Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3617 за запитом можливі

... Задача За даними про виробничі можливості економіки виконайте такі завдання: а) накресліть криву виробничих можливостей (КВМ).
Ринкові можливості підприємства 1.1. Аналіз виробничо збутових можливостей підприємства 1.2. Аналітичні інструменти аналізу ринкових можливостей підприємства 1.3.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗМІ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗМІ ОРГАНАМИ ДІЗНАННЯ ТА ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 НОРМАТИВНО – ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 1.1. Нормативно – законодавче регулювання соціального захисту дітей з обмеженими можливостями 1.2. Основний зміст і види реабілітації дітей з ...
...забезпечення працевлаштування 1.3 Забезпечення можливостей працевлаштування інвалідів РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ У ВИДАВНИЧІЙ КОМПАНІЇ ТОВ "КИТ" 2.1 Загальна характеристика ТОВ "Кит" ...
...для окремих бухгалтерів є використання можливостей Microsoft Excel. Табличний процесор Excel фірми Microsoft призначений для введення, зберігання, обчислення і виведення великих обсягів даних у вигляді, зручному ...BR> Можливості Excel дуже високі (обробка тексту, управління базами даних). Програма настільки потужна, що в багатьох випадках перевершує спеціалізовані програми редактори або ...
Можливі вигоди для України та шляхи їх забезпечення Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність теми дослідження полягає у тому, що у ...а тому Україна має унікальну можливість зайняти належне місце на світовому ринку сільськогосподарської продукції. Поточна продовольча криза утримує ціни на сільськогосподарську сировину на достатньо високому рівні ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЯВИЩЕ ОМОНІМІЇ ТА ПАРОНІМІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 1.1.... Стилістичні можливості омонімів в українській мові 2.2. Стилістичні функції паронімів ВИСНОВКИ ДО 2 РОЗДІЛУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Робота захищена на ...
Вступ Розділ І Нормативно правова база функціонування ринку енергетики України 1.1 Аналіз структури ... Це значно розширює можливості конфігурації програмного пакета “Елметр” і поставка цих двох програм в одному інсталяційному пакеті, не змінюючи значно його вартості, дозволяє отримати ...
Розділ 1 Сутність та особливості діяльності підприємств в Україні Розділ 2 ... Розділ 1 Сутність та особливості діяльності підприємств в Україні Розділ 2 Головні проблеми діяльності підприємств в Україні і світі Розділ 3 Можливі шляхи вирішення проблем діяльності підприємств в Україні
Вступ Розділ 1. Конфлікт як соціально психологічне явище 1.1. Поняття та основні складові конфліктів 1.2.... Особливості старшого шкільного віку та можливі передумови виникнення конфліктів у старшокласників Розділ 2. Особливості конфліктів між старшокласниками і батьками та специфіка їх подолання 2.1.
ВСТУП РОЗДІЛ I. ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ В СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНІЙ РОБОТІ ТА ЇЇ ВИДИ 1.1. Сутність поняття адаптація 1.2....ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 2.1. Організація та проведення експерименту 2.2. Аналіз результатів експериментальної роботи ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ II ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
правове регулювання економіки КНЕУ Розглянути порядок вирішення спорів у Світовій організації торгівлі, визначити можливі недоліки та шляхи їх усунення.
Завдання №1. Дайте змістовну повну відповідь на питання: Виробництво, його основні фази та чинники. Матеріальне та нематеріальне виробництво. Виробничі можливості суспільства Завдання № 2. Тести 1.
... Вступ 1.Критика соціал демократизму у статті «Соціалізм і соціал демократизм» 2.Критика марксизму у творі «Народники і марксисти» 3....праці Івана Франка «Поза межами можливого» Висновки Список використаної літератури
В ході дослідження було розкрито сутність та основні оздоровчі ефекти методіки пілатес на ...
Вступ 1. Характеристика вегетаріанства 1.1 Характеристика харчових продуктів, які споживають вегетаріанці 2.
Вступ 1. Основні складові процесу екологічного управління 2. Поняття екологічної безпеки та участь державних ...
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….....4 Розділ 1. Характеристика місцевого самоврядування в Україні……………...….6 1.1.
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….....4 Розділ 1. Методологічні основи місцевого самоврядування в Україні………..…6 1.1.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МУЗИКОТЕРАПІЇ 1.1 Напрями та форми музичної терапії 1.2 Культурологічні та онтологічні аспекти музикотерапії ...
1. Сутність біржової торгівлі та її значення 2. Організація біржової торгівлі Список використаної літератури
Актуальність. У моменти внутрішнього перелому в житті суспільства, а отже, і в літературному житті тривав і триває рух ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти стратегічного планування 1.1. Сутність, принципи та особливості стратегічного планування 1....
Зміст Вступ ……………………………………………………………………………………………..3 1. Попередній огляд економічного і фінансового стану підприємства ТОВ «Венбест»……5 1.1.
...особи, яка б давала їй можливість не вчиняти злочин. Це і повинно бути закріплено в нормах Загальної частини кримінального закону, які мають забезпечувати звільнення від кримінальної ...які почали злочинну діяльність, останньої можливості уникнути кримінальної відповідальності і покарання. Саме всебічному дослідженню інституту добровільної відмови, як одному з головних щодо запобігання та попередження злочинів, ...
...гнучкості можуть залишитись невикористані потенційні можливості Принцип гнучкості управління  пристосування форми організації до безперебійного здійснення зв’язків, що полегшує процес прийняття рішень, а також контролю за ...на всебічному науковому аналізі, наявності можливостей дослідження проблеми раціональні  мають лише один варіант дій безальтернативні  пов’язані із питаннями, що стосуються всього персоналу загальні  враховують найкраще ...
...Question 8 Ситуація, що характеризується можливістю втрат через відхилення, яке перевищує межі обмежень, коли величина втрат може перевершити очікуваний прибуток, підприємство не одержує ніякого доходу, але ... збір групи не можливий та й сама методика не дозволяє членам групи зустрічатися та обмінюватися думками з приводу проблеми b.
можливість позичальника користуватися банківським кредитом b. наявність передумов для одержання позик позичальником c. можливість позичальника погасити позику у встановленні кредитним договором ...
Вступ Розділ 1 особливості сучасної концепції стратегічного розвитку підприємства 1.1 Дослідження методологічних основ і принципів стратегічного управління підприємством 1.2 Підходи до стратегічного розвитку підприємства 1.3 Розробка концептуальних основ стратегічного розвитку підприємства 1.4 Оцінка стратегії розвитку підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки стратегії розвитку тов «підприємство «авіс» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ТОВ «Підприємство «Авіс» 2...
...встановленими вимогами до якості результатів, можливими межами витрат коштів та ресурсів і специфічною організацією з розробки та реалізації, є: a. бізнес планом b. інвестиційною програмою c....поліпшення сервісних і дистриб’юторських можливостей, підвищення якості продукту або для підтримки чи зміцнення конкурентної позиції фірми, є пропозицією: a. заміщення b. скорочення витрат c.
...чоловіки і жінки повинні мати можливість користуватись своїм правом одержувати або брати участь в зайнятості, не підлягаючи дискримінації через свої сімейні обов'язки і, наскільки це можливо, "без конфлікту між своєю працею ...
...в процесі господарської діяльності; розглянути можливість оптимізації використання приміщень; Визначити коло потенційних покупців/користувачів надлишкового майна шляхом вивчення конкурентів та можливостей альтернативного використання майна; Обрати найбільш ...
створення системи з урахуванням можливості постійного розширення c. розгляд досліджуваного об'єкта як єдиного цілого Question 2 Принцип розвитку полягає в: b.... створення системи з урахуванням можливості постійного розширення Question 3 Принцип сумісності передбачає: a. забезпечення здатності взаємодії елементів системи b. створення системи з урахуванням можливості постійного ...
створення системи з урахуванням можливості постійного розширення c. математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів Question 2 Принцип розвитку полягає в: a.... створення системи з урахуванням можливості постійного розширення Question 3 Принцип сумісності передбачає: a. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення b.
Робота містить детальний опис всіх можливих стратегій розвитку і діяльності фірм і підприємств, аналізуються літературні джерела з досліджуваної проблематики. Було детально розглянуто методологію обґрунтування і визначення ...але й буде орієнтуватися на можливості фірми і її ресурси. В роботі проведений детальний техніко економічний аналіз. Проведений аналіз структури капіталу та активів і зобов’язань ...
Робота містить детальний опис всіх можливих стратегій розвитку і діяльності фірм і підприємств, аналізуються літературні джерела з досліджуваної проблематики. Було детально розглянуто методологію обґрунтування і визначення ...але й буде орієнтуватися на можливості фірми і її ресурси. В роботі проведений детальний техніко економічний аналіз. Проведений аналіз структури капіталу та активів і зобов’язань ...
...сподіваються позиціонуватися на світовому ринку; – можливість використання ідей і таланту консультанта як конкурентну перевагу в ринковій боротьбі; – необхідність впровадження інформаційних технологій, які дозволяють значною мірою підвищити ...та аналізувати управлінські проблеми і можливості; – пропонувати альтернативні варіанти вирішення проблем; – надавати допомогу в реалізації рекомендацій та впровадженні конструктивних змін, що визнані доцільними.
Можливість більш інтенсивного використання в періоди підйому ринкової інфраструктури. До недоліків слід віднести: можливість нереального зносу при швидкій зміні техніки і ...
різниця між можливим терміном конверсії об’єкту інвестування у кошти та технічним терміном конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю у кошти b....абсолютною ліквідністю у кошти та можливим терміном конверсії об’єкту інвестування у кошти c. різниця між технічним терміном конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю у кошти та ...
відсутність можливості вибору лікаря та лікувальної установи d. неминуче зниження якості медичних послуг e. відсутність можливості здійснення контролю за діяльністю медичних установ ...
...Виділіть провідні риси середньовічної філософії (можливі декілька варіантів відповіді): Виберіть одну або кілька відповідей a. підпорядкування розуму релігійній вірі b. гедонізм (вчення, що смисл життя в ...Виділіть провідні напрямки схоластичної філософії (можливі декілька варіантів відповіді): Виберіть одну або кілька відповідей a. епікуреїзм b. реалізм c. неоплатонізм d. номіналізм e. концептуалізм f.
можливість дослідної перевірки b. інтерпретація популярних в суспільстві теорій c. постійна методологічна рефлексія d. системність Question 6 В якому з суджень ...групи в залежності від пізнавальних можливостей людини (таких як пам'ять, розсудок і уява): a. Арістотель b. В. Вернадський c. Ф. Бекон d.
Можливо, це пов’язано зі станом його здоров’я? У дитинстві він часто хворів, а нещодавно їздив в санаторій і дуже ...допоможе психологу об’єктивно оцінити можливі наслідки того чи іншого втручання. 2. Роль … полягає у тому, щоб допомагати людям в усвідомленні та розв’язанні тих чи ...
...вчасно виявити зовнішні небезпеки й можливості підприємства, внутрішні сильні та слабкі сторони його виробничо господарської діяльності й на основі оцінки ситуації розробити систему стратегій, спрямованих на ...ресурсів, якими воно володіє з можливостями їх умілого використання для досягнення ринкових переваг. Принциповою характеристикою таких підприємств є стратегічна орієнтація усієї їхньої діяльності.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.