Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 398 за запитом майнової

Теоретико правові засади майнової відповідальності за земельні правопорушення 1.1. Юридична природа, поняття майнової відповідальності за земельні правопорушення 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ 1.1.Поняття, значення майнового страхування 1.2.Принципи майнового страхування РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ...
...1 Громадянин Галкін, уклав договір майнового страхування з СК “Оранта”, за яким застрахував свій будинок та прилеглі будівлі на 50 000 грн....страховою компанією “Інтер” договір страхування майнової відповідальності за шкоду заподіяну при виконанні своїх обов’язків на суму 1000 грн. Пацієнт Кіріяк звернувся до суду з вимогою ...
Теоретичні основи майнового страхування 5 РОЗДІЛ 2. Дослідження сучасного стану майнового страхування в Україні 17 РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи розвитку майнового страхування ...
Відносини власності в системі майнових відносин, що регулюються цивільним правом…………………………………………………………………..13 2.1. Поняття права власності………………………………………………………13 2.2. Зміст права власності…………………………………………………….……18 Розділ 3.... Зобов’язальні правовідносини в системі майнових відносин, що регулюються цивільним правом…………………………………………….…….23 3.1. Поняття та підстави виникнення зобов’язальних правовідносин………….23 3.2.
СТРОКИ ЧИННОСТІ МАЙНОВИХ ПРАВ АВТОРІВ ТВОРІВ НАУКИ, ЛІТЕРАТУРИ, МИСТЕЦТВА……………………………………26 3.1. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності………….…26 3.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ 1.1Поняття про андерайтинг та прийняття ризиків на страхування 1.2Основні принципи та підходи у майновому страхуванні 1.3 Визначення об’...
...I 1.1Зміст особистого не майнового права 1.2 Здійснення особистих не майнових прав РОЗДІЛ IІ. Види особистих немайнових прав РОЗДІЛ IІІ.
Вступ Розділ 1. Поняття майнової основи господарювання 1.1. Майно суб'єктів господарювання 1.2.
Варіант №16 Теоретичне питання: Відшкодування майнової шкоди за законодавством України. Практичне завдання 1.
ВСТУП РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА З ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЯК СПОСОБУ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ СТОРІН 1.1.
Задача №668 (коммунальное право) Виконком міської ради звернувся до господарського суду з позовом до ТОВ «Альфа» про відшкодування майнових збитків, завданих неналежним користуванням орендованого ...
...підприємцю внаслідок державними органами його майнових прав, що охороняються законом, відшкодовуються підприємцю відповідно до чинного законодавства; Б) держава гарантує недоторканість майна і забезпечує захист права власності ...особами і державними органами його майнових прав, що охороняються законом, відшкодовуються підприємцю відповідно до чинного законодавства; В) держава гарантує недоторканість майна і забезпечує захист права власності ...
...відносини по захисту будь яких майнових інтересів осіб у разі завдання їм шкоди, з грошових фондів, що формуються з внесків цих осіб b. Цивільно правовi відносини по захисту законних майнових інтересів осіб у разі завдання ...
...відносини по захисту будь яких майнових інтересів осіб у разі завдання їм шкоди, з грошових фондів, що формуються з внесків цих осіб b. Цивільно правовi відносини по захисту законних майнових інтересів осіб у разі завдання ...
Завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі.....206 3.3. Інші юридичні факти як підстави виникнення цивільних прав та обов'язків........ Зміст особистих немайнових та майнових прав авторів.....435 5. Суміжні права.....441 Глава 28. ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (патентне право).....444 1.
Як здійснюється передача майнових авторських прав іншій фізичній чи юридичній особі? 2. Чи є порушенням авторських прав бездоговірне використання авторського твору, а також невиплата ... Якими видами (категоріями) майнових авторських прав може управляти організація колективного управління авторськими правами? Скільки організацій колективного управлінняможе бути створено в країні? 5.
...страхування: а) обов'язкове; б) майнове; в) добровільне; г) страхування життя; д) особисте; е) відповідальності. 3. Законодавча визначений перелік видів страхування для видачі лі¬цензій державним ...видів страхування не належать до майнового? а) Страхування наземного транспорту; б) страхування інвестицій; в) страхування кредитів; г) страхування відповідальності власників автотранспортних засобів. 7.
...язань і його значення у майновому обороті. 9. Місце, строк та спосіб виконання зобов'язання. 10. Солідарні, часткові, субсидіарні та регресні зобов'язання в цивільному праві, ...договорів по передачі майна або майнових прав у користування. 52. Поняття, зміст, загальна характеристика і види договору найму (оренди). 53. Поняття, зміст і загальна характеристика договору ...
придбання цілісного майнового комплексу e. реконструкція Question 3 Реальні інвестиції, що здійснюються за рахунок відтворення засобів праці, що були спожиті у виробничому циклі, ... цілісний майновий комплекс c. об’єкт будівництва d. пусковий комплекс e. будова Question 7 Інвестори – це суб’єкти інвестиційної діяльності, які: a.
особисте, майнове, відповідальності b. добровільне і обов'язкове c. життя і загальне Question 3 Інвестиційна функція реалізується страховиком: a.... Це захист майнових інтересів заздалегідь визначених осіб, що постраждали в результаті настання обговорених подій за допомогою заздалегідь обговорених виплат з позабюджетних чи бюджетних ...
...та повернення сторін у первісний майновий стан. Зустрічний позов Павлова мотивувала тим, що укладаючи договір купівлі продажу цієї квартири, сторони не мали на меті передачу квартири ... На основі майнового комплексу «Готель «Експрес», що перебуває у державній власності, функціонувало товариство з обмеженою відповідальністю «Готель «Експрес» (далі – ТОВ), утворене членами трудового ...
...видання твору Question 14 До майнових прав автора відносяться: a. право на використання твору b. право на одержання винагороди c. право на зазначення свого імені на ... майновим b. обов'язковим c. добровільним Question 14 Факт укладання договору страхування засвідчується: a. квитанцією b. сертифікатом c. страховим свідоцтвом d.
ліквідаційної вартості майнового комплексу; d. вартості майнового комплексу як діючого; e. все перераховане вище; Question 2 Модель оцінки капітальних активів (САРМ) в якості ...
Як суб'єкт майнових та особистих немайнових відносин юридична особа наділяється цивільною право дієздатністю та дієздатністю. Юридична особа здатна мати такі самі цивільні права ...є ознаки організаційної єдності та майнової відокремленості юридичної особи, оскільки саме вони зумовлюють здатність юридичної особи діяти правомірно або вчинювати правопорушення (ця здатність є тим елементом ...
...на майно, а також дії майнового характеру. Право на майно — документ, що дозволяє отримати в свою власність майно (наприклад, заповіт на квартиру, договір дарування машини, боргова ...або вчинення будь яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи ...
...відмінності у відносинах власності, регулюванні майнових питань, зумовлює особливості обліку власного капіталу та відображення цієї інформації у фінансовій звітності. Розкриття цих особливостей та методичне забезпечення обліку ...достовірності інформації про їх фінансово майновий стан у фінансовій звітності, що дозволить користувачам звітності приймати обгрунтовані та виважені управлінські рішення щодо взаємовідносин з іншими суб’єктами ...
...поділяється на ринки: особистого страхування; майнового страхування; страхування відповідальності. Аналіз реального стану справ на страховому ринку України переконує, що для нормального функціонування страхового ринку необхідна налагоджена ... Відбулося зростання частки майнового страхування. Питома вага цього виду страхуванням в 2000 році по страховій компанії АТЗТ “АСКА” склала 36,2%.
Назвіть основні види майнового страхування. 2. Що є об’єктом страхування для договору майнового страхування? 3. У чому сутність вогневого страхування? 4.
Місце майнових прав в системі цивільного права України………………7 1.1. Поняття та види майнових прав людини…………………………………...……7 1.2. Право власності……………………………………………………………….….
Матеріальна (майнова) шкода 1.3. Поняття та зміст моральної шкоди Розділ 2. Відшкодування майнової шкоди 2.1.
...та розпорядження підприємством як єдиним майновим комплексом. При розгляді першого питання необхідно звернути увагу на поняття та значення земельної ділянки, як правової категорії з чітко визначеними ...дати поняття підприємства як єдиного майнового комплексу, умови та можливість розпорядження його майном, та звернути увагу на повноваження власника з управління підприємством як об’єктом права.
...страхування: а) обов'язкове; б) майнове; в) добровільне; г) страхування життя; д) особисте; е) відповідальності. 3. Законодавча визначений перелік видів страхування для видачі лі¬цензій державним ...видів страхування не належать до майнового? а) Страхування наземного транспорту; б) страхування інвестицій; в) страхування кредитів; г) страхування відповідальності власників автотранспортних засобів. 7.
...статутного капіталу ТОВ «Готель «Х» майновий комплекс, що складається з будівлі, меблів, обладнання, оргтехніки тощо. ТОВ «Місто» зобов’язалося внести до статутного капіталу ТОВ «Готель «Х» ... Що таке майнове право? Які саме майнові права Вам відомі? Чи може майнове право бути об’єктом господарських угод?
Вступ Розділ 1 реструктуризація та санація, як об'єктивні передумови економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Інформаційна та нормативно правова база з питань реструктуризації та санації підприємств 1.2 Сутність та механізм фінансової санації 1.3 Зміст та порядок проведення реструктуризації підприємств Розділ 2 аналіз та оцінка фінансово майнового стану ват «таксопарк» 2.1 Організаційно економічна характеристика ВАТ «Таксопарк» ...
Вступ Розділ 1 реструктуризація та санація, як об'єктивні передумови економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Інформаційна та нормативно правова база з питань реструктуризації та санації підприємств 1.2 Сутність та механізм фінансової санації 1.3 Сутність контролінгу та його роль у санації підприємства 1.4 Зміст та порядок проведення реструктуризації підприємств Розділ 2 аналіз та оцінка фінансово майнового стану ват «городищенс...
Оцінка майнового стану і фінансових результатів діяльності підприємства 2.3. Аналіз показників фінансового стану та інвестиційної діяльності підприємства РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ...підприємства за зробленими розрахунками: аналіз майнового стану підприємства та ефективності використання його активів показав, що структура майна є небалансованою, оскільки на питома вага оборотних активів є ...
...потім договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на зазначений промисловий зразок. Довідавшись про це, ВАТ „Воропай” вимагало сплати половини отриманої винагороди, а у випадку ...було вирішено ще до виникнення майнових прав на промисловий зразок, тобто створення самого об’єкту інтелектуальної власності, а тому зазначена умова є недійсною.
...один голос незалежно від його майнової участі в організації; розподіл чистого прибутку організації насамперед в залежності від трудової участі, а потім майнової; обмежений характер майнової відповідальності учасників ...
...припиняються в сфері особового та майнового страхування та їх підгалузей. 3. Правами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України є: а) проведення перевірки щодо правильності ...набувачем) і страховиком з приводу майнових зобов’язань, пов’язаних з договором страхування; б) відносини між державою та страховими компаніями з приводу ліцензування; в) відносини щодо ...
...є основним джерелом інформації про майновий і фінансовий стан підприємства на початок наступного за звітним кварталу, року. Завдяки цим показникам користувачі інформації можуть скласти висновок не ...господарську діяльність, а й переміщення майнових засобів підприємства. 7. Структура балансу наступна:  у активі балансу подано розділи, у яких згруповані засоби підприємства, що ними воно володіє ...
...страхування: а) обов'язкове; б) майнове; в) добровільне; г) страхування життя; д) особисте; е) відповідальності. 3. Законодавча визначений перелік видів страхування для видачі лі¬цензій державним ...видів страхування не належать до майнового? а) Страхування наземного транспорту; б) страхування інвестицій; в) страхування кредитів; г) страхування відповідальності власників автотранспортних засобів. 7.
...страхування: а) обов'язкове; б) майнове; в) добровільне; г) страхування життя; д) особисте; е) відповідальності. 3. Законодавча визначений перелік видів страхування для видачі лі¬цензій державним ...видів страхування не належать до майнового? а) Страхування наземного транспорту; б) страхування інвестицій; в) страхування кредитів; г) страхування відповідальності власників автотранспортних засобів. 7.
Види договорів що до розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності 2. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності 3.... Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення 3. Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи 4.
...між правовим положенням поручителя та майнового поручителя? 15. 23 січня 2004р. між ТОВ “Східна зернова компанія” та дочірнім підприємством “Агросоюз” був укладений договір поставки....договором, за яким іпотекодавцем виступив майновий поручитель Довірченко, а предметом іпотеки – квартира останнього. Іпотечний договір передбачав випуск заставної. 10.03.2004 р.
...твору, договір про передачу ( відчуження ) майнових прав на твір. 2. Видавничий договір мати такі види залежно від: способу видання твору ( механічний, фото, електронний ); об‘єкта видання ( ...у електронних виданнях виникає окреме майнове право автора право на розміщення твору в електронному середовищі надання, якого повинно оформлюватися окремим договором про пе редачу права на ...
Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності 25. Орган, що реєструє договори щодо розпоряджання патентними правами 26. Документи, зо подають для державної реєстрації договорів ...до договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності 28. Вимоги до ліченого договору 29. Повноваження Державної служби щодо реєстрації договорів 30.
...фінансового стану підприємства за рахунок: майновий стан підприємства, його прибутковість; ліквідність, платоспроможність та кредитоспроможність; фінансова стійкість та стабільність; рентабельність; ділова активність; оцінка акціонерного капіталу....Таблиця 1.3 Показники оцінки майнового стану підприємства Таблиця 1.4 Класифікація активів та пасивів підприємства Таблиця 1.5 Показники оцінки ліквідності підприємства Таблиця 1.6 ...
примноження майнових благ, що належать підприємству та мають певну економічну цінність і виражаються в грошовій оцінці b. зменшення або знищення майнових благ, що охороняються законом та ...
є потреба у придбанні цілісних майнових комплексів Question 9 Облігація це: a. цінні папери на пред’явника, що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують ... придбання цілісних майнових комплексів d. вкладення до статутного капіталу інших підприємств Question 22 Передінвестиційна фаза інвестиційного проекту закінчується: a. розробкою бізнес плану b.
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.