Меню сайту

Нові користувачі
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 787 за запитом мова

ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………..…3 РОЗДІЛ І. Класифікація слов’янських мов………………………………............6 1.1.Східна Підгрупа (східнослов’янська).…………………………………….....6 1.2.
Разом із тим мова – це і своєрідний оберіг звичаїв і традицій, запорука інтелектуального зростання, розвою та поступу народу в загальносвітовому житті....до так званих вторинних вистем, мова існує не сама по собі, а в людському суспільстві, похідним від якого вона є. Існує вона у вигляді різноманітних актів ...
Напишіть (стисло) про свої мовні проблеми, їхні причини і можливі шляхи розв’язання. На скільки балів (за 10 бальною шкалою) ви оцінюєте свої знання з української мови. 2.
Історія розвитку української мови……………….…………………..……6 РОЗДІЛ ІІ. Значення та суспільна цінність мови...………………..………………..13 РОЗДІЛ ІІІ. Вплив мови на духовний розвиток народу…………………………...19 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..…….
Напишіть (стисло) про свої мовні проблеми, їхні причини і можливі шляхи розв’язання. На скільки балів (за 10 бальною шкалою) ви оцінюєте свої знання з української мови. 2.
Історія розвитку артикля як частини мови……………………….…....6 1.1. Старофранцузький період…………………………………………….….....…6 1.2. Середньофранцузький період………………………………………..………11 1.3. Класичний період…………………………………………………………….13 РОЗДІЛ ІІ....44] Детермінація у французькій мові отримує грамматизованну та уніфіковану форму вираження в артиклях, які оформлюють іменник. В українській мові детермінація передається більш різноманітними засобами: лексичними (...
Психологічні аспекти викладання мов.ст 1.1. Мовна політика європейських держав в українській системі навчання: методи викладання, що ведуть до інтенсифікації процесу навчання....навчально – виховного процесу з іноземної мови в школі.ст 2. Інтенсифікація вивчення іноземної мови в класно урочній системі.ст 2.1. Мовна розминка.ст 2.2.
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА НАУКА …4 Принципи навчання української мови ...5 Методи навчання ...7 Дидактичні засоби навчання ..
...її співвідношення з образом у мові РОЗДІЛ ІІ. Порівняльний аналіз мовного образу друга співрозмовника у сучасній польській мові 2.1. Особливості функціонування лексем на позначення друга ...
...інтегрованого підходу до навчання української мови у педагогічних ВНЗ......................................................................................24 1.3. Формування мовнокомунікативної професійної компетенції майбутніх вчителів як стратегічна мета інтегрованого викладання української мови на нефілологічних факультетах ВНЗ.......................................................................
Боротьба англійської мови з французькою Висновок Література Сучасний стан будь якої мови – це результат її довговічної історії, де різноманітні мовні впливи відбилися в ...
...афіксальних дієслів у сучасній англійській мові 1.1 Префікси дієслів 1.2 Суфікси дієслів Розділ 2 методичний аспект вивчення граматики англійської мови на початковому етапі в середній ...
а) В українській мові дієприкметник менш розвинутий порівняно з російською мовою. Саме тому в мовців досить часто виникають проблеми з цією дієслівною формою, зокрема ...
Варіант № 8 1. Особливості офіційно ділового стилю (мета мовлення, умови мовлення, мовні засоби, мовні прийоми). 2. Виробнича характеристика (зразок).
Розвиток мови дітей в днз: мета, задачі, засоби і методи 1.1. Погляди педагогів на методику розвитку мови 1.2.
...Мовний засіб 1.2 Особливості мови реклами 2. Мова сучасної реклами 2.1 Мова реклами Висновок Введення З'явилася потреба в рекламній інформації про різні типи ...
...та основні відношення службових частин мови та службових слів 1.1. Теорія польової структури частин мови 1.2. Частини мови знаменні і службові 1.3.
Перекладіть сталі словосполучення українською мовою: Без видимой причины, жесткие условия, в порядке исключения, в строгом смысле слова, влечь за собой, между тем, находить отображение, за ... З 2001 року я займаюся мовою програмування. 6. Брат, Скупейко Леонід, за спеціальністю – лікар, але працює в приватній фірмі як директор. 3. Складіть автобіографію (див.
Українська мова духовне надбання нашого народу 1.1. Етапи розвитку та становлення української мови 1.2. Сутність рідної мови і її роль ...
Ти зрікся мови рідної. Тобі Твоя земля родити перестане, Зелена гілка в лузі на вербі Від доторку твого зів'яне! Ти зрікся мови рідної.
Історія та розвиток французької мови Розділ 2.Французька мова у провінціях Розділ 3.Французька мова за кордоном 3.1 Французька мова – повсякденна мова 3.2 ...
Самостійна робота з іноземної мови як форма навчальної діяльності учнів 1.1. Самостійна робота як вища форма учбової діяльності 1.2. Навчання самостійній роботі учнів на уроках іноземної мови 1.3.
Мовні особливості сленгу. Сленг і діалект 1.2. Відмінності між сленгом і літературною мовою РОЗДІЛ 2.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПО РОЗВИТКУ МОВИ МОЛОДШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 1.1. Погляди педагогів на методику розвитку мови 1.2. Мета і задачі розвитку мови дошкільників 1.3.
Теоретичні основи інтенсивного навчання іноземних мов 1.1. Мета і завдання інтенсивного метода навчання іноземних мов 1.2. Опис та характеристика методу інтенсивного навчання іноземної мови ...
...та існування територіальних варіантів англійської мови 1.1. Територіальна варіативність англійської мови 1.2. Вплив соціального середовища на варіативність англійської мови Розділ 2.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПО РОЗВИТКУ МОВИ ДОШКІЛЬНИКІВ 1.1. Погляди педагогів на методику розвитку мови 1.2. Мета і задачі розвитку мови дошкільників 1.3.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ…………………………………………………………..….5 1.1. Предмет методики навчання іноземних мов як науки, її зв'язок з іншими науками……………………………………………….5 1.2.
...афіксальних дієслів у сучасній англійській мові 1.1 Префікси дієслів 1.2 Суфікси дієслів Розділ 2 методичний аспект вивчення граматики англійської мови на початковому етапі в середній ...
Загальна характеристика вивчення другої іноземної мови у загальноосвітній школі 1.1. Доцільність вивчення другої іноземної мови в сучасній українській школі 1.2.
УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ........................................................... 5 1.1. Вимоги до сучасного уроку української мови ............................ 5 1.2.
...граматичними ознаками, до яких частин мови належать слова, що мають закінчення s, і яку функцію виконує це закінчення, тобто чи є воно: а) показником 3 ї ... Перекладіть речення рідною мовою. 1. Our company sells goods abroad. 2. On today's meeting we are going to talk about insurance. 3.
Концепт англійської мови: Лінгвокультурна специфіка Засобів вербалізації 2.1. Засоби вербалізації концепту AUTHORTY / ВЛАДА (на матеріалі англомовного та україномовного газетного дискурсу) 2.2....наповнення засобів вербалізації концептів в мові. У мові знаходять своє відбиття і формуються цінності, ідеали та установки людей, те, як люди думають про світ і про ...
Правова характеристика державної мови в Україні 1.1. Історія розвитку та становлення державної мови в Україні 1.2. Правові засади української мови як державної ...
...як форма організації уроку іноземної мови 1.1. Особливості навчальних ігор в психолого педагогічній літературі 1.2. Характеристика ігор, що можуть застосовуватися на уроках іноземної мови 1.3.
...граматичними ознаками, до якої частини мови належать слова, оформлені закінченням s, та яку функцію це закінчення виконує, тобто: а) є показником третьої особи однини дієслова в ... Перекладіть речення на рідну мову. 1. Many banks offer a specialized service to people wishing to set up their own business. 2.
...перекладу атрибутивних конструкцій з німецької мови 1.1. Загальна характеристика функціональних стилів 1.2. Поняття означення (das Attribut, die Beifügung). Види означень та особливості їх перекладу з німецької мови Препозитивні означення (vorangestellte Attribute).
...та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах 1.1. Особливості навчання іноземної мови на різних ступенях 1.2.
...ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 1.1. Значення пісень при вивченні іноземної мови 1.2 Автентичні пісні – один з елементів національно культурного компоненту змісту навчання ...
...ОГЛЯДУ ФОНЕТИЧНОЇ ОСОБЛИВОСТІ ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ ХІХ СТОЛІТТЯ 1.1. Церковнослов'янська мова української редакції 1.2. Активізація процесу творення української літературної мови в ХІХ ст.
Концепт англійської мови: Лінгвокультурна специфіка Засобів вербалізації 2.1. Засоби вербалізації концепту AUTHORTY / ВЛАДА (на матеріалі англомовного та україномовного газетного дискурсу) 2.2....наповнення засобів вербалізації концептів в мові. У мові знаходять своє відбиття і формуються цінності, ідеали та установки людей, те, як люди думають про світ і про ...
...та види метафори в українській мові та англійській мові…………………………………………………… 1.3. Поняття метонімія………………………………………………… 1.4. Функції та види метонімії в українській та англійській мовах… Висновки до ...
...мовлення у дітей з вадами мови та шляхи їх корекції Розділ 3. Розвиток діалогічного мовлення 3.1 Методика проведення бесід Розділ 4....язного мовлення дітей з вадами мови Висновки Традиційно науковці і практики вбачали мету навчання дітей рідної мови та розвитку мовлення на етапі дошкільного дитинства в навчанні ...
...процесів на уроках з української мови та читання в початковій школ.........17 РОЗДІЛ II. ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ ІНТЕГРАЦІЇ В ПРАКТИКУ СУЧАСНИХ УРОКІВ ……….. 24 2.1.... Структура інтегрованих уроків рідної мови і мовлення…………. 28 2.3. Мовні завдання у структурі інтегрованого заняття мови і мовлення в початкових классах………………………………………… 29 2.4.
Вступ 1. Психолого педагогічне обґрунтування доцільності використання рольових ігор на уроках іноземної мови на початковому ступені навчання. 2.
Поняття «культура мови» 3. Комунікативні якості культури мови 4. Зв'язок культури мови з іншими дисциплінами 5. Культура ділової телефонної розмови Література
Периферичні системи забезпечення мови 3. Мозкові центри мови 4. Синтагматичні і парадигматичні аспекти мови 5. Механізми сприйняття мови Висновок Список використаної літератури
Поняття "культура мови" 3. Комунікативні якості культури мови 4. Зв'язок культури мови з іншими дисциплінами 5. Культура ділової телефонної розмови Література
СИНТАКСИЧНІ НОРМИ МОВИ 1.1. Синтаксична роль частин мови 1.2. Граматична сполучуваність слів. Узгодження й керування. Закономірності порядку слів Висновки до першого ...
...основи позакласної роботи з іноземної мови 1.1. Мета та завдання позакласної роботи з іноземної мови 1.2. Принципи організації позакласної роботи з іноземної мови 1....
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.