Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 1256 за запитом менеджмент

Менеджмент и менеджеры в теории управлении 2. Школа научного управления 3. Административная школа 4. Школа человеческих отношений 5.... Вклад различных школ в развитие менеджмента Заключение Список использованной литературы
ВСЕГО 126 ОТВЕТОВ ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 В основі теорії менеджменту лежать: a. закони розвитку соціально економічних систем b. закони розвитку суспільства c. закони природи d....кількість систем уявлень про реалії менеджменту існувала на початку 30 х років минулого століття a. 4 b. 3 c. 2 d.
Мета і завдання фінансового менеджменту. 3. Об’єкти фінансового менеджменту, їх класифікація за окремими ознаками. 4. Особливості фінансового менеджменту, обумовлені з формою власності і сферою ...
...до соціально економічних систем адміністративного менеджменту: a. Бізнес b. Державна економічна система c. Некомерційні організації d. Всі відповіді вірні Question 3 Адміністративний менеджмент – це: a.
...образом отображает сущность понятия «операционный менеджмент»? a. Деятельность по созданию товаров и услуг путем преобразования необходимых ресурсов всех видов b. Менеджмент в процессе создания товаров (услуг), ...
Теоретичні засади сутності менеджменту та його значення 1. Сутність менеджменту та його значення в роботі підприємства 2. Основні функції менеджменту, його засади і передумови ...
...чому полягає сутність поняття «страховий менеджмент»? Охарактеризуйте складові страхового менеджменту 3. Визначте особливості в формуванні принципів страхової діяльності. 4. Які види менеджменту використовуються в страховій діяльності?
Суть процесів і процедур менеджменту, їх значення для управління 2. Планування як процес менеджменту, його мета, завдання і процедури 3.
Практичне завдання № 1 Question 1 Менеджмент це: a. сукупність раціональних методів і організаційних підойм управління фірмою в ринкових умовах; b. наука, що вивчає правила корпоративної поведінки ...Вкажіть, яка з наукових шкіл менеджменту виникла першою: a. школа поведінкових наук; b. школа людських стосунків; c. школа наукового управління; d. адміністративна школа.
Який аспект відноситься опосередковано до менеджменту ЗЕД підприємства: державне регулювання зовнішньоекономічних зв'язків; вивчення і проектування елементів зовнішнього середовища; встановлення ефективної взаємодії між працівниками та всіма ...національна модель управління бізнесом; міжнародний менеджмент 128. Мета діяльності підприємства одержання прибутку шляхом використання можливостей різних країн і регіонів, визначає, що це: національний бізнес; міжнародний...
...3 Скільки рівнів охоплює податковий менеджмент : a. один b. два c. три d. чотири Question 4 Який з рівнів не є рівнем податкового менеджменту: a. державний b. галузевий c.
менеджмент 2 Модель менеджмента, которая характеризуется коллективным принятием решений и коллективной ответственность: Виберіть одну правильну відповідь a. немецкая b. европейская c.
Теоретичні засади сутності менеджменту та його значення 1.Сутність менеджменту та його значення в роботі підприємства 2.Основні функції менеджменту, його засади і передумови ...
Менеджмент як технологія управління 1.1. Сутність і функції менеджменту підприємства 1.2. Роль менеджменту в суспільстві 1.3.
...спеціаліст» Сутність та особливості стратегічного менеджменту. Сутність мотивації, її місце в системі управління, зв'язок з іншими функціями управління. Зміст і структура стратегічного менеджменту.
історія вчень менеджменту c. парадигма менеджменту d. всі відповіді правильні Question 3 Балів: 1 Фредерік Уінслоу Тейлор, Френк і Ліліан Гілбрет – це представники ...
Сутність, функції та роль фінансового менеджменту в роботі комерційного банку 1.2. Зміст та основні напрямки фінансового аналізу діяльності банку 1.3 Аналіз основних економічних показників ...Зарубіжний досвід функціонування системи фінансового менеджменту в банках Висновки до розділу 1 Розділ 2 аналіз фінансово господарської діяльності зат кб «приватбанк» 2.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти менеджменту як функції управління 1.1. Сутність менеджменту як функції управління 1.2. Основні засади менеджменту як функції управління 1.3.
Управление и менеджмент Задание 1 1) Определите, какие из ниже приведенных утверждений истинные, а какие ложные Основные функции менеджмента – стратегическое планирование, планирование реализации стратегии, ...
Темою даної роботи є порівняльний аналіз американського і японського менеджменту. Оскільки за допомогою правильного вибору методу управління персоналом забезпечується чітка організація процесу керування і всієї виробничо економічної діяльності, можна зазначити ...у американській та японській моделях менеджменту. Об’єктом дослідження є методи управління персоналом. Метою даної роботи є аналіз та виявлення особливостей і характерних рис японського і ...
Вступ 3 Розділ 1 Теоретичні основи податкового менеджменту 5 1.1. Сутність та значення податкового менеджменту 5 1.2. Державний податковий менеджмент 7 1.3.
Сучасні напрями та теоретичні засади менеджменту підприємства з іноземними інвестиціями 11 1.1. Організаційна структура менеджменту підприємства, поняття і види 11 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ...........6 1.1. Сутність податкового менеджменту та його місце в системі державного менеджменту................................................................................................................6 1.2.
...що освіта з підприємництва та менеджменту є одним з найважливіших факторів успішного завершення періоду трансформації до ринкової економіки. Додаючи впевненості людям у здатності творити та змінювати ...свою увагу на освіті з менеджменту та, оскільки вона сприяє стабільному, ефективному економічному зростанню і зміцненню конкурентоспроможності на міжнародних ринках. Питанням розвитку бізнес освіти в Україні ...
...ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНІВ ТА ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 1.1. Закони та закономірності менеджменту, як ключові поняття дослідження 1.2.
...формування стратегії і тактики практичного менеджменту 1.1. Сутність та принципи стратегічного менеджменту 1.2. Методологія стратегії менеджменту та основні підходи до її планування 1.3.
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядається сутність ефективності управлінської діяльності Інтернет технологіями в менеджменті ЗЕД на прикладі турфірми ТОВ «Елен тур», критерії та показники економічної та соціальної ефективності управління, засоби щодо її оцінки....є управління Інтернет технологіями в менеджменті ЗЕД. У третій частині дипломної роботи запропонований рекламний бюджет просування компанії «Елен Тур» у мережі Інтернет, запропонований маркетинговий Інтернет план ...
Міжнародний бізнес – основа міжнародного менеджменту 2. Міжнародний менеджмент як складова міжнародного бізнесу 3. Міжнародні корпорації – основний субєкт міжнародного менеджменту 4. Організаційна структура міжнародної корпорації 5.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 1.1 Сутність кадрового менеджменту 1.2. Цілі, функції та технології у кадровому менеджменті 1.3.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 1.1Особливості організації фінансів страхового бізнесу 1.2 Цілі та завдання фінансового менеджменту у страхуванні 1.3 Інформаційна ...
...та місце ситуаційного підходу в менеджменті Завдання до теми 1 Завдання № 1 Охарактеризуйте історичні передумови виникнення ситуаційного підходу. Порівняйте хронологію його виникнення з іншими підходами в менеджменті (див. doc 5 ).
Визначення терміну “екологічний менеджмент” 3. Види екологічного менеджмента 4. Структура екологічного менеджменту 5. Принципи екологічного менеджменту 6. Впровадження екологічного менеджменту 7.
...опыт — постижение науки и искусства менеджмента. Менеджмент — современная система управления предприятием, действующая в условиях рыночной экономики. Термин «Менеджмент» по сути является аналогом термина « управление», его синонимом.
...сферу деятельности, чем управление, или менеджмент, от которого в значительной мере зависят и эффективность производства, и качество обслуживания населения. Менеджмент это управление в открытой, рыночной экономике.
Міжнародний фінансовий менеджмент 1. Що виступає об'єктом управління у фінансовому менеджменті: персонал; фінансові ресурси; збут продукції; впровадження інновацій 2.
Поняття операційного менеджменту 2. Ефективність та раціональність в операційному менеджменті 3. Операційна функція в організації 4. Операції як види діяльності 5.
теоретичні засади фінансового менеджменту підприємства 1.1. Наукові підходи до визначення сутності, цілей і задач фінансового менеджменту. 1.2. Функції і механізми фінансового менеджменту.
ВСТУП РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ 1.1. ПОНЯТТЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ 1.2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ РОЗДІЛ ІІ ОСНОВНІ РИСИ МЕНЕДЖМЕНТУ ...
У курсовій роботі розроблено та раціоналізовано відповідно до змін середовища функціонування систему менеджменту організації ТзОВ «Морія». Основним напрямком курсового проектування є розробка фактичної та раціональної системи менеджменту в організаціях конкретних видів діяльності, розмірів, ...
Спільне та відмінне у поняттях „менеджмент” та „управління”. 3. Історіографія менеджменту. історичні етапи розвитку; особливості розвитку менеджменту в Україні; наукові школи менеджменту. 4.
Принципи і методологічні основи стратегічного менеджменту підприємства 1.2. Аналіз методів стратегічного менеджменту підприємства 2. Практичні засади аналізу стратегічного менеджменту підприємства – ат тк “ват прилуки” 2....
Теоретичні основи та сучасні напрями менеджменту конкурентоспроможності фірми при виході на зовнішній ринок 10 1.1. Поняття, сутність та концепція менеджменту конкурентоспро можності фірми, теорії конкурентних ...
финансового менеджмента c. финансового планирования Question 2 Финансовый менеджмент использует информацию только про внутреннее финансовое состояние предприятия: a. правильно b.
Основні етапи розвитку менеджменту в зарубіжних корпораціях 15 1.2.2. Розвиток вітчизняного управління підприємствами 20 1.3. Сутність і структура системи стратегічного мене ... Поняття стратегічного менеджменту 23 1.3.2. Елементи системи стратегічного менеджменту 26 1.3.3. Стадії процесу стратегічного управління 31 1.4.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ 1.1. Сутність фінансового менеджменту банку………………………………..6 1.2. Інструменти фінансового менеджменту банку…………………………..12 1.3.
Розвиток, історія, сутність та зміст менеджменту, як науки 1.1. Формування та розвиток принципів управління 1.2. Сутність менеджменту, як науки 1.3.
...правові та організаційні засади податкового менеджменту 1.1. Основні поняття податкового менеджменту 1.2. Функції податкового менеджменту 1.3. Планування податків як складова податкового менеджменту Розділ ...
Сутність і структура фінансового менеджменту кредиторської заборгованості підприємства 5 1.1. Економічна сутність кредиторської заборгованості та її види 5 1.2. Особливості фінансового менеджменту кредиторської заборгованості підприємства 10 1....
...Розділ 1 Теоретичні аспекти маркетингового менеджменту в туризмі….…9 1.1 . Виникнення маркетингового менеджменту та основні його функції..…9 1.2 .
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи менеджменту на малих і середніх підприємствах 1.1 Суть командного менеджменту 1.2 Етапи становлення команди 1.3 Відмінності між робочою ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.