Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 850 за запитом методологічна

Методологічні засади гуманістичної психології. 7. Методологічні засади аналітичної психології. 8. Поведінковий підхід в психології. 9. Системний підхід і його функції. 10.
1.Методологічні принципи в юридичній психології 2.Методи пізнання в юридичній психології 3.
1. Методологічні принципи в юридичній психології 2. Методи пізнання в юридичній психології 3.
Вступ Розділ 1. Методологічні особливості уроків засвоєння нових знань при вивченні ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЙНО ПОШУКОВИХ СИСТЕМ 1.... Методологічні основи побудови інформаційно пошукової системи «Кафедра» для вищого навчального закладу 3.4. Побудова інформаційно пошукової системи «Кафедра» 3.4.1.
ВСТУП 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність фінансової стійкості підприємства ...
Вступ Розділ 1. Теоретико методологічні основи дослідження валютного ринку України 1.1 Сутність і структура ...
ПЛАН Вступ Розділ 1.... Методологічні аспекти ознайомлення молодших школярів із системним блоком на уроках інформатики в початковій школі 2.1.
Варіант № 6 (Т, Р) Завдання 1.Охарактеризуйте методологічний простір психології. Завдання 2. Розкрийте поняття індивідуальної підструктури особистості.
Вступ 1. Поняття та основні ознаки держави 2. Функції теорії держави і права 3. Методологічне значення загальної теорії держави та ...
План Вступ 1. Поняття та основні ознаки держави 2. Функції теорії держави і права 3. Методологічне значення загальної теорії держави та ...
Вступ 1.2 Завдання, джерела інформації та методика аналізу стану виробничих запасів на підприємстві ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи стратегічного планування 1.1. Сутність стратегічного планування 1.2.
ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ ...
Вступ 1. Сутність управлінського обліку, його значення 2. Мета, завдання і функції управлінського обліку 3.
Вступ 1. Сутність облікової політики підприємства, її особливості 2. Складові облікової політики та їх характеристика Висновки ...
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Поняття класифікації 1.1. Теоретичні засади класифікування документів 1.2.
Вступ 1. Основні проблеми управління персоналом 2. Напрями підвищення ефективності управління персоналом Список використаної літератури
Вступ 1. Історія зародження інституціоналізму 2. Виникнення нової інституціональної теорії 3. Понятійний апарат інституціоналістів 4.
нарощування методологічного потенціалу психологічних досліджень d. сприяння розвиткові методологічної бази сучасного наукового знання e. регулятора міжособистісних відносин Question 4 Сутність філософсько психологічного ...
який своїми дослідженнями та методологічними підходами зробив революційні зміни не тільки у соціології, а й у соціально гуманітарних науках в цілому.... Методологічна культура науки 1. Які риси визначають саме науковий метод дослідження? 2. Чим відрізнається спостереження від експерименту? 3.
Теоретико методологічні моделі інтернет комунікацій………………....12 1.3. Особливості регулювання комунікації в інтернет мережах……………..20 РОЗДІЛ 2. Кризовий потенціал соціальних інтернет комунікацій................ Розробкою теоретичних та методологічних засад дослідження масової комунікації займалися як українські (Н. Костенко, С. Барматова, Ю. Сорока, С. Кащавцева, Л. Скокова та ін.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ 7 1.1. Поняття, зміст та складові біологічних активів 7 1.... Методи та методологічні прийоми контролю 98 3.2. Контроль використання поточних біологічних активів на підприємстві 113 3.3.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІЖБАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 1.1. Сутність та класифікація міжбанківського кредиту 1.2. Методика організації міжбанківського кредиту у формуванні ...теоретичних засад, так і розробки методологічних підходів та практичних узагальнень і пропозицій. Ступінь висвітлення теми дипломної роботи. В українській фінансовій літературі до цього часу чітко не ...
сукупність методологічних принципів, що застосовуються в даній галузі знання b. система правил використання методів, прийомів та операцій c.... алогізм Question 6 Конкретно науковий методологічний підхід у психології, який вважає діяльність основою, засобом та умовою розвитку особистості, це: a. особистісний підхід b. діяльнісний підхід c.
...вчених низка важливих питань теоретико методологічного та практичного спрямування розвитку іпотечного кредитування залишаються розглянутими не в повній мірі, при цьому частина із них не враховує вплив ...дипломної роботи є розробка теоретико методологічних засад формування та функціонування ринку іпотечного кредитування, обґрунтування пропозицій щодо підвищення збалансованості взаємодії всіх його учасників в умовах світової фінансової ...
Предметом роботи виступає комплекс теоретичних, методологічних і практичних питань обліку та аналізу наданих послуг в аудиторських фірмах, а саме: теоретичні основи обліку та аналізу наданих послуг, ... Методологічні засади формування інформації про доходи в обліку та її розкриття у фінансовій звітності зарубіжних підприємств регламентується Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи управління грошовими потоками на підприємстві 1.1 Планування та контролінг грошових потоків 1.2 Теоретичний базис та функції управління грошовими потоками 1.3 Методологічні системи забезпечення та методичний інструментарій ...
Методологічна основа і нормативна база обліку основних засобів 1.1Основні завдання та нормативна база обліку основних засобів 1.2 Визначення, класифікація ...вивчені питання, пов'язані з методологічним та нормативним визначенням основних засобів, їх класифікацією і методикою обліку, з побудовою податкового та управлінського обліку основних засобів.
3 Розділ І Теоретико методологічні засади дослідження української народної ляльки в контексті традиційної культури ……………………...9 1.1. Термінологічні основи даного дослідження. Обґрунтування понятійного апарату ……………………………………………………………………….........9 1.2. Методологічні засади дослідження традиційної культури та ...
Організаційно процедурні, правові та методологічні аспекти обліку основних засобів 1.1 Концепція фінансового і податкового обліку основних засобів 1.2 Облікова політика, завдання, оцінка та ...виробничої потужності підприємства 3.5 Методологічні та організаційні аспекти вдосконалення обліку і аналізу основних засобів Розділ 4. Аудит основних засобів 4.1 Теоретичні аспекти організації аудиту ...
Теоретичні та методологічні аспекти обліку товарних операцій Та аналізу товарних запасів 1.1 Теорія та методологія обліку товарних операцій 1.2 Нормативна база ...дипломної роботи викладені теоретичні та методологічні аспекти обліку товарних операцій, дано визначення предмету та методів обліку товарних операцій, об’єктів бухгалтерського обліку.
Теоретико методологічні особливості системи міжнародних відносин під час заключного етапу Першої світової війни 1.1. Основні характеристики зміни зовнішньої політики Росії після ... Методологічний підхід до оцінки зміни сил країн на міжнародній арені 2.2. Аналіз передумов Паризької мирної конференції.
ТЕОРЕТИЧНО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ПРОЦЕСУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Аналіз основних техніко економічних показників діяльності базового підприємства, його галузеві ...та функцій ліквідаційної комісії; дослідження методологічних підходів до оцінювання майна та визначення ліквідаційної маси; проведення необхідних розрахунків на прикладі підприємства об’єкта дослідження з метою прогнозування ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.3 Методологічні основи обліку витрат виробництва 1.4 Методика проведення аналізу витрат виробництва Розділ 2 стан обліку і аналіз витрат виробництва та ...бази обліку витрат виробництв...
Методологічні та методичні засади обліку грошових активів та дебіторської заборгованості Розділ 2. Стан обліку і контролю грошових активів та дебіторської заборгованості ...написання дипломної магістерської роботи – дослідження методологічних засад відображення грошових активів і дебіторської заборгованості в обліково аналітичній системі, надання пропозицій щодо підвищення ефективності управління грошовими активами, дебіторською ...
методологічна b. рівноважна функція c. теоретико пізнавальна d. практична Question 3 Балів: 1 Розробка прогнозів розвитку економіки.... методологічної d. практичної Question 4 Мікроекономіка це методологічна частина економіки, вона розкриває сутність економічних категорій, законів та закономірностей розвитку економічних систем: ...
Оцінка нормативно правового та організаційно методологічного забезпечення формування державного бюджету.................................................................................43 2.2. Аналіз дохідної бази державного бюджету України................................................57 2.3....дипломної роботи є уточнення теоретико методологічних засад і дослідження особливостей фінансування з Державного бюджету України економічних програм розвитку країни. Поставлена мета ...
Методологічні основи процесу навчання Завдання до теми 3 1. Сутність, структура процесу навчання в педагогічному процесі. 2.... Науково методологічні основи виховного процесу Завдання до теми 6 1. Загальна характеристика виховання як соціального явища і процесу. 2.
Організаційні і методологічні аспекти аудиторської діяльності...............80 4.2. Мета, завдання та предметна область аудиторського дослідження готової продукції..............................................................................................89 4.3....продукції та її реалізації; • дослідження методологічних основ обліку готової продукції; • проведення аналізу виробництва гової продукції; • дослідження методів аудиту собівартості та реалізації готової про...
...понятійно категоріальний апарат виступив теоретико методологічним підґрунтям для визначення концептуальних основ управління конкурентними перевагами. Запропоновані в роботі концептуальні основи управління конкурентними перевагами включають визначення об'єкту, ... Реалізація сукупності розроблених теоретико методологічних положень і практичних заходів, використання в діяльності вітчизняних підприємств опрацьованих методик, інструментів і процедур технології управління конкуре...
...педагогічної літератури, загально теоретичні та методологічні підходи до організації діяльності загальноосвітніх навчально виховних закладів знайшли відображення в дослідженнях науковців минулого (К. Грот, М.П. Драгоманов, Г.... Методологічне значення для розробки концепцій діяльності гімназій мають дослідження проблем життєтворчості учнів (І.Г. Єрмаков, Л.В. Сохань, та ін.
...і на макрорівні, багато теоретико методологічних і практичних аспектів формування системи управління розвитком та функціонування організації. Проблеми розвитку як економіки загалом, так і її основної ланки ... Значний вклад в розробку теоретико методологічних засад та прикладних питань забезпечення розвитку страхових організацій внесли такі відомі дослідники як А. Ансоф, Л.Абалкін, О. Віханський, X.
...політики держави, розробка теоретичних і методологічних положень і засад механізму формування ефективної державної бюджетної політики в Україні, визначення її основних напрямів та перспектив розвитку.... Дослідження методологічних засад формування державної бюджетної політики, включаючи деталізацію соціально економічних функцій держави, організаційно правові основи функціонування бюджетної системи країни здійснювалися із ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.