Меню сайту

Нові користувачі
nesta
Автори робіт
12.06.2021
nick
Автори робіт
26.05.2021
kateryna
Користувачі
23.05.2021
vuga
Користувачі
19.05.2021
J_ane
Користувачі
17.05.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2821 за запитом матеріалі

Завідуючий складом будівельних матеріалів Мухін час від часу відпускав різноманітні будівельні матеріали родичам ...
Знайдіть у матеріалах судової практики (Ліга, Інтернет, матеріали періодики) приклади спорів, що виникають при перевезенні вантажів. Вкажіть сторони, предмет спору, нормативно правові акти, ...
Природні камяні матеріали 3. Керамічні матеріали та вироби 4. Матеріали та вироби з мінеральних розплавів 5. Неорганічні в’яжучі речовини 6. Бетони 7.
Поняття композиційних матеріалів та їх електричні властивості. 1.1. Типи композиційних матеріалів та їх структура. 4 1.2. Електропровідність композиційних матеріалів.
...значення протокольної форми досудової підготовки матеріалів ПЛАН 1. Поняття і значення протокольної форми досудової підготовки матеріалів. 2. Порядок встановлення обставин вчиненого злочину та особи правопорушника у ...
... Ситуаційне завдання № 1. Суддя Ємленінова З.І. повернула прокурору Балтського району Одеської області позовний матеріал про стягнення з заводу скловиробів ...
...КЛАСАХ ТА МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ В ЙОГО СТРУКТУРІ 1.1. Урок математики як основна форма організації навчальної діяльності молодших школярів 1.2. Методика опрацювання нового матеріалу Розділ II.
...та тенденції розвитку ринку будівельних матеріалів: 1) ринок зростає відповідно до зростання доходів населення, а отже — до обсягів ремонтних та будівельних робіт; 2) із зростанням ринку ... Можна говорити, що ринок будівельних матеріалів в Україні вже структурувався і надалі суттєвих змін у його структурі не очікується, а тому надалі боротьба за кожен процентний ...
...способів організації та презентації граматичного матеріалу в підручниках іноземної мови 1.1. Відображення граматичного матеріалу в сучасних підручниках з іноземної мови 1.2.
ЗМІСТ ВСТУП 1 ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ДЕРЕВИНИ 1.1 Характеристика основних порід деревини 1.2 Основні галузі застосування деревини 2 СКЛАДАННЯ ТОВАРНОГО ДОСЬЄ ЛІСОВИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ З ДЕРЕВЕНИ 2.1 Види і класифікація меблевих товарів 2.2 Папір: склад, класифікація та властивості 3 УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЙ ЛІСОВИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ 3....
...видно, в структурі витрат на матеріальне стимулювання працівників найбільшу питому вагу займають преміювання працівників – 54,83% в 2004 році, 61,73% в 2005 році і 53,... Перелік графічного матеріалу Рис.1.1 Основні теорії стимулювання праці Рис. 1.2. Класифікація методів мотивації Рис. 1.3 Модель стимулювання праці за ...
...та перспективи розвитку ринку будівельних матеріалів в Україні 2. Коротка організаційно економічна характеристика роздрібного підприємства 3. Організація вивчення попиту та формування асортименту будівельних матеріалів 4.
...та перспективи розвитку ринку будівельних матеріалів в Україні 5 2. Коротка організаційно економічна характеристика роздрібного підприємства 16 3. Організація вивчення попиту та формування асортименту будівельних матеріалів 25 4.
...аналізу забезпеченості підприємства сировиною і матеріалами 2. Показники аналізу забезпеченості підприємства сировиною і матеріалами Висновки Список літератури Матеріальні ресурси – збірний термін, який означає різні речові елементи ...
Сутність протокольної форми досудової підготовки матеріалів 2. Порядок оформлення протокольної форми досудової підготовки матеріалів органами внутрішніх справ 3. Процесуальний порядок провадження протокольної форми досудової підготовки матеріалів ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 1.1. Значення пісень при вивченні іноземної мови 1.2 Автентичні пісні – один з елементів національно ... Особливості використання пісенного матеріалу при навчанні англійській вимові 2.2. Пісня як методичний прийом при фонетичному опрацюванні англійських серединних сонантів та аудіюванні 2.3.
...та особливості засвоєння студентами навчального матеріалу 1.1. Емоційне благополуччя особистості 1.2. Психологічна характеристика студентства 1.3. Засвоєння студентами навчального матеріалу Розділ 2.
...як передумова успішного використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах…………………………………………... Розділ ІІ. Процес і результати експериментального дослідження…. 2.1. Використання краєзнавчого матеріалу у педагогічному досвіді вчителів початкових ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ШКОЛІ ( НА МАТЕРІАЛІ ГЮНТЕРА ГРАССА «КІШКА І МИША»). 2.1 Методи аналізу художнього твору на матеріалі Гюнтера Грасса «Кішка і миша». 2.2.
Матеріальне та нематеріальне виробництво. Виробничі можливості суспільства Завдання № 2. Тести 1. Теоретичні школи політичної економії складались в такій логічній послідовності: а) ...оборотного капіталу не відноситься: а) матеріали; б) інструменти; в) будівлі та споруди; г) сировина; д) енергія. 5. Позичковий відсоток це: а) дохід на акцію; б) дохід ...
...літературної казки з фольклором на матеріалі казок братів Грімм 1.1. Чарівні казки братів Грімм 1.2. Казки „Пані Метелиця” та „Хоробрий кравчик” їх зв’язок ...літературної казки з фольклором на матеріалі казок братів Грімм 2.1. Аналіз казки братів Грімм "Гензель і Гретель" 2.2. Походження казок братів Грімм Висновки Список ...
...ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ РОЗМІЩЕННЯ В НИХ МАТЕРІАЛУ 2.1. Аналіз принципів розміщення матеріалу в підручниках та навчальних посібниках 2.2. Оформлення підручників та навчальних посібників Висновки Список ...
...вербалізації концепту AUTHORTY / ВЛАДА (на матеріалі англомовного та україномовного газетного дискурсу) 2.2. Природа фреймової структури концепту AUTHORTY / ВЛАДА шляхом політико лінгвістичного аналізу на базі матеріалів засобів масової інформації Висновки Мета ...
...теоретичну значимість роботи, методи і матеріал дослідження, а також про структуру дипломної роботи. У першому розділі даної роботи описано структуру, види, та особливості інфінітива, зазначено випадки ...інфінітивних конструкцій української мовою на матеріалі роману В. С. Моема і його перекладу. У третьому розділі запропоновано комплекс вправ для розвитку вмінь та навичок перекладу інфінітиву ...
...речень в сучасній поезії (на матеріалі поетичних збірок В.Стуса) 2.1 Номінативні речення, їх різновиди та стилістична функція в поетичних текстах В....Стуса (на матеріалі збірки поезій "Час творчості") дав змогу зробити такі висновки: І. Для чіткого розмежування іменних односкладних речень від омонімічних структур потрібно ...
Вступ 1. Матеріальне виробництво в сучасних умовах 2. Особливості процесу праці у невиробничій сфері 3.
Вступ.........................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичний аналіз фразеологічних одиниць 1.1.... Темою нашого дослідження є “Фразеологічний матеріал на позначення діяльності людини в українській мові”. Отже, актуальність дослідження зумовлена
ВСТУП ...................................................................................... 3 Розділ I. ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ НАРОДОЗНАВСТВА................... 5 1.1.... НАРОДОЗНАВЧИЙ МАТЕРІАЛ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА .......25 2.1. Мета, завдання уроків, база та об’єкт їх впровадження ............ 25 2.2.
ВАРІАНТ 5 Н О П„” Теоретична частина: 1.... Вивчаючи матеріали справи дійшов висновку що норма закону не відповідає Конституції України. Визначте дії захисника та обґрунтуйте їх відповідно до нормативно правових ...
Вступ 1. Положення неметалічних елементів в періодичній системі хімічних елементів.... Неорганічні матеріали 6. Неорганічне скло, оксид цирконію та їх застосування Висновок Список використаної літератури
Зміст Вступ 3 Розділ I. Загальні особливості поховань періоду Київської Русі 6 Розділ 2. Поховання Пліснеського городища (за матеріалами могильника історичного Пліснеська) 20 Висновки ...
ВСТУП ………………………………………………….…………………… РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ …………………………...……………………… 1.1.... ОБЛІК ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА МАТЕРІАЛАХ ТЗОВ СП «ХЕМОСВІТ ЛУЦЬКХІМ» …………………………………………… 3.1. Організація облікового процесу на ТзОВ СП «ХЕМОСВІТ ЛУЦЬКХІМ» …………………………...………… 3.2.
Вступ Розділ 1. Літературна характеристика драми ідей Г. Ібсена (на матеріалі п’єси „Ляльковий дім”) 1....
Вступ Розділ І. Cловотвір як лінгвістична дисципліна і предмет її досліджень. 1.1 Поняття про словотвір та його ... Дослідження словотворчих процесів на матеріалі художнього тексту Висновки Список використаних джерел Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 1.1....СТВОРЕННЯ ІРОНІЇ ТА ГУМОРУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ОСТАПА ВИШНІ) 2.1. Лексичні засоби поетичної мови. 2.2. Лексичні засоби створення гумору та іронії в душах на ...
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретико методологічні аспекти аудиту та Аналізу фінансової звітності 1.1 Фінансова звітність підприємств: ...на ринках паливно мастильних, енергетичних матеріалів, ринку борошна; значне зростання обсягів короткострокової кредиторської заборгованості, що призвело до зниження показників ліквідності та платоспроможності.
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організації грошових розрахунків в комерційних банках 1.1 Економічний ... Оцінка організації грошових розрахунків на матеріалах СФ «ПриватБанк» м.Недригайлів 2.1. Організаційно економічна характеристика банку. 2.2. Оцінка готівкового обігу 2.3.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження 1.1. Система відмінків іменника. Орудний відмінок 1.2....безприйменникового: семантико граматичний аналіз (на матеріалі творів І.А. Цюпи) 2.1. Синтаксичний ступінь відіменникової адвербіалізації 2.2. Морфологічний ступінь відіменникової адвербіалізації Висновки Список використаної літератури
ЗМІСТ ВСТУП ..2 РОЗДІЛ 1. Стан споживчого ринку засобів для прання в Україні..………….3 1.1....якості засобів для прання на матеріалах торгівельного підприємства ……….………………………………32 2.1. Фактори, що формують асортимент пральних порошків………………..32 2.2. Формування асортименту…………………………………………………32 ВИСНОВОК ……….
ВСТУП ……………………...……………………….………………….…… РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ……………...…………………… 1.1....І КОНТРОЛЮ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА МАТЕРІАЛАХ ТЗОВ СП «ХЕМОСВІТ ЛУЦЬКХІМ» …………………………….……… 2.1. Економіко організаційна характеристика об’єкта дослідження ……………………………………………………… 2.2. Загальна характеристика облікової служби ТзОВ СП «...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОГЛЯДУ ФОНЕТИЧНОЇ ОСОБЛИВОСТІ ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ ХІХ ...ЯНСЬКОЇ МОВИ ХІХ СТОЛІТТЯ НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ Г. КВІТКИ – ОСНОВ’ЯНЕНКА «КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА» 2.1 Становлення літературної мови: Г. Квітка Основ’яненко 2.2.
ВСТУП 1. БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ ЯК ФАКТОР УСПІШНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1.... ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ГРУП» 2.1. Загальна характеристика підприємства 2.2. Аналіз фінансової діяльності підприємства 2.3.
Вступ Розділ і. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення оборотними коштами сільскогосподарських підприємств 1.1.... Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1. Обсяги і структура кредитів, наданих комерційними банками України галузі сільськогосподарського господарства у 1999 2005 роках, млн. грн.
Повністю розкрита тема (Сутність і методи рентабельності підприємства та шляхи її підвищення на матеріалах ПАТ “Київгаз”) Формули та розрахунки ...
Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 7 1.1....ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАНІ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДПІ М.ВІННИЦЯ 51 2.1. Практичні аспекти здійснення державного фінансового контролю органами ДПС України 51 2.2.
АНОТАЦІЯ Робота містить 137 сторінок, 16 таблиць, 19 рисунків, 34 додатків, а також список використаних літературних джерел 55 найменувань....з П(с)БО на матеріалах ВАТ "Універсам 23". У першому розділі "Система управління витратами комерційної діяльності підприємства" розглядається економічна сутність витрат обігу як об'єкту ...
1. Буття і ніщо 2. Матерія і рух 3. Простір і час
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.