Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 69 за запитом малоцінних

...Законодавчо – нормативна база з обліку малоцінних необоротних матеріальних активів 1.3 Організаційно – економічна характеристика підприємства Розділ 2. Бухгалтерський облік і аудит операцій з малоцінними необоротними матеріальними активами (на прикладі ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ 1.1. Економічна суть малоцінних та швидкозношуваних предметів, їх класифікація та оцінка 1.2.
...ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ………………………............................... 1.1. Економічний зміст малоцінних та швидкозношуваних предметів, їх класифікація та оцінка……………………………….................................. 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ 1.1. Економічна суть МШП як об’єкта аудиту 1.2.Нормативне забезпечення аудиту малоцінних і швидкозношуваних предметів РОЗДІЛ 2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ 1.1 Економічна сутність та класифікація МШП 1.2. Нормативне забезпечення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів 1.3 ...
...запасів, характеристика та класифікація оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів 2. Облік наявності малоцінних і швидкозношуваних предметів 3. Облік надходження оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів 4.
...сутності та нормативного регулювання аудиту малоцінних і швидкозношувальних предметів Розділ 2. Методика аудиту малоцінних і швидкозношувальних предметів 2.1 Прийоми і методи аудиту малоцінних і швидкозношувальних ...
Облік малоцінних швидкозношуваних предметів 28 5. Шляхи удосконалення обліку малоцінних швидкозношуваних предметів 34 Висновки та пропозиції 40 Список використаних джерел 43 Додатки
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ 2. ЕКОНОМІКО ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ТА ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 3.... ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ 5. СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК МШП НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «Р» 6. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ МШП НА ПІДПРИЄМСТВІ ВИСНОВКИ ...
...і значення при проведенні аудиту малоцінних та швидкозношуваних предметів 2. Нормативно законодавчі та інші інформаційні джерела для одержання доказів при проведенні аудиту малоцінних та швидкозношуваних предметів 3.
ЗМІСТ ВСТУП 4 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ 9 1.1 Поняття малоцінних та швидкозношуваних предметів, мета і завдання їх аудиту 9 1.2 Загальна ...
...визначено, які предмети належать до малоцінних і швидкозношуваних з урахуванням їх вартісної оцінки для того, щоб вони не належали до необоротних активів, а обліковувалися у складі ...проблема, пов'язана з обліком малоцінних і швидкозношуваних предметів, полягає у визначенні їх вартісної межі. П(С)БО передбачає лише уцінку запасів і не передбачає їхню ...
або 22,23%, малоцінних і швидкозношувальних предметів на 74473,7 тис.грн. або 71,09%, інших запасів на 41150 тис.грн.... або 188,73%, малоцінних і швидкозношувальних предметів на 16129,9 тис.грн. або 53,26%, рахунків в казначействі на 3895,5 тис.грн.
Облік надходження виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів Рис. 1.4. Облік транспортно заготівельних витрат по запасах, що надійшли від постачальників Рис. 1.5. Облік витрат виробничих запасів і малоцінних і швидкозношуваних предметів (крім підприємств, ...
Облік надходження виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів Рис. 1.4. Облік транспортно заготівельних витрат по запасах, що надійшли від постачальників Рис. 1.5. Облік витрат виробничих запасів і малоцінних і швидкозношуваних предметів (крім підприємств, ...
Характеристику рахунків обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів і малоцінних необоротних матеріальних активів Задача 1. На початок звітного місяця залишок виробничих запасів становив – 50 000 ...
Дайте характеристику рахунків обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів і малоцінних необоротних матеріальних активів Задача 1. На початок звітного місяця залишок виробничих запасів становив – 50 000 ...
Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів 110 10. Заборгованість дебіторів 310 11. Заборгованість кредиторам 80 12. Залишок незавершеного виробництва 170 ІЗ....швидкозношувані предмети 150 9.3ношення малоцінних і швидкозношуваних предметів 75 10.Фінансові вкладення в акції 1000 11 .Статутний фонд 10000 12.Сировина і матеріали 4630 13.
Відображені витрати на навантаження, розвантаження малоцінних та швидкозношуваних предметів 120 грн. 3. Нарахована заробітна плата робітникам за доставку МШП на підприємство 123 грн. 4. Передача в відділ збуту малоцінних та швидкозношуваних предметів ? 5.
Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів 10. Заборгованість дебіторів 11. Заборгованість кредиторам 12. Залишок незавершеного виробництва ІЗ. Залишок готової продукції 14.3аборгованість покупців ...і швидкозношувані предмети 9.3ношення малоцінних і швидкозношуваних предметів 10. Фінансові вкладення в акції 11. Статутний фонд 12. Сировина і матеріали 13. Незавершене виробництво 14.
...виробництва Адміністративного призначення Збутового призначення Малоцінних довгострокового використання Нематеріальних активів ? ? ? ЗАДАЧА 2 Розподіліть на групи наведені нижче об'єкти основних засобів Визначте суму амортизаційних відрахувань за ... Для малоцінних активів довгострокового використання прийнято метод нарахування амортизації 50%/50%. № з/п Назва основних засобів первісна вартість на початок звітного року, ...
...відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів т.ф. № 439 (бюджет), № 11 Зведення накопичувальних відомістей про надходження продуктів харчування т.ф....Основні бухгалтерські проведення з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів в міській дитячій лікарні Рис. 2.5 Побудова облікового процесу при меморіально ордерній формі обліку Рис.
...балансову вартість матеріальних ресурсів і малоцінних предметів за І квартал 2003 року Таблиця 4.1.3 Журнал реєстрації господарських операцій ВАТ „Канівський маслосирзавод” за І квартал ...балансову вартість матеріальних ресурсів і малоцінних предметів за І квартал 2003 року Таблиця 4.2.1 Вихідні дані для визначення сили дії операційного важеля для ВАТ “...
Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів Практичне завдання 1. Згрупувати наведені дані (додаток 1) за господарськими засобами та джерелами їх утворення.
...і аудит виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) 2. Ситуаційне завдання 1. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації господарських операцій 2.
Ревізія малоцінних і швидкозношуваних предметів Задача № 3 Скласти програму ревізії фінансово господарської діяльності підприємства (назву підприємства вибрати самостійно) за наведеною нижче формою.
Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 2.Фінансова звітність підприємства 3.Аудит розрахунків з підзвітними особами ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА Задача 2 1.
Облік і аудит малоцінних і швидкозношуваних предметів 5.Методика проведення аудиторської перевірки операцій з матеріальними цінностями Література
Облік виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів 4.2. Облік готової продукції та її реалізації РОЗДІЛ 5. ОБЛІК КОШТІВ, РОЗРАХУНКІВ ТА ІНШИХ АКТИВІВ 5....
...1 Облік виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) 4.2. Облік готової продукції та її реалізації 5.Облік коштів, розрахунків та інших активів 5....
Облік виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)... 18 РОЗДІЛ 4. Облік праці і заробітної плати.....27 РОЗДІЛ 5.
...або П – 13) – «Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів» (ф. МШ – 4) Література
...типові форми документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (1 2 документа) Задача № 1. Визначте затрати на виробництво на основі даних: – відпущено у виробництво зі складу ...
Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 60 2.6. Облік незавершеного виробництва 64 2.7. Облік готової продукції 71 2.8.
...неповноцінності – це почуття своєї «ущербності», малоцінності у порівнянні з іншими. І допоки таке уявлення про себе не сформувалось у комплекси, воно слугує певним стимулом до саморозвитку ...
...неповноцінності – це почуття своєї «ущербності», малоцінності у порівнянні з іншими. І допоки таке уявлення про себе не сформувалось у комплекси, воно слугує певним стимулом до саморозвитку ...
на придбання малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА). На наступний день підзвітна особа представила авансовий звіт про придбання МНМА на суму 300 грн.
Списано спецодяг та малоцінний інвентар 2480 грн 8. Списано засоби захисту рослин 1430 грн 9. Послуги допоміжних виробництв 10700 грн 10.
...платником ПДВ придбано об'єкт малоцінних необоротних матеріальних активів виробничого призначення вартістю 120 грн. Податкову накладну отримано. У подальшому цей об'єкт продано за 150 грн.
Списано спецодяг і малоцінний інвентар – 3000 грн 10. Списано загальновиробничих витрат – 23570 грн 11. Списано різницю між плановою та фактичною собівартістю: а) кормів урожаю ...
...Транспортні засоби 48600 22 Знос малоцінних не¬оборотних матері¬альних активів 7 200 23 Дебіторська заборго¬ваність 10800 24 Прибуток звітного року 18 000 25 Тара ...
...Транспортні засоби 54540 22 Знос малоцінних не¬оборотних матері¬альних активів 8 080 23 Дебіторська заборго¬ваність 12 120 24 Прибуток звітного року 20200 25 Тара ...
...Фінанси та кредит” виявили нестачу малоцінних та швидкозношуваних предметів вартістю 500 грн., а також непридатний для використання комп’ютер. Відповідно було складено акт на списання комп’...
...типові форми документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (1 2 документа).
...загиблих свиней, гній, залишки кормів, малоцінний інвентар, старі приміщення, дерев’яну підлогу, годівниці, загорожі спалюють на місці. Незгорілі залишки заривають у траншеї (ями) на глибину не ...
Організація обліку малоцінних предметів. 58. Організація обліку операцій в іноземній валюті 59.Організація робочого дня та документообігу в комерційному 60.
...сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів (далі запасів) на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, витрати на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких ...
...застосовується податковий метод вартісна межа малоцінних необоротних активів – 500 грн., їх амортизацію нараховують у першому місяці використання у розмірі 100% вартості списання виробничих запасів у виробництво ...
Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. 5. Облік виробничих запасів. 6. Облік прямих і непрямих витрат виробництва. 7. Облік готової продукції. 8.
...відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів” т. ф. № 439 (бюджет), а всю інформацію відображають в меморіальному ордері № 17 „Накопичувальна відомість за іншими операціями”.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.