Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 121 за запитом магістерських

93 Тематика дипломних і магістерських робіт до розділу «Методика навчання грамоти» .. 94 РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «МОВА І МОВЛЕННЯ»......Мова і мовлення”» …103 Тематика магістерських робіт з «Методики вивчення розділу “Мова і мовлення”» ...103 РОЗДІЛ 4. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «ТЕКСТ» ...
У магістерській роботі описано психокультуру української ментальності в системі соціогуманітарних явищ сучасного соціуму. Створено та проаналізовано психокультурний портрет образ сучасного соціального працівника.... br />br /> Магістерська робота захищена 2011 року, написана мною особисто під керівництвом професора, зав. кафедри!Тема магістерської унікальна.
...ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми магістерської дипломної роботи полягає в тому, що створення внутрішніх резервів кредитних ризиків за рахунок доходів банку та прибутковість діяльності комерційного банку ... Для досягнення мети в магістерській дипломній роботі вирішені наступні завдання: проаналізувати теоретичні підходи щодо тлумачення кредитного портфеля та принципів управління кредитним портфелем банку; обґрунтувати моделі ...
У магістерській роботі використовувались такі методи: як системний аналіз для деталізації і розчленування об’єкта дослі дження на окремі важливіші складові елементи; ... Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Вона ви кладена на 97 сторінках, ілюстрована 12 таблицями, ...
РЕФЕРАТ Магістерська робота: 52 с., 2 рис., 2 табл., 30 джерел. Перелік ключових слів: ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА, НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ВІДХОДИ, ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ... В магістерській роботі проведений аналіз сучасної екологічної ситуації в Україні та зокрема в Запорізькій області, проаналізовані напрямки існуючої державної політики в галузі ...
Вибір теми магістерської роботи. 2.Складання робочих планів 3.Бібліографічний пошук літературних джерел. 4.Робота над рукописом 5.Композиція магістерської роботи 6.
...можна вважати, що обрана тема магістерського дослідження є актуальною. Вона цікава з позиції сьогодення як деякий огляд і бачення перспективи у цивілізованому реформуванні економіки України.... Методологічною і теоретичною основою магістерської роботи є закони та постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів, нормативні акти Національного банку України, економічна література з питань банківської ...
...вивчення і дослідження теми дипломної магістерської роботи є Будівельне управління №1 „АТФ Укргазбуд” і стратегії розвитку організації. Предметом дослідження є обґрунтування стратегії збільшення прибутковості підприємницької діяльності ... В дипломній магістерській роботі мною описані основні складники економічної стратегії це товарна стратегія підприємства, стратегія ціноутворення, стратегія взаємодії з ринком виробничих ресурсів, стратегія ...
В процесі написання магістерської дисертації були проведені дослідження питань бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів та використання прибутку на базі діючих Національних стандартів ... В четвертому розділі магістерської роботи досліджується питання організації та методики аудиту фінансових результатів та використання прибутку. Розгляд питань методики та організації аудиту фінансових результатів ...
...ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ В першому розділі магістерської роботи було розглянуто основні засади організації і методики обліку, контролю та аналізу витрат виробництва та калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції.... В другому розділі магістерського дослідження було зроблено оцінку діючої практики обліку, контролю та аналізу витрат виробництва та калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції ТОВ «Гранекс Черкаси».
Актуальність теми магістерської роботи полягає в тому, що бюджет є важливим інстру¬ментом держави, через який вона формує власні економічний та соціальний потенціали....актуальність і спричинило вибір теми магістерського дослідження. Теоретичним підґрунтям дослідження стали наукові розробки таких вчених фінансистів, як Л. К. Воронова, О. Ю. Грачова, І. Б.
...новизна і перспективність обраної теми магістерської роботи полягає у відсутності досліджень традиційного та нетрадиційного підходів до управління кредитним портфелем комерційного банку.... Метою магістерської роботи є узагальнення досвіду щодо оцінки та методів управління кредитним портфелем на прикладі АБ «АвтоЗАЗбанк».
Основними завданнями магістерської роботи є: • поглиблення теоретико методологічних засад з дослідження кредитних ризиків в банку та їх управління; • узагальнення кредитоспроможності позичальника: поняття і ... Теоретико методологічну основу магістерської роботи становить сучасна економічна теорія ризиків, синтез класичних теорій і новітніх поглядів на місце та роль аналізу кредитоспроможності позичальника у ...
Мета магістерської роботи – на основі вивчення наукових праць, аналізу чинного законодавства України, проектів Кримінально процесуального кодексу України, а також правозастосовчої практики провести ...юридичну літературу з обраної теми магістерської роботи; дослідити нормативно правову базу регулювання суспільних відносин, що складаються у процесі розгляду та вирішення судом першої інстанції кримінальної справи ...
Дипломна магістерська робота. виконана по ПАТ "Галактон" за даними 2007 2010 років та захищена на відмінно у Київському національному економічному університеті у 2011 році за напрямом магістерської підготовки фінансовий менеджмент в сфері ...
Професійно виконую контрольні, курсові, дипломні та магістерські роботи з економічних, фінансових та гуманітарних дисциплін (понад 200 предметів) з 1998 року. Освіта вища економічна: у 2000 р.... Магістерська робота: 2500 3000 грн. Наукова стаття: 100 грн.
Професійно виконую реферати, контрольні, курсові, дипломні й магістерські роботи з Історії України і Всесвітньої. Ціна : реферат 50 грн. контрольна 70 грн курсова 100 250 грн дипломна 500 грн магістерська 750 грн Можливий супровід до ...
Виконую авторські реферати, контрольні, курсові, бакалаврські, дипломні та магістерські роботи. 2 вищі освіти економічна та юридична. Закінчила Донецький національний університет зі спеціальностей" "Економіка підприємства"(спеціаліст) та "Правознавство" (магістр).... Магістерська робота: 2500 грн. 7. Звіти з практик з різних дисциплін від 250 грн. 8. Задачі з правових дисциплін 20 грн.
маю диплом бакалавра з бухгалтерського обліку та аудиту, закінчую магістратуру по даній спеціальності, всі роботи виконую сама, бакалаврська та магістерська виконана на основі реального підприємства. Магістерська 2000 грн., робота виконана на високому рівні, результати дослідження запропоновані для впровадження КП ШЕУ.
...інформаційних джерел, відібраних для написання магістерської наукової роботи……………………………………………..…8 5. Відзив на автореферат дисертації за спеціальністю та науковою проблематикою практиканта.………………………………………………..10 6.... Уточнення теми магістерської роботи. Чітке визначення предмету, об’єкту, мети, завдань дослідження, а також попереднього плану роботи…………………………………………………………………………55 Список використаної літератури Додатки
...з 2008 року (курсові, дипломні, магістерські, звіти з практики, статті ВАК) для НУ ДПСУ України, КНУ ім. Т.Г. Шевченко, Академії адвокатури України, Національної академії внутрішніх ... Києва на бакалаврські/дипломні/магістерські роботи. Ціна 150 грн. Оплата здійснюється при отриманні підписаної рецензії. Предмети, по яким я виконую роботи: Для українських ВНЗ я ...
...ДОДАТКИ Під час проходження переддипломної магістерської практики в Шевченківській дистанції сигналізації та звязку, мною було закріплено теоретичний матеріал та набуто практичних навиків щодо ведення фінансового, управлінського (...зібрано практичний матеріал для написання магістерської дипломної роботи. Предмет діяльності: дистанція сигналізації та звязку здійснює свою діяльність у сфері транспортних послуг, а також може здійснювати не ...
...використаної літературиBR> BR>BR> Тема магістерської роботи досить актуальна — Методика вивчення теми: «Функції, рівняння та нерівності» в курсі алгебри і початків аналізу у 10 класах різних ...раз доводить актуальність обраної теми магістерської роботи. Тому виникає потреба розробити методику вивчення теми «Функції, рівняння та нерівності», яка б відповідала цим новим програмам і підручникам.
...завдань, які були поставлені в магістерській роботі було розглянуто і вирішено наступні питання: 1. Досліджено сутність інвестицій та інвестиційної діяльності, їх значення та класифікація.... В третьому розділі магістерської роботи відповідно до завдань було обґрунтовано заходи щодо покращення інвестиційної діяльності ДП «Олександрівський лісгосп». Ефективне функціонування критеріїв та індикаторів сталого ...
...ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ В першому розділі магістерської роботи було розглянуто сутність кризового стану підприємства, особливості його діагностування та оцінки. У тлумаченнях кризового стану підприємства можна виділити такі ... Об’єктом дослідження в магістерській роботі виступає ВАТ «Темп», метою діяльності якого є випуск матраців і каркасів для ліжок, хоча раніше підприємство випускало машинобудівну продукцію.
...джерел Додатки В ході написання магістерської дипломної роботи досліджено теоретичні аспекти та діючу практику обліку, аудиту і аналізу витрат за економічними елементами.... Під час написання магістерської дипломної роботи встановлено, що теорія обліку і аналізу витрат виробництва продукції пройшла тривалий шлях розвитку.
...написання студентських робіт: дипломних (і магістерських) і курсових робіт, рефератів, статей і доповідей, а також кандидатських дисертаційних досліджень, авторефератів, дисертаційних статей і доповідей. 1996 2014 рр.... магістерська робота 1300 2000 грн. (залежно від предмету і теми, а також обсягу роботи і вимог до неї); дипломна робота 1000 ...
...ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Підсумовуючи результати виконання магістерської роботи можна зробити наступні висновки: 1. Аналізуючи поняття "ресурсний потенціал" серед економістів існують різні точки зору.... В третьому розділі магістерської роботи внесені наступні пропозиції щодо збільшення ефективності використання ресурсів та забезпечити ресурсозбереження. Основними з них є: створення умов для впровадження ...
...го розділу Висновки Література В магістерській дипломній роботі були висвітлені теоретичні і практичні аспекти обліку запасів в бюджетних установах на прикладі Черкаської міської дитячої лікарні, описана ... В третьому розділі магістерської дипломної роботи описана організація і методика проведення інвентаризації, наведений аналіз запасів за 2001 2003р.р.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.3 Методологічні основи обліку витрат виробництва 1.4 Методика проведення аналізу витрат виробництва Розділ 2 стан обліку і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції ро...
...на підприємстві Мета написання дипломної магістерської роботи – дослідження методологічних засад відображення грошових активів і дебіторської заборгованості в обліково аналітичній системі, надання пропозицій щодо підвищення ефективності управління ... В третьому розділі дипломної магістерської роботи «Підвищення ефективності управління грошовими активами, дебіторською заборгованістю та вдосконалення обліку споживчих товариств» надано пропозиції щодо управління грошовими акти...
...використаних джерел В ході написання магістерської дипломної роботи досліджено теоретичні аспекти та діючу практику обліку і аналізу розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами.... Під час написання дипломної магістерської роботи встановлено, що теорія податків та оподаткування пройшла тривалий шлях розвитку. На сучасному етапі в чинному законодавстві України податок – це ...
Об’єктом дослідження в магістерській роботі виступає відкрите акціонерне товариство «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе». Метою діяльності підприємства є виготовлення устаткування для механiзацiї ...був проведений в другому розділі магістерської роботи показав, що основні фонди підприємства зношені, використовуються непродуктивно і в кінцевому випадку фінансовим результатом діяльності підприємства є збиток.
Метою магістерської роботи є розробка теоретичних і методичних засад розкриття суті та економічної природи формування портфеля цінних паперів комерційних банків, здійснення оцінки ... Логіка дослідження зумовила наступну структуру магістерської роботи: вступ, 3 розділи, висновки, список використаних джерел із найменувань, додатків. Загальний обсяг сторінок.
Дослідження практичних аспектів теми магістерської роботи проводилося на матеріалах ВАТ ".", основним видом діяльності якого є маслоробна, сироробна i молочна промисловість.... В магістерській роботі розглянуто порядок розв’язання задачі „Автоматизація обліку реалізації готової продукції”. Задача розв’язується на АРМ бухгалтера з обліку готової ...
Метою магістерської роботи є розробка теоретичних і методичних засад розкриття суті та економічної природи інвестиційної діяльності комерційних банків, здійснення оцінки її поточних ... Логіка дослідження зумовила наступну структуру магістерської роботи: вступ, 3 розділи, висновки, список використаних джерел із 85 найменувань, 5 додатків. Загальний обсяг 119 сторінок”).
Предмет магістерської роботи – політико правова система країн англосаксонського типу. Об'єкт магістерської роботи – історичні чинники, що вплинули на становлення та розвиток політико ...
магістерська дипломна робота c. доповідь на конференції d. реферат ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Група людей, діяльність яких свідомо координується ...Досвід переконує, що для розробки магістерської роботи, кандидатської дисертації слід вибрати перш за все: a. вужчу та актуальнішу тему b. ширшу та більш глобальну тему c.
Дипломна магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків та пропозиції, списку використаних джерел, додатків.
МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА Рік написання 2010 2011 Рік захисту 2011 Робота захищена на 5 балів із 5 в КНЕУ ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………..
Якісно та вчасно виконую курсові, реферати, контрольні, магістерські роботи з економічних та гуманітарних дисциплін. Всі роботи пишу сама, використовуючи підручники, періодику, інтернет (але роботи з інтернету не скачую).
Магістерська Проблеми впровадження суду присяжних як інституту судової влади в Україні ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 Історико теоретичні аспекти становлення судової ...
У магістерській роботі проведено комплексне дослідження теоретичних і практичних аспектів організації банківського кредитування споживчих потреб населення в Україні, розкрито історичний розвиток кредитних ...
...500 грн, дипломна: 2000 2500, магістерська: 2500 3000 грн. Якісно та високопрофесійно.
Зміст та особливості магістерської роботи 3. Результати досліджень у вигляді дисертацій Література
...40 80ГРН, КУРСОВА , ДИПЛОМНІ І МАГІСТЕРСЬКІ ЦІНА ДОГОВІРНА
Магістерська робота 2000 грн. Дипломна робота 1800 грн. Курсова 350 грн. Реферат 50 грн.
“Основні напрямки удосконалення системи соціального захисту ветеранів війни на регіональному рівні” Магістерська робота на здобуття кваліфікації магістра державного управління ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 Проблеми ветеранів і соціальна справедливість в умовах сучасного ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.