Меню сайту

Нові користувачі
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
Який курс найскладніший?


Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 361 за запитом менеджера

...теории и практики организации труда менеджера Контрольные вопросы и задания к теме 1 1. Попытайтесь обосновать объект и предмет дисциплины организация труда менеджера? 2.
Менеджер – професійний керівник 2. Праця менеджера як різновид управлінської праці та її наукова організація. Час як ресурс 3. Види діяльності менеджера.
Менеджер – професійний керівник 2. Праця менеджера як різновид управлінської праці та її наукова організація. Час як ресурс 3. Види діяльності менеджера.
Засади вдосконалення роботи менеджера при організації технологічного процесу надання послуг проживання..................................5 1.1. Особливості менеджменту організації виробництва послуг проживання..............................................................................................................5 1.2. Стимулювання праці менеджерів в готельно ресторанному бізнесі...
Праця менеджера як різновид управлінської праці та її наукова організація. Час як ресурс 3. Види діяльності менеджера. Ролі менеджера за Г.
Роль менеджера в організації 1.3. Типи керівників РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА НА ПІДПРИЄМСТВІ «КЛІМАТ СЕРВІС» 2.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження функцій фінансового менеджера та організації фінансової роботи підприємства 1.1 Сутність і значення функцій фінансового менеджера та організації фінансової роботи підприємства 1.2 ...
Менеджер та його місце в організації 3.1. Роль менеджера в управлінні 3.2. Лідерські якості менеджера 3.3.
Самомотивування менеджера в самоменеджменті. 1.1 Сутність самоммотивування, як складові само менеджменту. 1.2 Загальні поради самомотивування для всіх менеджерів. Розділ 2.
Психологічний портрет менеджера 2. Стрес як основний наслідок психологічного навантаження у праці менеджера 3. Шляхи подолання стресового навантаження в роботі менеджера Висновки Література
Особливості формування особистих цілей менеджера 2. Планування особистої роботи менеджера 3. Методика прийняття управлінських рішень 4. Методика організації трудового процесу з метою досягнення поставлених цілей ...
Структура органiзацiйних здiбностей менеджера 3. Емоцiйно вольовий вплив менеджера на пiдлеглих Список використаної літератури
Особливості праці менеджера 2. Негативні фактори впливу на здоров’я менеджера 3. Методи управління стресом Висновки Література
...проблеми 1.1 Сутність поняття „менеджер” 1.2. Компетенція менеджера 1.3. Управлінська праця Розділ 2. Методологія дослідження роботи менеджменту в організації Висновок Список використаної літератури
Понятие и сущность труда менеджера 5 2. Содержание и характеристика управленческого труда 9 3. Разновидности стилей управления персоналом 12 4. Показатели эффективности работы менеджера 15 Выводы 19 Список использованной ...
План: Вступ………………………………………………………………………… 3 Завдання 1 Саморозвиток менеджера…………………………………….. Завдання 2 Навести приклад методики психодіагностики, що може бути застосована при реалізації принципiв ...
План: Вступ………………………………………………………………………… 3 Завдання 1 Саморозвиток менеджера…………………………………….. Завдання 2 Навести приклад методики психодіагностики, що може бути застосована при реалізації принципiв ...
Методичку, по которой выполнены тесты можно посмотреть здесь http://na 5 5.ru/organіzacіja pracі menedzhera testi.... Модель качеств менеджера, умеющего управлять самим собой Тест 2. «Организованный ли Вы человек?» Тест 3 «Как определить Ваши жизненные цели?
План Вступ Розділ І. Ефективність управлінської діяльності: сутність та критерії 1.1. Вимоги до сучасного управлінця 1.2. Розподіл праці менеджерів 1.3.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи функції підприємства і виробничих менеджерів в умовах ринкової економіки 1....
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи функції підприємства і виробничих менеджерів в умовах ринкової економіки 1....
Вступ Розділ І. Використання у сучасному менеджменті доробку школи людських стосунків 1.1. Удосконалення менеджменту людських ресурсів та управлінських рішень ...стосунків придатних для застосування вітчизняним менеджером Розділ ІІ. Основні риси менеджменту з урахуванням школи людських стосунків компанії ТОВ «Ніжинтехніка» 2.1.
Вступ Розділ І. Теоретичні аспекти вивчення інформаційної бази фінансового менеджменту 1.1. Суть та характеристика інформаційної бази фінансового менеджменту 1....
Вступ 1. Роль бізнесу в суспільстві 2. Соціальна відповідальність менеджменту 3. Етика і сучасне управління 4.
Гр. Малашенко протягом тривалого часу колекціонував старовинні годинники. Після смерті Малашенка було оголошено складений ...
Вступ 1. Сутність підприємницької діяльності 2. Основні напрямки розвитку підприємницької діяльності 3. Особливості соціально трудових відносин на підприємствах малого ...
1. Інформаційна система та інформаційне забезпечення Індивідуальне завдання 1. Створити засобами графічних редакторів план свого робочого офісу. 2.
...вимоги суспільства до професійних якостей менеджера. Раніше головною вимогою до управлінця була здатність якнайшвидше реагувати на зміни ринкової ситуації. Сьогодні гарним спеціалістом вважається той менеджер, який створює для свого підприємства ...
...справ компанії, акціонерів, директорів і менеджерів і ін. Учасників корпоративних відносин – це: a. заходи щодо удосконалення безпеки праці b. професіоналізм c.... менеджера і працівника b. директора, менеджера або працівника й інтереси компанії c. менеджера і інтереси компанії d.
...росту відділ закупок складався з менеджера по закупівлі, який підпорядковувався віце президенту, і трьох постачальників. Диспетчер та технічні працівники входили до відділу закупівель, але були підпорядковані продуктовому менеджеру.
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Яке з визначень поняття "діяльність" найбільше відповідає діяльності менеджера організатора: a. діяльність – це сукупність процесів, об’єднаних спільною спрямованістю, побудником b. діяльність – це дії людини плюс рефлексія цих дій ...Question 1 Головним обов’язком менеджера є: a. досягнення зацікавленості працівників до праці і ефективність їх роботи b. спілкування c. розробляти і відслідковувати програми контролю результативної ...
...є природним станом робітників і менеджерів, яке в реальних обставинах обмежене неправильно побудованими взаєминами між ними. Завдання менеджера — так організувати внутрігрупову структуру, щоб задовольнити соціальні потреби ...
...нижчу ланки Question 10 Успішний менеджер: швидше за інших реагує на зміни на ринку a. обидві відповіді вірні b. швидше за інших реагує на зміни на ...усуває Question 18 До лінійних менеджерів належать: a. головні спеціалісти b. начальники виробництв, цехів c. керівники секторів Question 19 Складова успіху організації під назвою результативність та ...
...всиановленні сміливих, але реальних цілей менеджерам необхідно прийняти до уваги як показники поточної діяльності, так і наявність стратегічних альтернатив, здатних підвищити рентабельність компанії....поряд з іншими повсякденними обовязками менеджерів контролем за повсякденними операціями, вирішенням кризових ситуацій, відвідуванням зборів, підготовкою звітів, вирішенням проблем співробітників, а також виконанням додаткових обовязків і ...
В компанії виділено 5 підрозділів менеджери яких внесли вагомий вклад в посилення конкурентної позиції фірми на ринку. Звичайно оплата праці збільшувалась в відповідності до темпів її ...С А В П С Менеджер відділу 1 8500 12000 21 4 2 7 6 0,3 0,2 0,4 0,1 Менеджер відділу 2 6500 8500 24 6 ...
В компанії виділено 5 підрозділів менеджери яких внесли вагомий вклад в посилення конкурентної позиції фірми на ринку. Звичайно оплата праці збільшувалась в відповідності до темпів її ...С А В П С Менеджер відділу 1 8500 12000 21 4 2 7 6 0,3 0,2 0,4 0,1 Менеджер відділу 2 6500 8500 24 6 ...
Розвиток якостей менеджера 3. Сутність управлінської праці та ознаки діяльності менеджера 4. Ролі керівника та рівні менеджменту Практичне завдання Дайте характеристику класифікаційних груп ...
Запропоновано взяти на роботу менеджера з реклами, та розробити рекламну компанію фірми. Посада менеджера з реклами передбачає різноманітну діяльність: від простого контакту з агентством за ...
Запропоновано взяти на роботу менеджера з реклами, та розробити рекламну компанію фірми. Посада менеджера з реклами передбачає різноманітну діяльність: від простого контакту з агентством за ...
Запропоновано взяти на роботу менеджера з реклами, та розробити рекламну компанію фірми. Посада менеджера з реклами передбачає різноманітну діяльність: від простого контакту з агентством за ...
...Дениса Ігоревича ДАНЬКІВА на посаду менеджера по торгівлі з 12 грудня з однотижневим випробуванням та з встановленням окладу в 2000 гривень. 4. З наказом ознайомлен. 3....зірок; курси по підготовці офіс менеджерів – курси для підготовки офіс менеджерів; явка співробітників обов’язкова – присутність співробітників обов’язкова; відбудеться виставка ярмарка – працюватиме виставка ярмарок – проходитиме ...
визначення якостей ідеального антикризового менеджера b. визначення особистих якостей менеджерів і стилів управління, які щонайкраще відповідають певним ситуації c. визначення якостей ідеального менеджера d.
...Дениса Ігоревича ДАНЬКІВА на посаду менеджера по торгівлі з 12 грудня з однотижневим випробуванням та з встановленням окладу в 2000 гривень. 4. З наказом ознайомлен....Любов, пан суддя, панна Леся, менеджер Байда, Ніна Львівна, Марія, Петро Панасович, Сергій;БалогаІгор (Віталій); ЛевченкоАндрій(Микола), ГайдамакаБогдана(Григорій), Пальоха. 2) Утвор іть кличний відмінок свого ...
...чём сущность организационно управленческая деятельность менеджера?........................................................................................................4 2. Охарактеризуйте особенности управленческой деятельности менеджера?........................................……………………………………..……6 3. Изобразите в виде рисунка структуру исполнительской деятельности?.....................................................………………………………19 4.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти впливу особистих якостей керівника на стиль його управління 1.1 Керівництво і лідерство: природа і визначення понять 1.2 Особисті якості керівника – сутність і значення 1.3 Стилі управління і вплив на них особистих якостей керівника Розділ 2 Практичні засади впливу особистих якостей керівника на стиль його управління 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка стиля управління, що використовується керівником 2.3 Роль ко...
...ці підходи повинні бути враховані менеджерами з маркетингових комунікацій в процесі управління рекламою. Рекламні плани є частиною системи маркетингового планування підприємства. Головним завданням менеджера з реклами є побудова ефективної ...
...ці підходи повинні бути враховані менеджерами з маркетингових комунікацій в процесі управління рекламою. Рекламні плани є частиною системи маркетингового планування підприємства. Головним завданням менеджера з реклами є побудова ефективної ...
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.