Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 4255 за запитом моделі

...частина курсової роботи на тему «Моделі олігополістичного ціноутворення: модель ламаної кривої попиту.»…………………………………………………………………… 3 1.1 .Олігополія………………………………………………………………...3 1.1.2.Моделі олігополії:………………………………………………………4 а) модель Курно ...
Список скорочень та умовних позначень Вступ 1 Загальні питання машинної імітації 1.1 Поняття машинної імітації (імітаційного моделювання) 1.2 Переваги та недоліки методу машинної імітації 1.3 Загальна схема і цілі машинної імітації 1.4 Імітація еволюційних процесів у динамічних моделях 1.5 Програмна реалізація імітаційних моделей 2 Основні етапи побудови імітаційної моделі 2.1 Визначення задачі та її аналіз 2....
Економічна модель беззбитковості виробництва 2. Процес прийняття стратегічних рішень Практична частина Задача №1 ПП "Резон" виготовляє двері, за ціною реалізації – (Ц) за ... Побудувати: – модель прийняття управлінських рішень, використовуючи метод "дерево рішень"; – модель беззбитковості виробництва. 2. Визначити, який обсяг реалізації дозволить: – досягти беззбитковості; – отримати прибуток ...
Взаємозв’язок концепції екологічної моделі і соціальної роботи Розділ 2. Організаційна структура соціальної роботи в україні 2.1. Об’єкти і суб’єкти соціальної роботи ...роботи як орієнтації на гуманістичні моделі особистості 2.3 Модель соціальної роботи як чинник вибору соціальних технологій та методів роботи Розділ 3.
Основні методи та моделі прийняття управлінських рішень 2.1. Стадії прийняття управлінських рішень 2.2. Методи прийняття управлінських рішень 2.3. Моделі прийняття управлінських рішень Розділ 3.
МОДЕЛІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ 2.1. Модель ринкової економіки США 2.2. Розвиток шведської моделі ринкової економіки 2.3.
Взаємозв язок концепції екологічної моделі і соціальної роботи Розділ 2. Організаційна структура соціальної роботи в україні 2.1. Об”єкти і суб єкти соціальної роботи ...роботи як орієнтації на гуманістичні моделі особистості 2.3 Модель соціальної роботи як чинник вибору соціальних технологій та методів роботи Розділ 3.
...з варіантом завдань: побудувати математичну модель; записати модель подвійної задачі; розв’язати початкову задачу симплекс методом; знайти розв’язання подвійної задачі; визначити дефіцитні ресурси; визначити види ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи організаційно економічного механізму реструктуризації підприємства 1.1 Передумови реструктуризації підприємства 1.2 Сутність та зміст реструктуризації підприємства 1.3 Основні принципи формування організаційно економічного механізму реструктуризації підприємства Розділ 2 дослідження ефективності проведення реструктуризації підприємства 2.1 Загальна характеристика діяльності ВАТ „Смілянський машинобудівний завод” 2.2 Аналіз фінансових результатів ...
Основні макроекономічні моделі інфляції 5 1.1. Класичні моделі інфляції 5 1.2. Модель інфляції, заснована на кількісній теорії грошей 7 1.3.
Особливості шведської моделі соціально ринкового господарства Висновок Список використаної літератури Висновок Таким чином, сучасне розвинене ринкове господарство представлене цiлою низкою моделей, якi мають істотні розбiжностi.
...4 1 Знаходження динамічної ланки моделі об'єкта регулювання 1.1 Вибір структури моделі та розрахунок її параметрів………………….5 1.2 Зведення моделі до безрозмірної форми………………………………..
...визначення завдання розв’язання лінійної моделі економічної динаміки підприємства 3. Побудова математичної моделі економічної динаміки відкритого акціонерного товариства "Вінницька кондитерська фабрика 4.
Модель, яка ґрунтується на передбаченні, що рішення приймаються ще до того, як досліджуються альтернативи, — це: a) класична модель; b) ірраціональна модель; c) синоптична ...
Основні моделі спілкування 3. Моделі спілкування педагога та студентів 4. Маніпулятивна та актуапізаторські моделі спілкування Висновки Список літератури
...застосуванням економіко математичних методів та моделей 3.1. Оптимізація цінової політики як один з методів збільшення прибутку на підприємстві 3.2. Максимізація прибутку підприємства 3.3.... Отже, подані вище моделі дають змогу тонко регулювати параметри діяльності ПП „Екватор” й визначати ціну та обсяг виробництва, які максимізують прибуток підприємства, що є ...
...чинників економічного зростання досліджується у моделях економічного зростання. Модель економічного зростання являє собою абстрактне, спрощене вираження реального економічного процесу у формі рівнянь або графіків.
Принципова схема моделі міжгалузевого балансу Розділ 2. Економіко математична модель міжгалузевого балансу Розділ 3. Аналіз тригалузевої економічної системи за моделлю Леонтьєва Висновки Список ...
Опис моделі....................................................................................4 2. Вихідні дані....................................................................................5 3. Дослідження рядів даних на стаціонарність...............................6 4. Оцінювання звичайним МНК.......................................................8 5. Оптимізація моделі........................................................................8 6. Оптимізація мод...
Демонстраційні комп’ютерні моделі 11 1.2. Експериментальні комп’ютерні моделі 14 1.3. Комп’ютерне моделювання як засіб унаочнення матеріалу з фізики 15 ...
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАРУБІЖНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 2.1 Особливості моделей управління зарубіжних країн 2.2 Особливості японського та американського підходів до управління 2.3 ...
Розробка моделі вечірньої зачіски відповідно до історичної епохи, сучасного напрямку моди і типу обличчя 22 3.1. Визначення вихідних даних моделі та технологія виконання зачіски 23 ...
Визначити основні параметри моделі оптимальної партії замовлень. Задача 2 Підприємство виготовляє кухонні раковини, купує необхідні відливки у ливарного заводу....Р 15,0 Визначити основні параметри моделі оптимальної партії замовлень. Задача 3 Планом підприємства на рік передбачено виробити 10 тис. деталей. Одна деталь коштує 12 грн.
...забезпечення підтримки рішень, дозволяє коригувати модель системи управління після кожного сеансу проведення гри теоретико ігровий метод Question 17 Балів: 10 Встановити відповідність між поняттями:  методологія дослідження ...аналіз  процес конструювання на ЕОМ моделі складної реальної системи, що функціонує в часі, і постановки експериментів на цій моделі з ціллю або зрозуміти поведінку системи, або ...
Кардиналістська модель 2. Мета споживача. Ординалістська модель 3. Бюджетне обмеження споживача 4. Оптимізація вибору на основі кардиналістської теорії 5.
Моделі та методи культурологічних досліджень…………………….4 1. Методи культурологічних досліджень………………………………………..4 2. Основні моделі культурологічних досліджень……………………………...12 Розділ 2.
Теоретичні основи підприємства – як мікроекономічної моделі 1.1 Підприємство як ринково виробнича система 1.2 Принципи і цілі діяльності підприємства 1.3 Характеристика факторів виробництва 2. Виробнича функція як модель системи „витрати випуск” 2.1 ...
ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ. ГРАФІЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ Завдання №1 Скласти математичну модель задачі та розв’язати її графічним методом . 1.
...та передумови створення нової економічної моделі розвитку 2. Нова економічна модель розвитку України Висновки Список використаних джерел
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМСТВА – ЯК МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ 1.1 Підприємство як ринково виробнича система 1.2 Принципи і цілі діяльності підприємства 1.3 Характеристика факторів виробництва 2. ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ ЯК МОДЕЛЬ СИСТЕМИ „ВИТРАТИ ВИПУСК” 2.1 ...
...I СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИЙ И ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ................5 1.1. Понятие инновации и инновационного процесса ………………. 5 1.2. Инновационная деятельность, классификация инноваций ……..... Базовые условия создания инновационной модели развития экономики страны … 14 Раздел II ИССЛЕДОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ .. 17 2.1. Международный опыт инновационного развития экономики ….
Модель економічного розміру партії 3. Задача № 22 Підприємство закінчило розробку нового виду продукції нова модель пральних машин і має прийняти рішення ...
Проста модель обміну інформацією. Комунікаційний процес. Міжособистісні комунікації в організаціях. Привести приклади» ЗМІСТ Вступ ………………………………………………………………………… 3 1. Сутність комунікацій ……………… ……………………………………. 4 2. Комунікаційний процес. Проста модель комунікації як процесу …… 6 3.
Особливості зарубіжних моделей державної служби. 3. Створення нової моделі державної служби. Висновки Список літератури
...стану підприємства на основі балансових моделей 1.2. Фактори, що впливають на фінансовий стан підприємства Розділ 2. Дослідження фінансового стану та загрози банкрутства ТОВ “Технологія, обладнання, ...обладнання, сервіс” на підставі балансових моделей Розділ 3. Шляхи вдосконалення оцінки фінансового стану та загрози банкрутства ТОВ “Технологія, обладнання, сервіс” за допомогою ПЕОМ 3.1.
...періоду та обґрунтування вибору базової моделі зачіски 1.3. Розробка моделі зачіски відповідно до історичної епохи, сучасного напрямку моди і типу обличчя 2.
18 2.4 Моделі ринкових структур.................................................................25 3. Національні моделі ринкової економіки.................................................30 4. Проблеми та перспективи розвитку ринкових відносин у перехідній економіці України.....................................................................................
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4 ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛІНГУ 9 1.1 Визначення та сутність контролінгу 9 1.2 Задачі циклу контролінгу 20 1.3 Переваги та перспективи впровадження контролінгу 34 Висновки до розділу 1 37 РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ „ПРОСОФТ” 39 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 39 2.2 Оцінка фінансової стійкості 51 2.3 Аналіз інформаційного забезпечення 54 Висновки до розділу 2 58 РОЗДІЛ 3...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ НАДАННЯ ПОСЛУГ РОЗМІЩЕННЯ В ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 1.... МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «ДНІПРО» 3.1. Загальна характеристика готельного комплексу «Дніпро» 3.2.
1. Моделі прийняття групових рішень 2. Теорія корисності і страхування Список використаної літератури
1. Характеристика предприятия 2. Производственная структура предприятия 3. Функции предприятия: Разработка модели работы подразделения 4.
Теоретична частина 1.Методика розробки комплексних програм (18) 2.Моделі управління матеріальними запасами (43) Практична ...
1. Передпроектне обстеження об’єкту. 2. Умови для початку проектування. 3. Відкриті системи, профілі інформаційних систем, міжнародні ... Модель проектування інформаційної системи. 6. Список використаної літератури.
ВСТУП 1. Кейнсіанська і неокласична моделі державного регулювання економіки 2. Монетаристи про економічну роль держави ВИСНОВОК Список ...
Вступ Розділ 1 Економічна модель виробництва 1.1 Виробничий процес промислового підприємства та його структура 1.2 Організація ...
Вступление 1. Сущность и особенности управленческих решений 2. Методы принятия решений 3.... Виды моделей 6. Методы прогнозирования Заключение Список использованной литературы
1. Ответьте на вопрос: Что такое экономические агенты, модель экономического кругооборота? …………………………. 3 2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.