Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 61 за запитом множинності

ІНСТИТУТ МНОЖИННОСТІ ЗЛОЧИНІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ…………………………………………………..….9 1.1. Загальна кримінально правова характеристика множинності злочинів….…9 1.2.
Кількісний аспект дієслівної множинності Розділ II. Різновиди дієслівної множинності та засобі їх вираження II. 1. Протиставлення різних типів значень з зони дієслівної множинності(класифікація ...
Поняття та юридична характеристика множинності злочинів...............8 1.1. Поняття та класифікація множинності злочинів...............................................8 1.2. Юридична характеристика множинності злочинів.........................................12 Розділ 2.
Поняття та юридична характеристика множинності злочинів...............7 1.1. Поняття та класифікація множинності злочинів...............................................7 1.2. Юридична характеристика множинності злочинів.........................................11 Розділ 2.
Поняття та ознаки множинності злочинів. 2. Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів. 3. Поняття сукупності злочинів та її види. 4.
Кількісний аспект дієслівної множинності Розділ II. Різновиди дієслівної множинності та засобі їх вираження II. 1. Протиставлення різних типів значень з зони дієслівної множинності(класифікація ...
Поняття та форми множинності злочинів 1.1. Поняття множинності злочинів 1.2. Форми множинності злочинів Розділ ІІ. Види множинності злочинів 2.1.
ВАРІАНТ 25 Тема: Одиничний злочин, як головна складова множинності План 1. Поняття та ознаки множинності злочинів. 2. Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів. 3. Прості одиничні злочини. 4.
Поняття множинності злочинів та її вплив на кваліфікацію...................7 1.1. Поняття та юридична характеристика множинності злочинів........................7 1.2.
Форми множинності загальна характеристика Розділ 3. Рецидив та його види Висновки Роблячи висновки до своєї роботи ми перш за все хочемо зауважити що термін „множинність злочинів” у чинному кримінальному законодавстві ...
Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів. 2. Прості одиничні злочини. 3. Ускладненні одиничні злочини. 3.1. Триваючі одиничні злочини. 3.2. Продовжувані одиничні злочини.... Відмежування одиничних злочинів від множинності злочинів. Висновки. Методичні вказівки: Необхідною умовою правильної кримінально правової оцінки злочинного діяння та призначення покарання за нього є з`ясування ...
Форми множинності загальна характеристика Розділ 3. Рецидив та його види Висновки уривок Роблячи висновки до своєї роботи ми перш за все хочемо зауважити що термін „множинність злочинів” у чинному кримінальному законодавстві ...
...та завдання Провести дослідження моделі множинної регресії, побудованої згідно завдання попереднього заняття. А саме: обчислити стандартну похибку рівняння, незміщену дисперсію залишків, коефіцієнт детермінації і множинної кореляції; перевірити адекватність моделі загалом ...
Поняття та ознаки множинності злочинів……………………………6 Розділ 2. Характеристика повторності злочинів…………………………..…..10 2.1. Поняття повторності…………………………………………………...……10 2.2. Види повторності злочинів…………………………………………..……..... Систематизація множинності злочинів………………………….…..19 3.1. Обставини за якими розрізняють окремі прояви множинності злочинів.19 3.2. Проблеми систематизації проявів злочинів……………………………….
Проблеми множинності адміністративних правопорушень. Ознаки множинності. Критерії класифікації множинності адміністративних правопорушень. 4. Сукупність і рецидив. Порядок накладення адміністративних стягнень у разі вчинення ...
...мала місце у конкретному випадку множинність злочинів? Якщо мала, то який вид множинності? Назвіть види повторності злочинів. В чому полягає різниця між повторністю (як видом множинності) ...
...мала місце у конкретному випадку множинність злочинів? Якщо мала, то який вид множинності? Назвіть види повторності злочинів. В чому полягає різниця між повторністю (як видом множинності) ...
Відмежування повторності від інших видів множинності злочинів. Кримінально правове значення повторності. Основний та додатковий списки літератури: Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву.... Повторність злочинів як вид множинності злочинів: Текст лекції. – Харків, 1992. Зинченко И.А. Составные преступления. Х.: СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. Кривоченко Л.Н.
Поняття і види множинності осіб. Поняття і види зобов'язань з множинністю осіб. 7. Поняття та принципи виконання зобов'язань. 8.
...дії Загоруйка: одиничним злочином чи множинністю злочинів? 2. Гаман увечері заманив Сокальську до своєї квартири, де згвалтував її, а потім, не випускаючи з квартири, гвалтував до ... Чи є у цьому випадку множинність злочинів? ТЕМА 12 1. В тролейбусі Комко здійснив кишенькову крадіжку, його намагалися схопити, тоді він вистрибнув у відкриті двері тролейбусу, ...
...злочинів – одна з найпоширеніших форм множинності 1.1. Основні поняття та специфічні ознаки сукупності злочинів 1.2. Відображення сукупності злочинів у чинному кримінальному законодавстві 1.3.
Задача: На основі статистичних даних про продуктивність праці побудувати і дослідити множинну регресійну модель залежності продуктивності праці У (гр.од/людино год) від фондомісткості продукції Х1 (гр.
Відмежування рецидиву від інших видів множинності злочинів. Кримінально правове значення рецидиву. Основний та додатковий списки літератури: Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву. – Харьков, 2000.
...при конкуренції кримінально правових норм, множинності злочинів, злочинів, вчинених у співучасті та незакінчених злочинів. Значення правильної кваліфікації злочинів. Література Брайнін Я.М.
Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів 1.2. Поняття, сутність і значення одиничних злочинів. 1.3. Ознаки одиничних злочинів РОЗДІЛ 2.
Множинність осіб в зобов’язаннях 6. Зміна осіб в зобов’язаннях. 7. Підстави виникнення зобов’язань. 8.
...показника 1.2 Метод нечітко множинного моделювання рейтингу інвестиційної привабливості акцій 2. Визначення внутрішньої вартості акцій 2.1 Дивідендний метод 2.2Метод «дійсної вартості акції» 2....
...конкретного, єдність аналізу та синтезу, множинність зв'язків Тема 3. Організація управління підприємством 17. Формування дієвого та результативного підходів у менеджменті.
Як визначаються коефіцієнти множинної кореляції та детермінації у багатофакторній регресійній моделі? Задача №1 Побудувати економетричну модель залежності між витратами обігу (У грн.
Як визначаються конфіцієнти множинної кореляції та детермінації у багатофакторній регресійній моделі? Задача №1 Побудувати економетричну модель залежності між витратами обігу (У грн.
...вивчення ефективності управління: поведінський, композиційний, множинний Практичне завдання Проаналізуйте ефективність управління вашою організацією Література
Множинність осіб у зобов’язанні. Часткові, солідарні та субсидіарні зобов’язання. 4. Альтернативні та факультативні зобов’язання. 5.
...або того, що називається Практикою множинності курсів (multiple currency practice), яка забороняється п. 3 статті VIII Угоди про МВФ. Країни, що не ратифікували цю статтю, зобов'...
Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання. – Х., 2008. Красиков Ю.А. Множественность преступления (понятие, виды, наказуемость). – М., 1988. Куринов Б.А.
...нормованих обертових засобів, використовуючи методику множинної регресії і визначити прогнозні значення рентабельності при наступних значеннях: Таблиця 2.1 – Значення показників по різним підприємствам.
...у клінічну термінологію означає: a) множинність симптомів соматичного захворювання; b) спорідненість соматичного захворювання й психічного порушення; c) що соматична аномалія супроводжує вродженій психічній патології; d) тілесні ...
Визначте форми співучасті і множинність протиправних дій.
...оповіді — сповідь, мапа скарбів, засіб множинного обрамлення, запровадження фігур декількох оповідачів, чиї версії нерідко є взаємовиключними. Використання сукупності цих художніх засобів утворює своєрідний коливальний контур, який ...
...оповіді — сповідь, мапа скарбів, засіб множинного обрамлення, запровадження фігур декількох оповідачів, чиї версії нерідко є взаємовиключними. Використання сукупності цих художніх засобів утворює своєрідний коливальний контур, який ...
...оповіді — сповідь, мапа скарбів, засіб множинного обрамлення, запровадження фігур декількох оповідачів, чиї версії нерідко є взаємовиключними. Використання сукупності цих художніх засобів утворює своєрідний коливальний контур, який ...
...оповіді — сповідь, мапа скарбів, засіб множинного обрамлення, запровадження фігур декількох оповідачів, чиї версії нерідко є взаємовиключними. Використання сукупності цих художніх засобів утворює своєрідний коливальний контур, який ...
Які види множинності осіб можуть бути на стороні відповідача? 3. Водій ЗАТ “АТП 61423” К. під час керування автобусом вчинив дорожню аварію, внаслідок ...
Які види множинності осіб можуть бути на стороні відповідача? 3. Водій ЗАТ “АТП 61423” К. під час керування автобусом вчинив дорожню аварію, внаслідок ...
...4 Провожу регресійний аналіз даних (множинна лінійна регресія). Лабораторна робота № 5 Робота з системою організації лікувального процесу MedWork Мета роботи: вивчити призначення і можливості системи організації ...
...про застосування права держави із множинністю правових систем? Завдання 2.Громадянин і громадянка Лівії уклали шлюб в дипломатичному представництві своєї країни в Україні.
...чи є в діях Холодова множинність злочи¬нів? Якщо ні, то який за своїм характером злочин вчинено Хо¬лодовим? Охарактеризуйте ознаки цього злочину. 4.
розрахувати коефіцієнт детермінації, кореляції, множинний коефіцієнт кореляції, F статистику; 3.визначити дисперсії та стандартні помилки оцінок параметрів виробничої функції; 4.
Визначте, який вид множинності злочинів вбачається у діях Захарченко проаналізуйте її ознаки. 2. Які її правові наслідки? Задача № 4. 4.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.