в цілому 1.3. Брови як показник розумових здібностей людини 1.4. Очі – показник розуму 1.5.
Символічність «маленької людини» в творчому світі Ф. Кафки (на основі оповідання «Перевтілення») 2.1. «Перевтілення» як вираження драми життя самого Кафки 2.2....як символічне уособлення типу «маленької людини» ХХ століття Висновки Франц Кафка створив незвичний художній світ — абсурдний, жахливий, незрозумілий, одне слово «кафкіанський».
Символічність «маленької людини» в творчому світі Ф. Кафки (на основі оповідання «Перевтілення») 2.1. «Перевтілення» як вираження драми життя самого Кафки 2.2....як символічне уособлення типу «маленької людини» ХХ століття Висновки Франц Кафка створив незвичний художній світ — абсурдний, жахливий, незрозумілий, одне слово «кафкіанський».
ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ЯК ОБ’ЄКТУ ЦИВІЛЬНО ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ...........................................7 1.1. Доктринальні підходи до розуміння поняття «особисте життя» людини…………………………………………………………………..7 1.2.
...КК як злочину проти життя людини: 2.1. Умисне вбивство без обтяжуючих і без пом’якшуючих обставин 2.2. Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах 2.3.... Злочини проти здоров’я людини: 3.1. Загальна характеристика злочинів проти здоров’я людини 3.2. Основні види злочинів проти здоров’я людини Висновок Список ...
...правового співробітництва в галузі прав людини 2. Міжнародно правові механізми захисту прав людини 3. Захист прав людини Європейським судом з прав людини Висновки Література
...нових знань при вивченні біології людини 1.1. Урок як основна форма навчання учнів біології людини 1.2. Особливості уроків засвоєння нових знань при вивченні шкільного ...
Організм людини в термінах. Висновки. Список використаних джерел. Вступ Аналіз концептуальної системи біологічної науки свідчить, що шкільний курс не зовсім відповідає стану ...рівноправним компонентом у взаємодії “природа людина”, тобто взаємозв’язок відбувається не на рівні відношень “об’єкт суб’єкт”, що характерно для сучасного процесу вивчення живої природи, ...
1. Проблема людини в філософії 2. Соціально діяльна суть людини 3. Проблема змісту життя, смерті та безсмертя людини Література
... Варіант №12 1. Совість як явище моралі....пов’язані совість і свобода людини? Чи зустрічаються люди, у яких абсолютно немає відчуття совісті? Чи може бути щасливою людина з нерозвиненою совістю? 2.
...Діяльність – це активна форма впливу людини на навколишнє середовище. Розрізняють фізичну та розумову діяльність. За сучасних умов значного науково технічного розвитку людина поступово віддаляється від процесів безпосереднього ...
Зв'язок людини і природи 4. Залежність здоров'я людини від якості природного середовища 5. Демографія й обмеженість ресурсів і життєвого простору 6.
Стан наукових досліджень конституційного права людини та громадянина на підприємницьку діяльність 2. Нормативно правове регулювання конституційного права людини і громадянина на підприємницьку діяльність в Україні 3.
...Верховної Ради України з прав людини 2. Компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 3. Акти Уповноваженого Верховної Ради Україниз прав людини. Література
Проблема сенсу життя людини в українській філософії ХІ — першої половини ХVІІ ст 3. Людина у філософії Ф. Прокоповича, Г.Сковороди та П.Юркевича 4.
курсова робота написана мною особисто, розкриває сутність та особливості мотивації сучасної людини та описує ціннісні орієнтації, якими керується особистість у житті. Додаю план роботи ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ І.... ОСНОВНІ ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 2.1. Норми соціальної поведінки людини 2.2. Духовні цінності 2.3. Матеріальні цінності ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: Всі запитання ...
Загальна характеристика протистояння творчої людини і бездумного філістера у новелі Е. Т. А. Гофмана „Золотий горнець” 1.1. Поділ Гофманом людей на дві основні групи ... Дослідження протистояння творчої людини і бездумного філістера у новелі Е. Т. А. Гофмана „Золотий горнець” 2.1. Особливості протистояння творчої людини і бездумного філістера ...
Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Мета: навчальна – допомогти учням глибше усвідомити специфіку драми як провідного літературного жанру, вчити школярів визначати ідейно ...формувати вміння дискутувати про бездуховність людини, про сенс людського життя та висловлювати думки, викликані прочитанням твору; виховна – виховувати в учнів гуманність; формувати усвідомлення того, що бездуховність – ...
...обмеження основних прав і свобод людини й громадянина. 2. Дайте загальну характеристику основних економічних, соціальних і культурних прав людини й громадянина в Україні. 3.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.