Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 4361 за запитом методи

Залежить від об'єму та теми роботи.
ЗМІСТ Вступ 1. Сутність ситуації невизначеності та ризику 2. Методи оцінку ризиків Висновки Список використаної літератури ...
...щодо прийняття рішень, конкретні його методи, прийоми, структуру, логічну організацію, процедури та операції, а також джерела даних та інформаційне забезпечення – це: a. теорія прийняття рішень b....її організаційні форми, технології і методи, принципи управління і організації праці, сутність і зміст рішень – це: предмет теорії прийняття рішень  особа, яка приймає рішення – це: суб’...
Методи менеджменту і стратегія розвитку туристичного підприємства 2.1. Поняття й класифікація методів менеджменту 2.2.
Теоретичні засади дослідження методів оцінки та відбору працівників підприємства 1.1 Сутність та роль оцінки і відбору персоналу в формування трудових ресурсів підприємства 1....персоналу на підприємстві 1.3 Методи оцінки та відбору персоналу підприємства Розділ 2. Практичні аспекти аналізу методів оцінки і відбору працівників канівського судноплавного шлюзу 2.1 ...
Суть і практичне значення прямого методу розподілу витрат допоміжних підрозділів Розділ 2 Практичні засади методики розподілу витрат допоміжних підрозділів 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2....підприємстві 2.3 Використання прямого методу розподілу витрат допоміжних підрозділів Розділ 3 Шляхи збільшення ефективності розподілу витрат допоміжних підрозділів Висновки Список використаної літератури У спеціальній літературі ...
...прищеплення виховуваним рис нової людини, Методи залежать від мети та змісту виховання. Методи ви¬ховання спрямовані на формування й удосконалення особистості, тому врахування рівня розвитку вихованців — ...
Методи наближеного розв’язування алгебраїчних рівнянь. 20 2.1.Метод десяткових випробувань (метод Горнера) 22 2.2.
Загальні особливості та характеристика методів менеджменту. 2. Використання методів менеджменту в Акціонерному товаристві «Коломийський хлібокомбінат». Висновки. Список використаної літератури. Вступ.
Класифікація та характеристика методів та прийомів викладання іноземних мов………………………………………………8 1.3. Еволюція методів навчання іноземних мов та розвиток вітчизняної методики……………………………………………………13 РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В РИНКОВИХ УМОВАХ 5 1.1. Сутність, функції і принципи процесу управління суб’єктом господарювання 5 1.2. Методи управління діяльністю підприємства 9 1....
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти використання методів фінансового аналізу 1.1 Сутність та значення методів фінансового аналізу 1.2 Логічні методи фінансового аналізу 1.3 Методи комплексної ...
Специфіка психодрами як метода психокорекції 2.1. Методики, що використовуються в процесі психодраматичної дії 2.2. Чинники, що впливають на процес і результат психодрами ...психодрама унікальний у своєму роді метод психотерапії, який підходить для вирішення великого спектру проблем. І, хоча в даній роботі ми більше освітлювали практичну сторону цього явища, ...
Методи навчання у внз 1.1. Основні наукові підходи щодо вивчення та класифікації методів навчання у вищій школі 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ В ГОТЕЛЬНО РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 1.1. Поняття, сутність та значення адміністративних методів управління 1.2.
Економічна сутність методів організації виробництва 1.1. Загальне поняття методів організації виробничих процесів 1.2. Організація непотокового виробництва 1.3.
Значення системи методів управління на підприємствах готельного господарства та туристичних фірмах……………………………………………5 1.1. Економічні методи управління……………………………………5 1.2.
...підходи щодо вивчення та класифікації методів навчання у вищій школі 1.2. Методи навчання та рівні навчання у вищій школі Розділ 2.
АКТИВНІ МЕТОДИ ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 2.1. Метод бесіди 2.2. Практичний метод 2.3.
Методи прогнозування 3.1. Класифікація методів прогнозування 3.2. Результати прогнозів і вимоги до них Висновки Список використаних джерел Під час ...
Поняття, види, значення методів публічного управління. 1.1. Визначення поняття методів публічного управління, їх призначення в адміністративному праві України. 1.2.
ГРАФІЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ Завдання №1 Скласти математичну модель задачі та розв’язати її графічним методом . 1.
...про техніко криміналістичні засоби та методи 1.1. Поняття техніко криміналістичних засобів та методів 1.2. Класифікація засобів та методів 1.3.
Поняття методу державного управління 1.2. Особливості методів державного управління РОЗДІЛ ІІ ВИДИ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 2.1.
Загальне визначення терміну „метод”, його складові елементи 2. Методи, які зустрічаються у всіх джерелах (метод наукової абстракції, аналіз і синтез, спосіб поєднання історичного і ...
Вступ Розділ І. Теоретичні основи ефективності системи обслуговування в закладах ресторанного господарства 1.1 Класифікація закладів (підприємств) громадського харчування з методом самообслуговування 1.2 Організація діяльності ...
Методи політичної економії 2.1. Загальнонаукові методи економічного пізнання 2.2. Спеціальні методи дослідження політичної економії 3.
Методи дослідження 1.2. Мета спостереження 2. Методи опитування 2.1. Бесіда як метод опитування 2.2.
Теоретичні основи перспективи застосування різних методів організації виробництва в умовах ринку 1.1 Структура та принципи організації виробничого процесу 1.2 Організаційні типи виробництва 1.3 Методи організації виробництва 1.4 Особливості ...
Теоретичні аспекти методів прогнозування основних параметрів діяльності організації 1.1. Огляд базових методів прогнозування 1.2. Класифікація методів прогнозування Розділ 2.
Інформаційна базп методів оцінки і відбору працівників підприємства 1.2. Сутність категорії “персонал” та її економічна природа 1.3. Методи оцінки і відбору працівників підприємства ...
Метод трудового права та його особливості відносно методів інших галузей права 1.3. Особливості формування методу трудового права в умовах ринкових ...
Поняття, предмет і метод галузі конституційного права 11 Розділ 2. Основи конституційно правового регулювання 16 2.1. Конституційне регулювання в системі правового регулювання 16 2.2. Особливості методу правового регулювання конституційного права 18 ...
Історія програмно цільового методу та досвід його запровадження в інших країнах 11 1.3. Основні риси програмно цільового методу 14 РОЗДІЛ 2 ПРОБЛЕМИ ТА ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ…………………………………………………………………………6 1.1. Сутність методів фінансового контролю…………………………………...…6 1.2. Критерії класифікації методів фінансового контролю……………….….….12 РОЗДІЛ ІІ.
Загальні поняття про методи управління. 2. Адміністративні методи управління. 3. Економічні методи управління. 4. Соціально психологічні методи управління. 5. Порівняння основних методів менедженту.
Загальна характеристика методу політичної економії різними школами економістів 1.1. Поняття та структура методу політичної економії 1.2.
Методи управління і їхня характеристика 1.1. Загальні поняття про методи управління 1.2. Економічні методи управління Розділ 2.
Поняття адміністративно правових методів 1.2. Види адміністрагивно правових методів Розділ 2. Метод переконання Розділ 3. Поняття і види адміністративного заохочення Розділ 4.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГРАФІЧНОГО МЕТОДУ ВСТАНОВЛЕННЯ НОРМ 1.1. Сутність і обєкти нормування праці 1.2. Норми затрат праці та методи їх встановлення 1.3.
Вступ Розділ 1 Сутність та значення організаційно розпорядчих методів управління 1.1. Поняття, класифікація організаційно розпорядчих методів управління 1.2. Особливості методів управління в умовах ринкових перетворень 1.3.
Система методів державного регулювання економіки ………………… 4 3. Прямі і непрямі методи державного регулювання економіки ………… 6 4. Правове регулювання економіки ………………………………………. 6 5.
Основні методи кримінологічного дослідження 2.1. Метод суцільного та вибіркового дослідження 2.2. Соціологічні методи кримінологічного дослідження 2.3.
Методи управління витратами 2. Особливості застосування методу калькулювання витрат за функціями 3. Переваги АВС методу порівняно з іншими методами.
Методи управління і їхня характеристика 1.1. Загальні поняття про методи управління 1.2. Соціальні методи управління підприємством Розділ 2.
Огляд навчальної літератури стосовно методів аналітичної роботи на підприємстві 1.2. Огляд монографічної літератури щодо методів аналітичної роботи на підприємстві 1.3.
Класифікація методів криміналістики Розділ 2. Методологія вчення про загальний метод розслідування 2.1. Загальнонаукові пізнавальні прийоми в методології вчення про загальний метод ...
Методи пізнання і функції економічної теорії…………………………………..15 Висновки……………………………………………………………………………20 Список використаної літератури………………………………………...............23 ВСТУП Актуальність теми.Економічна політика являє собою цілі, напрями, шляхи, методи, важелі розвитку економіки, що визначені ...
Методи творчого пошуку альтернатив. 16. Методи діагностики проблеми управління. 17. Методи генерації ідей, оцінки і вибору варіанта рішення: евристичні, логіко формалізовані, ...
Класифікація методів навчання екології, їх характеристика. 2. Інтерактивні методи і форми навчання екології. 3. Використання різних форм і методів навчання у формуванні ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.