Меню сайту

Нові користувачі
4nzez
Користувачі
11.05.2021
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 356 за запитом людської

...часу дослідники не пов'язували людську свідомість з проблемами трудової діяльності. І хоча представники двох попередніх шкіл визнавали значення "людського чинника" для ефективної діяльності організації, їх ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ РОЗВИТКОМ 6 1.1. Людина, як основний об’єкт економічної науки нової епохи 6 1.2. Розвиток людського потенціалу, як мета і критерій ...
...1 Історія задуму і створення «Людської комедії» 1.2 Оноре де Бальзак і його думки стосовно «Людської комедії ІІ. ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ ТА ХУДОЖНЬОЇ СТРУКТУРИ «ЛЮДСЬКОЇ КОМЕДІЇ» ...
ВСТУП РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ 1.1. ПОНЯТТЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ 1.2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ РОЗДІЛ ІІ ОСНОВНІ РИСИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЛЮДСЬКИХ ...
...у сучасному менеджменті доробку школи людських стосунків 1.1. Удосконалення менеджменту людських ресурсів та управлінських рішень 1.2. Сутність школи людських стосунків 1.3.
«Філософія власна людська справа». Н. Бердяєв. 3. «Філософія це трагічне веселощі». М. Мамардашвілі. 4. «Філософія реакція розуму на Універсум». Х. Ортега і Гассет.... Цілком очевидно, що ніяка сфера людського духу , і філософія в тому числі , не може увібрати в себе всю сукупність спеціально наукових знань про світобудову.
Охарактеризуйте сутність людської психіки і психічного. Завдання 2. Проаналізуйте поняття волі та її функцій. Завдання 3. Надайте класифікацію відчуттів. Завдання 4.... Досягнення розвитку людських поколінь втілені не в особистості, не в її природних задатках, а в навколишньому світі – у великих творіннях людської культури.
ВСТУП РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ 1.1 ПОНЯТТЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ. ТИПИ МЕНЕДЖЕРІВ 1.2 НАЙВАЖЛИВІШІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ТА ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖЕРА РОЗДІЛ ІІ ОСНОВНІ ...
Розвиток концепції людського капіталу. 3. Людський капітал як фактор розвитку економіки України. Висновок Список використаної літератури
...ролі соціальних норм у еволюції людського суспільства. Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: 1. охарактеризувати основні розуміння категорії «суспільство» видатними вченими; 2.... Об'єкт дослідження — еволюція людського суспільства.
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика м’язової системи Розділ 2. Загальні закономірності адаптації людського організму до різноманітних умов 2....
1. Назвою „антична філософія” позначають: а) філософію стародавнього світу; б) філософію перших, найбільш давніх цивілізацій; ...проблемою поставало осмислення основних сфер людської життєдіяльності. Так. Ні. .......................................17 Література ..................................... 20
ВАРІАНТ 1. 1. Назвіть і охарактеризуйте основні складові світогляду як інтелектуальної форми людського самоусвідомлення? 2. Охарактеризуйте пізнавальні ідеї Дж.
... ВАРІАНТ 13. 1. Охарактеризуйте основні складові світогляду особистості як інтелектуальної форми людського самоусвідомлення? 2. Охарактеризуйте філософські позиції А.Шопенгауера.
Вступ Розділ 1. Людина, її соціально діяльна сутність Розділ 2. Поняття світу.
Вступ..........................................................................................................................3 1. Сутність та правове становище екіпажу морського ...
На сьогодні на землі вже налічується близько 6 млрд. людей. Серед них немає і не може бути двох абсолютно ...
1 В ЧОМУ ЗАГАДКА СОРОМ'ЯЗЛИВОСТІ? 2 ЯК БАТЬКИ МОЖУТЬ ДОПОМОГТИ СВОЇМ СОРОМ'ЯЗЛИВИМ ДІТЯМ?
...узагальненні зарубіжного досвіду щодо управління людськими ресурсами c. обґрунтуванні стратегічних і тактичних напрямів оптимізації управлінських рішень в сфері управління ресурсами пра ТЕСТ ДО ТЕМИ 8 Question 1 Поняття «людський капітал» з’явилось в західній ...
Дати визначення поняття «людський капітал». 2. Які важливіші передумови формування теорії людського капіталу? 3. Чому людський капітал є визначальним чинником економічного зростання? 4.
...у антропологічних поглядах мислителів «школи людських взаємостосунків» Як реакція на недоліки попередніх теоретичних поглядів виникла течія за гуманізацію відносин виробництва та управління....стало основною відмітною характеристикою школи людських відносин. З часом на її основі виникла школа наук поведінки. Рух за людські стосунки зародився у відповідь на нездатність повністю ...
...концепції традиційної теорії керування, школи людських відносин і школи науки керування невірні c. є еквівалентом „case study”, або „методу ситуацій” d....концепції традиційної теорії керування, школи людських відносин і школи науки керування невірні Question 5 Набуття уміння „ситуаційного мислення” передбачає: a. набуття умінь провести зміни, які дозволять ...
людських відносин d. кількісної Question 5 Балів: 1 Анрі Файоль, Лінделл Урвік, Джеймс Муні – це представники школи: Виберіть одну правильну відповідь ... людських відносин Question 6 Балів: 1 Підхід, який розглядає менеджмент як процес безперервних взаємопов’язаних дій або функцій: Виберіть одну правильну ...
...склад, основні принципи побудови епопеї «Людська комедія» О. Бальзака 1.2. Цикл «Людська Комедія» грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини ХІХ століття Розділ 2.
Безпосереднім виявом особистого людського характеру соціальних відносин феодальної доби і виступає духовність. Не заперечуючи реальності речового світу суспільства свідомість середньовіччя тлумачить її як “зовнішню ...протилежності: небесного (божественного) і земного (людського). Таким чином посередником виступає Христос – “Син Божий і людський”, який є однією з іпостасей божественної триєдності (Трійці) і водночас живою ...
Людський фактор 1.1.2. Людські ресурси 1.1.3. Робоча сила 1.1.4. Сукупний працівник 1.1.5.
...обґрунтування розповсюджується на ріні сфери людського життя b. ні, тому що кожна форма людської діяльності має специфічне призначення c. так, тому що наукове знання передбачає точність, ...
світ є результатом діяльності людської свідомості b. світ є результатом діяльності божественного розуму c. світ складається із атомів і пустоти d.... невідповідні людській природі d. нестабільні e. економічно неефективні Question 27 Балів: 1 "Вірю, щоб розуміти" казав... Виберіть одну правильну відповідь a.
...склад, основні принципи побудови епопеї «Людська комедія» О. Бальзака 1.2. Цикл «Людська Комедія» грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини ХІХ століття Розділ 2.
...до руйнування споруд, пожеж та людських жертв. 4. За швидкістю зміщення порід зсуви поділяють на: а) літосферні, гідросферні, атмосферні; б) грязьові, грязекам’яні, водокам’яні; в) ...до руйнування споруд, пожеж та людських жертв. 2. Асфіксія виникає тоді, коли.....: а) припиняється надходження в легені повітр’я; б) перестає битися серце; в) людина втрачає ...
наука про людську поведінку; e. моральна філософія; Question 2 Твердження: “Найбільша розкіш — розкіш людського спілкування” належить: a. Ж. П. Сартру; b. А.
діють тільки в людському суспільстві c. суб’єктивні d. мають історичний характер Question 5 Ян називається напрямок політекономії, який оснований на аналізі фактів, і ... засоби задоволення людських потреб Question 2 Що вивчає економічна теорія ? a. ефективність використання економічних ресурсів b. пропорціональний розвиток потреб і ресурсів c.
діють тільки в людському суспільстві c. суб’єктивні d. мають історичний характер Question 5 Балів: 1 Ян називається напрямок політекономії, який оснований на аналізі ... засоби задоволення людських потреб Question 2 Балів: 1 Що вивчає економічна теорія ? Виберіть одну правильну відповідь a. ефективність використання економічних ресурсів b.
Людські раси 3. Виникнення рас 4. Походження і розвиток людських рас згідно плану божественної еволюції 5.
Виникнення і розвиток управління людськими ресурсами 2. Історія розвитку кадрових служб 3. Від управління персоналом до управління людськими ресурсами 4.
Мета пізнання процес самоствер¬дження людського розуму. Поясніть слова: "усвідомлення неусвідомленої дійсності", "самоствердження людського розуму". Як досягнути самоствердження людського розуму ?
Особливість людських ресурсів полягає в тому, що люди наділені інтелектом, здатністю до розвитку, приходять в організацію для задоволення власних потреб і залишаються ...вони являють собою систему управління людськими ресурсами. Вона має містити в собі стратегію управління, операційні підсистеми (функції управління персоналом) та інформаційне забезпечення.
школа людських стосунків; c. школа наукового управління; d. адміністративна школа. Question 3 Система управління, яка характеризується жорстокістю методів та принципів, що набула ...апробованих засобів і прийомів доцільної людської діяльності, що дозволяють досягти значних результатів діяльності організації d. сукупності діянь про засоби проведення виробничих проце¬сів Question 37 Об'...
Особливість людських ресурсів полягає в тому, що люди наділені інтелектом, здатністю до розвитку, приходять в організацію для задоволення власних потреб і залишаються ...вони являють собою систему управління людськими ресурсами. Вона має містити в собі стратегію управління, операційні підсистеми (функції управління персоналом) та інформаційне забезпечення.
Особливість людських ресурсів полягає в тому, що люди наділені інтелектом, здатністю до розвитку, приходять в організацію для задоволення власних потреб і залишаються ...вони являють собою систему управління людськими ресурсами. Вона має містити в собі стратегію управління, операційні підсистеми (функції управління персоналом) та інформаційне забезпечення.
Особливість людських ресурсів полягає в тому, що люди наділені інтелектом, здатністю до розвитку, приходять в організацію для задоволення власних потреб і залишаються ...вони являють собою систему управління людськими ресурсами. Вона має містити в собі стратегію управління, операційні підсистеми (функції управління персоналом) та інформаційне забезпечення.
Особливість людських ресурсів полягає в тому, що люди наділені інтелектом, здатністю до розвитку, приходять в організацію для задоволення власних потреб і залишаються ...вони являють собою систему управління людськими ресурсами. Вона має містити в собі стратегію управління, операційні підсистеми (функції управління персоналом) та інформаційне забезпечення.
Особливість людських ресурсів полягає в тому, що люди наділені інтелектом, здатністю до розвитку, приходять в організацію для задоволення власних потреб і залишаються ...вони являють собою систему управління людськими ресурсами. Вона має містити в собі стратегію управління, операційні підсистеми (функції управління персоналом) та інформаційне забезпечення.
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.