Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 198 за запитом моделювання.

Поняття математичного моделювання 2. Математичне моделювання в екології 2.1. Історія питання 2.2. Метод моделювання в екологічних дослідженнях 2.3.
Пропедевтична робота по застосуванню методу моделювання в процесі розв’язування задач 1.3. Таблиці як засіб моделювання задач 1.4. Схеми, малюнки та креслення та їх ...
Сутність і значення економіко – математичного моделювання 2. Приклади застосування економіко – математичних моделей для прийняття управлінських рішень Висновки Список використаної літератури Дослідження математичної моделі дає змогу діставати ... Отже, моделювання являє собою циклічний процес. За останнім етапом необхідно переходити до першого й уточнювати постановку задачі згідно зі здобутими результатами, потім — ...
Поняття логістичного моделювання матеріальних потоків 2. Використання логістичного моделювання матеріальних потоків в організації економічної діяльності підприємства 3. Реальні результати логістичного моделювання матеріальних потоків ...
ЗАГАЛЬНА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИ НАДОМНОМУ ЛІКУВАННІ ДІАБЕТУ 1.1 Проблема лікування інсулін незалежного діабету 1.2 Задачі надомного лікування діабету або ...даних 1.4 Огляд методів моделювання та пронгозування 2. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ ХВОРОГО НА ДІАБЕТ НА НА ОСНОВІ ІНДУКТИВНОГО ПІДХОДУ 2.1 ...
Моделювання бізнес процесу 2.1. Структура створюваних моделей 2.2. Опис методики моделювання 2.3. Моделі бізнес процесів 2.4.
ВСТУП 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 1.1 Історія становлення та розвитку соціальної нерівності українського населення 1.2 Поняття соціальної стратифікації суспільства, визначення її ролі та необхідності 1.3 Основні економічні групування населення як передумова поділу його на стани 2 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ЕКОНОМІЧНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2007 2009 РОКИ 2.1 Аналітична оцінка стану, структури та динаміки насел...
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3 ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 8 1.1 Управління персоналом як система 8 1.2 Кадрова політика в умовах нововведень 22 1.3 Методи керування персоналом 28 Висновки до розділу 1 42 РОЗДІЛ 2 ДИНАМІКА СТАНУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ ВФ „СТАН ЛТД” 44 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 44 2.2 Аналіз використання трудових ресурсів 52 2.3 Оцінка фінансових результатів підприємства...
...розділу 2 56 РОЗДІЛ 3 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОСНОВІ СИТУАЦІЙНО МАТРИЧНОЇ МОДЕЛІ 58 3.1. Проблеми моделювання облікової роботи 58 3.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПЦІЯ ГОТЕЛЮ КАТЕГОРІЇ 3 ЗІРКИ РОЗДІЛ 2.... МОДЕЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ У ГОТЕЛЯХ КАТЕГОРІЇ 3* 3.1. Організація побутового обслуговування 3.2. Організація прибиральних робіт 3.3.
Моделювання рівня фінансово економічного розвитку регіону є необхідним етапом в процесі розробки ефективного організаційно економічного ...
1. Пояснити, що таке прогнозування моди і з якою метою воно проводиться 2. Вказати особливості моделювання жіночого одягу романтичного стилю.
В роботі висвітлюються питання економічного змісту освіти в Україні, характеризується її структура, а також обґрунтовуються особливості моделювання показників рівня вітчизняної освіти
ВСТУП 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ 1.1.... Аналіз моделей моделювання 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС 2.1. Постановка задачі 2.2. Математичний опис 3.
17. Назвіть класифікацію теоретико ігрових підходів до формалізації завдань моделювання. Дайте коротку характеристику цих підходів Задача №17 ...
Вступ Розділ 1. Теоретична частина 1.1. Євродолари: історія і ф’ючерсні ри 1....Економіко математичне моделювання операцій купівлі продажу євродоларового ф’ючерс 2.1.1. Практичне застосування моделі 2.2. Шляхи становлення ф’ючерсних ринків в ...
Зміст Вступ ………………………………………………………………………...…3 Розділ І. Теоретичні передумови дослідження …………………………......комп'ютерів (штучного інтелекту) для моделювання процесу перекладу ……………………………………………14 2.1. Переклад речень з авторськими неологізмами за допомогою онлайн словників...........…….…………………………………….……15 2.2.
Вступ 1. Назви і самоназви української території і народу 2. Моделювання історії україни в словесній та ...
У статті розглянуто питання сучасного стану соціального захисту малозабезпечених верств населення, проаналізовано динаміку його ...
ВСТУП І. ТВОРЧА ЧАСТИНА І.1. Напрямки розвитку моди у галузі перукарського мистецтва І.
1. Пояснити, що таке дизайн костюму, його задачі 2. Розкрити принципи гармонійного поєднання 2 х, 3 х, 4 х кольорів ...
1. Пояснити поняття «композиція як творчий процес». Джерела творчості художника 2. Дати характеристику конструктивних, декоративних, та конструктивно декоративних ліній.
Задача Банк змушений продати акції однієї з чотирьох компаній, які є в його портфелі цінних паперів.
ВСТУП……………………………………………………………………… РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПЦІЯ ГОТЕЛЮ КАТЕГОРІЇ 2 ЗІРКИ……………… РОЗДІЛ 2.
Комплексна контрольна робота №1 з дисципліни “Економетричний аналіз діяльності підприємства ” Обираємо фактор і результативний показник, за яким будемо будувати поле ...
Задачи к теме №1 1. Определить предельные затраты фирмы, если известна функция полных затрат: ...
1. Загальна характеристика Великобританії, основні економічні показники………………………………………….....………………………....
ПРИМЕЧАНИЕ (варіант N=46). условие с многочисленными таблицами, которые не отображаются на этом сайте.
Вступ 1. Якими основними показниками характеризується якість інформації, необхідної для розробки бізнес плану? 2.
Вступ 1. Які стадії виокремлюють у процесі розробки бізнес плану для започаткування нового бізнесу? 2.
Вступ 1. Як можна стисло охарактеризувати підготовчу та основну стадію розробки бізнес плану? 2.
1.Задача № 1 Таблица 1 Исходные данные Наименование удельной услуги связи, ед. изм., (qit) Периоды (годы) 1 2 3 ...
1. Аналіз активів 2. Аналіз кредитного портфеля 3. Аналіз інвестиційних операцій та операцій з цінними паперами 4.
10. Які блоки проблем необхідно розглядати при аналізі конкурентів? Запропонуйте моделі банківської конкуренції Задача №10 Вихідні дані, ...
Задача № 4 До кінця року (станом на 31.12.20ХХ року) працівники банку прогнозують зміну основних показників ...
Завдання 1 За допомогою логарифмічного методу визначити вплив зміни собівартості та обсягу реалізації продукції на рівень затрат на 1 грн.
Поняття машинної імітації (імітаційного моделювання) 1.2. Переваги та недоліки методу машинної імітації 1.3. Загальна схема і цілі машинної імітації Розділ іі.... Реалізація програми моделювання Розділ iv. Розрахунок економічної ефективності від впровадження „аметист н” 4.1. Розрахунок собівартості розробки програмного продукту 4.2.
Список скорочень та умовних позначень Вступ 1 Загальні питання машинної імітації 1.1 Поняття машинної імітації (імітаційного моделювання) 1.2 Переваги та недоліки методу машинної імітації 1.3 Загальна схема і цілі машинної імітації 1.4 Імітація еволюційних ... Машинна імітація (імітаційне моделювання) як метод розв'язування складних проблем виникла дещо пізніше, ніж було створено перші електронно обчислювальні машини.
Вступ Моделювання чоловічих зачісок підпорядковується тим же правилам, що й моделювання жіночих зачісок. Чоловіча мода на зачіски досить стабільна, і з роками ...
Моделювання b. Економічний аналіз c. Прогнозування d. Формулювання гіпотези Question 28 Балів: 1 Модель прийняття управлінського рішення, яка використовується коли треба ... Імітаційне моделювання c. Теорія ігор d. Моделі управління запасами Question 29 Балів: 1 Ці моделі використовують для визначення оптимальної кількості каналів обслуговування ...
моделювання d. абстрагування Question 9 Виберіть з наведених ознак таку, яка не є ознакою теоретичного рівня дослідження: a.... моделювання b. аналогія c. абстрагування d. конкретизація Question 51 Чи можливо звести все природниче знання до єдиної теорії, до невеличкої кількості ...
Моделювання тенденцій розвитку прибутку підприємства при реалізації виробничої стратегії Висновки Перелік використаних літературних джерел В даній роботі нами проаналізовано статистичні дані ... Моделювання основної тенденції розвитку прибутку ПП „Екватор” з використанням ЕОМ здійснено для одного з видів діяльності підприємства виробництво та реалізація продукції ...
Моделювання алгоритму Retinex на універсальному комп'ютері: Matlab…45 4.2. Моделювання алгоритму Retinex на універсальному комп'ютері: С++ та OpenCV………………………………………………………………………………...
1. Аналіз та моделювання кредитних ризиків. 2. Оцінка та моделювання ризику щодо зовнішнього боргу країни. 3. Якісний аналіз та класифікація банківських ризиків.
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.