Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Вікторія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 168 за запитом мовлення

Стилі мовлення. Офіційно діловий стиль у фаховому мовленні юриста. 2. Розмовне мовлення. Виступ перед аудиторією. 3. Перекласти речення українською мовою: а) Подписаны ...
Теоретичні основи навчання учнів діалогічного мовлення 1.1. Суть і характеристика діалогічного мовлення 1.1.1. Психологічні особливості діалогічного мовлення 1.1.2.
...у процесі формування зв’язного мовлення учнів початкових класів..................................7 1.1. Характеристика основних функцій інтеграції і міжпредметних зв’язків у процесі формування зв’язного мовлення учнів початкових класів (філософські, психолінгвістичні, ...
Розвиток зв’язного мовлення як методична проблема 1.1. Психолого – педагогічні основи розвитку мовлення молодших школярів 1.2. Реалізація принципу розвитку мовлення на уроках ...
ВСТУП Вербальна комунікація вимагає щонайменше двох учасників: мовця та співрозмовника, якому особа, щось говорить, адресує мовлення. В значній кількості мовленнєвих проявів є спеціальні засоби формального вираження адресата мовлення. Такі одиниці мовлення та конструкції, до складу яких ...
...ПОГЛЯДИ НА РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ І.1. Проблема розвитку українського мовлення школяра в психолого педагогічній літературі І.2. Завдання та зміст роботи з розвитку зв’...
...1.1 Психолінгвістичні основи розвитку мовлення в початкових класах ……… 6 1.2. Мета і завдання уроків розвитку зв’язного мовлення в початковій школі ..................................................................................... 10 1.3.
Психологічні аспекти дослідження мови і мовлення у науковій літературі 1.1. Поняття про мову та мовлення і їх функції 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Погляди педагогів класиків на проблему розвитку мовлення дітей дошкільного віку 1.2.
Культура професійного мовлення у майбутніх вчителів початкових класів як науково методична проблема 1.1. Психолого педагогічні основи формування культури мовлення майбутніх вчителів початкових класів 1....
Теоретичні аспекти розвитку мовлення дітей раннього віку …………………. 6 1.1. Погляди вчених на проблему розвитку мовлення дітей раннього віку ……………. 6 1.2.
Назвіть основні ознаки культури мовлення. Чому правильність і нормативність мовлення обов'язкові? 2. Подвоєння приголосних на письмі (по 3 4 приклади, бажано з юридичного тексту).
Особливості офіційно ділового стилю (мета мовлення, умови мовлення, мовні засоби, мовні прийоми). 2. Виробнича характеристика (зразок). 3.Перекласти на українську мову, використовуючи прийменникові сполучення: принять во ...
Поняття зв’язного мовлення і розвиток мовних функцій Розділ 2. Порушення зв’язного мовлення у дітей з вадами мови та шляхи їх корекції Розділ ...
Психологічна характеристика порушення мовлення у дітей 1.1. Базові складові розвитку дитини 1.2. Основні типи порушення мовлення 1.3.
Теоретичні основи вивчення індивідуальних особливостей мовлення 1.1. Проблема вивчення індивідуальних особливостей мовлення у вітчизняній та зарубіжній психології 1.2. Індивідуальні особливості мовлення дітей раннього віку ...
Вступ Розділ 1.Теоретичні засади проблеми організації корекційної роботи з дошкільниками – логопатами 1.1. Гра як форма роботи з дітьми ...дітей , що мають загальний недорозвиток мовлення 1.3. Використання гри як засобу корекції загального недорозвитку мовлення Розділ 2. Експериментальне вивчення проблеми розвитку мовлення дітей дошкільного віку ...
Поняття зв’язного мовлення і розвиток мовних функцій Розділ 2. Порушення зв’язного мовлення у дітей з вадами мови та шляхи їх корекції Розділ ...
Теоретичні основи розвитку мовлення учнів початкових класів засобами фразеологізмів 1.1. Збагачення мовлення учнів українською фразеологією 1.2. Підвищення мовної культури молодших школярів засобами ...
...значення комунікативних ситуацій у діалогічному мовленні 1. 1. Комунікативні ситуації та їх компонентний склад 1. 2. Структура діалогу РОЗДІЛ 2. Методика навчання діалогічному мовленню школярів 2. 1.
...значення комунікативних ситуацій у діалогічному мовленні 1. 1. Комунікативні ситуації та їх компонентний склад 1. 2. Структура діалогу РОЗДІЛ 2. Методика навчання діалогічному мовленню школярів 2. 1.
...та прийомів навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1. Поняття форм та прийомів навчання усного іншомовного спілкування 1.2....в процесі навчання усного іншомовного мовлення учнів Розділ 2. Особливості використання форм та прийомів навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 2.1.
...та прийомів навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1. Поняття форм та прийомів навчання усного іншомовного спілкування 1.2....в процесі навчання усного іншомовного мовлення учнів Розділ 2. Особливості використання форм та прийомів навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 2.1.
ВСТУП Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІГОР ТА ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ НА ЕТАПІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗВУКА [Р] У ДІТЕЙ 1.... Характеристика стану фонетико фонематичного боку мовлення у дітей з фонетико фонематичним недорозвитком мовлення 1.3. Особливості використання ігор та ігрових прийомів на етапі автоматизації звука [р] ...
Загальна характеристика культури мовлення в Інтернет виданнях….....6 РОЗДІЛ ІІ. Проблема культури мовлення українських версій двомовних інтернет видань (на матеріалі публікацій сайту dt.ua)……………………………………..
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНО МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ 1.1. Загальне поняття мови та мовлення. 1.2.
...основи уроків розвитку зв’язного мовлення в школі 1. 1. Основні напрямки роботи розвитку мовлення і принципи мовленнєвої піднотовки молодших школярів 1. 2.
...їх місце в діловому юридичному мовленні. 2. Вживання апострофа. На кожне правило навести по 4 5 прикладів. 3. Позовна заява. Навести приклад позовної заяви громадянина до ... Українське ділове мовлення. Посібник. К., 1997. 2. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. К., 1995. 3. Зразки оформлення документів. Збірник.
Мовлення і комунікативна поведінка вчителя 2.Функції мовлення вчителя у взаємодії з учнями Література
Поняття звукової культури мовлення 2 2. Методи і прийоми удосконалення звукомови у дітей дошкільного віку 6 3. Застосування дидактичних ігор для виховання звукової культури мовлення дітей різних вікових груп 9 ...
Зміст Розділ 1 : Стилі мовлення 1. Розмовно побутовий 2 2. Науковий 4 3. Публіцистичний 7 4. Офіційно діловий 9 5. Художній 11 Розділ 2: Типи мовлення 1. Опис 13 2.
Умови ефективності професійного мовлення вчителя 2. Шляхи вдосконалення мовлення майбутнього вчителя Література
Розвиток діалогічного мовлення дітей дошкільного віку 2. Особливості методики розвитку монологічного мовлення дошкільників Висновок Список використаної літератури
...завдання дошкільного закладу з розвитку мовлення 2. Засоби розвитку мовлення 3. Зміст мовленнєвої компетенції дошкільників 4. Форми навчання рідної мови дітей дошкільного віку Висновки Література
Комунікативні технології в процесі розвитку мовлення…… 6 1.1 Способи організації навчання зв’язним висловлюванням…… 6 1.2 “ Зворотній у спілкуванні ”…………………………………………………… 12 1.3 Використання інформаційно ...як засіб розвитку зв’язного мовлення……….... 39 2.4 Технологія використання словесних методів навчання у дидактиці К.Д.Ушинського………………………………………………….. 43 2.5 Фразеологізми як засіб формування ...
Проблема розвитку дитячого мовлення у психолого педагогічній літературі 1.2. Розвиток та загальні особливості словника дітей 1.3. Засоби розвитку мовлення дитини РОЗДІЛ ІІ.
...психологічних методів дослідження мислення і мовлення 2. Аналіз методик, застосовуваних для дослідження мислення 3. Експериментально психологічні методи дослідження мовлення Висновки Література
...та її роль в формуванні мовлення … 3 1.1. Поняття і походження гри ………………………………………. 6 1.2. Функції і структура рольових ігор ……………………………….. 8 1.3....ігор з дітьми для формування мовлення …………………… 17 2.2. Методика проведення сюжетно рольової гри ………………….. 17 2.2. Конспект сюжетно рольової гри «Зоопарк» в підготовчій групі.
...під час виразного читання та мовлення 2. Міміка як найважливіший компонент позамовної виразності читання та мовлення Висновок Список використаної літератури
Дослідження «діалогу» «чоловічого» та «жіночого» мовлення 2.2. Особливості «жіночого» мовлення, його емоційне забарвлення та особливості лексики 2.3. Аналіз емоційно оцінної лексики в романі Барбари ...
Дослідження «діалогу» «чоловічого» та «жіночого» мовлення 2.2. Особливості «жіночого» мовлення, його емоційне забарвлення та особливості лексики 2.3. Аналіз емоційно оцінної лексики в романі Барбари ...
Варіант №3 1. Стилі мовлення. Особливості офіційно ділового стилю. 2. Акцептологічні норми в українській мові. 3.
Вступ …………………………………………………………………………. 3 1. Завдання і зміст читання в початкових класах …………………………. 4 2. Структура уроків читання ……………………………………………….. 6 3. Особливості розвитку усного мовлення на уроках читання …………... 8 Висновки ……………………………………………………………………..
Варіант №4 1. Культура українського мовлення. 2. Особливості вживання слів іншомовного походження в текстах документів. 3.
Варіант №5 1. Усне літературне мовлення. Особливості мовного етикету. 2. Мовні штампи та канцеляризми в українській мові.
Варіант №10 1. Культура українського мовлення. 2. Мова та професія. Терміни та фахова лексика. 3.
Варіант 8 1. Вимоги до лексичних засобів ділового мовлення ................................. 7 2.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження простого речення у творах Василя Стуса 1.1.... Аналіз простого речення у віршованому мовленні Василя Стуса 2.1. Синтаксичний аспект простого неелементарного речення у творчості письменника 2.2. Семантична функція простих речень у поезії ...
Вступ 1. Місце засобів логіко емоційної виразності читання в загальній системі виразного читання 2. Особливості темпу мовлення та читання і його значення ...
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.